KodAi??l drugelis treptelAi??jo koja

A?URNALAS: KRANTAI
TEMA: LITERATA?RA
AUTORIUS: GintarAi?? ADOMAITYTAi??

DATA: 2011-12

KodAi??l drugelis treptelAi??jo koja

GintarAi?? ADOMAITYTAi??

Ai??2010 metais Lietuvoje pagaliau pasirodAi?? Nobelio premijos laureato Rudyardo Kiplingo (1865ai??i??1936) ai??zDA?iungliA? knygaai??? ai??i?? netrumpintas, neadaptuotas leidinys (leidykla ai??zPasvirAi??s pasaulisai???, vertAi?? Ieva ArbertaviA?ienAi??). Ai??is svarbus A?vykis skatina atidA?iau A?vilgtelAi??ti A? Rudyardo Kiplingo ir jo amA?ininkA? biografijas, aptarti jA? gyvento laikotarpio ypatumus. RaA?ytoja GintarAi?? AdomaitytAi?? yra iA?leidusi dvi knygas, pasakojanA?ias apie raA?ytojus (ai??zSparnuotos iA?kabosai???, ai??zGraA?uolAi??s vaikaiai???).
ai??zKrantuoseai??? publikuojamas tekstas apie KiplingAi?? ai??i?? spaudai rengiamos treA?iosios ciklo knygos ai??zUA? sidabro kalnA?ai??? dalis.

Why did the Butterfly stamp

Lithuanian translation of unabridged and unadapted version of ai???The Jungle Bookai??? by Rudyard Kipling (1865ai??i??1936) was finally published in Lithuania in 2010 (publishing house ai???PasvirAi??s pasaulisai???, translator Ieva ArbertaviA?ienAi??). This important event induces the closer inspection of the biographies of Rudyard Kipling and his contemporaries, it encourages to discuss the peculiarities of their time-period. Writer GintarAi?? ADOMAITYTAi??, who has already published two books on writers: ai???Sparnuotos iA?kabosai??? (Winged Signboards) and ai???GraA?uolAi??s vaikaiai??? (Children of the Beauty), presents to ai???Krantaiai??? readers a text on Kipling. It is a fragment of her third book ai???UA? sidabro kalnA?ai??? (Behind the Silver Mountains) which is being prepared for publishing.

Atlikti apeigAi??

Buvo jau po KalAi??dA?. Juk esate patyrAi?? tAi?? jausmAi??… Ateinantys Naujieji tartum A?ada A?A? tAi?? malonaus, tartum baugina. Uoliai ieA?kojAi??s dovanA? kitiems, dabar jau ieA?kai A?iokio tokio malonumo sau. DA?iugenos, pasak Astrid Lindgren. Arba A?iobeito ai??i?? visai kaip MikAi?? PAi??kuotukas iA? Milno knygos.

Suprantama, uA?sukau A? knygynAi??. Kad rastum dA?iugenAi??, negana dairytis A? A?alis. Ir virA?un ai??i?? A? lubas ar debesis ai??i?? A?velgti per maA?a. Kartais dera atlikti apeigAi??: pasilenkti, net atsiklaupti. Taip ir elgiausi. Nuo seno A?inau: man rAi??pima knyga ai??i?? ne vitAi??rinoje. Ji uA?kiA?ta kampan, primirA?ta, sakytum, nereikalinga.

Ai??tai taip, beveik A?liauA?iodama grindimis, A?emiausioje lentynoje radau nedidukAi?? leidinA?, Nikolajaus NadeA?dino pasakojimAi?? apie RudyardAi?? KiplingAi??.

Kiplingas!

Kaip galAi??jau pamirA?ti KiplingAi?? aA?, besidominti pasakomis ir jA? kAi??rAi??jais? Kitas leidinukas ai??i?? pasakA? rinkinys ai??zKaip drugelis treptelAi??jo kojaai??? ai??i?? kantriai laukAi?? manAi??s namuose. Taip pat A?emiausioje lentynoje, paA?iame kampe.

Su ta knyga esu uA?augusi. Ji tik truputA? jaunesnAi?? uA? mane, tik vieneriais metais. Puoliau skaityti. Ir atpaA?inau pasakas, ir ne. Jos buvo ir liko mA?slingos. TaA?iau kodAi??l nepastebAi??jau anais laikais kito jA? bruoA?o? Pasakos gana A?iaurios, o viena jA?, ai??zDrambliukasai???, net ir labai A?iauri.

Kaip drugelis treptelAi??jo koja, galite perskaityti knygoje. Ji tebAi??ra Lietuvos bibliotekose. KodAi??l reikia ne tik trepsAi??ti, bet ir muA?ti A?alia esanA?ius ai??i?? kita kalba.

GerAi?? pusmetA? skaiA?iau viskAi??, kAi?? tik radau Kiplingo ir apie KiplingAi??. Dabar stumiu A? A?onAi?? savo uA?raA?us, pastabas. Pasakosiu Jums tai, kAi?? A?siminiau. Ne protu. Siela, kurios galia taip tikAi??jo Kiplingas.

Rojus

Rojusai??i??pragarasai??i??skaistykla. Taip galime vadinti painA? keliAi??, kurA? nuAi??jo Rudyardas nuo gimimo iki septyniolikos metA?.

Kas vakarAi?? ai??i?? pasivaikA?A?iojimai prie jAi??ros. PrieA? miegAi?? ayjah (mAi??siA?kai auklAi??) seka pasakas, dainuoja lopA?ines. Pasakos indiA?kos, ir lopA?inAi??s ai??i?? indiA?kos. NepamirA?tamos… TropikA? naktys. VAi??jo A?lamesiai palmAi??se, bananuose, o dar medvarliA? keisti garsai.

Beje, auklAi??s yra dvi. PortugalAi?? A?egnojasi ties kiekvienu pakelAi??s kryA?iumi, indAi?? neaplenkia A?ventyklA?, kur jai ir jos globotiniui Rudyardui A?ypsosi jaukAi??s, draugiA?ki dievai.

TAi??vo dirbtuvAi?? kvepia daA?ais, aliejumi; paslaptimi dvelkia molis. Mama ai??i?? prie fortepijono arba su knyga.

Su tAi??vais dera kalbAi??ti angliA?kai, su gausybe draugiA?kA? tarnA? ai??i?? hindi. Taip, kaip kalbama BombAi??juje ir jo apylinkAi??se.

Bet vardas Rudyardas anaiptol ne indiA?kas. Rudyardas ai??i?? tai eA?eras Anglijoje. Jo pakrantAi??se susipaA?ino Johnas Kiplingas ir Alice MacDonald. Ji buvo maA?iusi Johno skulptAi??ras, jis ai??i?? skaitAi??s Alice eiles.

Jauna pora A? IndijAi?? iA?plaukAi?? ilgam. Ne turistauti, o gyventi. Ir ne A?iaip gyventi: tarnauti Indijai, A?viesti jAi??. Ten, BombAi??juje, gimAi?? sAi??nus Rudyardas, dukra Alice, daA?niau vadinta Trix.

AngliA?koji tradicija keista. Nedera vaikA? ilgai laikyti namuose. Taip nesielgiama. Rudyardui ai??i?? tik penkeri, sesAi?? jaunesnAi?? metais, o jiedu jau rengiasi A? ilgAi?? keliAi??. MAi??nesA? ai??i?? visAi?? mAi??nesA? ai??i?? jie ir jA? mama laivu plaukAi?? A? AnglijAi??. Ar galAi??jo du denyje dAi??kstantys vaikai nutuokti, kad laivas juos plukdo A? pragarAi???

ai??zPapasakokite man apie pirmuosius A?eA?erius A?mogaus metus, ir aA? jums papasakosiu apie jA? visa kitaai???, ai??i?? suaugAi??s raA?Ai?? Rudyardas Kiplingas.

Nevilties namai

Southsea (Sautsis) ai??i?? tai pajAi??rio miestas, kurio pakraA?tyje gyveno A?eima, glaudA?ianti Indijoje apsistojusiA? A?eimA? vaikus.

Ai??GlaudA?ianti?

Trix gal ir jautAi??si priglausta. NamA? A?eimininkAi?? Rose Holloway sumanAi?? jAi?? iA?tekinti uA? savo sAi??naus, gerokai vyresnio paauglio, tad ir elgAi??si su bAi??sima martele A?velniau.

Ai??Rudyardas nuolat gaudavo A? kailA?… NesuvokAi?? nei kodAi??l, nei uA? kAi??. JA?, kaip ir kiekvienAi?? vaikAi??, kamavo begalAi?? klausimA?. Niekas ir niekada nAi?? nebandAi?? A? juos atsakyti. Tik pasityA?iodavo. Paauglys ai??i?? ypaA? noriai. Ar A?sivaizduojate kambariokAi??, kuris stebi kiekvienAi?? jAi??sA? judesA?, A?vilgsnA?, atodAi??sA?? Ir ne tik stebi. Skuba skA?sti. Rudyardas, matote, eidamas baA?nyA?ion pats sau kaA?ko A?yptelAi??jo. Ir ko? KodAi??l atsisako paaiA?kinti?

KnygA? tuose namuose nebuvo daug. Laimei, jA? atsiA?sdavo tAi??vai. Rudyardui ilgam A?siminAi?? ai??zRobinzonas Kruzasai???. Nuotykiai ai??i?? maA?iau, gamtos paslaptys ai??i?? kur kas labiau.

Bet juk tetulAi?? Rose turAi??jo vyrAi??, jos brangiojo paauglio tAi??vAi??, buvusA? kapitonAi??. Ai??aunusis jAi??rininkas ai??i?? vienintelis RudAi??yardo gynAi??jas. Kartais jiedu patraukdavo A? uostAi?? stebAi??ti laivA?, apie juos kalbAi??tis.

Bet kapitonas buvo ligotas. Ir RudyardAi??, ir savo A?eimAi??, ir pasaulA? apleido per greitai ai??i?? jAi??rininkas mirAi??.

PragariA?kAi?? gyvenimAi?? kai kada, laimei, nutraukdavo KalAi??dA? metas. Vaikai vykdavo pas savo tetAi?? ai??i?? mamos seserA? Georgina. Tie namai, visai kaip gimtieji, kvepAi??jo daA?ais, terpentinu: studijoje tapAi?? dAi??dAi?? dailininkas Edwardas Burne-Jonesas.

DraugiA?ki bendraamA?iai giminaiA?iai; smagAi??s A?aidimai; garsinis knygA? skaitymas vakarais; siAi??buojantis A?aislinis arkAi??liukas, kuriuo gera joti A? A?sivaizduojamus kraA?tus; A?ilkmedis, viliojantis karstytis ai??i?? toks buvo KalAi??dA? metas. Teta ir dAi??dAi?? galAi??jo atrodyti susirAi??pinAi??. Bet pikti? Niekada.

Atostogos baigdavosi, ir Rudyardas klusniai keliaudavo A? Nevilties namus ai??i?? taip praminAi?? nesvetingAi?? bAi??stAi??.

KodAi??l nesiskundAi?? giminaiA?iams? KodAi??l neraA?Ai?? tAi??vams apie ai??ztetosai??? Rose A?iaurumus?

ai??zVaikai pasakoja net maA?iau nei gyvAi??naiai???, ai??i?? taip aiA?kino jau suaugAi??s Kiplingas.

Jis buvo guvus, smalsus, daug skaitantis vaikas, o mokykAi??loje jam sekAi??si vis prasA?iau ir prasA?iau. Niekas ir nepastebAi??jo, kaip silpsta jo regAi??jimas, o nervinAi?? A?tampa auga. Vaidenosi, baugino nesamA? daiktA? A?eA?Ai??liai.

Kai po A?eA?eriA? metA? A? AnglijAi?? atvyko mama, sAi??nA? rado beveik apakusA?. BandAi?? jA? apkabinti prieA? miegAi?? sakydama ai??zLabanaktai??? ir… nustAi??ro. Jos vaikas, jos lipA?nusis sAi??nus nebeA?inojo, kas yra glamonAi??. PrisidengAi?? veidAi?? ranka. TikAi??josi smAi??gio.

ai??zAtleisk man, atleiskai???, ai??i?? taip sako mama Kiplingo apsakyme ai??zBe… Juodoji avie…ai??? Apsakymas ai??i?? iA? gyvenimo, iA? prisiminimA? apie patirtAi?? pragarAi??.

Mama sAi??nA? iA?veA?Ai?? A? kaimAi??, kur tiek gryno oro, sveiko maisto ir… laisvAi??s. ValstieA?ius kiek stebino akiniuotas berniukas; akiniai tais laikais nebuvo taip A?prasti kaip dabar.

VAi??liau Kiplingas geruoju minAi??s ne tik Ai??kA?, kuriame sustiprAi??jo. Ir LondonAi??, ir bemieges naktis, kai iki ryto kalbAi??davosi su mama.

Naktis pamAi??go visam gyvenimui. AuA?ra ai??i?? mylimiausias jo metas.

RaA?ymo antplAi??dis

Naujieji laikini Rudyardo namai priklausAi?? trims ponioms. Gyvenimas ten buvo jaukus, taikus. DaugybAi?? mielA? daikA?iukA?, begalAi?? knygA?. SveA?iai kalbAi??davosi apie menAi??. Viena poniA? nuolat raA?Ai?? romanus ai??i?? A?sitaisiusi prie A?idinio, popieriaus lapus pasidAi??jusi ant keliA?.

RudyardAi?? ten ir mylAi??jo, ir suprato, bet… Juk kalbame apie AnglijAi??! Apie tAi?? AnglijAi??, kurioje vaikams jaukiai gyventi neleista. Pas ponias jis glausdavosi per atostogas, bet ne per visas, tik kai kurias.

1878 metais Kiplingas apsigyveno ir Ai??mAi?? mokytis koledA?e, A?kurtame Devone specialiai karininkA? vaikams. Mokslas ten buvo pigus; beveik visi auklAi??tiniai ai??i?? Indijoje tarnaujanA?iA? karininkA? vaikai, dAi??l ateities nesukantys galvA?. Savaime aiA?ku, kad A?engs tAi??vA? pAi??domis.

Paprasti, skurdoki baldai. Maistas prastas, net prastesnis nei pas ai??ztetAi??ai??? Rose. RikiuoA?iA?, kariniA? ir sporto pratybA? tiek daug, kad atrodAi??: mokymo sistema remiasi vienu principu ai??i?? varyti vaikus A? lovAi?? mirtinai pavargusius.

KoledA?ui vadovavo sudA?iAi??vAi??s, lAi??takalbis barzdotas A?mogus, A? kurA? Rudyardas retsykiais kreipdavosi A?eimyniA?kai: dAi??de Kromai.

Bet tik retsykiais. Tik tada, kai likdavo dviese.

Cormellis Priceai??i??as buvo geras Johno Kiplingo ai??i?? Rudyardo tAi??vo ai??i?? biA?iulis. Bene pirmasis A?mogus, A?A?velgAi??s jaunojo Kiplingo talentAi??. Sunku patikAi??ti, bet kaip tik karinAi??s mokykAi??los vadovas skatino ir ragino auklAi??tinA? raA?yti. Rudyardas mokAi??si pagal atskirAi??, specialiai jam sukurtAi?? programAi?? ai??i?? daugiau uA?sienio ir senA?jA? kalbA?, daugiau literatAi??ros, daugiau skaitymo. DAi??dAi?? Kromas pasirAi??pino A? BombAi??jA? iA?siA?sti Rudyardo eiliA? sAi??siuvinA?. Taip tAi??vai suA?inojo, kad uA? jAi??rA? mariA? auga ne karys, o poetas.

EiliA? mielai klausydavosi trys gerosios ponios. JA? dAi??mesys glostAi?? jaunojo poeto A?irdA?.

Bet juk prasidAi??jo mokslai ne nuo eiliA? raA?ymo… Pirmieji metai buvo siaubingi. Vyresnieji berniAi??kA?A?iai skriaudAi?? jaunikAi??lius; A?iauriausi buvo keturiolikmeA?iai. Kas beliko? Tik laukti, kol ir paA?iam sukaks keturiolika, penkiolika.

Kiplingas yra apraA?Ai??s pirmAi??sias VelykA? atostogas. TikAi??josi, kad atvyks tAi??vai, bet jA? nesulaukAi??. Liko mokykloje su kitais, niekam nereikalingais. Baiminosi vyresniA?jA?, bet… Gyvenimas, jo nuostabai, A?gijo kitAi?? pagreitA?. Vyriausieji rengAi??si egzaminams, taA?iau rasdavo laiko ir maA?esniesiems. DomAi??josi jA? reikalais, dalijosi saldumynais.

O kiek vAi??liau Rudyardui uA? tas keistAi??sias atostogas buvo atlyginta. Atvyko tAi??vas ir iA?siveA?Ai?? jA? ai??i?? tik pamanyk ai??i?? A? ParyAi??A?iA?, A? PasaulinAi?? parodAi??, kurioje jis, dailininkas, priA?iAi??rAi??jo Indijos paviljonAi??.

Jaunasis Kiplingas galAi??jo iA?tisas dienas vienas klajoti ir po parodAi??, ir po ParyA?iA?. Pamilo PrancAi??zijAi??, prancAi??zus, jA? literatAi??rAi??. Gerokai vAi??liau, raA?ydamas prisiminimus, tvirtins: kai kurios jo knygos, iA?verstos A? prancAi??zA? kalbAi??, tik pagerAi??jo.

Kas, jei ne sportas karinAi??je mokykloje padeda A?gyti autoritetAi??? Rudyardas puikiai plaukiojo atviroje jAi??roje, A?auniai A?aidAi?? regbA?. TiesAi?? sakant, bAi??tA? A?aidAi??s, jei… Jei ne tos akys, ne akiniai…

Karinei tarnybai silpnaregis Rudyardas Kiplingas netiko. NegalAi??jo studijuoti universitete. Juk baigAi?? karinA? koledA?Ai??, vadinasi, iA?silavinimas per menkas.

Kur dAi??tis?

DAi??dAi?? Kromas jam praneA?Ai?? naujienAi??. Indijoje, Lahorne, laukia tarnyba. Rudyardas dirbs laikraA?tyje.

ai??zVisi mylAi??jo CormellA? Priceai??i??Ai??, ai??i?? raA?Ai?? prisiminimuose KipAi??lingas. ai??i?? Bet aA? mylAi??jau labiau nei visA? meilAi?? sudAi??jus.ai???

PraAi??jus daugybei metA?, Kiplingas dAi??dAi??s Kromo pasiteiravo:

ai??i?? KodAi??l koledA?e taip prastai maitinote?

ai??i?? TodAi??l, kad buvome neturtingi kaip baA?nyA?ios pelAi??s.

ai??i?? Bet kodAi??l taip retai sirgdavome?

ai??i?? TodAi??l, kad nuolat bAi??davote lauke.

Be vidurdienio saulAi??s

Rudyardui buvo tik A?eA?iolika metA? ir devyni mAi??nesiai, kai laivas jA? plukdAi?? atgal A? IndijAi??. BAi??simasis A?urnalistas jautAi??si vyresnis; manAi??, kad jo iA?vaizda ai??i?? dvideA?imtmeA?io. UA?siaugino veA?lias ilgas A?andenas, orumo teikAi?? ir akiniai.

Gimtajame BombAi??juje uodAi?? tik Indijai bAi??dingus kvapus, gAi??rAi??josi ryA?kiomis spalvomis, neapsakoma A?viesa. BandAi?? prisiminti hindi kalbAi??.

IA? BombAi??jaus A? naujuosius namus Lahorne teko vaA?iuoti tris ar keturias paras… Ten Johnas Kiplingas vadovavo dailAi??s mokyklai, gilinosi A? indA? menAi??, kAi??rAi?? skulptAi??ras.

Nesvarbu, kad deA?imt ai??i?? net deA?imt! ai??i?? metA? tAi??vus Rudyardas matydavo retai. MeilAi?? nedingo… ai??zMes ne tik buvome laimingi, mes net sugebAi??jome suprasti, kad esame laimingiai???, ai??i?? taip RudAi??yardas Kiplingas prisiminimuose apibAi??dino grA?A?imo metAi??.

Bet ar jautAi??si laimingas dienraA?tyje ai??zCivil and Military Gazetteai???? KaA?in… MAi??styti apie laimAi?? nebuvo laiko. Jaunasis A?urnalistas dirbo po deA?imt valandA? kasdienAi??, kartais ir daugiau. Net sunkiai sirgdamas dirbo… Nematydavo vidurdienio saulAi??s ai??i?? juk laikraA?tis pasirodo vakarais.

A?irgA? lenktynAi??s, tiltA? atidarymai, potvyniai, A?ventAi??s kaimuose, choleros protrAi??kiai, A?mogA?udystAi??s ai??i?? tokios buvo jaunojo A?urnalisto temos. Keliaudavo arkliais, o jei reikAi??davo patekti A? atokesnA? kaimAi?? ai??i?? geleA?inkeliais.

Vidurdienio saulAi??s nematAi??, bet nakties alsavimAi?? jautAi??, dar ir kaip. Pernakt uA?sibAi??davo klube, kuriame rinkdavosi jauni viengungiai. KariA?kiai, medikai, teisininkai, mokytojai, geleA?inkeliA? tiesAi??jai, tiltA? statytojai, kanalA? kasAi??jai ai??i?? jie KipAi??lingui buvo ne tik biA?iuliai. GalbAi??t ai??i?? ir mokytojai. BAi??tent klube Rudyardas A?gijo technikos A?iniA?. A?inoma, prisiklausAi?? kuo A?vairiausiA? istorijA?.

Ir Ai??imla… Kurortas HimalajA? papAi??dAi??je, kur suvaA?iuodavo britA? aukA?tuomenAi??. KiekvienAi?? ten praleistAi?? valandAi?? RudAi??yardas vadino auksine. AnkstA? rytAi?? A? jo duris pasibelsdavo mama, jos rankose garuodavo puodelis arbatos. Jiedu kalbAi??davosi, kalbAi??davosi…

Ai??altAi?? 1885 metA? A?iemAi??, KalAi??dA? proga, KiplingA? A?eima parengAi?? savo kAi??rybos leidinA? ai??zQuartetai???. A?urnalas, dA?iuginAi??s vien savo aplinkos A?mones, ilgainiui tapo retenybe, medA?iojama kolekcininkA?.

Tais paA?iais metais Kiplingas pradAi??jo pasakojimA? ciklAi??, pavadintAi?? ai??zPlain Tales from the Hillsai???. Tie raA?iniai, spausdinti laikraA?tyje, netrukus tapo knyga. Dar po metA? pasirodAi?? eilAi??raA?A?iA? rinkinys ai??zDepartment Dittiesai???.

KAi?? veikAi?? jaunasis autorius 1887 metais? ai??zAA? vis dar raA?iau laikraA?A?iui tai, kAi?? galAi??tA? raA?yti paskutinis kvailysai???, ai??i?? taip prisiminimuose atsidAi??sta Kiplingas. Vis dAi??lto… Tie metai buvo lemtingi. IA? laikraA?tuko RudyardAi?? perkAi??lAi?? A? kur kas didesnA? leidinA? ai??zPioneerai???, ten jaunasis raA?ytojas redagavo literatAi??rinA? leidinio priedAi??, bet… Gyveno Alahabade, visai kitokiame mieste nei A?prastas Lahornas.

Lahornas ir jo apylinkAi??s ai??i?? musulmoniA?ka vieta. Alahabadas priklausAi?? hindi. Kitas gyvenimo bAi??das, kitos tradicijos ir paproA?iai…

Kiplingas pasiryA?o keisti ne AlahabadAi??, o savo gyvenimAi??. PokyA?iams reikAi??jo pinigA?… IA?gelbAi??jo geleA?inkeliai, tie neaprAi??piamos Indijos begaliniai geleA?inkeliai, kuriais keliaujama po kelias dienas, savaites. Vaikyti nuobodulA? keleiviams padAi??jo knygos.

LeidAi??jas, platinAi??s knygas geleA?inkeliuose, iA? Kiplingo nupirko A?eA?is apsakymA? rinkinius. Jaunasis raA?ytojas A?gijo laisvAi??. 1889 metA? kovo 9 dienAi?? jis iA?keliavo A? AnglijAi??. Keliavo ilgai ai??i?? pusmetA?.

VisA? pirma aplankAi?? San FranciskAi??. IA? ten plaukAi?? A? RangunAi??, SingapAi??rAi??, HonkongAi??, JaponijAi??. Ai?? San FranciskAi?? grA?A?o vAi??l. Tada patraukAi?? per Jungtines Amerikos Valstijas ai??i?? iki Kanados ir per KanadAi??. VAi??l grA?A?o A? AmerikAi??. Elmiroje susitiko su Marku Twainu.

ai??zPioneerai??? vis dar sulaukdavo jo raA?iniA?, kol…

Prisiminimuose Kiplingas raA?Ai??, kad didysis ai??zPioneerai???, deja, bankrutavo. MaA?asis ai??zCivil and Military Gazetteai??? atlaikAi?? audrAi??.

ai??zA?mogus privalo mylAi??ti tai, kAi?? dirbo ir patyrAi??ai???, ai??i?? taip apibendrino savo septyneriA? metA? A?urnalistikos vergystAi?? raA?ytojas Rudyardas Kiplingas.

Nejau visata domisi tik manimi?

Narkotikai ai??i?? taip vadino Kiplingas A?urnalistA? dAi??mesA?. Ir ne tik A?urnalistA?… Apie jA? palankiai raA?Ai?? knygA? apA?valgininkai, literatAi??ros kritikai. JA? lygino su Dickensu, anksti sulaukusiu A?lovAi??s, o juos abu ai??i?? DickensAi?? ir KiplingAi?? ai??i?? su meteoru, netikAi??tai suA?vintanA?iu danguje.

ai??zNejau visata domisi tik manimi?ai??? ai??i?? reikliai savAi??s klausAi?? raA?ytojas. Jam atrodAi??, kad gali skverbtis per sienas, A?veikti tvirtoves, perA?engti upes ai??i?? tiek turAi??jo galiA? raA?yti.

Laimei, nuo didybAi??s manijos buvo skiepytas, turAi??jo imunitetAi??.

Kokie tie skiepai, iA? kur?

IA? tos septyneriA? metA? vergystAi??s, iA? patirties, A?gytos redakcijose. Pernelyg gerai paA?ino spaudAi??, iA?manAi??, kaip greitai ir nerAi??pestingai ten puA?iami burbulai.

GelbAi??jo ir gyvenimas musulmonA? aplinkoje. KaraliA?koji akademija uA?sakAi?? jo portretAi??? Didi garbAi??, be abejo… Bet… Musulmonai vengia A?mogaus atvaizdA?, baiminasi A?Ai??tono akies. Tad kuo didA?iuotis?

Rudyardas Kiplingas Londone apsigyveno Villiers Street,
Strande. MaA?i kambariai, prasta jA? prieA?iAi??ra, bet… Nuo raA?omojo stalo matAi?? TemzAi??… KaimynystAi??je ai??i?? Music Hall.

Nors ir A?inomas, reikalingas, spausdinamas, pilnomis kiA?enAi??mis, Kiplingas nesididA?iavo, kur ten! NemokAi??jo tvarkyti savo pinigA?, iA?sikariauti iA? leidAi??jA? deramo atlygio. GalAi??jo skolintis iA? mylimos tetos Georgine ar iA? tA? mielA? trijA? poniA?, glaudusiA? jA? paauglystAi??je. TaA?iau giliai A?irdyje A?inojo: skolintis ai??i?? lygu vieA?ai pripaA?inti nesAi??kmAi??. Nuoma apmokAi??ta, drabuA?iA? gana ai??i?? ko skA?stis?

Laimei, kaip dera elgtis pamokAi?? draugai: reikia ieA?kotis agento.

Tie draugai, draugAi??s… Nauji biA?iuliai, tAi??vA? aprAi??pinti ar net skendintys prabangoje, nesibaimino reikA?ti savo abejoniA?, kai Rudyardas imdavo pasakoti apie IndijAi??. ai??zJie iA?juokAi?? mano vargA?us maA?uosius RytA? dievus ir tvirtino, kad Britanija Indijoje iA?naudoja vietiniusai???, ai??i?? prisiminimuose raA?Ai?? Kiplingas.

IA?naudoja?

Rudyardas Kiplingas ne tik jaunystAi??je, bet visAi?? savo gyvenimAi?? tikAi??jo Britanijos Indijoje misija: noru A?viesti, padAi??ti, paremti, net gelbAi??ti tikruosius Indijos gyventojus.

BaladAi??s ai??zBarrack ai??i?? Room Balladsai???, romanas ai??zThe Light that Failedai??? ai??i?? to meto kAi??riniai. Ir dar ai??zNaulahkaai???, mieloji ai??zNaulahkaai??? , raA?yta kartu su Wolcottu Balestier.

Wolcottas ai??i?? amerikietis leidAi??jas, atvykAi??s A? AnglijAi?? dairytis knygA?, kurias platintA? savo tAi??vynAi??je. MaA?a pasakyti, kad jiedu su Kiplingu tapo leidybos partneriais, draugais, biA?iuliais… Juos siejo dar stipresnis ryA?ys. Juk dviese kAi??rAi??… nesAi??kmingAi??, nepavykusA? kAi??rinA?, A?tikusA?, ko gero, tik autoriams.

Kiplingo agentas dirbo sAi??A?iningai. Pinigai kaupAi??si. Tad… KodAi??l nepatraukti vAi??l A? kelionAi???

Laivu ai??i?? A? ItalijAi??, iA? ten A? PietA? AfrikAi??, A? KeiptaunAi??. IA? Keiptauno ai??i?? dvideA?imt keturias dienas ai??i?? iki Australijos uosto Melburno. O jei esi Australijoje, kaip aplenksi NaujAi??jAi?? ZelandijAi?? ir jos sostinAi?? VelingtonAi???

Svajojo aplankyti Samoa salAi?? ir mylimAi?? raA?ytojAi?? RobertAi?? LouisAi?? StevensonAi??. Nepavyko, gal kitAi?? kartAi??? SusipaA?inti bAi??tina. Stevensonas suteikAi?? Kiplingui garbAi??, palankiai raA?ydamas apie jauno autoriaus knygas.

Ir Indija.

BombAi??juje apkabino savo where to buy naproxen. ayah ai??i?? senAi??jAi?? auklAi??, tebemylinA?iAi?? jA? taip karA?tai, kaip vaikystAi??je. Pirmyn A? LahorAi?? ai??i?? kur, jei ne ten, bAi??tA? gera praleisti KalAi??dA? metAi???

KalAi??dA? neA?ventAi??. NedA?iAi??gavo. Atskriejo A?inia: Europoje, pakeliui A? VokietijAi??, nuo gripo mirAi?? geriausias, mylimiausias draugas Wolcottas Balestier.

EuropAi?? purtAi?? gripas.

Kur iA? Indijos patrauks Kiplingas?

TironAi?? ar…

ai??zTada A? BombAi??jA?, kur mano ajah, tokia sena, bet tokia nepasikeitusi, sutiko mane aA?arodama ir laimindama, o jau tada A? LondonAi?? tuoktis ai??i?? 1892 metA? sausA?, per gripo epidemijAi??ai???, ai??i??
A?tai kaip santAi??riai prisiminimuose Kiplingas ima pasakoti savo meilAi??s istorijAi??.

Beje, tos istorijos beveik ir nerasime, tik vienAi?? kitAi?? uA?uominAi??.

Kas ji, iA?rinktoji? KodAi??l Kiplingas pasipirA?o ne A?odA?iu, bet raA?tu ai??i?? pakeliui iA? Indijos A? AnglijAi?? iA? laivo atsiuntAi?? telegramAi???

Ji ai??i?? Caroline Balestier ai??i?? buvo Wolcotto sesuo. Nepopuliariausia savo kartos moteris ai??i?? taip liudija ne vienas to laikotarpio tyrAi??jas.

Apie Rudyardo mamAi?? ir jo seses raA?oma visai kitaip… Manoma, kad keturios MacDonaldA? mergaitAi??s Britanijos XIX amA?iaus gyvenime paliko ryA?kA? pAi??dsakAi??.

Kuo A?A?ymios?

Ogi tuo, kad trys iA?tekAi??jo uA? A?inomA? dailininkA?. Jau ne kartAi?? minAi??ta Georgina ai??i?? uA? Edwardo Burne-Joneso, Agnies ai??i?? uA? Edwardo Poynterio, apie Alice jau pasakota.

Louisa tapo geleA?ies verslininko A?mona. Bet sAi??nus, jA? sAi??nus! Rudyardo vaikystAi??s A?aidimA? draugas Stanley Baldwinas net tris kartus ai??i?? 1920ai??i??1930 metA? laikotarpiu ai??i?? buvo DidA?iosios Britanijos ministru pirmininku.

KiplingA? giminAi?? Caroline nemAi??go. TAi??vai jAi?? laikAi?? tipiA?ka amerikiete… Dar labiau ai??i?? grieA?tos, reiklios, valdingos, pretenzingos ai??i?? nemAi??go Rudyardo draugai. Manyta, kad ji iA?naudoja raA?ytojAi??, kontroliuoja jo gyvenimAi??, stumia tolyn nuo A?prastos aplinkos.

KeiA?iasi laikai ai??i?? keiA?iasi poA?iAi??riai. Keturios MacDonaldA? mergaitAi??s ir jA? pasiekimai kelia A?velnA?, geraA?irdA? A?ypsnA?. Ak, Viktorijos laikA? moterys, ar leido Jums kas nors pasiA?ymAi??ti dar kitaip nei tekant, gimdant, auginant?

O apie Caroline pasirodo visai kitokiA? pasakojimA?…

Gal ji ai??i?? visai ne tironAi??, linkusi kontroliuoti genialA? vyrAi??, gal tik moteris, tapusi raA?anA?iam vyrui uA?uoglauda? Gal ne Caroline draudAi?? raA?ytojui bendrauti su draugais ar paA?A?stamais, gal jis pats slAi??pAi??si uA? A?monos, ieA?kodamas ramybAi??s ai??i?? norAi??damas ne bendrauti, o raA?yti?

Ar ne ji tapo tvirtove A?eimos tragedijA? akivaizdoje?

DA?iunglAi??s

Tragedijoms ai??i?? dar ne metas.

Mes dar galime su jaunAi??ja pora keliauti A? KanadAi??, paskui A? JaponijAi??… Kartu su jais Jokohamoje suA?inoti, kad Kiplingo bankas bankrutavo ir dera skubiai suskaiA?iuoti viskAi??, kas yra piniginAi??se. PinigA? uA?tenka bilietams A? AmerikAi?? ai??i?? iki Caroline gimtojo Vermonto, iki Naujosios Anglijos. Kadaise ten A?sikAi??rAi?? Caroline ir Wolcotto senelis prancAi??zas.

BankrutavAi??, benamiai Kiplingai turAi??jo kur pasibelsti: ten tebegyveno Caroline brolis Ai??kininkas Beatty.

Kalnuotoje, miA?kingoje vietovAi??je, padalintoje A? Ai??kelius ir Ai??kius, bAi??ta apleistA?, kiek papuvusiA?, bet dar tinkamA? gyventi namA?. BAi??ta ir visai nunykusiA?: kadaise klestAi??jusius gyvenimus liudijo tik alyvA? krAi??mai. Jaunimas iA? to kraA?to traukAi?? A? didesnius miestus…

Pora A?sikAi??rAi?? viename iA? geresniA? nameliA? ai??i?? Bliss CoAi??tAi??tage. NamA? reikAi??jo: 1892 metA? gruodA?io 29 dienAi?? gimAi?? dukAi??ra Josephine.

Tais metais sniego bAi??ta daug ai??i?? iki langA?… Kiplingas darbo kabinetAi?? A?kAi??rAi?? maA?ame kambarAi??lyje. ApstatAi?? jA?, kaip ir kitus kambarius, baldais, pirktais iA? antrA?, gal net treA?iA? rankA?…

… ir raA?Ai??.

AtrodAi?? jam, kad raA?o ne jis pats, o jo plunksnakotis, ai??i?? lieka tik stebAi??ti, kaip gimsta pasakos apie berniukAi?? MauglA?, A?vaikintAi?? vilkA?.

AA?, naivuolAi??, galybAi?? metA? buvau A?sitikinusi, kad ai??zDA?iungAi??liA? knygaai??? ai??i?? pasakojimai apie MauglA?, tik apie jA?. Kaip kitaip, juk Lietuvoje vien tai ir teskaitAi??me. Ak, tiesa, dar bAi??ta animacinio filmo apie RikA? TikA? TavA?, kuriame Kiplingo ir jo dA?iungliA? negalAi??jai neatpaA?inti.

Laimei, pagaliau Lietuvoje pasirodAi?? visas ai??zDA?iungliA? knygosai??? leidimas (leidykla ai??zPasvirAi??s pasaulisai???, vertAi?? Ieva AlbertaviA?ienAi??).

DA?iungliA? knygoje radau ir kotikAi?? ai??i?? jAi??rA? lokA?… Ne bet kokA? ai??i?? baltajA?… Tartum baltAi?? varnAi?? savoje gentyje. Kaip uoliai jis plaukioja per jAi??ras marias vandenynus, kaip ieA?ko artimiesiems tokios vietos, kur galAi??tA? ramiai ir taikiai gyventi ai??i??
A?moniA? nemedA?iojami. Kitaip tariant, neuA?dauA?omi, ai??i?? mat jAi??rA? lokio kailis toks brangus, kad niekam nekyla ranka A?auti ar smeigti: juk sugadinsi!

generic viagra at walmart.

Ai??KodAi??l tie jAi??ros lokiai leidA?iasi uA?dauA?omi? MedA?iokliai aleutai, uA?klupAi?? juos besiilsinA?ius sausumoje, tiesiog nugena ai??i??
tartum karviA? bandAi?? ai??i?? A? dauA?ymui tinkamAi?? vietAi??.

Toje pasakoje minimi ir lamantinai (jAi??rA? karvAi??s) ai??i?? dar XVII amA?iuje iA?nykAi?? gyvAi??nai. Bet ar tikrai iA?nyko? Gal slapstosi?

Ai??Baltajam jAi??rA? lokiui pavyksta atrasti paskutiniAi??jAi?? bandAi??… Tik jie, nors ir nebylAi??s, parodo keliAi?? A? iA?svajotAi?? ramybAi??s uostAi??…

Dabar jau tolkime nuo to uosto, grA?A?kime pas MauglA?. Kokie stiprAi??s jo pAi??dsakai mumyse ai??i?? mAi??sA? atmintyje, mAi??sA? gyvenimo bAi??de.

KaA?in ar mes, lietuviai, taip daA?nai kalbAi??tume apie dA?iungAi??liA? A?tstaymus, jei ne Kiplingas, ne jo dA?iunglAi??s. KaA?in ar bandytume apibAi??dinti artimAi??: mes ai??i?? vieno kraujo.

Bet… Kokie A?statymai valdAi?? VermontAi?? ir jo A?mones?

Ar galAi??jo Kiplingas didA?iuotis, kad yra su jais ai??i?? tais Ai??kininkais ai??i?? vieno kraujo?

NekAi??sk Anglijos ir…

…bAi??si geras amerikietis. Toks A?Ai??kis aidAi??jo anA? laikA? JungtinAi??se Amerikos Valstijose.

Kiplingai pinigus atgavo. Apsigyveno savo name. Mirusio draugo ir brolio garbei, bendro kAi??rinio prisiminimui namui davAi?? vardAi??: Naulakha.

GalAi??jo bAi??ti laimingi… Rudyardui patiko Vermonto peizaA?as: kaip lAi??tai kalnais ir miA?kais ateina ruduo, kaip A?emAi?? uA?kloja sniegas, kaip praA?ysta obelA? sodas…

Koks sodas? Kam? Kad A?ydAi??tA??

Toje A?emAi??je, kur Kiplingai uA?veisAi?? obelis, Caroline brolis Beatty rengAi??si ganyti karves ai??i?? juk vertAi??si gyvulininkyste.

Ir kAi?? visA? pirma pirko jaunoji A?eima, pagaliau gavusi pinigA? uA? knygas ir straipsnius?

Jie pirko… Kiplingo knygas, uA?uot praA?matniau A?sikAi??rAi??. ai??zNamai Ai??mAi?? alsuoti kitaipai???, ai??i?? taip atrodAi?? tik tA? knygA? autoriui, o kaimui?

Ai??Visas kaimas ir jo apylinkAi??s A?inojo, koks praA?matnus buvo Caroline senelis, kaip puoselAi??jo prancAi??ziA?kas tradicijas. Gerdavo ne kokA? ten viskA?. VynAi??… Kas galAi??jo pamanyti, kad tas britas, tas raA?eiva Kiplingas taip sugadins mielajai Carrie gyvenimAi??? Kur tai matyta ai??i?? pargabenti mergaitAi?? atgal A? gimtAi??jA? kaimAi??, uA?uot…

VienAi?? A?iemAi?? Kiplingus aplankAi?? sveA?ias iA? Anglijos. Gydytojas ir raA?ytojas Arthuras Conanas Doyleai??i??is keliavo per AmerikAi?? skaitydamas paskaitas. Jam rAi??pAi??jo ne vien medicina ar knygos. Atvirai kalbant, maA?iausiai rAi??pAi??jo jo paties knygos apie seklA? Ai??erlokAi?? HolmsAi??. Seklio jis nekentAi??! Vis bandydavo jA? nuA?udyti. Gal pagaliau skaitytojai atsipeikAi??s: knygA? Conanas Doyleai??i??is yra paraA?Ai??s kur kas vertesniA?…

Ar A?sivaizduojate du raA?ytojus ai??i?? du britus ai??i?? A?aidA?ianA?ius golfAi?? snieguotose Vermonto kalvose? Jei jau lAi??kdavo kamuolys, tai negrAi??A?inamai.

Beje, A?sivaizduoti dera ne tik du raA?ytojus. Taip pat ir praktiA?kus Ai??kininkus, nesuvokianA?ius, kaip galima taip kvailai leisti laikAi??.

Lyg ir pakviestas A? puotAi??, bet nepasodintas prie stalo. Taip jautAi??si Kiplingas Vermonte, Amerikoje. O ir Caroline su broliu pykosi vis nuoA?miau.

Kiplingai nutarAi??: Naulakha ai??i?? tik namas, ne namai. Ir
visiems laikams patraukAi?? A? AnglijAi??. Jiedu ir dvi dukros ai??i?? JoseAi??phine bei kAi?? tik gimusi Elsie.

Buvo 1896 metai ai??i?? tie metai, kai visi, kas galAi??jo, Anglijoje mokAi??si vaA?iuoti daiktu, vadinamu dviratis.

VilkAi??dami specialiAi?? aprangAi??, tandemu treke ratus suko ir KiplingA? pora. Suko ir suko, kol krito. SkaudA?iai. Tik tada, klAi??pAi??dami ant keliA?, abu iA?sikalbAi??jo, kad nei tandemo, nei treko nemAi??gsta. Abu manAi??, kad aukojasi dAi??l kito ai??i?? dAi??l sutuoktinio.

TebeklAi??pAi??dami prisiekAi??: A? trekAi?? daugiau neis.

Kiplingo prisiminimuose daugiau smagiA? epizodA? apie jo ir Caroline gyvenimAi?? neradau.

Ir apie vaikus ai??i?? beveik nieko… Nei apie dukras, nei apie sAi??nA? JohnAi??, gimusA? ne Amerikoje.

Johnas gimAi?? 1897 metais Anglijoje.

Jie

Jie vis keliavo ir keliavo ai??i?? ta KiplingA? A?eima. Pamilo PietA? AfrikAi??, plaukdavo ten kasmet. Viliojo ir Amerika.

1899 metais laivas pateko A? audrAi??. Apsirgo ir Kiplingas, ir jo pirmagimAi?? Josephine. TAi??vas pasveiko. Dukra mirAi?? Niujorke.

ai??zJieai??? ai??i?? vienas skaudA?iausiA?, jautriausiA? Kiplingo apsakymA?, nAi?? trupuA?io nesusietas nei su Indija, nei su kitomis tolimomis A?alimis.

Tai ai??i?? Anglija. Tai vietovAi??, dovanojusi vardAi?? Amerikos sostinei: VaA?ingtonas.

KlaidA?iais VaA?ingtono apylinkiA? keliais automobiliu keliauja pasakotojas. UA?tinka paslaptingAi?? sodAi??, namAi??… Sode A?mAi??sA?ioja vaikai. Namo A?eimininkAi?? ai??i?? akla moteris… VaA?ingtono apylinkAi??se niekas netiki, kad name gyvena vaikai ai??i?? niekas! NormalAi??s, sveiki A?monAi??s tartum ir nedrA?sta griauti aklosios iliuzijA?. Ji A?sivaizduoja, kad esama vaikA?? TebAi??nie… O tas atvykAi??lis tegu vaA?iuoja sau namo, ko A?ia jam. Jis ir iA?vaA?iuoja. AntrAi?? kartAi?? rasti namAi??, sodAi?? ai??i?? dar sunkiau… Bet randa. Net paveA?ioja vaikus. Juk vaikams taip patinka automobiliai…

Kiplingas tikrai vairavo automobilA?. Jis ai??i?? vienas pirmA?jA?, pramokusiA? vairuoti Anglijoje. Ir… Jis tikrai matAi??, jautAi?? tai, kas neleista kitiems. Vis vaidenosi, vis rodAi??si pirmagimAi?? Josephine.

BAi??gs metai ai??i?? daug metA? ai??i?? ir Kiplingui teks raA?yti dar vienAi?? kAi??rinA?, A?amA?inantA? prarastAi?? vaikAi??.

Abi knygos apie dA?iungles svarbios skautams. SkautybAi??s A?kAi??rAi??jas Robertas Baden-Powelas, raA?ytojui leidus, A?tvirtino vilko Akelos autoritetAi??. Ko gero, visiems laikams ai??i?? visame pasaulyje. Ir Lietuvos jaunieji skautai visA? pirma tampa vilkiukais… Akelos uola ai??i?? taip vadinamos jA? stovyklos.

Jaunasis Johnas Kiplingas ai??i?? vienas pirmA?jA? skautA?, davAi??s priesaikAi?? 1907 metais.

O po septyneriA? metA?, 1914…

Johnas, kaip ir jo tAi??vas, buvo trumparegis. Ai?? karAi?? jo neAi??Ai??mAi??. Bet ar galima neiti A? pasaulinA? karAi???

Savanoriui Johnui Kiplingui padAi??jo tAi??vo paA?intys, autoritetas… Ai?? karAi?? jis iA?Ai??jo. A?uvo pirmajame mAi??A?yje. PalaikA? nerasta. SavanorA? nuA?udAi?? sprogmuo.

ai??zMy Boy Jackai??? ai??i?? tai Kiplingo eilAi??raA?tis, tapAi??s britA? literatAi??ros klasika.

Karaliai

Ai??Rudyardas Kiplingas mirAi?? keliomis dienomis anksA?iau nei DidA?iosios Britanijos karalius Jurgis V ai??i?? George V. Jiedu biA?iuliavosi… DraugystAi?? pradAi??jo karalius, ne raA?ytojas. Susitiko praAi??A?usio karo laukuose ai??i?? abu atvyko pagerbti A?uvusiA? kariA?. Karalius prie raA?ytojo priAi??jo pirmas… Kaip neprieis. Buvo karA?tas jo kAi??rybos gerbAi??jas.

Rudyardo Kiplingo gyvenime bAi??ta paA?inties ir su kitu karaliumi… Juk Kiplingas ai??i?? Nobelio premijos laureatas. Pirmasis britas, pirmasis anglakalbis raA?ytojas. Ir… toks jaunas.

Laive A? StokholmAi?? laureatas suA?inojo: senasis karalius mirAi??.

PusAi?? Ai??vedijos karalystAi??s rAi??mA? skendAi??jo tamsoje, kitoje pusAi??je A?mAi??A?avo A?viesos… DvariA?kiai koridoriais laureatAi?? lydAi??jo tyliai ai??i?? taip tyliai, kad buvo girdAi??ti, kaip A?lama jA? drabuA?iai. RaA?ytojas matAi?? pavargusias jaunojo karaliaus akis…

ai??zTik neuA?darykite dAi??l mano mirties teatrA?ai???, ai??i?? tokie buvo mirA?tanA?io karaliaus A?odA?iai.

Gedulo dienAi?? snieguotas Stokholmas tebegyveno A?prastAi?? gyvenimAi?? ai??i?? kaip visada tykA?, kaip visada ramA?.

Kontraktas su Demonu

Imperialistas. Antifeministas. Militaristas. Kiek kartA? taip apie KiplingAi?? raA?yta, sakyta.

Bet kokios moterys, kokios galingos, pasiaukojanA?ios jo apsakymA? moterys ai??i?? ir indAi??s, ir britAi??s! Kaip gera buvo jam draugauti su Mary Kingsley.

ai??zViena stipriausiA? mano sutiktA? moterA?ai???, ai??i?? taip apie jAi?? raA?Ai?? Kiplingas. Ji ai??i?? keliautoja, viena vienuA?Ai?? dairiusis po AfrikAi??, tyrinAi??jusi jos gentis. Ji ai??i?? raA?ytoja. Ir gailestingoji sesuo…

KartAi??, Kiplingo jaunystAi??je, jiedu taip uA?sikalbAi??jo, kad negalAi??jo iA?siskirti. Kiplingas pasiAi??lAi?? tAi??sti pokalbA? jo kambaryje. Mary sutiko, bet… atsipeikAi??jo.

ai??zAA? pamirA?au, kad esu moterisai???, ai??i?? nusijuokAi??.

Kur jau eis moteris ai??i?? net stipriausia pasaulyje moteris ai??i?? A? vyriA?kio kambarA?…

Mary mirAi?? nuo A?iltinAi??s PietA? Afrikoje, bAi??rA? kare ai??i?? vyko ten savanore, slaugAi?? suA?eistuosius, ligotus.

Tame kare tarnavo ir, laimei, iA?gyveno gydytojas Conanas Doyleai??i??is. MatAi??s tiek A?uvusiA?, tiek mirA?tanA?iA?, vis tebeA?udAi?? savo paties sukurtAi?? vaiduoklA? ai??i?? Ai??erlokAi?? HolmsAi??.

KliedAi??jo nebe golfu. Spiritizmu, leidA?ianA?iu bendrauti su mirusiais, A?uvusiais. Ir fAi??jomis… Ai??ventai tikAi??jo, kad jA? esama.

Ar A?sivaizduojate stambA?, aukA?tAi?? vyrAi??, A?A?engusA? A? septintAi?? deA?imtA?, ai??zginkluotAi??ai??? fotoaparatu? Jis pamiA?kAi??je tyko fAi??jA?, teikianA?iA? gamtai ramybAi?? ir A?avesA?…

Kuo tikAi??jo Kiplingas? FAi??jomis? KaA?in… Nors apie jas raA?Ai??.

Tikrai tikAi??jo Aristotelio apraA?yta siela ar demonu. Galime rinktis mums artimesnA? A?odA?… AA? renkuosi demonAi??.

Tai jis, tas demonas, jaunam Rudyardui pakuA?dAi??jo, kad pirmajame leidinyje ai??i?? ai??zQartetai??? ai??i?? dera publikuoti apsakymAi?? ai??zVaiduoklis rikA?aai???, lig A?iol tebelaikomAi?? literatAi??ros klasika. ai??zVAi??liau iA?mokau atsiremti A? DemonAi??, atpaA?inti jo prisiartinimo A?enklus, ai??i?? paskutiniuose prisiminimA? puslapiuose raA?o Kiplingas. ai??i?? Viena iA? mudviejA? kontrakto sAi??lygA? buvo ta, kad niekada nesieksiu sAi??kmAi??s taip, kaip Napoleonas ir visi A? jA? panaA?Ai??s.ai???

GintarAi?? AdomaitytAi??