MenininkA? pamokA? mokyklose nepavyksta pradAi??ti dAi??l vieA?A?jA? pirkimA? A?statymo…

MenininkA? pamokA? mokyklose nepavyksta pradAi??ti dAi??l vieA?A?jA? pirkimA? A?statymo formuojamA? neA?veikiamA? kliAi??A?iA?. Nors projekto AKIM A?gyvendinimo sutartis pasiraA?yta 2011 metA? rugpjAi??A?io mAi??n., menininkai iki A?iol A? mokyklas nevyksta. Projekto A?gyvendinimAi?? stabdo vieA?A?jA? pirkimA? A?statymo formuojamos neA?veikiamos kliAi??tys. Nors su kiekvienu menininku pasiraA?omos sutarties suma tesieks vidutiniA?kai vos 6000 Lt dvejiems metams, bet kadangi dalyvauja 240 meno kAi??rAi??jA?, bendra sutarA?iA? suma didelAi?? ir vieA?A?jA? pirkimA? A?statymas A?pareigoja skelbti atvirAi?? konkursAi??. Nuo rugsAi??jo mAi??nesio vyksta A?vairaus pobAi??dA?io konsultacijos su VieA?A?jA? pirkimA? tarnyba dAi??l leidimo A?ias menininkA? paslaugas nupirkti adekvaA?iu ir sveikAi?? protAi?? atliepianA?iu vieA?A?jA? pirkimA? bAi??du: kaip maA?os vertAi??s pirkimus, atsiA?velgiant A? maA?as sutarA?iA? vertes, arba neskelbiant apie pirkimAi??, atsiA?velgiant A? tai, kad perkame visuotinai pripaA?intA? kAi??rybiniA? gebAi??jimA? ir unikalios patirties menininkA? paslaugas. VieA?A?jA? pirkimA? tarnyba dar netarAi?? galutinio A?odA?io.

Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacija A?iAi?? susiklosA?iusiAi?? situacijAi?? raA?tu pristatAi?? LR Seimui ir kitoms oficialioms insitucijoms kaip konkretA? pavyzdA?, akivaizdA?iai bylojantA? apie iA?kreiptAi?? vieA?A?jA? pirkimA? sistemAi?? ir A?iuo metu veikianA?iA? teisAi??s aktA? A?ioje srityje daromAi?? A?alAi?? kultAi??ros, meno ir A?vietimo projektams ir veikloms. RaA?te klausiame, ar normalu, kad garbingA? meno kAi??rAi??jA? (tarp jA? net 19 nacionalinAi??s premijos laureatA?) paslaugos turi bAi??ti perkamos konkurso bAi??du, ar normalu, kad Ai??. Nakas, V. Juozapaitis, P. GeniuA?as, A. MarA?Ai??nas ir kiti turi A?rodinAi??ti savo pasiekimus meno srityje varA?ydamiesi konkurse, ar neA?emina mAi??sA? mylimA? ir gerbiamA? menininkA? orumo faktas, kad jie turi eiti iA?siimti paA?ymas, liudijanA?ias, kad yra neteisti ir pan., galA? gale jie neturi tam laiko, ir visa tai ne dAi??l milijono, o dAi??l 6000 Lt prieA? mokesA?ius. Taip, formaliu VPT poA?iAi??riu, A?ia perkamas ne meno kAi??rinys, o menininko neformaliojo ugdymo paslauga. TaA?iau mes turime uA?tikrinti projekto kokybAi??, todAi??l renkamAi??s bAi??tent A?iA? visuotinai pripaA?intA? kAi??rybiniA? gebAi??jimA? ir unikalios patirties menininko paslaugAi??.

PanaA?iai pasmerkti vargti ir projekte dalyvaujantys A?urnalA? leidAi??jai. Nors savo autoriA? raA?inius ir iliustracijas jie gali pirkti iA? vienintelio A?altinio kaip autorinA? darbAi??, vis tiek turi kiekvienam straipsniui ar nuotraukai uA?pildyti po 2 lapus popieriaus, A?raA?yti A? vieA?A?jA? pirkimA? A?urnalAi??, viskAi?? nukopijuoti, patvirtinti ir neA?ti Europos socialinio fondo agentAi??rai. Kam reikalingas toks popieriaus gadinimas?
TikimAi??s, kad A?is konkretus pavyzdys padAi??s suvokti, kokiAi?? A?alAi?? kultAi??ros, meno ir A?vietimo sriA?iai bei visuomenAi??s interesui gali padaryti mechaninis Ai??kio ir kultAi??ros bei meno sektoriA? vieA?A?jA? pirkimA? reikalavimA? sulyginimas. Ir bAi??tinai iformuosime apie A?ios istorijos pabaigAi??.

mexico colchicine. bupropion xl .