Kompozitorius Ai??arAi??nas Nakas: ai??zMenininkai tAi??ra patarnautojai kAi??rybos pasaulyjeai???

A?URNALAS:Ai??LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: LM anketa
AUTORIUS:Ai??Ai??arAi??nas Nakas
DATA: 2014-02

how much is zoloft without insurance.
generic prednisoneonline chemist usa.
Ai??. Nakas Saatchi galerijoje Londone (2011). Karolinos JakaitAi??s nuotrauka
Ai??. Nakas Saatchi galerijoje Londone (2011). Karolinos JakaitAi??s nuotrauka

1Ai??Kaip jauA?iatAi??s A?iniasklaidos tapomo visuomenAi??s gyvenimo ir brukamA? pramogA? pasaulyje? Ar jis veikia jAi??sA? kAi??rybAi??? O gal esate atsiribojAi??s? Vengiate kiA?ti savo trigraA?A? A? nesibaigianA?ias politines diskusijas ar bandote kaip nors jose dalyvauti?

Skaitau tekstus uA?sienio portaluose, A?iAi??riu britA? ir prancAi??zA? kultAi??rinAi?? televizijAi??, ir neatrodo, kad A?iniasklaida bruktA? kokius nors man nereikalingus dalykus. AtvirkA?A?iai, tai aA? renkuosi, kAi?? noriu, dA?iaugdamasis, kad atsirado toks informacinis komfortas. Seku ir lietuviA?kAi?? internetinAi?? A?iniasklaidAi??, atsirinkdamas tai, kas man svarbu: A?i procedAi??ra visai nesudAi??tinga.

PramogA? samprata daA?nai siaurinama, kartais jos laikomos kone A?ventvagyste. A?inoma, bAi??tA? A?domu, jei kovingi pramogA? kritikai patys pabandytA? sukurti kokiA? nors pramogA? ai??i??Ai?? gal tada jie pamatytA?, kAi?? tai reiA?kia, net tais atvejais, jei jA? niekas nekritikuoja. TaA?iau paA?velgA?iau dar kitaip: Becketto dramos, Cassaveteso filmai, Castelluccio spektakliai, Feldmano muzika ai??i?? juk irgi pramogos, atitraukianA?ios nuo rutinos ir teikianA?ios neabejotinAi?? malonumAi??. Kaip ir baA?nyA?ios lankymas, automobilio plovimas, poeAi??zijos vakaras ar dailylentAi??s obliavimas, ai??i??Ai?? kas kam patinka.

A?monAi??s labai A?vairAi??s, ir ne tik A?ou ir komedijos uA?ima kultAi??rai skirtAi?? laikAi??. AA? neskirstau meno A? pramoginA? ir nepramoginA?, nes tai dirbtina ir nieko neteikia. Ai??venteiviA?kumas nepadeda gyventi, tai gana naivus kelias. Nematau jokios prieA?asties atsiriboti nuo tokios gyvenimo tikrovAi??s, kokia ji yra: nuskambAi??s keistai, taA?iau man svarbu susitaikyti su reiA?kiniA? prieA?taringumu ir daA?nu visumos absurdiA?kumu.

Ai??domu, kad politinAi??s diskusijos, bent Lietuvoje, taip pat virtusios smagia pramoga. A?inoma, man daug smalsiau, kAi?? galvoja Brzezinskis ar Glucksmannas, negu palyginti maA?araA?A?iai mAi??sA? Seimo, savivaldybiA? ir ministerijA? veikAi??jai. Politikai reikia rimto aktorinio ir literatAi??rinio talento ilgA? pratybA?, kad idAi??jos A?gautA? A?tikinamAi?? pavidalAi??, o argumentacija ai??i??Ai?? apA?iuopiamAi?? egzistencinA? turinA?. Gal man nepasisekAi??, bet pastaraisiais metais nesu skaitAi??s kokybiA?ko lietuviA? politiko teksto ar klausAi??sis pavergianA?ios kalbos. Apie gebAi??jimAi?? gyvai diskutuoti ai??i?? o ne skleisti emocingAi?? solipsistinAi?? propagandAi?? ai??i?? geriau patylAi??siu.

VienintelAi?? politikos sritis, kur galiu reikA?ti nuomonAi??, yra kultAi??ros gyvenimas. Pas mus jis uA?goA?tas kartoninio patriotizmo ir buhalteriniA? klausimA?, aukA?tieji administratoriai menkai nusimano apie kultAi??rinio kraA?tovaizdA?io paradoksus, o kvalifikuota meno praktikA? nuomonAi?? juos erzina kaip neva pretenzingi asmeniA?kumai. Kritikai nublokA?ti A? marginalinAi?? sferAi??, o vieA?oji kritika ai??i?? ta, kuriAi?? publikuoja ai??zmasinio tiraA?o” leidiniai ai??i?? daA?niausiai neblizga. PavyzdA?iui, demonstratyviai atakuojamos A?aliojo tilto skulptAi??ros ai??i?? estetiniu poA?iAi??riu, neabejotinas nulis, vulgarus okupacinis akcentas. TaA?iau tuo pat metu kaA?kodAi??l nepastebimas tokio pat kirpimo naujasis ideologinis kiA?as: paminklai Mindaugui ir Kudirkai arba antkapinAi?? ai??zA?inia” prieA?ais MaA?vydo bibliotekAi??.

Naujieji populistiniai monumentai atspindi ne kAi?? kita, kaip tik politinA? valdA?ios, aptarnaujamos ciniA?kA? pataikAi??nA?, siaurakaktiA?kumAi??. Juk jei pastatomas standartinis anA? laikA? revoliucionierius, o uA?raA?oma tautinio atgimimo veikAi??jo pavardAi??, tai tas monumentas vis tiek veikia tarsi A? miesto centrAi?? A?sibrovAi??s plieninis komisaras, ir nieko A?ia nepadarysi. Gerai, kad yra ir linksmesnAi?? reikalo pusAi??, nes kaip tik tokie objektai ai??i?? puiki mAi??sA? epochos karikatAi??ra, organiA?kai sujungianti prosovietinius A?proA?ius su naujAi??ja konjunktAi??ra.

Ar visa tai kaip nors veikia mano kAi??rybAi??? Sunku pasakyti. Tiesioginio poveikio tarsi nAi??ra, taA?iau gal ir esama kokio nors gilesnio trajektorijA? iA?kraipymo, kurio pats net nepastebi.

2Ai??Kaip jauA?iatAi??s savo kuriamo meno aplinkoje, tarp kolegA?? Ar jauA?iate konkurencijAi??? Ar imatAi??s kokiA? nors veiksmA? propaguoti savo kAi??rybAi???

KonkurencijAi?? jauA?iu, ir ji mane A?kvepia. KolegA? darbus neretai A?inau geriau negu jie manuosius. GalbAi??t tai mano privalumas. Bendraudamas su kolegom, stengiuosi paisyti paprastos taisyklAi??s: aiA?kiai sau pasakau ai??i?? su A?mogum ar su jo kAi??ryba noriu turAi??ti reikalAi??, nes A?iA? dalykA? kokteilis gali bAi??ti apviliantis ar net pavojingas.
KAi??rybos sklaida rAi??pinuosi nuolat, nes neturiu kitos iA?eities. DaA?nai pats atlieku savo kAi??rinius, publikuoju tekstus, rengiu radijo ciklus, susitinku su jaunimu mokyklose, organizuoju parodas ir perA?iAi??ras, leidA?iu CD ir DVD. Tai A?domi veikla, stimuliuojanti naujus sumanymus. Kita vertus, neA?ymus migravimas tarp A?vairiA? mano veiklos sriA?iA? leidA?ia A?iek tiek atsipAi??sti nuo darbo monotonijos ir suteikia galimybAi?? daug kAi?? pamatyti tarytum iA? kito kampo.

3Ai??Ar skaitote kultAi??ros leidinius? Jei taip, tai kur ai??i?? popieriuje ar internete? Gal jau laikas kultAi??rinei spaudai apskritai keltis A? internetAi???

DidelAi?? dalis lietuviA?kos kultAi??rinAi??s A?iniasklaidos jau persikAi??lAi?? A? internetAi??. Mano nuomone, ten ji turAi??tA? atsidurti visa, ir tik populiariausius A?urnalus vertAi??tA? leisti dar ir tradiciniais pavidalais. Internetiniai leidiniai nepalyginamai patogesni, kai reikia kAi?? nors susirasti. Juk to, ko nAi??ra internete, tarsi nebAi??ra visai, ir kultAi??ros leidAi??jai turi apie tai galvoti. Popierinius leidinius su didele simpatija pavartau knygyne ar prekybos centre, bet perku retai, nes neturiu kur laikyti.

4Ai??Dabar miestuose, ypaA? sostinAi??je, vienas renginys lipa ant kito. Ar turite mAi??gstamAi?? renginA?, festivalA?? Ko reikAi??tA?, kad profesionalusis menas efektyviau konkuruotA? su pramogA? kultAi??ra? antibiotic buy
Renginius man daA?nai atstoja A?vairiA? A?aliA? kultAi??rinAi??s televizijos, internetinAi??s transliacijos, A?raA?A? klausymasis ir A?iAi??rAi??jimas. IA? gyvA?jA? renginiA? man A?domesni kino festivaliai, nes juose parodoma nemaA?ai intriguojanA?iA? ir aktualiA? dalykA?.

O muzikos pasiAi??la Vilniuje manAi??s netenkina, ji pernelyg senamadiA?ka ir vienpusAi??, nesubalansuota kalendoriaus poA?iAi??riu. Negaliu nepastebAi??ti reiA?kinio, kurA? pavadinA?iau ai??zRusijos sindromu buvusioje respublikoje”. Tai, kad koncertA? organizatoriams paprasA?iau susitarti su rusais, dar nereiA?kia, kad jie ir turi dominuoti Lietuvos muzikiniame gyvenime ai??i?? tiek klasikinAi??s, tiek lengvosios. Tokia strategija kartais panaA?i A? Bruegelio alegorijAi??, kai aklieji, tempdami vienas kitAi??, artAi??ja prie grAi??smingos bedugnAi??s. A?ia kultAi??ra beregint tampa tikrAi??ja, netgi labai paveikia politika, ir darosi nebejuokinga.

5Ai??Naujai A?steigta KultAi??ros taryba A?ada tolygiau remti visas kultAi??ros sritis. Kokiai sriA?iai, jAi??sA? nuomone, dabar labiausiai reikia paramos (finansinAi??s, moralinAi??s, reklaminAi??s)?

Klausimas tikriausiai tyA?ia absurdiA?kas, tolygus tokiam, kaip kad ai??zkuris kAi??no organas yra svarbesnis?”. Ai??domu, ar koks nors A?mogus sutiktA? atsisakyti plauA?iA? vietoj A?irdies?

Jokia meno rAi??A?is Lietuvoje nesulaukia konstruktyvios paramos, iA?skyrus varganas paA?alpas primenanA?ius honorarus ir politinAi??ms iA?kilmAi??ms skirtas pompastiA?kas injekcijas, kai valdA?ios ponai susirenka pasivaiA?inti, prieA? tai A?iaip taip atkentAi??jAi?? kokA? nors koncertAi?? ar spektaklA?: ar jie bent kartAi?? pirko bilietAi?? A? kultAi??ros renginA? uA? savo pinigus?

Visa kita ai??i?? kuklAi??s ir daA?nai labai skurdAi??s paA?aliai, gyvuojantys kone ar tiesiog iA? entuziazmo.

6Ai??Kokia pastaruoju metu perskaityta knyga, dailAi??s, muzikos, teatro kAi??rinys ar A?iaip A?vykis, reiA?kinys nustebino? KokA? kAi??rinA? per paskutinA? penkmetA? A?vertintumAi??te kaip iA?skirtinA?, liksiantA? istorijoje?

BAi??siu atvirai ironiA?kas: iA?skirtiniu reiA?kiniu penkmeA?io statybA? panoramoje laikau NacionalinA? muziejA? Lietuvos DidA?iosios KunigaikA?tystAi??s valdovA? rAi??mus. Jo nesibaigianti ideologinio A?teisinimo epopAi??ja A?tikinamai A?rodAi??, kad ir kultAi??ros sferoje A?manomas tokio laipsnio ir toks neA?tikAi??tinai produktyvus kAi??rybiA?kumas, apie kokA? nesapnavo dar nAi?? vienas lietuviA? menininkas.

7Ai??Kokia JAi??sA?, kaip kAi??rAi??jo, dienotvarkAi??? GalbAi??t turite savo A?proA?iA?, ritualA? kAi??rybinei sAi??kmei priA?aukti?
KAi??rybinAi??s sAi??kmAi??s neA?manoma prisiA?aukti, nebent ji tave prisiA?auktA?. Menininkai tAi??ra patarnautojai kAi??rybos pasaulyje, kone visiA?kai priklausomi nuo likimo loterijos sAi??lygA?, kurias ne jie sugalvoja, bet kuriA? vis tiek turi bent iA? dalies laikytis.

Mielai papasakoA?iau apie savo A?proA?ius, procedAi??ras, ritualus, bet negaliu ai??i??Ai?? tai pernelyg svarbi asmeninio gyvenimo dalis. Gal todAi??l ir dirbu daugiausia naktimis, kad niekas nieko nesuA?inotA?.

buy cialis black 800mg