KultAi??ros dabartis, sAi??kmAi??s scenarijai, arba Paslaptys, suvoktos kitaip

A?URNALAS: KULTA?ROS BARAI
TEMA: Tremtis
AUTORIUS:Ai??Rita RepA?ienAi??

DATA: 2012-04

KultAi??ros dabartis, sAi??kmAi??s scenarijai, arba Paslaptys, suvoktos kitaip

Rita RepA?ienAi??

Ai??Ai??Ruta Sepetys, Tarp pilkA? debesA?, 2011, Vilnius: Alma littera, p. 336

Ai??SkirtybAi??s daA?nai yra svarbesnAi??s uA? tapatybes ar analogijas.

Umberto Eco

Ai??Nedaug knygA? yra puikiai paraA?ytos, dar maA?iau jA? yra reikA?mingos. ai??zTarp pilkA? debesA?ai??? A?kAi??nija abi A?ias savybes.

The Washington Post

Naujausios technologijos keiA?ia net debesA? konfigAi??racijas. Verslo projektai, uA?tikrinantys maA?iau debesuotAi?? kultAi??ros dabartA?, mums, deja, nepasiekiami, kultAi??ros ateities vizijos vis dar yra grindA?iamos sAi??kmAi??s iliuzijomis, tad priskirtinos utopijA? sferai. Vis dAi??lto dabartis, net ir neturinti ateities scenarijaus, A?sakmiai A?pareigoja kalbAi??ti apie praeitA?, aiA?kintis su ja susijusias paslaptis. RAi??ta Ai??epetys sako: ai??zIstorija turi paslapA?iA?. Tos paslaptys gali bAi??ti ir skausmingos, ir grAi??smingos.ai???1

Ai??iemet Vilniaus knygA? mugAi??je didA?iulAi??s sAi??kmAi??s sulaukAi?? ai??zTarp pilkA? debesA?ai??? vertimas A? lietuviA? kalbAi??. Pernai JAV angliA?kai iA?leistAi?? jaunimui skirtAi?? pirmAi??jAi?? RAi??tos Ai??epetys knygAi?? palankiai sutiko Amerikos skaitytojai ir kritikai. Pasak New York Times apA?valgininkAi??s Lindos Sue Park, tai superliatyvinis romanas, stiprus neiA?graA?inta savo kalba.2

LaikraA?tis A?traukAi?? ai??zTarp pilkA? debesA?ai??? A? rekomenduojamA? leidiniA? sAi??raA?Ai??,3 siAi??lydamas ir kaip vienAi?? iA? tinkamiausiA? dovanA? per 2011-A?jA? KalAi??das. Ai??simintiniausia metA? knyga tapo New York Times bestseleriu. A?urnalas Wall Street Journal ir savaitraA?tis Publishers Weekly, skirtas leidAi??jams, bibliotekininkams, knygA? pardavAi??jams, literatAi??ros agentams, pripaA?ino jAi?? geriausia 2011-A?jA? knyga vaikams ir jaunimui.

Geriausiu romanu paaugliams ai??zTarp pilkA? debesA?ai??? paskelbAi?? ir Apple programa iTunes. Pernai rudenA? PrancAi??zijos literatAi??ros A?urnalas Lire apdovanojo autorAi?? prestiA?ine premija uA? geriausiAi?? knygAi?? jaunimui. Romanas pelnAi?? jau 14 apdovanojimA? skirtingose kategorijose.

Populiarus dienraA?tis Los Angeles Times raA?Ai??: ai??zTarp pilkA? debesA?ai??? ai??i?? tai istorija apie sunkius iA?bandymus ir A?mogiA?kumo triumfAi??, neiA?galvota tragedija atpasakojama A?spAi??dingai, nuoA?irdA?iai ir pagarbiai.ai???4

TragiA?ki sukrAi??timai nAi??ra populiariausia A?iA? dienA? tema. VartotojA? visuomenAi?? stengiasi iA?vengti egzistenciniA? iA?A?Ai??kiA?, kurie reikalauja atjautos ir gilesniA? apmAi??stymA?. VideoA?aidimai padeda susikurti antrinAi?? realybAi??, kurios herojumi gali tapti kiekvienas, patogiai A?sitaisAi??s ant sofos. Svaiginamasi pigiu netikros realybAi??s A?ou ai??zA?vaigA?dA?iA?ai??? spindesiu A?iapus ir anapus ekrano. Slystama veidrodiniu iliuzijA? pavirA?iumi, gaudant malonumA? purslus ir gyvenant vien A?ia diena. Tiesos jau nesistengiama atskirti nuo (savi)apgaulAi??s, o nuoA?irdumas tik imituojamas. MasinAi?? kultAi??ra diegia butaforinius kultus, kuriais aklai sekama su maniakiA?ka aistra. Kartu tvyro nuolatinAi?? baimAi?? bAi??ti apgautiems, apkvailintiems ir paA?emintiems. Primygtinai siAi??loma pasiduoti tikrenybAi??s mistikai, ai??zkaip kad istoriA?kai buvo per amA?iusai???, pasak filosofo.5 Kas lieka tikro? Gal tarpeliai tarp eiluA?iA?? Horizontas tolsta, kai bandoma prie jo priartAi??ti.

Netikrumo apsuptyje tapatybAi?? darosi dar aktualesnAi??. ai??zKas esi tu? ai??i?? nuolat klausdavo RAi??tos draugai. ai??i?? GalAi??jau paaiA?kinti tik tiek, kad iA? tAi??vo pusAi??s esu lietuvAi??.ai??? Namuose, MiA?igane, buvo prisimenamas tarpukario Kaunas, taA?iau apie okupacijAi?? ir trAi??mimus artimieji nekalbAi??davo. Lankydamasi Lietuvoje, RAi??ta pradAi??jo domAi??tis A?eimos praeitimi ir nustebo suA?inojusi, kad visos fotografijos sudegintos. Taip buvo slepiama giminystAi?? su jos seneliu, nepriklausomos Lietuvos karininku Jonu Ai??epeA?iu, pabAi??gusiu A? VokietijAi??, vAi??liau iA?vykusiu A? JAV. ai??zLietuvoje likAi?? giminaiA?iai uA? jo laisvAi?? sumokAi??jo tremtimiai???, ai??i?? sako RAi??ta, kuriAi?? tai tiesiog pribloA?kAi??. Tada ji ir nusprendAi?? papasakoti apie A? SibirAi?? iA?tremtos lietuviA? A?eimos likimAi??, dviejA? paaugliA? Linos ir Andriaus meilAi??, A?siA?iebusiAi?? neA?moniA?komis sAi??lygomis. NesitikAi??jusi sAi??kmAi??s, ypaA? tokios didelAi??s ai??i?? romanas jau iA?verstas A? 25 kalbas, iA?leistas 29 pasaulio kraA?tuose, tarp jA? Kinijoje, Tailande ir Japonijoje. Italai knygAi?? ai??zTarp pilkA? debesA?ai??? A?traukAi?? A? mokykloms rekomenduojamos literatAi??ros sAi??raA?Ai??.

RAi??ta paraA?Ai?? istorijAi??, paremtAi?? Sibiro tremtiniA? prisiminimais, kuriuos iA?girdo Lietuvoje ir Amerikoje. Daug kAi?? papasakojo tAi??vo draugai, gyvenantys Detroite. Knygos herojAi?? Lina turi prototipAi?? ai??i?? tai RumA?iA?kAi??se gyvenanti Irena, pasidalijusi prisiminimais apie savo paauglystAi??, praleistAi?? tremtyje. Tiesa, jos mylimasis Andrius, kurA? paauglAi??s amerikietAi??s, kaip teigiama, tiesiog A?simylAi??jo, yra personaA?as, sukurtas autorAi??s vaizduotAi??s.

ai??zTarp pilkA? debesA?ai??? skirta vaikams ir paaugliams, taA?iau, pasak anglA? dienraA?A?io Guardian, tai visA? amA?iaus grupiA? knyga.6 Anglijoje, vAi??liau ir Amerikoje, romanas, ai??ztas pats, bet su skirtingais virA?eliaisai???, iA?leistas ir suaugusiems, ir jaunimui.

Kai RAi??ta lankAi??si Lietuvoje, susitikimai su tremtiniais buvo labai nelengvi emociA?kai ai??i?? grA?A?dami A? skausmingAi?? praeitA?, prisimindami tremties metus, A?monAi??s negalAi??davo sulaikyti aA?arA?. ai??zDidelAi?? autentiA?kA? jA? istorijA? dalA? A?traukiau A? knygAi??. TremtiniA? pasakojimai man tapo drAi??sos ir stiprybAi??s pamokomisai???, ai??i?? sako RAi??ta. Vis dAi??lto A?is kanA?iA? masyvas atrodAi?? toks neaprAi??piamas, toks slegiantis, kad prisipaA?A?sta ne kartAi?? ketinusi atsisakyti sumanymo. IdAi??jAi?? labai palaikAi?? jos vyras Michaelas raginAi??s nepasiduoti, tAi??sti pradAi??tAi?? darbAi??, o ir ji pati jautAi??si A?sipareigojusi papasakoti apie iA?tremtA? A?moniA? patirtAi?? skausmAi??.

Kokia A?ios knygos paslaptis? Ar egzistuoja kokia nors sAi??kmAi??s formulAi??? Kur slypi A?kvAi??pimo A?altiniai, kad jA? taip ir neA?stengia rasti nemenka mAi??siA?kiA? raA?ytojA? armija? O juk jiems nereikia belstis anapus Atlanto, kad pabendrautA? su tremtiniaisai??i?? Ar galima iA?mokti, nenuleidA?iant rankA?, kryptingai siekti tikslo? LeidAi??jams atrodAi??, kad pateikiami A?iaurAi??s faktai gali A?okiruoti ai??zA?sitempusiAi??ai??? amerikieA?iA? visuomenAi??, matyt, todAi??l net trylika (!) leidyklA? grAi??A?ino rankraA?tA? autorei.

ai??zRedaktoriai baidAi??si ilgA? lietuviA?kA? pavardA?iA?, o moterA? pavardA?iA? kaityba jiems atrodAi?? tikras nesusipratimasai???, ai??i?? prisimena atA?iaurA? leidAi??jA? poA?iAi??rA? RAi??ta. PamaA?iusi, kad kakta sienos nepramuA?, rankraA?tA? padAi??jo A? lentynAi??, ten jis ir gulAi??jo pusAi?? metA?, kol vienAi?? dienAi?? RAi??tos vyras ryA?osi parodyti jA? Philomel Books vadovui. PerskaitAi??s pirmuosius trisdeA?imt puslapiA?, A?is nusprendAi??, kad knygAi?? bAi??tina iA?leisti.

ai??zPerskaiA?iusi RAi??tos rankraA?tA?, pagalvojau: kaip keista, kad nieko nebuvau girdAi??jusi apie A?ios A?alies tragedijAi??, gal pramiegojau per istorijos pamokas? Bet ir mano kolegos leidykloje neturAi??jo jokio supratimo apie tai. JautAi??mAi??s A?okiruoti ir nusprendAi??me amerikieA?ius supaA?indinti su traumine Lietuvos patirtimi, ai??i?? Vilniaus knygA? mugAi??je kalbAi??jo The Penguin Group atstovAi?? iA? Niujorko Tamra Tuller. ai??i?? IstorinAi?? literatAi??ra nAi??ra itin populiari, tad reikAi??jo sukurti tinkamAi?? strategijAi??.ai???

Kai rankraA?tis buvo kruopA?A?iai suredaguotas ir parengtas spaudai, The Penguin Group tinklas pasirAi??pino, kad knyga beveik tuo pat metu pasirodytA? JAV, Italijoje, Lietuvoje ir kitur.

Kuo RAi??tAi?? patraukAi?? lietuviA? A?eimos likimas? Tuo, kad ai??znet siaubingomis sAi??lygomis A?monAi??s A?stengAi?? iA?gyventi, nes padAi??jo vieni kitiems. Man tai didA?iausia solidarumo pamokaai???, a?i?? per susitikimAi?? su skaitytojais sakAi?? autorAi??.

ai??zKnygAi?? raA?ydavau rytais (nuo pusAi??s A?eA?iA? iki pusAi??s aA?tuoniA?), tada vaA?iuodavau A? darbAi??, o grA?A?usi taisydavau, kAi?? paraA?iusi. Tai truko metus. Daug laiko praleisdavau skrydA?iuose, todAi??l kai kuriuos epizodus A?kalbAi??jau A? diktofonAi??ai???, ai??i?? pasakojo ji. Buvo ypaA? sukrAi??sta, kai perskaitAi?? A? anglA? kalbAi?? iA?verstus Dalios GrinkeviA?iAi??tAi??s atsiminimus ai??zLietuviai prie LaptevA? jAi??rosai???: ai??zTokioms knygoms bAi??tina atverti duris A? pasaulA?.ai???

Pasaulis nAi??ra uA?daras mums, tik ar ne per maA?ai patys dedame pastangA?, kad bAi??tume iA?girsti? ai??zPrivalai iA?mokti skristi, net jei gimei su pakirptais sparnaisai???,7 ai??i?? A?sitikinusi RAi??ta.

KodAi??l Lietuvoje tapo A?prasta niekinti kAi??rinius, atverianA?ius skaudA?ias mAi??sA? tautos traumas, kodAi??l esame tokie alergiA?ki savo praeiA?iai? TeisinamAi??s, esAi?? negalima to perkelti A? meno kAi??rinius, nes viskas dar pernelyg arti, o paskui turbAi??t teisinsimAi??s, atseit, jau pernelyg nutolAi?? ir tie A?monAi??s, ir jA? likimai? Vienas komentatorius, nepasiduodantis, pasak jo, suvaikAi??jimo bacilai, net apsiverkAi??, radAi??s pretekstAi?? graudulingam savo teisumui A?rodyti:

ai??zTarp pilkA? debesA?ai??? ai??i?? labai vidutiniA?kas romanas, literatAi??ros pradinuko stiliumi pasakojantis net elementaresnAi?? istorijAi?? nei pasakojamos daugelyje mAi??sA? A?eimA?. [ai??i??]

pharmaceutical.

AA? suprantu, kad visa tai kabina uA?sienieA?ius paauglius, bet suglumstu, kai A?iAi?? knygAi?? giria suaugAi?? lietuviai, kartais net turintys aukA?tAi??jA? iA?silavinimAi??. Nemaniau, kad suvaikAi??jimo bacila tokia galinga.ai??? 8

RamAi??nas GerbutaviA?ius toliau ironizuoja, esAi?? netikAi??tai suA?inojo ai??ztokiA? neva naujienA?, kad ai??zenkavAi??distaiai??? Sibiro platybAi??se rAi??kydavo ne suktines, o cigaretes, kramtydavo ne degtukus, o dantA? krapA?tukus, groA?Ai??davosi ne iA?karpomis iA? laikraA?A?iA?, o aliejiniais diktatoriA? paveikslais. Kai tremtiniai kone Ai??mAi?? reikalauti karA?to vandens, raudojau su dviguba jAi??ga.ai???

A?inoma, komentatorius nAi??ra visiA?kai neteisus ai??i?? galima paA?erti daugybAi?? priekaiA?tA? knygos vertAi??jams A? lietuviA? kalbAi?? ir jos redaktoriams, nes kruopA?A?iau nepaieA?kota atitikmenA?, tarsi bAi??tA? kalbama apie mums visiA?kai neA?inomAi?? kieno nors kito istorijAi??ai??i?? Antraip nekiltA? klausimas, kodAi??l angliA?kai, prancAi??ziA?kai, italiA?kai ir kitomis kalbomis iA?leista knyga ai??zTarp pilkA? debesA?ai??? tapo literatAi??ros A?vykiu, o lietuviA?kas variantas suA?adina nemaA?ai pagrA?stA? abejoniA?. AiA?ku, jei nemanome, kad uA?sienieA?iai neturi nei literatAi??rinAi??s, nei istorinAi??s nuovokos, o raA?yti romanus paaugliams apskritai yra nesusipratimasai??i??

PanaA?u, kad prieA?astis A?ia visai kita ai??i?? Almai litterai A?i knyga rAi??pAi??jo, matyt, gerokai maA?iau negu prestiA?inei Niujorko leidyklai The Penguin Group, kurios JaunA?jA? skaitytojA? skyrius Philomel Books pasitelkAi?? gausiAi?? redaktoriA?, stilistA? komandAi?? ai??i?? puikus jos darbas ir lAi??mAi?? romano populiarumAi??. Knygos potencialAi?? rodo ir Holivudo prodiuseriA? siAi??lymai pagal jAi?? sukurti filmAi??. SkaudA?iais istoriniais sukrAi??timais grindA?iamam romanui priekaiA?tas, neva jis ai??zpernelyg holivudiA?kasai???, yra privalumas.

Kas bAi??dinga ai??zTarp pilkA? debesA?ai???? PrieA?ingai nei prieA? deA?imtA? metA? pasirodAi??s ir JAV nacionalinA? knygos apdovanojimAi?? gavAi??s Jonathano Franzeno romanas ai??zPataisosai???, kuriame Vilnius apraA?ytas kaip tamsus, nusikaltAi??liA? valdomas elgetA? miestas ir kurio siuA?etu paremtAi?? serialAi?? kitAi??met pradAi??s rodyti JAV kabelinis kanalas HBO (lietuvio vaidmuo, beje, atiteko A?ymiajam Velso aktoriui Rhysui Ifansui, ai??zNotting Hilloai??? ir ai??zPirate Radioai??? A?vaigA?dei), RAi??tos Ai??epetys knyga parodo lietuviA? gebAi??jimAi?? pakelti sunkiausius iA?bandymus, bet neprarasti nei savasties, nei orumo.

is generic viagraeffective.

StruktAi??ros poA?iAi??riu romanas yra A?iuolaikiniam jaunimui parankaus formato, nesudAi??tingas jo stilius, A?taigus tonas suteikia galimybAi?? jaunos merginos pasakojimAi?? priimti kaip buvimAi?? ten ir tada, kartu esant A?ia ir dabar. Tai A?prasmina susitapatinimo paslaptA?.

ai??zAi??iAi?? istorijAi?? paraA?iau ne aA?, tai jAi??sA?, visos Lietuvos, istorija, ai??i?? per susitikimAi?? su skaitytojais Vilniaus knygA? mugAi??je pabrAi??A?Ai?? raA?ytoja, norAi??jusi papasakoti ir papasakojusi amerikieA?iams, kokius kanA?ios kelius teko nueiti Baltijos kraA?tams, ai??i?? Lietuva yra maA?a A?alis, davusi pasauliui didelAi?? drAi??sos ir meilAi??s pamokAi?? ai???, ai??i?? savo patirtA? apibendrino RAi??ta Ai??epetys.

Tikros tremtiniA? istorijos, A?iauri istorinAi?? realybAi??, A?moniA? tikAi??jimas, viltys ir to, kas iA?gyventa, prisiminimai tapo autorAi??s A?kvAi??pimo A?altiniu. PravertAi?? ir istoriA?kai dokumentuotas, pasak RAi??tos Ai??epetys, ai??ziA? pirmA? rankA?, aistringas ir nepamirA?tamasai??? Barbaros Armonas romanas ai??zPalik aA?aras Maskvojeai???.

KultAi??ros dabartA? lemia ne tik A?iuolaikinAi?? komunikacija, verslo projektai, sAi??kmAi??s scenarijai, bet ir asmens valia neprarasti vilties, siekti A?viesos net pilkiausiais laikais, kai debesys nusileidA?ia ant A?emAi??s. Gal tai ir yra esminAi?? romano, kurA? paraA?Ai?? lietuviA? kilmAi??s amerikietAi??, paslaptis?

1 Well, history holds secrets. But secrets can be painful and secrets can be destructive. Interwiev with Ruta Sepetys, http://www.yareads.com/interview-with-ruta-sepetys/book-reviews/4942 [2012-02-15].

2 Linda Sue Park, A Teenagerai??i??s View of the Gulag, in New York Times, 5 Oct. 2011, http://www.nytimes.com/2011/04/10/books/review/childrens-books-between-shades-of-gray-by-ruta-sepetys.html?src=twrhp [2012-02-28].

3 Editorai??i??s Choice, in New York Times, Sunday Book Review, 5 Oct. 2011, http://www.nytimes.com/2011/04/17/books/review/EdChoice-t.html [2012-02-28].

4 Susan Carpenter, Not Just for Kids: Between Shades of Gray by Ruta Sepetys, in Los Angeles Times, 5 Oct. ai??zA story of hardship as well as human triumph, ai??zBetween Shades of Grayai??? is an eye-opening reimagination of a very real tragedy written with grace and heartai???. 2011, http://articles.latimes.com/2011/mar/27/entertainment/la-ca-ruta-sepetys-20110327 [2012-02-28].

5 Jean Baudrillard, VartotojA? visuomenAi??: mitai ir struktAi??ros, Kaunas: Kitos knygos, 2010, p. 223.

6 Between Shades of Gray by Ruta Sepetys ai??i?? review, in Guardian, 5 Oct. 2011, http://www.guardian.co.uk/childrens-books-site/2011/may/04/ruta-sepetys-between-shades-of-grey-review [2012-02-28].

7 http://www.15min.lt/naujiena/zmones/zurnalas-zmones/ruta-sepetys-privalai-skristi-net-jei-gimei-su-pakirptais-sparnais-159-180395#axzz1pgcXXeTB [2012-02-15].

8 RamAi??nas GerbutaviA?ius, LiteratAi??ra, vadyba ir suvaikAi??jimo bacila, lrytas, 2012-02-27, http://www.lrytas.lt/-13303387241329094654-literatAi??ra-vadyba-ir-suvaikAi??jimo-bacila.htm [2012-03-19].