Mes ai??i?? dabartistai. Nors…

generic viagra pay for by e check.

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Jaunimas
AUTORIUS: Marijus Ai??irvinskas
DATA: 2012-06

Mes ai??i??Ai??dabartistai. Nors…

Marijus Ai??irvinskas

TADAS KRIAi??A?IA?NAS uA?simena apie jo bendraamA?iams kartais bAi??dingAi?? nepastovumAi??, klaidA?iojimAi?? ir blaA?kymAi??si. Kuklus, filosofijAi?? ir matematikAi?? Oksforde taikantis studijuoti aA?tuoniolikmetis turi kAi?? pasakyti, taA?iau kaip rimtas mAi??stytojas kaskart pats suabejoja savo teiginiais, atsargiai renkasi A?odA?ius ir apmAi??sto kiekvienos iA?tartos minties prasmAi??.

GeguA?Ai??s mAi??nesA? dvideA?imtojoje tarptautinAi??je mokiniA? filosofijos olimpiadoje auksAi?? laimAi??jusA? Vilniaus licAi??jaus abiturientAi?? kalbino MARIJUS Ai??IRVINSKAS.

PrieA? mAi??sA? pokalbA? internete kaipsyk perskaiA?iau, kad Kauno arkivyskupas Sigitas TamkeviA?ius melsis, jog protingi A?monAi??s neitA? A? dabartinAi??s pasaulinAi??s megaA?vaigA?dAi??s L. G. (atlikAi??jos pseudonimas redakcijai A?inomas) koncertAi?? Lietuvoje. Ar pats eisi?

Na, ne… Esu girdAi??jAi??s vienAi?? kitAi?? jos dainAi??, bet man nepatinka. Neturiu ir draugA?, kurie atvirai dA?iAi??gautA?, kad ji atvaA?iuoja A? LietuvAi??. Man A?ios dainininkAi??s muzikos klipai atrodo kaip didelis jovalas, bet gal A?ia ir yra prasmAi??? Gal visas tas jos jovalas sAi??moningai parodijuoja save patA??

Atsimenu, paauglystAi??je intensyviai klausiau amerikietiA?ko repo, kol pradAi??jau suprasti dainA? tekstus: pinigai, kekA?Ai??s, automobiliai… Ar jaunuoliai pakankamai A?sigilina A? tai, kAi?? jiems siAi??lo A?iuolaikinAi?? kultAi??ra?

Manau, daA?nai neA?sigilina. Jeigu nesupranta teksto, tai nepriima ir praneA?imo. DaA?nai anglA? kalbos A?inios bAi??na per menkos prasmei suvokti, bet A?monAi??s klauso dainA? todAi??l, kad visi jA? klauso.

Pats mAi??gstu dA?iazAi?? ir 7-ojo deA?imtmeA?io rokAi??, ai??zPink Floydai???. Jeigu nesuprantu kai kuriA? A?odA?iA?, susirandu juos internete. Bet A?tai islandai ai??zSigur RA?sai??? apskritai dainuoja iA?galvota kalba… Daugumai turbAi??t uA?tenka ritmo ir nuotaikos.

Tavo bendraamA?iai veikiau klaidA?ioja kultAi??rinAi??je, informacinAi??je terpAi??je ar A?valdAi?? iA?maniAi??sias technologijas patys yra iA?manAi??s ir nuovokAi??s?

Vieni klaidA?ioja, kiti yra nuovokAi??s. NatAi??ralu manyti, kad didA?ioji dauguma vis dAi??lto klaidA?ioja, bet tai yra tik vyraujanti nuomonAi??, paremta nuojauta. IA? tiesA? daA?nas puikiai moka naudotisAi??iPadaisAi??irAi??iPodais, tik klausimas, ar A?ie apskritai reikalingi.

Simas A?elutka, 2008 m. baigAi??s licAi??jA? ir dabar studijuojantis filosofijAi??, kalba apie jaunimoAi??akropolizacijAi??.

TiesAi?? sakant, tarp mano draugA? vaikA?A?iojimas po parduotuves nAi??ra labai nepopuliarus, ypaA? dAi??l to, kad mokykla A?sikAi??rusi tarp ai??zOzoai??? ir ai??zAkropolioai???. Po pamokA? mes kartais ten nueiname pavalgyti, bet A? A?ias vietas A?velgiame su lengva ironija. Manau, leisti laisvalaikA? ai??zAkropolyjeai??? nAi??ra labai malonu ai??i?? tai triukA?minga ir varginanti erdvAi??, ir aA? nepaA?A?stu A?moniA?, kurie nuoA?irdA?iai mAi??gtA? ten bAi??ti.

VaA?iuodamas autobusu matau, kad prie ai??zAkropolioai??? visuomet A?lipa ir iA?lipa daugiau A?moniA?, tik neA?inau, kuri jA? dalis prekybos centrAi?? tikrai laiko A?aunia laisvalaikio praleidimo vieta. Tikriausiai akropolizuojasi tie, kurie uA?kimba ant A?io jauko ir neranda alternatyvA?.

Bet ir paA?iuose prekybos centruose apstu alternatyvA?: ten nuolat vyksta koncertai, rengiamos parodos.

Negaliu to vertinti visiA?kai teigiamai, nes yra ir kitA? vietA?, nesusijusiA? su pirkimu ir pardavimu, kuriose galima kaA?kAi?? eksponuoti ar koncertuoti.

kamagra 100 mg chewable tablet 248.

Gal tai kaip tik padeda aukA?tesniam vartojimo objektui ai??i?? menui ai??i?? bAi??ti lengviau pastebAi??tam plaA?iosios visuomenAi??s?

Yra ir kitA? bAi??dA? bAi??ti pastebAi??tam. Ai??tai britA? grafitininkas Banksyai??i??s vieA?ose vietose paiA?o grafiA?ius su socialinAi??s kritikos A?inute. Jis sukAi??rAi?? ir dokumentinA? filmAi?? ai??zExit Through the Gift Shopai??? apie Mr. Brainwashu pasivadinusA? artistAi?? ir jo kuriamAi?? menAi??. Tas menas ai??i?? tai ryA?ki parodija; Mr. Brainwashas daA?niausiai tiesiog kopijuoja kitus menininkus arba naudoja senas idAi??jas. Nepaisant to, jo menas tapo populiarus. Tokios parodijos populiarAi??jimAi?? galbAi??t lemia menas, kuris randasi ne iA? vidinio polAi??kio, o dAi??l iA?orinio poreikio, pavyzdA?iui, pagal prekybos centro uA?sakymAi??.

iliustracija
Petras RakA?tikas. ai??zAugalasai???.

Ai??Ar nAi??ra taip, kad jau po Marcelio Duchampai??i??o mums, nemenotyrininkams, sunku susigaudyti, kur A?ia yra tikras menas, o kur parodija, reprodukcija? GrA?A?tame prie jau aptarto jaunuomenAi??s, nerandanA?ios tvirtA? orientyrA?, vertybinio ai??zklaidA?iojimoai???.

Taip, aA? irgi bijau, kad A?ia A?neku tiesiog nesAi??mones. Bent jau mano draugai daA?nai galvoja panaA?iai ai??i?? tai vienintelis mano turimas tikrumo A?altinis. Tos paA?ios mAi??sA? minAi??tos dainininkAi??s veikla yra skirta tik A?okiruoti ir pelnui gauti.

FeisbukeAi??maA?iau, kad A? mAi??gstamiausiA?jA? sAi??raA?Ai?? esi A?traukAi??s filosofAi?? ArvydAi?? Ai??liogerA?. Dabar tarp jaunA?jA? filosofA? yra gero tono A?enklas profesoriA? demaskuoti ar net pajuokti.

Pats esu skaitAi??s tik dvi jo knygas ai??zMelancholijos archipelagaiai??? ir ai??zBulvAi??s metafizikaai???, kuriose radau sAi??sajA? su savimi ai??i??Ai?? per gamtAi?? ir lietuviA?kumAi?? jo paties patirtA? susiejau su savo giminAi??s ir artimA?jA? patirtimi. Vis dAi??lto aA? taip pat A. Ai??liogerA? priimu ne be iA?lygA?.

Osle ai??zauksinAi??ai??? esAi?? raA?ei pagal senovAi??s graikA? filosofo Seksto Empiriko citatAi??. Apie kAi?? buvo citata?

Citatoje kalbama apie perskyrAi?? tarp patyrimo ir tam tikrA? dalykA?, kurie iA?eina iA? patyrimo. Tarkim, mes galime jausti medaus saldumAi?? ir lipnumAi??, bet kas mums pasako, kad medus egzistuoja kaip objektas ai??i?? kas mums apskritai laiduoja realybAi??s buvimAi???

Komentuodamas A?iAi?? mintA? iA? esmAi??s rAi??miausi analitine filosofija, pirmiausia Hilaryai??i??o Putnamo esAi?? ai??zSmegenys stiklainyjeai???, kurioje jis kritikuoja simuliuojamos, netikros patirties galimybAi??.

Sieki mokytis Oksforde. Ar neatrodo, kad Lietuvoje tokiA? A?moniA? paprasA?iausiai nereikia?

Mokytis uA?sienyje dabar yra populiaru, o tie, kurie iA?vaA?iuoja A? gerus universitetus, turbAi??t kada nors vis tiek sugrA?A?, ir tuomet A?alyje reikalai gali keistis. Jeigu sugrA?A? kritinAi?? masAi?? uA?sienyje gerus universitetus baigusiA? A?moniA?, kAi?? nors nuveikti vis tiek pavyks.

KAi?? galAi??tumei pats nuveikti?

NeA?inau, tiek toli A? ateitA? dar neplanuoju. Viskas priklauso nuo aplinkybiA?.

Ar tikrai nuo aplinkybiA?, gal kaip tik nuo tavAi??s?

Nuo manAi??s, bet ir nuo kitA?, vadinasi, nuo aplinkybiA?. Apskritai vengiu apie tai kalbAi??ti, nes nesijauA?iu kompetentingas, ir kol kas man labiausiai rAi??pi mokykla. Ai??iaip neturiu dideliA? planA? ir kartais jauA?iuosi tiesiog plaukiantis pasroviui ir per daug A? ateitA? neA?iAi??rintis…

Tai gal ir pats esi tasAi??dabartistas? GalAi??dabartizmAi??Ai??bAi??tA? galima pavadinti tavo kartos bruoA?u?

Dauguma mano paA?A?stamA? turi planA?, o aA? tarp jA? esu veikiau iA?imtis nei taisyklAi??. Vis dAi??lto mano bendraamA?iai tikriausiai turi tam tikrA?Ai??dabartizmoAi??poA?ymiA?. Ai??tai pavyzdys: neseniai abiturientai A?ventAi?? paskutinA? skambutA?, mAi??sA? klasAi?? nuvaA?iavo A? restoranAi??. Jame pasAi??dAi??jus valandAi?? dvi, dalis draugA? pakilo ieA?koti kitos vietos, nes A?i atsibodo. Jie buvo mano artimiausi paA?A?stami, tad prie atsiskyrAi??liA? prisijungiau ir aA?, nors, mano galva, restorane kaip tik buvo pradAi??jAi?? darytis jauku.

Su A?iuo reiA?kiniu ai??i?? blaA?kymusi nuo vienos vietos prie kitos ai??i?? susiduriu ne pirmAi?? kartAi??. Matyt, tai ir yraAi??dabartizmasai??i?? naujA? potyriA? troA?kulys.

KaA?in, kiek tai persiduoda bendravimui, santykiams? Juk tempai dabar didesni nei seniau?

Kiek pastebiu tarp savo paA?A?stamA?, gal ir taip ai??i?? tempai yra didesni… Karjera daA?nai yra aukA?A?iau nei siekis prisiriA?ti prie A?moniA?. Bendraujama tik karjeros ai??zstotelAi??seai???: mokykloje, universitete, olimpiadose, taA?iau paA?ios stotelAi??s keiA?iamos nepaisant uA?simezgusiA? draugysA?iA?. Tai turbAi??t bAi??dinga ir tavo, ir mano tAi??vA? kartoms ai??i?? ne vien manajai.