ai??zLai muzika lydi…ai???

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzikai
AUTORIUS:Ai??Viktorija AdamoviA?ienAi??

DATA: 2013-08

ai??zLai muzika lydi…ai???

Viktorija AdamoviA?ienAi??

BirA?elio 3 dienAi?? 70 metA? bAi??tA? sukakAi?? pianistei, pedagogei, lietuviA?kos kultAi??ros puoselAi??tojai Aleksandrai JuozapAi??naitei-Eesmaa (gimAi?? 1943 m. GrauA?iniuose, MolAi??tA? valsA?iuje, mirAi?? 2012 m. lapkriA?io 22 d. Taline).

1960ai??i??1962 m. Aleksandra JuozapAi??naitAi?? studijavo Lietuvos konservatorijoje, profesorAi??s O.Ai??Ai??teinberg klasAi??je, 1966 m. baigAi?? Maskvos konservatorijAi??, 1969 m. ai??i?? A?ios konservatorijos aspirantAi??rAi?? (pas prof. J.Ai??ZakAi??). 1976ai??i??1977 m. staA?avosi ParyA?iaus konservatorijoje, ClaudeE?o Helffero ir Yvonne Loriod klasAi??je. 1968ai??i??1977 m. dAi??stAi?? Lietuvos valstybinAi??je konservatorijoje, nuo ai??i?? 1977 m. Estijos muzikos akademijoje, nuo 2002 m. ai??i?? profesorAi??.

Europos A?alyse surengAi?? solo koncertA?, koncertavo ir su simfoniniais orkestrais. RepertuarAi?? sudarAi?? klasikiniai ir XX a. kompozitoriA?, tarp jA? lietuviA? (Mikalojaus Konstantino A?iurlionio, Juozo GruodA?io, Jono NabaA?o, Felikso Bajoro, Vytauto Barkausko, Valentino Bagdono, Osvaldo Balakausko) ir estA? autoriA? kAi??riniai fortepijonui. Suredagavo nemaA?ai lietuviA? ir estA? kompozitoriA? kAi??riniA? fortepijonui, buvo daugelio jA? pirmoji atlikAi??ja. BAi??davo kvieA?iama A? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio, J.Ai??VAi??tolo tarptautiniA? konkursA? vertinimo komisijas.

Svarbiausi Aleksandros JuozapAi??naitAi??s-Eesmaa A?vertinimai:

1960 m. tarprespublikinio pianistA? konkurso Minske laureatAi?? (III vieta);

1968 m. tarprespublikinio M.Ai??K.Ai??A?iurlionio pianistA? konkurso vgr 100 price. I premija ir prizas uA? geriausiAi?? A?iurlionio kAi??riniA? interpretacijAi??;

1999 m. LDK Gedimino ordino Riterio kryA?ius.

ai??zNorAi??dama apibAi??dinti pianistAi?? AleksandrAi?? JuozapAi??naitAi??-Eesmaa, randu vienAi?? A?odA? ai??i?? TIKRA, ai??i?? sako pianistAi?? profesorAi?? Veronika VitaitAi??. ai??i?? Tikra savo neeiliniu talentu, tikra atsidavimu pasirinktai pianistAi??s profesijai, tikra savo vyro Enno Eesmaa gyvenimo draugAi??, tikra gindama profesionalaus meno principus, nebijodama iA?sakyti savo kad ir ne visiems patinkanA?iAi?? nuomonAi??. ViskAi??, kAi?? darAi?? Aleksandra ai??i?? darAi?? rimtai, fundamentaliai, siekdama tikrumo Muzikoje, santykiuose su A?monAi??mis. Absoliuti klausa, idealios rankos, puikus laiko pojAi??tis muzikoje, skonis, organiA?kas visumos ir detaliA? pojAi??tis, sugebAi??jimas prasiskverbti A? kAi??rinio potekstAi?? ir valingas jos perteikimas klausytojui, o jis niekada nelikdavo abejingas jos A?A?valgoms. Paklausius Aleksandros atliekamA? kAi??riniA?, A?raA?ytA? kompaktinAi??se plokA?telAi??se, norisi prie jA? grA?A?ti, dar klausytis, atrasti vis naujus klodus, stebAi??tis jos muzikinio mAi??stymo branda, meistriA?kumu, iA?sakytomis tiesomis.

Mane su Aleksandra nuo M.Ai??K.Ai??A?iurlionio mokyklos siejo draugystAi??, paremta bendru poA?iAi??riu A? muzikAi??, pianisto paA?aukimAi??, atsidavimAi?? savo specialybei, meniniA? ir profesiniA? A?iniA? troA?kimas. Nuolat viena kitai grodavome paruoA?tus kAi??rinius, tardavomAi??s dAi??l interpretacijos. Pirmas fortepijoninis duetas buvo su Aleksandra ai??i?? skambinome F.Ai??Liszto PatetinA? koncertAi??. Kokia reikli buvo Aleksandra ai??i?? tai intonacija neraiA?ki, tai garsas neatitinka potekstAi??s, tai pedalizuojame nejautriai… Tas pats ir abiem studijuojant konservatorijoje ai??i?? nuolatinAi?? analizAi??. Jos nuomonAi?? man buvo labai svarbi, nes sakydavo, kaip jai iA? tikrA?jA? atrodo. VAi??liau, kai Aleksandra dalyvaudavo konkursA? A?iuri, A?inodavau, kad dalyvius vertins labai kritiA?kai, profesionaliai, nes, iA?skyrus atlikAi??jo gabumus, profesionalumAi??, meniA?kumAi??, perspektyvAi??, jai daugiau niekas nerAi??pAi??jo.

A?avAi??jausi Aleksandros sugebAi??jimu gyvenime pasirinkti prioritetus, pavyzdA?iui, praA?ydavo iki 14 val. jai neskambinti telefonu ai??i?? A?is laikas skirtas grojimui. TurAi??jo gerAi?? skonA?, mAi??gdavo modeliuoti drabuA?ius. Vasaromis nemaA?ai keliaudavome po LietuvAi??, graA?iai padainuodavome prie lauA?o. NepamirA?tamas jos uA?kreA?iantis juokas…

BAi??damos profesorAi??s, pasikeisdamos vesdavome meistriA?kumo pamokas: ji ai??i?? Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, aA? ai??i?? Talino muzikos akademijoje. Aleksandra rimtai ruoA?davosi A?ioms pamokoms, vAi??liau mes viena kitai pasakydavome savo nuomonAi??, kaip sekAi??si, bet tai jau buvo kitas lygmuo ai??i?? kada subrendAi??s menininkas iA?sako savo credo, savo suvokimAi??, priimdamas ir kitAi??, argumentuotAi??, poA?iAi??rA?.

Paskutiniai mAi??sA? bendravimai buvo tik telefonu. KalbAi??davomAi??s ilgai. AA? jau A?inojau sunkios ligos diagnozAi??. Aleksandra labai norAi??jo sulaukti savo 70-meA?io, mielai priimdavo visus patarimus dAi??l A?vairiA? A?oleliA?, kurias jai siA?sdavo draugai iA? Vilniaus. Ai??alia jos tomis sunkiomis dienomis buvo vyras, sAi??nus, mylintys mokiniai. Paskutinio pokalbio metu Aleksandra papraA?Ai?? manAi??s paraA?yti nekrologAi??, kai… Kai Dievas jAi?? pasiAi??mAi??, praA?ymAi?? iA?pildA?iau.

IA?Ai??jo Aleksandra JuozapAi??naitAi?? ai??i?? didelAi?? menininkAi??, neeilinAi?? asmenybAi??. Dabar prasideda jos didingas sugrA?A?imas A? mAi??sA? muzikinAi?? kultAi??rAi??.ai???

PianistAi?? Eugenija Jelesina savo profesorAi?? AleksandrAi?? JuozapAi??naitAi?? vadina gyvenimo mokytoja, dA?iaugdavosi kiekvienu susitikimu su ja. Po vieno savo koncerto A.Ai??JuozapAi??naitAi??-Eesmaa ant koncerto programAi??lAi??s uA?raA?Ai??: ai??zGeriausi linkAi??jimai mano buvusiai talentingai mokinei ir biA?iulei. Lai muzika lydi mus visur ir visada, tai didA?iulAi?? laimAi?? paA?inti pasaulA? per jAi??.ai???

Eugenija Jelesina, brangindama savo profesorAi??s atsiminimAi??, jos jubiliejaus proga A?iuo metu NacionalinAi??s M.Ai??K.Ai??A?iurlionio mokyklos fonotekoje yra parengusi parodAi??. Joje ai??i?? A.Ai??JuozapAi??naitAi??s-Eesmaa koncertA? ir reA?italiA? programos, J.Ai??GruodA?io, J.Ai??NabaA?o, M.Ai??K.Ai??A?iurlionio, O.Ai??Messiaeno, C.Ai??Debussy ir kt. kAi??riniA? A?raA?ai, profesorAi??s redaguotos natos, jos gyvenimo A?vykius A?amA?inusios nuotraukos.

A?iurlionio namA? direktorius Stanislovas Urbonas AleksandrAi?? JuozapAi??naitAi??-Eesmaa paA?inojo ne vienAi?? deA?imtA? metA?. Jiedu artimiau susibiA?iuliavo 2001 m. po pianistAi??s reA?italio A?iurlionio namuose. Prisimena, kad Aleksandra net ir sirgdama niekada nesiskA?sdavo, nedejuodavo. ai??zBuvo stipri asmenybAi??, nuostabus A?mogus. TurAi??jo A?gimtAi?? talentAi?? ir ne tik nepriekaiA?tingAi?? technikAi??, bet ir kaA?kAi?? viduje…ai??? Buvo puiki organizatorAi?? ai??i?? 2011 m. spalio 24 d. visas autobusas studentA? ir profesoriA? iA? Estijos atvyko A? VilniA? pasiklausyti Ivo PogoreliA?iaus vienintelio koncerto Baltijos A?alyse. Po A?io koncerto visa estA? delegacija susirinko A?iurlionio namuose ir dar ilgai vakarojo A?nekuA?iuodamiesi muzikos temomis.

Ai??iA? metA? liepos 6 dienAi?? A?iurlionio namuose Stanislovas Urbonas organizuoja vakarAi??, skirtAi?? Aleksandros JuozapAi??naitAi??s-Eesmaa jubiliejui. A?ia dalyvaus jai artimi A?monAi??s: vyras su sAi??numi, Veronika VitaitAi??, Eugenija Jelesina, Aleksandra A?virblytAi??, Greta JakobsonaitAi??, RAi??ta SkudienAi?? ir kiti.

generic pills online.

PianistAi?? Inga VyA?niauskaitAi?? sako: ai??zKai iA?girstu kalbant apie AleksandrAi?? JuozapAi??naitAi??, iA?kart prisimenu tas nedaA?nA? susitikimA? su profesore akimirkas. YpaA? A?avAi??jo jos tvirtumas ir paprastumas, draugiA?kas ir A?iltas bendravimas. KiekvienAi?? kartAi?? ji labai domAi??davosi, kaip man sekasi, kAi?? A?iuo metu groju, kokie artimiausi planai. KartAi?? visai netikAi??tai susitikome Palangoje, net neA?tariau, kad tai ai??i?? paskutinis kartasai??i??ai???

Ai??ai??zApie AleksandrAi?? JuozapAi??naitAi?? A?inau labai maA?ai, ai??i?? mano pianistas Gintaras JanuA?eviA?ius, ai??i?? nors paA?intis su ja buvo A?vairiapusAi??. 2002 m. Estijoje vykusiame konkurse laimAi??jau Grand Prix. RadAi??s progAi??, mano mokytojas Jurgis BialobA?eskis paskambino profesorei pasisveikinti ir perduoti linkAi??jimus. Net negirdAi??damas jos balso jutau, su kokiu A?iltu A?mogumi bendrauja mano mokytojas. VAi??liau susipaA?inome asmeniA?kai, kai atvaA?iavau A? TalinAi?? koncertuoti ai??i?? gavau jos klasAi?? repeticijai. Nuo to laiko, kad ir kur susitikdavome, visada maloniai ir daug A?nekAi??davomAi??s. VAi??liau turAi??jau galimybAi?? su ja susipaA?inti kaip su pedagoge, stebAi??damas Vilniuje vykusius meistriA?kumo kursus.

NedaA?nai sutinku A?moniA?, kurie bendrauja taip atvirai, bet kartu neleidA?ia sau perA?engti bAi??tinA? ribA? ai??i?? ji bAi??davo itin grieA?ta, taA?iau galAi??davo pagrA?sti kiekvienAi?? savo pastabAi??. TodAi??l, kai ji 2007-aisiais dirbo tarptautinio M.Ai??K.Ai??A?iurlionio pianistA? konkurso A?iuri, A?inojau, kad jos nuomone galiu pasitikAi??ti ir iA? jos komentarA? daug ko pasimokyti (tada pelniau 3-iAi??jAi?? premijAi?? ). Pagaliau prieA? metus susipaA?inau su Aleksandros JuozapAi??naitAi??s-Eesmaa A?raA?ytu M.Ai??K.Ai??A?iurlioniu. Tai buvo visiA?kai naujas ir netikAi??tas muzikinis potyris, pridAi??jAi??s naujA? atspalviA? mano mintyse nutapytam jos portretui. GirdAi??jau A?vairiausiA? nuomoniA? apie jAi?? ir esu A?sitikinAi??s, kad kiekvienas prof. JuozapAi??naitAi?? galAi??tA? pavaizduoti vis kitaip, bet nAi?? vienas tA? portretA? negalAi??tA? savo spalvomis ir nuotaikomis lygintis su tuo, kokia ji buvo iA? tiesA? ai??i?? spalvingiausia AsmenybAi??. Ne kiekvienas A?mogus, dar bAi??damas gyvas, uA?sitarnauja legendos statusAi??. Kitaip apie jAi?? A?nekanA?iA? nebuvau sutikAi??s.ai???