MirAi?? AKIM projekto menininkas, tautodailininkas Vidas MaA?ukna

Kovo 1 d. po sunkios ligos mirAi?? AKIM projekto menininkas, A?ymus tautodailininkas, Lietuvos tautodailininkA? sAi??jungos (LTS) PanevAi??A?io bendrijos pirmininkas Vidas MaA?ukna.

DidA?iAi??jAi?? savo gyvenimo dalA? Vidas MaA?ukna paskyrAi?? lietuviA? tautodailei. Paskatintas biA?iulio medA?io droA?Ai??jo Vytauto UleviA?iaus, po tarnybos tarybinAi??je armijoje pradAi??jo dirbti PanevAi??A?io suvenyrA? A?monAi??je ai??zTulpAi??ai???, A?gudo droA?inAi??ti, vAi??liau susidomAi??jo keramika. 1980 m. Vidas MaA?ukna tapo Lietuvos tautodailininkA? sAi??jungos nariu, aktyviai dalyvavo medA?io droA?Ai??jA? pleneruose Plateliuose, JuodkrantAi??je. 1993 m. Vidas MaA?ukna buvo iA?rinktas LTS PanevAi??A?io bendrijos pirmininku ir Ai??jo A?ias pareigas 20 metA? ai??i?? iki pat mirties.

Menininkas suprato projekto AKIM tikslus ir siekius ir, vos tik pakviestas, iA?kart entuziastingai sutiko prisijungti prie A?ios iniciatyvos. Jau sunkiai sirgdamas menininkas rado jAi??gA? vaA?iuoti A? mokyklas, pasakojo mokiniams apie A?ymiausius Lietuvos tautodailininkus, mokAi?? vertinti rankA? darbAi??, ugdAi?? moksleiviA? kAi??rybingumAi??. Menininkas iki paskutinAi??s dienos nepasitraukAi?? iA? projekto, vildamasis, kad likimas leis uA?baigti nebaigtus darbus ir aplankyti visas A?adAi??tas mokyklas. Deja…

fluconozole dogs.

Prisiminsime VidAi?? MaA?uknAi?? kaip kAi??rybingAi?? asmenybAi??, sAi??A?iningAi?? ir tiesaus A?odA?io A?mogA?, A?domA? paA?nekovAi??.

ReiA?kiame nuoA?irdA?iAi?? uA?uojautAi?? menininko artimiesiems.

Projekto AKIM komanda

buy pirbuterol without prescription.