Kategorija "Metai"


VieA?as vienumos A?mogus ai??i?? kritinis subjektas

Tai apie ValentinAi?? SventickAi??. Lyg A?A?anga kalbai apie naujAi?? jo knygAi?? su seniau pasirodA?iusiu guriniA? A?odA?iu, jau A?gijusiu ir A?anro kvapAi??. DeimantAi?? RybakovienAi??, gero skonio knygos dailininkAi??, Antano Sutkaus nuotrauka virA?elyje, kuriAi?? greiA?iausiai bus pasirinkAi??s pats autorius ai??i?? iA? simpatijA? lietuviA? fotografijos klasikui, iA? biliardo literatAi??riniA? asociacijA?, gal ir dar dAi??l ko, bet vykusiai. Yra ir redaktorius ai??i?? Justinas Kubilius, redaguoti redaguojantA? nuo 1974 metA? arba paprasta, arba nepaprasta, bet redaktoriaus institucija ir pagerbiama, ir sutvirtinama. Galima bAi??tA? knygAi?? pridAi??ti prie naujo raA?to kokiai naujai ministerijai ar ministrui ai??i?? reikia rengti profesionalius redaktorius, be jA? nei kalbai, nei literatAi??rai nebus gerai. Turi kas nors rAi??pestingu A?vilgsniu lydAi??ti A? gyvenimAi?? ir paA?iA? redaktoriA? knygas.

Skaityti toliau

Menininkas, jo esybAi?? ir pasaulio suvokimas

ai??i?? Ar tavo gyvenime egzistuoja ryA?ys tarp meno ir moralAi??s?

ai??i?? Taip, jis netgi pernelyg tvirtas. TikinA?iam krikA?A?ioniui tai natAi??ralu, nes abraomiA?kas religijas ir moralAi?? sieja tvirti ryA?iai.

ai??i?? Ar teigi, kad moralAi??s klausimai tau tapo svarbAi??s nuo tos akimirkos, kai tapai krikA?A?ioniu?

ai??i?? Ne, intuityviai tai jauA?iau visada.

Skaityti toliau

NetolimA? dienA? pAi??dsakais

A?eA?Ai??nija netikAi??tai, bet, matyt, dAi??sningai A?sirAi??A?Ai?? A? Algirdo Patacko gyvenimAi?? ryA?kiu, skaudA?iu motyvu. Ai??vykis, jA? A?traukAi??s A? A?eA?Ai??niA?kA? kovA? peripetijas, buvo A?eA?Ai??nijos Respublikos IA?kerijos prezidento DA?ocharo Dudajevo apsilankymas Lietuvoje 1992-aisiais ai??i?? A?eA?Ai??nams kaip tik atkovojus nepriklausomybAi??.

Skaityti toliau

LiteratAi??ra kaip teorija ir kaip gyvenimas

Atrodo, kad ne aA?, o ji mane pasirinko. BAi??dama kokiA? dvejA? trejA? metukA?, galAi??davau tiktai prieiti prie tAi??vA? turAi??tos knygA? spintos su stiklinAi??mis durimis ir A?iAi??rAi??ti A? knygas, rankas susidAi??jusi uA? nugaros, kad neiA?tepA?iau stiklo. Manau, kad tada ir prasidAi??jo mano susiA?avAi??jimas knygomis. Knyga buvo kaA?kas nuostabaus ir uA?drausto.

Skaityti toliau

Alternatyvioji Lietuva, arba Apie propagandos naudAi??

Protingas A?mogus niekad pernelyg netikAi??s realybe. Tam nereikia bAi??ti budistu ai??i?? juk realybAi?? sukuriama mAi??sA? smegenyse. Ir A?iandieninAi?? Lietuva ai??i?? tik fikcija. Gyvename ne realioje Lietuvoje. Kas yra realybAi??? Mes gyvename savo galvose sukurtoje Lietuvoje. Kieno ai??i?? nepastebimai ai??i?? sukurtoje?

Skaityti toliau

Jausmingos prisiminimA? spalvos

KaroliA?, roA?inio, vAi??rinio motyvas bAi??dingas bene visai Leonardo Gutausko groA?inei kAi??rybai. Tai ne tik tam tikra semantika pasiA?yminti metafora (vilko dantys, mediniai roA?inio karoliukai etc.), taA?iau ir teksto kompozicijos priemonAi??, kai ant atminties siAi??lo veriami prisiminimA? fragmentai. Ai??i priemonAi?? pakankamai uA?dara (ovalas, apskritimas), koncentruota, specifinAi??, tokia ir lieka, net jeigu ir sukuria tinklo, korio (pasikartojanA?iA?, besidauginanA?iA? apskritimA?) A?spAi??dA?. Toks A?iedinAi??s kompozicijos bAi??das iA?skirtinai ai??zasmeniA?kasai???, jis neatveria kitA? pasauliA?, kitA? bAi??tybiA? ir erdvAi??s dimensijA?, neeksperimentuoja su kalba, nekuria naujos kalbos, situacijos netikAi??tumo, taA?iau reikalauja nepriekaiA?tingos kalbinAi??s klausos ir menininko A?kvAi??pimo: nuojautos ir klausos padiktuoto ai??zdaA?A? potAi??pioai???.

Skaityti toliau

KraA?tovaizdis ir atmintis CzesAi??awo MiAi??oszo ai??znamA? ontologijojeai???

A?ia pateikti apmAi??stymai siekiant CzesAi??awo MiAi??oszo eseistikos palikimAi?? A?vertinti iA? tam tikros tarpdalykinAi??s perspektyvos ai??i?? atminties studijA? ir geokritikos siAi??lomA? prieigA?. Pastaroji, geokritinAi?? ar geopoetinAi?? prieiga lietuviA?kame diskurse nAi??ra plaA?iai A?sigalAi??jusi ir gali slAi??ptis po skirtingais terminais. Vargu ar prasminga A?ia aptarinAi??ti su ja siejamA? apibrAi??A?imA? A?vairovAi??; pakaks pasakyti, kad visus juos sieja vienaip ar kitaip sureikA?minti erdviniai mAi??sA? kontekstualumo veiksniai.

Skaityti toliau

LiteratAi??riniai pusryA?iai su Bernardu BrazdA?ioniu

Po ai??zVarpA?ai??? vakaro A? namus grA?A?ome vAi??lai, jau prasidAi??jus 1999 metA? birA?elio ketvirtajai: pavakarieniavus ai??zAkropolyjeai???, drauge su mumis buvAi??s Ai??iauliA? vyskupas Eugenijus Bartulis pakvietAi?? apsilankyti vyskupijoje.

Po A?spAi??dingo literatAi??ros vakaro Ai??iauliA? universiteto Baltojoje salAi??je ne maA?iau A?spAi??dingas jo tAi??sinys uA?sibaigAi?? Bernardo BrazdA?ionio autografais tiems, kurie dar neturAi??jo savo bibliotekose ai??zPoezijos pilnatiesai???. Knygomis netikAi??tai apdovanojo vyskupas.

Skaityti toliau

JauA?iuosi kaip avilio motinAi??lAi??, kurios bitAi??s iA?silaksto

PerskaiA?ius Tavo biografijAi??, susidaro A?spAi??dis, kad esi A?mogus orkestras, puikiai iA?manantis ne vienAi?? kultAi??ros sritA?. Nuosekliai darbuojiesi ir muzikos, ir literatAi??ros, ir filosofijos baruose. Vis dAi??lto norAi??A?iau pradAi??ti nuo A?aknA?, nuo A?eimos, kuri formuoja kiekvieno jauno A?mogaus pasaulAi??A?valgAi??, santykA? su visuomene, su tauta ir netgi tAi??vyne. Taigi kaip Tau atrodo, kiek Tave vaikystAi??je ir jaunystAi??je paveikAi?? Tavo garsiA? tAi??vA? aplinka, jA? muzikinAi?? ir kultAi??rinAi?? veikla? Ar apskritai buvo sunku, o gal kaip tik patogu bAi??ti TamoA?aityte?

Skaityti toliau

VeldAi??ti, paveldAi??ti ir saugoti

Vilniuje 2013 m. lapkriA?io 13ai??i??14 d. vyko tarptautinAi?? konferencija ai??zKultAi??ros paveldas ir ES strategija ai??zEuropa 2020ai??? ai??i?? siekiant integruoto poA?iAi??rioai???. Konferencijoje svarstyti paveldo ir jo suvokimo, saugojimo klausimai, poA?iAi??riA? suderinimo galimybAi??s. Teko viena kita mintimi pasidalyti, A?velgiant iA? bendresnio kultAi??ros lauko. (AutorAi??s past.)

Skaityti toliau