Laikas, skirtas kitiems, ai??i?? ne menkesnis bAi??ties A?prasminimas

A?URNALAS: KelionAi?? su Bernardinai.lt
TEMA: Fotografija
AUTORIUS:Ai??Vidmantas KiauA?as

DATA: 2012-11

Laikas, skirtas kitiems, ai??i?? ne menkesnis bAi??ties A?prasminimas

Vidmantas KiauA?as

KaunieA?iui fotomenininkui Gintarui A?esoniui (g. 1974) patinka naktinAi??ti po gimtAi??jA? miestAi??; ilgainiui jaunatviA?ka serija ai??zKauno senamiestis naktA?ai??? (1991-1994) iA?augo iki autoriniA? albumA?, kuriuose kuriamas Kauno vaizdA? epas: ai??zPasivaikA?A?iojimas po Kauno tvirtovAi??ai??? (2007), ai??zKaunasAi??ai??i?? miestas santakojeai??? (2007), ai??zSutiktas Kaunasai??? (2009). Kolegos ir miestelAi??nai A?vertino darbA?tuolA? fotografAi??, jis pagerbtas kaip Ai??simintiniausias Kauno menininkas (2007).

BAi??damas iA?skirtinai dAi??mesingas architektAi??rai, miestams, G. A?esonis neuA?sisklendA?ia keliA? temA? ratelyje,Ai??ai??i?? pirmiausia turAi??tume paminAi??ti jo pirmAi??jA? albumAi?? ai??zTAi??vas Stanislovas: noriu, kad iA? A?emAi??s kiltA? ne riksmas, bet dA?iaugsmas ir ramybAi??ai??? (2006). Fotomenininkas mielai A?amA?ina teatrA? premjeras, jA? sutinkame A?inomose ir netikAi??tose Lietuvos vietovAi??se, o kas mAi??gsta A?urmulingas A?ventes, pastebi inteligentiA?kAi??, santAi??rA?, reginio A?iAi??rovams neuA?stojantA? fotomenininkAi??. NebAi??tina kam nors uA?lipti ant galvos, kad geriau pamatytum, tikriausiai A?yptelAi??tA? ilgA? kalbA? sakyti nemAi??gstantis Gintaras.

G. A?esonis studijavo Vytauto DidA?iojo universiteto MenA? fakultete (1992ai??i??1996), A?inias apie fotografijAi?? pagilino PrancAi??zijos nacionalinAi??je fotografijos mokykloje Arlyje (1997ai??i??1998), magistrantAi??ros studijoms pasirinko VDU (1996ai??i??1999). FotomenininkasAi??ai??i?? Vilniaus dailAi??s akademijos Kauno dailAi??s instituto docentas.

Nuo 1993 m. G. A?esonis yra Lietuvos fotomenininkA? sAi??jungos narys, A?iuo metuAi??ai??i?? LFS Kauno skyriaus pirmininkas.

Gyvenimas toks verA?lus, kasdienybAi?? taip daA?nai mesteli nelauktA? permainA?, kad daA?nas iA? mAi??sA? jau pamirA?ome permainingos vasaros kaprizusai??i?? Esate jautrus metA? laikA? kaitai? Jeigu taip, ta kaita A?kvepia, slopina, erzina?

MAi??sA? laikmeA?iu darbas uA?ima didA?iAi??jAi?? gyvenimo dalA?, o rezultatA? tikimasi bet kokiomis oro sAi??lygomis ai??i?? nAi??ra galimybAi??s pasirinkti. Vis dAi??lto man kAi??rybingiausiAi??ai??i?? pavasaris ir ruduo. YpaA? ruduo: atvAi??sAi??s oras, nurimusi saulAi??, dar garuojanti energija A?emAi?? norom nenorom A?kvepia. Neslopina net vis ilgAi??jantys vakarai, lietingas ir Ai??kanotas oras. Labiau nei vasarAi?? norisi sustoti ir pasimAi??gauti. Pavasaris ypatingas, nes pamaA?u traukiasi A?iemAi?? apgobAi??s A?viesos ir A?ilumos ilgesys. Tuomet ir A?viesa, regis, ypatinga, nes vis stipriau plieskianti saulAi?? nepajAi??gia ligi galo A?veikti A?A?alo, subtiliai A?aidA?ia garuojanA?ios A?emAi??s rAi??kuose. DA?iugina kur ne kur iA?lendantys rudenA? pasislAi??pAi?? A?monAi??s, bundanti gamta. Tas laikas baigiasi kaip niekad greitai. JauA?iu, kaip A?ie metA? laikai vis trumpAi??ja ai??i?? tai liAi??dina.

PasirodAi?? monumentalAi??s kaunieA?iA? (esate Lietuvos fotomenininkA? sAi??jungos Kauno skyriaus vadovas, tad apsiribokime kaunieA?iais) Aleksandro Macijausko, Romualdo Rakausko, Romualdo PoA?erskio, Romo JuA?kelio albumai, A?amA?inantys praAi??jusio A?imtmeA?io antrosios pusAi??s panoramAi??, parodantys A?moniA? charakteriA? A?vairovAi??, istorijos sAi??lygotus socialinius santykius. KokA? matote klasikinAi??s ir A?iuolaikinAi??s fotografijos tarpusavio santykA?? Esate taikaus sambAi??vio ar kAi??rybingA? prieA?prieA?A? A?alininkas?

KAi??ryboje konkurencija bAi??tina. Ji pagimdo daug netikAi??tA? iniciatyvA?, o kai patikime, kad galime daugiau, keliame kartelAi?? vis aukA?A?iau, kol galiausiai kaA?kAi?? sugebame pasakyti garsiau uA? kitus. Vis dAi??lto vertAi?? lemia iA?mintis ai??i?? tai ji pateisina, A?prasmina, o kartais ir atskleidA?ia nesAi??kmAi??, pavirA?utiniA?kumAi??. Ai??is procesas bAi??tinas. Svarbiau kas kitaAi??ai??i?? ar bandome suprasti prieA?taraudami ir kovodami uA? pripaA?inimAi??. Ar nepaA?eminame, nesuasmeniname, neA?A?eidA?iame. Tai trapu. Sunku kovoje iA?saugoti pagarbAi??, orumAi??, kAi?? bekalbAi??ti apie susitaikymo dvasiAi??. Suklydus atsipraA?yti nebemadinga. O juk svarbiau ne nugalAi??ti kitAi??, bet kovoje paA?inti save. Pakeisti sunkiau nei pasakyti, padaryti geriau ai??i?? nei kritikuoti. KultAi??rinis laukas keiA?iasi kartu su mumis.

PrieA? devynerius metus sakAi??te: ai??zNorAi??A?iau sugrA?A?ti A? provincijAi??, A?inau, kad taip tikrai busai???. Iki ai??zRaktai A? Lietuvos miestusai???(2010) eita ilgokai. Kokie A?domiausi potyriai?

Visada norAi??jau iA?trAi??kti iA? paA?Ai??lusio gyvenimo tempo. Ir tebenoriu. Labai gerai jauA?iuosi didA?iausiuose pasaulio centruose, net jA? ilgiuosi, ypaA? Niujorko, bet kai esu ten, svajoju apie vieniA?Ai?? namelA? miA?ke. Ir kuo toliau, tuo gilesnAi??je tankmAi??je.

Kaunas ai??i?? mano gimtasis miestas. JA? myliu, gerbiu ir saugau. Dabar jisAi??ai??i?? mano provincija ir pasaulio centras. Kad tai A?vertinA?iau, jo pasiilgA?iau, turiu retkarA?iais atsitraukti. Gyvenau ne viename didA?iuliame, A?urmuliuojanA?iame mieste, taA?iau jauA?iu, kad nepaisant tos patirties mano vieta A?ia, tereikia nepasiduoti silpnumo akimirkoms. IA?vyksiu nebent tenai, kur oras grynesnis, A?monAi??s tikresni ir problemos nesugalvotos.

Prisiminkime dar vienAi?? senokAi?? sumanymAi?? ai??i?? ai??zEuropos portretAi??ai???. Kiek prasiplAi??tAi?? kelioniA? geografija? Kokia serijos tAi??sa? KAi?? A?domaus uA?fiksavote, atrinkote?

Keliauju po EuropAi?? vedamas A?vairiA? tikslA?. Renku EuropietiA?ko identiteto nuotrupas, identiteto, kuris nyksta ir panaA?Ai??ja. IA? viso to dAi??liojasi vienas portretas. Koks jis ai??i?? tik aiA?kAi??ja.

Pirmasis autorinis JAi??sA? albumas buvo ai??zTAi??vas Stanislovasai???, kiti skirti miestams ir miesteliams (ai??zPasivaikA?A?iojimas po Kauno tvirtovAi??ai???, ai??zKaunas ai??i?? miestas santakojeai???, ai??zSutiktas Kaunasai???, ai??zRaktai A? Lietuvos miestusai???. KAi?? sunkiau ai??zatrakintiai??? ai??i?? A?mogaus charakterA? ar miesto savitumAi???

AtpaA?inti ir perteikti per skirtingus laikmeA?ius uA?tinkuotA? miestA? savitumAi?? ai??i?? nelengvas uA?davinys. Per pastaruosius 70 metA? juos statAi??, remontavAi??, savaip atstatinAi??jAi?? privaA?ias ir vieA?as teritorijas tai darAi?? be vidinAi??s pagarbos. NeapleidA?ia jausmas, kad kaA?kas prarasta, atimta, sunaikinta paA?iA? rankomis. Apmaudu, taA?iau ir dabar nepanaA?u, kad A?ie procesai liautA?si. TaA?iau dar nesaugesnis, sunkiau A?A?velgiamas A?iuo metu A?mogus. Pamatyti jA? atvira A?irdimi A?engiantA? gatve kaip Antano Sutkaus, Romualdo PoA?erskio ar Romualdo Rakausko fotografijose sunku. Nesakau neA?manoma, bet kad tai pamatytumei turi ai??zatrakintiai??? save. O tai tikras iA?A?Ai??kis.

TAi??vas Stanislovas ai??i?? iA?skirtinAi?? A?ilumAi?? spinduliavusi, iA?mintinga asmenybAi??. Kaip sekAi??si bendrauti? RuoA?Ai??tAi??s susitikimui ar viskas A?vyko spontaniA?kai? Apie kAi?? kalbAi??jotAi??s fotosesijA? metu? BAi??ta neiA?dildomai A?simintinA? akimirkA?, atmintin A?sikirtusiA? A?odA?iA??

TAi??vAi?? StanislovAi?? sutikau atsitiktinai, keliaudamas aplinkkeliu iA? KAi??dainiA? A? PanevAi??A?A? per PaberA?Ai??. Ai??iokiadienA? prie vartA? pasitikAi??s dvasios tAi??vas pakvietAi?? arbatos. GalbAi??t taip nutiko daugeliui, bet man tas kartas buvo ypatingas. Tai, apie kAi?? A?nekAi??jomAi??s, tapo prieA?astimi A?ia sugrA?A?ti dar ne kartAi??. IA? viso suskaiA?iavau septynis susitikimus. Kiekvienas buvo neplanuotas, daA?nai net neiA?tardavome Dievo vardo, bet labai stipriai jutau Jo buvimAi?? A?alia. Net nesuprantu, kada ir kaip sugebAi??jau TAi??vAi?? StanislovAi?? nufotografuoti.

KartAi?? lietingAi?? rudens popietAi?? mane su lietpalA?iu matAi?? parapijieA?iai net apkalbAi??jo ai??i?? A?ia turbAi??t kaA?koks vokietis, bando iA?vilioti brangiAi?? kunigo kolekcijAi??. IA?girdAi??s A?ia istorijAi?? vAi??liau ilgai kvatojau. Brangiausia TAi??vo Stanislovo kolekcija buvo A?irdyje. Ir ja Jis dalijosi nepraA?omas.

JAi??sA? albumuose fotografijos graA?iai sutaria su A?odA?iu. Kada ir kaip uA?gimAi?? tokie sumanymai (kad ir ai??zSutiktas Kaunasai???, kuriam esAi?? paraA?Ai?? raA?ytojas KAi??stutis Navakas), koks buvo pirminis bendradarbiavimo postAi??mis?

Jau pirmojoje knygoje apie TAi??vAi?? StanislovAi?? A?odis ir vaizdas susiliejo A? vientisAi?? liudijimAi??. VAi??liau tai tapo svarbu ir kitose knygoje. DA?iaugiuosi sutikAi??s KaunAi?? su KAi??stuA?iu Navaku. KartAi?? pabandA?ius parengti vienAi?? susitikimAi?? A?urnalui, KAi??stutis pasiAi??lAi?? pratAi??sti toliau. Esu jam dAi??kingas. Man nAi?? motais, kiek galiausiai lieka bendros, kiekAi??ai??i?? asmeninAi??s autorystAi??s. Vieni neabejingi tekstui, kitiAi??ai??i?? vaizdui. Svarbu tik, ar skaitytojas ir A?iAi??rovas suprato, kas norAi??ta pasakyti. GalimybAi?? kurti drauge yra didelAi?? dovana.

Kauno albumuose miestelAi??no buvimas daA?nai pastebimas A?velgiant A? apA?viestAi?? langAi?? tamsoje, vieniA?Ai?? A?ibintAi??, A?pinkliotAi?? tarp elektros laidA?, statinius, gatves, kurie savitai, mistiA?kai iA?plaukia iA? nakties, rAi??ko. A?monAi??s A?ia pat, bet A?moniA? nAi??ra. Kuo skiriasi dienos ir nakties miestas?

Esu praleidAi??s ne vienAi?? naktA? tamsiuose Kauno skersgatviuose. NAi?? karto nebuvau uA?pultas ar iA?gAi??sdintas. Tai liudija, kad gyvenu A?moniA? mieste. O A?monAi??s naktA? savaime iA?tirpsta, praeina nepalikdami nAi?? pAi??dsako. Jie yra, taA?iau pasislepia judesyje ar miglose. Kai sutikau KaunAi?? ai??i?? jis buvo tuA?A?ias, A?monAi??s dar tik rinkosi A? SenamiestA?. Dabar jis gyvas ir triukA?mingas.

KAi?? pasakytumAi??te apie kultAi??rinA? miesto gyvenimAi??? Kiek girdimas menininkA? balsas?

Kaunas gali didA?iuotis visaverA?iu kultAi??riniu gyvenimu. Jei palygintume, kokiais kaA?tais tai pasiekiama, ai??i?? darosi dar dA?iugiau. Vadinasi, jau yra susiformavusi kAi??rAi??jA?, neabejingA? kultAi??riniams procesams, bendruomenAi??. Manau, kad po kiek laiko ir miesto vadovai bei pasiturintys miestelAi??nai supras, kad tik kultAi??rinis palikimas A?prasmina jA? aktyviAi?? veiklAi?? mieste. Tuomet kultAi??rinis gyvenimas dar suaktyvAi??s.

Kokia nauja serija A?iuo metu juda albumo link?

Fotografuoju su daug didesniu ilgesiu, retai, nes tam galiu skirti maA?ai laiko. Jau ketvirti metai neinicijuoju asmeniniA? projektA? leidybos. Galvoje kirba keletas idAi??jA?, taA?iau kada jos materializuosis, negaliu atsakyti.

Tarnyba LFS Kauno skyriuje A?kvepia, skatina, A?pareigoja aktyviai kurti ar pristabdo, vargina? Kokius darbus esate uA?simojAi??s nuveikti, ir kaip sekasi juos A?gyvendinti?

Darbas LFS Kauno skyriuje A?kvepia ir A?pareigoja, bet aktyviai kurti sunku. Per daug kasdienAi??s rutinos ir darbo su kitA? idAi??jomis, kAi??rybiniu palikimu, parodomis, katalogais. Ai??ie rAi??pesA?iai prasmingi, turintys ateitA? ir leidA?iantys maA?iau galvoti apie save. Laikas skirtas kitiems ai??i?? ne menkesnis bAi??ties A?prasminimas. Nesigailiu dAi??l A?vykusiA? permainA?.

ParodinAi??s veiklos savitumas: regis, esate klasikinAi??s fotografijos A?alininkas, taA?iau Kauno fotografijos galerijoje daA?nokai matome postmodernistiniA? ieA?kojimA?, menA? sintezAi??s rezultatA?. KaunieA?iai fotografai, iA?skyrus jau klasikus MacijauskAi??, RakauskAi??, PoA?erskA?, A?ia daA?niau ateina pasiA?iAi??rAi??ti A? sveA?iA? kAi??rinius negu eksponuoja savo darbusai??i?? Ar tai po remonto atgimusios galerijos dAi??mesio gestas pripaA?intiems meistrams, ar sisteminga parodinAi??s veiklos pozicija?

Gerbiu klasikinAi??s fotografijos raiA?kAi??, ir pats jAi?? savaip naudoju. Manau, kad dabar labai svarbu retrospektyviai atsigrAi??A?ti, bet dar svarbiau nenutolti nuo to, kas vyksta A?ia ir dabar. Ai??ie metai buvo dedikuoti A?iuolaikiniam menui ir fotografijai, kitAi??met A?adame parodyti daugiau gyvenimo fotografijos. Laikmetis, kai nebeaiA?kios ribos, kas jau tapo klasika, kas tuoj bus taip vadinama, kur prasideda ir baigiasi A?iuolaikinio meno supratimas, A?pareigoja nuolat ieA?koti, stebAi??ti, diskutuoti ir kai reikia ai??i?? atsigrAi??A?ti ir parodyti pagarbAi??.

BuitinAi??, A?eimyninAi?? fotografija aprAi??pia stulbinamai daug, skaitmeniniai fotoaparatai per keletAi?? metA? sparA?iai plintanA?ia fotoinfekcija uA?krAi??tAi?? ir maA?Ai??, ir senAi??. Ar fotomenui nuo to geriau, ar blogiau? KAi??rybingo, raiA?kiai reikalaujanA?io erdvAi??s, besibeldA?ianA?io A? galerijos duris, jaunimo lyg ir maA?okai?

Per dienAi?? sukuriama per milijardAi?? naujA? fotografijos atvaizdA?. Be proto daug. TaA?iau sukurtas atvaizdas dar nieko nereiA?kia. Kiek tokiu atvaizdA? antrAi?? kartAi?? net nepaA?iAi??rAi??ti paskAi??sta kietA?jA? diskA? labirintuoseai??i?? Kiek fotografijA? iA?siverA?ia iA? monitoriaus ekrano? Yra didA?iulis fotografiniA? vaizdA? perteklius ir tuo paA?iu ai??i?? didAi??janti tuA?tuma. Fotografijos menui nuo to nei geriau, nei blogiau. Kas kAi??rAi??, tas kuria. Kad iA?siskirtum iA? milijonA?, nebeuA?tenka padaryti kokybiA?kAi?? fotografijAi??, reikia A?iek tiek daugiau. DA?iaugiuosi, kad technikos paA?angos dAi??ka fotografija tapo prieinama kitA? sriA?iA? menininkams ir A?gavo naujAi?? vertAi??.

O galerijos durys atviros. YpaA? jauniems kAi??rAi??jams. KvieA?iu ateiti ir A?rodyti, kad esate verti dAi??mesio. Kurie kiti menai artimiausi, vilioja? Jeigu bAi??tumAi??te ne fotografas, bAi??tumAi??teai??i??

Manau, kad bAi??A?iau fotografas. Bet kAi??ryba galima visose gyvenimo srityse. GalAi??A?iau sAi??kmingai save realizuoti ir bAi??damas virAi??ju. Beveik neabejoju ai??i?? bAi??A?iau toks pat laimingas ir dA?iuginA?iau kitus.

A?aviuosi menA? jungtimi, kai perA?engiamos ribos, bet iA?saugomas ir A?prasminamas technologinis profesionalumas, amatas, ilgas, sudAi??tingas ir kruopA?tus darbas.

Kokios mintys aplanko, kai iA?svajotas kadras prasprAi??sta pro pirA?tus? O gal fotografas netrokA?ta kadrA?, tai jie neiA?vengiamai jA? susiranda?

Fotografija visA? pirma skatina matyti. Kai taip atsitinka, pamatytos akimirkos sugrA?A?ta kitokia forma. Niekada nesvajojau apie kadrus, bet ne vienAi?? fotografijAi?? analizuodamas galAi??jau iA?tartideja vu. IA? tiesA? kadrai kaip mana iA? dangaus ai??i?? arba susiranda autoriA?, arba ne. Tai juk dovana, o ne treniruoto kAi??no ir proto pasiekimas. Pamatytos ir iA?gyventos akimirkos yra nemaA?esnAi?? dovana, nei uA?fiksuotos.

Ne sykA? teko girdAi??ti/skaityti, kad jAi??sA? fotografijos A?vardijamos kaip dvasingos, mAi??slios. Kaip A?inome, tikAi??jimas, dvasingumas ai??i?? ne religinAi??s doktrinos, o viso asmeninio A?mogaus pasaulio, filosofijos pagrindas. Taigi kuo tikite jAi??s?

cialis does not work for me.

Viskas yra iA? Dievo. Tai jauA?iu savo kAi??nu ir A?irdimi. Protas ir asmeninAi??s ambicijos, gyvenimo tempas, dideli tikslai tai bando paneigti, nustumti A? A?alA?, bet galiausiai visuomet pralaimi.

Jei fotografijos mAi??za iA?pildytA? 3 paA?ius fantastiA?kiausius norus, kokie jie bAi??tA??

buy lexapro india.

1. Ramus PietA? Amerikos kaimelis prieA? 20 metA?;

2. Netylanti gatvAi??s muzika, A? akis A?iAi??rintys A?monAi??s;

3. Sklidinas Ai??sotis gero vyno ir malonus A?ilto vAi??jo dvelksmas.

Kalbino Vidmantas KiauA?as