Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2012, arba RinkiminiA? kampanijA? atvaizdai

A?URNALAS: NAUJASIS A?IDINYS-AIDAI
TEMA: Politika
AUTORIUS:Ai??Vaiva BylaitytAi??
DATA: 2012-11

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2012,Ai??arba RinkiminiA? kampanijA? atvaizdai

Vaiva BylaitytAi??

Seimo rinkimai, kaip ir bet kurie kiti, yra proga atsirasti atvaizdams vieA?osiose erdvAi??se, per kuriuos stebintieji paA?A?sta vienAi?? ar kitAi?? personalijAi?? arba politinAi?? jAi??gAi??. Tokie plaA?iai pasklindantys bei per neregAi??tai trumpAi?? laikAi?? ai??zikoniniaisai??? pavirstantys atvaizdai tampa integralia rinkimA? kampanijos dalimi, net jos neiA?vengiamybe. TokA? atvaizdAi?? iA?vydAi??s gali iA?kart pasakyti: ai??zO, A?inau A?itAi??!ai???

Tokie atvaizdai tampa lengvai reprodukuojamais bei perA?engia populiariosios kultAi??ros ribas, dAi??l jA? galima suklastoti parodymus ir leistis A? teismA? maratonAi??, ai??i??Ai?? kaip ir atsitiko per 2008 m. JAV prezidento rinkimus. GatvAi??s menininkas Shepardas Fairey, pasinaudojAi??s Associated Press priklausianA?ia fotografija, sukAi??rAi?? mAi??lynai-baltai-raudonAi?? plakatAi?? ai??zHopeai???, kuris akimirksniu panaikino distancijAi?? tarp oficialios rinkiminAi??s kampanijos ir gatvAi??s kultAi??ros. BAi??tent A?is plakato ai??zHopeai??? atvaizdas su susimAi??sA?iusiu, bet uA?tikrintai A?velgianA?iu Baracku Obama bylojo amerikieA?iams ai??zYes, we can!ai??? VAi??liau galerijos ekspozicinAi??ms erdvAi??ms pritaikytAi?? pastarojo atvaizdo versijAi?? uA? solidA?iAi?? sumAi?? A?sigijo National Portrait Gallery, o paA?iam menininkui teko stoti prieA? teismAi?? dAi??l autoriniA? teisiA? paA?eidimo. Ilgas teismo procesas, kurio metu pats Fairey niekaip negalAi??jo apsisprAi??sti, kam priklausanA?iAi?? fotografijAi?? panaudojo, baigAi??si A?iA? metA? rugsAi??jo 7 d. ai??i?? menininkas prisipaA?ino suklastojAi??s dokumentus ir iA?sisuko su 300 valandA? vieA?A?jA? darbA? bei 25 000 doleriA? federaline bauda.

Ai??i intriguojanti, beveik kriminalinAi?? istorija man, reklamos entuziastei, buvo svari prieA?astis nepraeiti nestabtelAi??jus pro reklaminA? stendAi??, nepraversti A?urnalA? ar laikraA?A?iA? paskubomis, neperjungti kito televizijos kanalo mAi??sA? rinkimA? iA?vakarAi??se. A?inia, nesitikAi??jau aptikti ai??zHopeai??? atitikmenA?, taA?iau neregAi??ta kandidatA? A?vairovAi?? (nuo patyrusiA? Lietuvos politikos vilkA? iki vos sakinA? surezganA?iA? krepA?ininkA?) bei neribotos reklamos galimybAi??s balansuoti ties meno riba masino. Ko gero, teisingiausia A?A? politinAi??s reklamos A?valgymAi?? pavadinti reklamos dienoraA?A?iu, registravusiu, per kokius atvaizdus kokias personalijas ar politines jAi??gas paA?ino reklamos stebAi??tojas.

Besivaikant reklamAi??

Atvaizdus medA?ioti pradAi??jau dar prieA? rugsAi??jo 14 d., t. y. iki oficialaus agitacijos starto, nors jau balandA?io 11 d. buvo leista pradAi??ti reklamos kampanijas. Mano asmeninAi?? patirtis (kaip ir bet kurio kito gatvAi??mis vaikA?tanA?io, televizoriA? A?iAi??rinA?io, laikraA?A?ius bei A?urnalus skaitanA?io A?mogaus) visAi?? laikAi?? kuA?dAi??jo, kad reklamos ieA?koti nereikia, ji pati pas tave ateina, nes jau tokia jos prigimtis. Ai??iuo atveju buvo prieA?ingai ai??i?? reklamos teko ieA?koti. VaikA?A?iodama Vilniaus gatvAi??mis nuo rugpjAi??A?io antrosios pusAi??s iki rugsAi??jo vidurio anksA?iau apibAi??dintA? atvaizdA? ieA?kojau kone uA?simuA?dama. Vilniaus gatvAi??s A?iuo laikotarpiu turAi??jo visai patikti tiems, kurie iA? esmAi??s nekenA?ia nuolat A? akis lendanA?ios reklamos ir dar labiau erzinanA?iA? politikA? ai??i?? ai??zA?ito purvoai???. Nespausdino tokiA? atvaizdA? ir didieji A?alies dienraA?A?iai, netransliavo jA? populiarieji televizijos kanalai taip daA?nai, kad bet kada prisAi??dusi prie televizoriaus galAi??tumei neiA?vengiamai su jais susidurti. TaA?iau aktyviau pasiblaA?kius po VilniA? pavyko atrasti vieno kandidato, savo partijos reprezentanto, ir vienos politinAi??s partijos atvaizdA?.

cheapest frumil.

Vilniaus vieA?osios erdvAi??s visA? pirma pasitarnavo paA?iam ai??zvilnietiA?kiausiamai??? bei ai??zA?eimyniA?kiausiamai??? politiniam susivienijimui ai??i?? sAi??jungai ai??zTaipai???. Tai, A? kAi?? A?iAi??rint galima paA?inti sAi??jungAi?? ai??zTaipai???, vargiai pavadinsi tradiciniu politinAi??s reklamos formatu. Erdviniai reklaminiai stendai buvo padalyti A? dvi puses. Vienoje pusAi??je A?ydrame fone puikavosi naujutAi??laiA?iai oranA?iniai dviraA?iai, o uA?raA?as skelbAi?? ai??zAtgimusi Lietuva ai??i?? Taipai???. Kitoje pusAi??je po uA?raA?u ai??zakubiliaus Lietuva ai??i?? Neai??? kabojo gerokai ai??zpavargAi??ai??? dviratukai arba tiksliau tai, kas iA? jA? belikAi??. KaA?in ar galima kaip nors paA?inti sAi??jungAi?? ai??zTaipai???, A?iAi??rint A? tokiAi?? instaliacijAi??; kokie A?monAi??s uA? jos stovi, kAi?? ji mums sako apie save, be to, kad A?iandien blogai, o rytoj (kai atgims Lietuva) bus geriau? Tai veikiau kaA?kokia vizualinAi?? reabilitacija daikto su ne itin vykusio projekto konotacija.

Antrasis ai??zradinysai???, aptiktas Vilniaus gatvAi??se, buvo kur kas tradiciA?kesnis. IA? standartinio reklaminio stendo kaip koks VieA?pats Visagalis A?velgAi?? garsusis cerkviA? statytojas Viktoras UspasAi??kichas, gerokai atjaunAi??jAi??s ir su daug veA?lesnia plaukA? danga. Frontalaus veido figAi??ra po paA?adu, jog minimalus atlyginimas pakils iki neregAi??tA? 1509 Lt ribos bei nedarbas pasieks maA?iausio Europoje lygmenA?, demonstratyviai nusiiminAi??jo akinius. BAi??tent pastarasis gestas ir priartino kandidatAi?? prie Ii??Ii??I?Ii??I?I?I?Ii??Ii??I?I? ikonografinio tipo. Ai??alia tokios figAi??ros uA?raA?as ai??zMes A?inome kaip!ai??? iA? tikrA?jA? sakAi??: ai??zAA? A?inau kaip!ai??? Ir apskritai labai jau mA?slingai atrodo tas demonstratyvus akiniA? nusiiminAi??jimas ai??i?? kodAi??l reikia nusiimti savo kasdienA? atributAi??, be kurio negali A?mogus aiA?kiai matyti? Ar tokA? gestAi?? reikAi??tA? suprasti, jog A?is kandidatas, kaip ir visiems protingiems A?monAi??ms pridera, neA?ioja akinius, taA?iau juos retsykiais nusiima, nes nAi??ra jau toks senas ir vienas tA? paprastiems A?monAi??ms neaiA?kiai kalbanA?iA? ai??zprotinguoliA?ai??? ai??i?? A?odA?iu, baisiai netarpiA?kas?

PaieA?koms Vilniaus gatvAi??se apsiribojus dviem identiA?ko tiraA?o radiniais, savo A?valgybAi?? perkAi??liau A? interneto erdAi??vAi??. Ir iA? tiesA? atvaizdA? A?ia kur kas daugiau. Atradau net baisiai neskoningAi?? vaizdo klipAi?? ai??i?? partijos ai??zTvarka ir teisingumasai??? kAi??rinA?. Skambant erzinanA?iai muzikAi??lei herojus, eilinis Lietuvos gyventojas nykiame (netgi pobjauriame) kasdienybAi??s fone pradeda ir baigia savo dienAi??. Toji nenutylanti muzikAi??lAi?? visur jA? persekioja, kad ir kur jis eitA? ir kAi?? darytA?. Galiausiai pasiekAi??s kantrybAi??s ribas herojus pro langAi?? sviedA?ia televizoriA?, bet veltui ai??i?? muzikAi??lAi?? ir toliau sklinda iA? aplamdyto televizoriaus, nukritusio ant praeivAi??s galvos. ViskAi?? vainikuoja uA?sklanda: ai??zUA? teisingumAi?? A?mogui, laisvAi?? verslui ir kalAi??jimAi?? A?ulikams!ai??? Paskutinis A?odis nubrauktas ir pakeistas ai??zvagimsai???. Suglumti verA?ia paskutinis kadras su tysanA?iu merginos kAi??nu ai??i?? ar tai reiA?kia, kad sunkiai apibrAi??A?iamai erzinanA?iai neiA?vengiamybei nepasiprieA?insi, tik kitus uA?muA?i, o gal ten tyso pusiau uA?muA?ta, bet vis dar dainuojanti A?lykA?A?iosios muzikAi??lAi??s atlikAi??ja? UA?sklandos tekstas ir vaizdas dar labiau disonuoja. Niekas labiau nepaaiA?kAi??jo ir po partijos vicepirmininko Valentino Mazuronio komentaro: ai??zAA? siAi??lyA?iau to paskutinio kadro netraktuoti tiesmukai, o A?iAi??rAi??ti kaip A? metaforAi??, kaip A? metaforAi?? bandant sustiprinti efektAi??. Net A?A?iAi??rAi??A?iau A?ia truputA? siurrealizmo elementA?. Sakykime, meniniuose filmuose apie Visatos A?Ai??tA?, A?Ai??va visa A?monija. Tai yra meniniai dalykaiai???. Tikrai, siurealizmas, netgi A?iurpokas toks, todAi??l nenuostabu, kad kai kurie partijos nariai (kaip antai Ramojus Girinskas) fotografijose spindulingo dangaus fone atrodo kaip kokie ArtimA?jA? RytA? diktatoriai, ar net veikiau jA? parodijos.

ai??zAvangardiniaisai??? uA?mojais neatsiliko ir LiberalA? centro sAi??junga ai??i?? paskelbAi?? ai??zTreA?iojo kelio manifestAi??ai??? bei iA?leido TreA?iojo kelio knygAi??, kuri, pasirodo, buvo veA?iojama po visAi?? LietuvAi??. InternetinAi?? knygos versijAi?? sudaro vien vaizdai ai??i?? tiksliau, kandidatA? fotografijos su lozungais ir iA? jA? kylanA?iais klausimais, kuriems fotografijose iA?kAi??lAi?? deA?inAi?? rankAi??, atgrAi??A?tAi?? delnu, kandidatai pritaria ai??zper vidurA?ai???. Baisiai keistai atrodo visi kandidatai, sustingAi?? vienoje pozoje, kuri kaip ir turAi??tA? reikA?ti priesaikAi?? savo A?alia iA?raA?ytam lozungui, taA?iau vienas primena daA?no filmo epizodAi?? su kaliniu, susitikimA? kambaryje priglaudusiu delnAi?? prie stikAi??lo, antrasAi??ai??i?? senAi?? hipA?, nulipantA? nuo scenos, treA?ias ai??i?? vidutinio amA?iaus vyriA?kA?, mojuojantA? gimnazistAi??ms. TaA?iau visiA?ko ai??zavangardoai??? ir bet kokios realybAi??s ribas interneto erdvAi??je perA?engAi?? Uspaskichas, gatvAi??je dar atpaA?A?stamas kaip ai??zVieA?pats Visagalisai???. Jis savo svetainAi??je demonstravo vaizdo A?raA?Ai??, kuriame, pasitelkAi??s kaA?kokiAi?? A?rangAi??, nardo vandenyje it delfinas arba iA?kyla keliolika metrA? virA? vandens.

Tokiais ai??zekstravagantiA?kaisai??? vaizdais nepasiA?ymAi??jo nei konservatoriA?, nei socialdemokratA?, nei LiberalA? sAi??jAi??dA?io interneto erdvAi??s. PastarA?jA? partijA? kandidatA? atvaizdai patys A?vairiausi, ai??i?? akivaizdA?iai ne vienos fotosesijos ar bendro plano produktas. Ai??iek tiek iA?siskyrAi?? socialdemokratai, prie kiekvieno kandidato fotografijos priraA?Ai?? po ai??zsparnuotAi??ai??? frazAi??, pavyzdA?iui, prie Algirdo ButkeviA?iaus ai??i?? ai??zNuo vyriausybAi??s juokA? A?alies gyventojams ai??zkailA? perA?tiai???, o prie Juozo Oleko ai??i?? ai??zJuozas Olekas ai??i?? mAi??sA? gyvasis sidabAi??rasai???. KaA?in ar tokie prieraA?ai daro kandidatAi?? artimesnA? rinkAi??jui, veikiau prieA?ingaiAi??ai??i?? kandidato solidumasAi??geAi??rokaiAi??suAi??menksta. KonservatoriA?Ai??sprenAi??dimAi?? pasislAi??pti po A?aismingomis iliustracijomis-komiksais, pavadinimu ai??z200 darbA?ai??? akcentAi?? perkeliant nuo asmens fotografijoje prie nuveiktA? darbA?, galima aiA?kinti kaip siekA? iA?laikyti jau nebe taip populiariA? partijos nariA? solidumAi??. Kita vertus, stipriai surAi??stas ir pakankamai A?tikinantis A?Ai??kis ai??zKartu nuveikAi??me daug. Nesustokime!ai??? nebetenka pusAi??s savo svorio, kadangi nAi??ra susaistytas su konkreA?iu asmeniu ar naratyvu. PagrindinAi?? A?aismingA? pieA?inukA?-komiksA? problema yra ta, kad jie nAi??ra tikri komiksai, o tik apsimeta jais, nes nepasakoja visos istorijos, o yra pavieniai, todAi??l A? juos A?iAi??rAi??damas rinkAi??jas nepaA?A?sta personalijos ar politinAi??s partijos. Kaip stebintysis, aA? neA?inau, kas man kAi?? sako ir iA? kur tai ateina.

Nuobodulio estetika po rugsAi??jo 14 d.

Pirmos oficialios agitacijos dienos rytas prasidAi??jo paA?to dAi??A?utAi??je aptikus paA?io ai??zvilnietiA?kiausioai??? bei ai??zA?eimyniA?kiausioai??? politinio susivienijimoAi??ai??i?? sAi??jungos ai??zTaipai??? leidinA? 23 klausimai seimo narei Agnei Zuokienei. Vietoj oranA?inio dviraA?io ar ai??zpavargusioai??? dviraA?io ant virA?elio buvo realus A?mogusAi??ai??i?? AgnAi?? ZuokienAi??. ai??zKaA?kas nauja iA? pat rytoai???, ai??i?? pagalvojau. PasklaidA?iusi 16 puslapiA? leidinAi??lA? neradau ai??zAtgimusios Lietuvosai??? ir ai??zakubiliaus Lietuvosai??? prieA?statos, kuriAi?? pakeitAi?? ZuokA? asmeninio albumo fotografijos ai??i?? vestuvinAi??s, vyresniosios dukters iA?leistuviA?. A?ia kandidatAi?? pasakojo apie klaidinanA?ias maisto produktA? etiketes, apie vaikus auginanA?iA?jA? teises A? ai??zmamadienius/tAi??vadieniusai???, apie smurto A?eimoje prevencijAi??, iA?reiA?kAi?? savo pozicijAi?? diskutuojamo A?eimos apibrAi??A?imo klausimu, pristatAi?? savo internetinA? priimamajA?, paaiA?kino, kodAi??l nesilanko labdaros renginiuose, kuriA? rengAi??jA? tikslas ai??i?? pasireklamuoti. A?odA?iu, A?itas leidinAi??lis kaA?kuo priminAi?? sumaA?intAi?? Stiliaus versijAi?? (net virA?elio fotografijos autorius Vaidotas Grigas ai??i?? vienas Stiliaus virA?eliA? autoriA?), kur nenorinA?ios pasirodyti ir pasireklamuoti ponios pasirodo ir pasireklamuoja. Po keletos dienA? Vilnius gatvAi??se vietoje dviraA?io pasirodAi?? ir pats ArtAi??ras Zuokas, spaudA?iantis rankAi?? sAi??jungos kandidatui Miroslavui MonkeviA?iui ir vieA?ai pasiA?adantis uA? jA? pats balsuoti. PrasidAi??jus oficialiai rinkimA? agitacijai beveik ai??zantgamtinisai??? Uspaskichas A?gijo dar keletAi?? pavidalA?. Ai??A? kartAi?? ai??zDarbo partijosai??? pirmininkas apsireiA?kAi?? jau nebe kaip koks ai??zpantokratoriusai??? (nors pastarieji reklaminiai stendai iA?liko visos kampanijos metu), o kaip Big brother doxycycline without rx paypal. , A?velgiantis kitiems savo partijos nariams per petA?. Net bloga pasidaro pagalvojus, kiek kartA? grafikos dizaineriui reikAi??jo naudoti funkcijAi?? copy-paste ai??zklijuojantai??? ViktorAi?? vis uA? kito partijos nario peties bei frazAi?? ai??zMes A?inome kaipai???. Galiausiai dar labiau suglumau pamaA?iusi nei nufotografuotAi??, nei nupieA?tAi??, o beveik vaA?kinA? minAi??tAi??jA? kandidatAi??, klausiantA? ai??zKoks lyderis turi daugiausia drAi??sos geroms permainoms?ai??? AtsakymAi?? A?iAi??rintysis randa po klausimu ai??i?? ai??zMes A?inome kaipai???. Ai?? vieA?umAi?? iA?lindo ir keletas anachronizmA?. Pamenu, dar vaikystAi??je, kai nebuvo moderniA? rekAi??laminiA? stendA? ir kitokiA? vieA?ai vizualizacijai tinkamA? A?renginiA?, kandidatai platindavo A?iek tiek didesnius nei A4 formato plakatus, klijuodami juos kad ir ant elektros stulpA?. Ai??iuos senus gerus laikus turbAi??t prisiminAi?? ir Marija AuA?rinAi?? PavilionienAi??. BAi??tent tokius plakatus, agituojanA?ius uA? A?iAi?? moterA?, teko pamatyti Vilniaus stoties rajone ant mikroautobuso ir uA?kandinAi??s durA?. Ties A?iuo momentu visos naujovAi??s po rugsAi??jo 14 d., didA?iam mano nusivylimui, baigAi??si.

Gatves, autobusA? ir troleibusA? stoteles, dienraA?A?iA? bei A?urnalA? puslapius uA?pildAi?? tai, kAi?? man teko pamatyti interneto erdvAi??je ar gatvAi??je dar prieA? rugsAi??jo 14 d. SugrA?A?o seni ir nauji dviraA?iai su ai??zAtgimusia Lietuvaai??? ir ai??zakubiliaus Lietuvaai???, neaiA?ku, mojuojantys ar prisiekiantys LiberalA? centro sAi??jungos nariai iA? TreA?iojo kelio knygos, toks pat ButkeviA?ius, kaip ir socialdemokratA? interneto svetainAi??je, tik ai??ziA?kirptasai??? iA? neutralaus fono ir ai??zpriklijuotasai??? prie A?moniA? minos, konservatoriai toliau pasakojo apie nuveiktus darbus ir kvietAi?? nesustoti, pasitelkAi?? depersonalizuotus pieA?inAi??lius, kuriuos papildAi?? animacinis vaizdo klipas apie audroje nepraA?uvusA? laivAi?? ir neskAi??stanA?ius lietuvius, kur herojA? veidai matAi??si tarsi pro rAi??kAi??. Ai?? visAi?? A?itAi?? dar teko A?iAi??rAi??ti gerAi?? mAi??nesA?. Neatsibosti galAi??jo nebent tam A?mogui, kuris niekada savo gyvenime nematAi?? reklamos.

Trumpas komentaras

Akivaizdu, kad iki oficialios reklaminiA? kampanijA? pradA?ios atsiradusA? politinAi??s reklamos vakuumAi?? uA?pildAi?? neA?inia kAi?? rodantys ar neA?inia kAi?? sakantys vaizdai. Vargu ar interneto erdvAi?? galAi??jo konkuruoti su tokia politinAi??s reklamos tuA?tuma. Po rugsAi??jo 14 d. suintensyvAi??jusios A?ablonu paremtos reklaminAi??s kampanijos nepajAi??gAi?? pasiAi??lyti akimirksniu atpaA?A?stamA? vaizdA?, neatskiriamA? nuo savo transliuojamos A?inutAi??s. Gal ir nenuostabu, kad mieli Lietuvos A?monAi??s, A?iAi??rAi??jAi?? A? visa tai daugiau nei mAi??nesA?, didelA? prielankumAi?? iA?reiA?kAi?? kaA?kokiam ai??zsupermenuiai???, kuris A?ada ir ai??zA?ino kaipai????