Meno paA?vaistAi??je ai??i?? ai??zArt Vioai??? fenomenas

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Jubiliejus
AUTORIUS:Ai??Silvija MiliAi??naitAi??
DATA: 2013-10

onlineantibiotic overnight.

RugsAi??jo 12 d. styginiA? kvartetas ai??zArt Vioai??? (I smuikas ai??i?? Ingrida RupaitAi??-PetrikienAi??, II smuikas ai??i?? Kristijonas Venslovas, altas ai??i?? Tomas Petrikis, violonA?elAi?? ai??i?? Povilas Jacunskas) pakvietAi?? A? vienAi?? iA? penkiA? jubiliejiniA? koncertA? neseniai lankytojams duris atvAi??rusiame Vytauto Kasiulio dailAi??s muziejuje. Nekyla jokiA? abejoniA? ai??i?? deA?imt kAi??rybinAi??s veiklos metA? atneA?Ai?? fenomenalA? rezultatAi??, pasiektas toks lygis, kai visi kvarteto nariai yra tarsi vienas organizmas, taA?iau kiekvienas jame iA?siskleidA?ia kaip ypatinga individualybAi??.

Viagra Sublingual order dapoxetine without prescription

ai??zArt Vioai??? jubiliejinA? vakarAi?? pradAi??jo lyg atsigrAi??A?dami A? 2003 metus, kai A?is entuziastingA? jaunosios kartos muzikA? kvartetas pradAi??jo savo veiklAi?? Vilniuje, ai??i?? pagrieA?Ai?? Juozo Ai??irvinsko StyginiA? kvartetAi?? Nr.Ai??2 ai??zKompozitoriui atmintiai???, sukurtAi?? Juozo GruodA?io gimimo 100-meA?iui. KoncertAi??, A?prasmindami deA?imtmeA?io draugystAi?? su kolektyvo biA?iuliais, tAi??sAi?? Vytauto GermanaviA?iaus kAi??rinys ai??zSAi??puoklAi??s ai??i?? ant A?vaigA?dAi??to dangaus skliautoai??? kanklAi??ms ir styginiA? kvartetui, dedikuotos kanklininkei Aistei BruA?aitei ir ai??zArt Vioai???. Nors iA? pradA?iA? kAi??rinys galAi??jo pasirodyti kiek iA?tAi??stas ar net su monotonijos prieskoniu, atlikAi??jai, pasitelkAi?? sAi??puokliA? principAi??, tarsi neA?Ai?? klausytojus per laike besikeiA?ianA?ius gamtos vaizdinius ar gana keistas gyvenimo situacijas. Po A?iA? muzikiniA? pasiskraidymA? ai??zArt Vioai??? su perkusininku Pavelu Giunteriu atliko Anatolijaus Ai??enderovo koncertAi?? muA?amiesiems ir styginiA? kvartetui (originalas ai??i?? styginiA? orkestrui) ai??zai??i?? per Giunt.ai???. Atlikimas A?avAi??jo prisilietimais prie subtiliai trapiA? kantilenA? tAi??kmAi??s, neA?tikAi??tinu polAi??kiu, muzikinAi??s stichijos valdymu.

ai??zArt Vioai??? drauge su Asta KrikA?A?iAi??naite (sopranas) atliko Ottorino Respighi ai??zIl Tramontoai??? (ai??zSaulAi??lydisai???) balsui ir styginiA? kvartetui. Koncerto pabaigai pasirinktas Roberto Schumanno styginiA? kvartetas A-dur, op. 41 Nr. 3, nuskambAi??jo kaip tam tikras manifestas, liudijantis, kad ai??zArt Vioai??? neketina pataikauti masiniam skoniui.

DeA?imt metA? nAi??ra tiek jau daug einant A? tikrAi??jA? menAi??, A? jo prigimtinAi?? bAi??ties formAi??. Kas ai??zArt Vioai??? narius veda tuo keliu? Talentas? Neabejotina! Ir artimas ryA?ys su kolektyvo draugais, ir A?vairiaspalvis repertuaras. StyginiA? kvartetas ai??zArt Vioai??? per deA?imtmetA? sugebAi??jo palikti visuomenAi??je daA?nai labai vertinamas amatininkA? dirbtuves ir pasiekti grynojo meno erdves.

viagra eu. cialis black original