ai??zMirtis mano klounui ai??i?? tik dar vienas nuotykisai???

A?URNALAS: KelionAi?? su Bernardinai.lt
TEMA: BENDRAKULTA?RINIAI TEKSTAI
SUBTEMA: Teatras
AUTORIUS: AkvilAi?? AdomaitytAi??

DATA: 2011-11

Ai??ai??zMirtis mano klounui ai??i?? tik dar vienas nuotykisai???

Laura Fernandez

Laura Fernandez ai??i?? Niujorke gimusi ir uA?augusi profesionali klounAi??, mimAi?? ir aktorAi??, viena iA? socialinAi??s klounados judAi??jimo pradininkiA?, ai??zuA?krAi??tusiai??? A?ia idAi??ja visAi?? EuropAi??, iA? kurios socialiniai klounai pasklido po visAi?? pasaulA?.

sildenafil mylan.

Socialiniai klounai ai??i?? grupelAi?? talentingA? ir jautriA? klounA?, reguliariai besilankanA?iA? ligoninAi??se ir siekianA?iA? praskaidrinti ligoniA? kasdienybAi?? juoku ir teigiamomis emocijomis.

Kas yra ir kaip veikia klouno terapija, kaip A?i iniciatyva sulaukia vis daugiau A?moniA? pripaA?inimo ir kAi?? apskritai reiA?kia bAi??ti klounu? Apie tai pasakoja Laura Fernandez, Vilniuje keliolikai jaunuoliA? vedusi socialinAi??s klounados mokymus.

Papasakokite plaA?iau apie save. Nuo ko pradAi??jote savo, kaip klounAi??s, keliAi???

VaikystAi??je niekada nebAi??A?iau pagalvojusi, kad vienAi?? dienAi?? bAi??siu klounAi?? ai??i?? visAi?? laikAi?? norAi??jau tapti A?okAi??ja. TaA?iau mano A?eima turAi??jo kitA? lAi??kesA?iA?, pagal kuriuos galAi??jau rinktis iA? dviejA? variantA? ai??i?? tapti gydytoja arba teisininke, arba, blogiausiu atveju, mokytoja. Po mokyklos studijavau meno istorijAi?? ir planavau dirbti kuratore muziejuje. Studijas baigiau. O tada sykA? nuAi??jau A? pantomimos savaitgalio mokymus ir po to vieno savaitgalio nusprendA?iau keisti savo gyvenimAi?? ai??i?? pradAi??jau mokytis pantomimos. Kaip taip greitai apsisprendA?iau tapti mime? BAi??tent pantomima man atrodAi?? tobulas derinys, nes tuo pat metu esi ir atlikAi??jas, ir scenos dizaineris, ir objektas. Tokio impulsyvaus sprendimo niekada nesigailAi??jau ir nuo to laiko likau teatre.

Ai??eima mano sprendimo, A?inoma, nepalaikAi??, nes pantomimos aktoriaus profesija jiems atrodAi?? tolygi nedarbui. Netrukus pradAi??jau kitus mokyti pantomimos, pati kurti pasirodymus. Mokau jau daugiau nei 30 metA?. Kai ai??zLifeai??? A?urnalas iA?spausdino didelA? tekstAi?? apie mane ir mano sukurtAi?? daktaro-klouno personaA?Ai??, parodA?iau jA? tAi??A?iui sakydama: ai??zAi??tai tavo gydytoja, atsargiai su norais, nes daugelis jA? ima ir iA?sipildo.ai??? Tai buvo tam tikras mano pripaA?inimas ir fakto priAi??mimas A?eimoje, kad dukra vis dAi??lto pasirinko klouno keliAi??.

Kaip JAi??sA? gyvenime atsirado socialinAi?? klounada?

KartAi?? sulaukiau skambuA?io iA? savo pantomimos mokinio, kuris labai uA?sidegAi??s kvietAi?? ateiti A? socialiniA? klounA? atrankAi??. Nieko apie tai neA?inojau, bet ligoniniA? baisiai nemAi??gau ir nuAi??jau tik iA? smalsumo. KAi?? pamaA?iau pirmAi?? kartAi?? stebAi??dama socialinAi?? klounadAi?? ligoninAi??je? VisA? pirma ai??i?? neA?tikAi??tinai daug dA?iaugsmo ir juoko ten, kur paprastai vyrauja neigiamos emocijos. Nuo tada tuo ai??zuA?sikrAi??A?iauai??? ir darau tai jau daugiau nei 25 metus. PrieA? tai nieko apie socialinius klounus ligoninAi??se nieko neA?inojau, nes, tiesAi?? sakant, A?inoti nelabai ir buvo kAi??, nes A?i veikla dar tik skynAi??si keliAi??.

VAi??liau iA? gimtojo Niujorko persikAi??liau A? VokietijAi??, tuomet tik A?iek tiek tekalbAi??jau vokiA?kai, ir per 6 mAi??nesius su dar dviem klounais sukAi??rAi??me visAi?? socialinAi??s klounados programAi??. Ai??iuo metu Vokietijoje yra per 300 socialiniA? klounA?, dirbanA?iA? ligoninAi??se, kurie aplanko maA?daug tris ketvirtadalius visA? ligoninAi??se gulinA?iA? vaikA?. Galima sakyti, kad Vokietijoje socialiniai klounai yra tapAi?? sveikatos apsaugos infrastruktAi??ros dalimi, taA?iau tam prireikAi?? 18 metA? ir labai daug darbo.

Per 25-erius metus socialiniai klounai iA?plito per penktadalA? pasaulio ai??i?? maA?daug tiek jA? A?iandien turi klounus, kurie reguliariai lankosi ligoninAi??se.

Daugelyje RytA? Europos A?aliA? klounai ligoninAi??se yra visiA?kai naujas dalykas, Lietuva ai??i?? ne iA?imtis. Pradinis A?dirbis, mano manymu, labai svarbus, tai kaip dirvos ruoA?imas prieA? sodinant sodAi??… Net ir toje paA?ioje Vokietijoje, kur socialiniai klounai egzistuoja jau daugelA? metA?, tai vis dar stebina A?mones. VisuomenAi??s pokyA?iams reikia labai daug laiko.

Pirmiausia laiko reikia patiems klounams, kad jie suvoktA? Ai??jimo A? ligonines ar seneliA? namus prasmAi??. MaA?a to ai??i?? gydytojams, slaugytojoms bei serganA?iA? vaikA? tAi??vams, kurie A?vertintA? juoko terapijos teigiamAi?? poveikA?.

Kaip klouno terapija vyksta ligoninAi??je?

Mes dirbame su sveikAi??ja ligonio puse. Medicinos specialistai gydo ligAi??, mes palaikome ir stipriname dvasinAi?? sveikatAi??.

Kaip praktiA?kai vyksta socialinAi?? klounada? AtAi??jAi?? A? ligoninAi?? persirengiame, A?iek tiek apA?ylame, nusigrimuojame ir keliaujame A? slaugytojA? kambarA?. Ten daA?niausiai gauname norinA?iA? sulaukti klouno vaikA? sAi??raA?Ai??, jame nurodomas amA?ius, diagnozAi?? ir kitokia papildoma informacija, pavyzdA?iui: ai??zA?iandien jis prastos nuotaikosai??? arba ai??zA?iandien keliauja namoai???, ar ai??zrytoj gimtadienisai???, ar ai??zpatinka Lady Gagaai???. Tuomet pasidarome planelA? ir lankome vaikus.

Ai??Ai??jAi?? pasisveikiname, prisistatome kaip gydytojai arba bandome uA?megzti ryA?A? be A?odA?iA?. Per kuo trumpesnA? laikAi?? svarbu uA?megzti ryA?A? su A?mogumi ir nuspAi??ti, ko jam reikia bAi??tent tuo momentu. Kai jauA?iame, kad ai??zvaistai suveikAi??ai???, atsisveikiname ir leidA?iame ligoniukams ilsAi??tis ai??i?? stengiamAi??s, kad vizitai nebAi??tA? ilgi ir spAi??tume aplankyti visus.

LigoninAi??se mes visada improvizuojame, nes iA? esmAi??s paruoA?ti programAi?? iA? anksto neA?manoma. Susitikimas gali trukti nuo 1 minutAi??s iki 20 ar daugiau ai??i?? per tAi?? laikAi?? turi suprasti, ko A?mogus nori ai??i?? ramybAi??s, paguodos, o gal ko nors labai aktyvaus ir linksmo, gal tiesiog uA?simirA?ti, bAi??ti nukeltas A? kitAi?? pasaulA?, galbAi??t ai??i?? nustebintas… MAi??sA? uA?duotis ai??i?? kuo greiA?iau ir tiksliau nustatyti A?iAi?? diagnozAi?? ai??i?? ko A?mogui reikia bAi??tent A?iAi?? akimirkAi??.

Visada pakalbiname tAi??vus bei personalAi??. Po pasirodymo siekiame atgalinio ryA?io su slaugytomis, kad jos suvoktA?, jog gydymas ai??i?? tiek tradicinis medicininis, tiek juoko terapija ai??i?? turi veikti kartu.

Tiek pradAi??dama veiklAi?? Niujorke, tiek vAi??liau Vokietijoje, tiek dabar mokydama jaunuosius bAi??simus socialinius klounus, akcentuoju klouno-daktaro personaA?Ai??. Klounas, vilkintis daktaro chalatAi??, turi ir gilesnAi?? prasmAi??. Manau, kad tai padeda priartinti gydytojAi?? prie vaiko, maA?inti baimAi?? ir A?tampAi??, parodyti, jog A?mogus, vilkintis baltAi?? chalatAi??, gali sukelti ne tik skausmAi?? ar praneA?ti blogAi?? A?iniAi??.

Kaip klouno terapija veikia, ar poveikis grindA?iamas medicininiu pagrindu?

Per pastaruosius 10ai??i??15 metA? atlikta daug moksliniA? analiziA?, siekianA?iA? iA?siaiA?kinti klouno terapijos poveikA? tiek iA? medicininAi??s, tiek iA? psichoterapinAi??s pusAi??s. IA? tiesA? gydymas ligoninAi??je yra labai kompleksiA?kas, tad A?rodyti vieno elemento veiksmingumAi?? yra labai sudAi??tinga. Svarbu, ar mums lankantis ligoninAi??se gerAi??ja bendra atmosfera, santykiai tarp personalo, ar ligoniai praleidA?ia maA?iau laiko ligoninAi??je, ar po juoko terapijos reikia maA?iau nuskausminamA?jA?, ar normalizuojasi A?irdies ritmas. Taigi, siekiant A?vertinti klouno terapijos poveikA?, galima matuoti labai daug dalykA?.

AA? matau, kaip tai veikia. YpaA? sunkiems ligoniukams, gulintiems ilgAi?? laikAi??, kurie turi susigyventi su savo liga. Kai vAi??A?A? iA?gyvenusiA? A?moniA? klausiu, kas jiems padAi??jo A?veikti ligAi??, retas kuris A?vardija vaistus, daA?niausiai ai??i?? artimA?jA?, A?eimos, draugA? palaikymAi?? ir humoro jausmAi??. Esu maA?iusi ligoniA? ir paA?ios blogiausios bAi??klAi??s, nepraradusiA? humoro jausmo… Manau, kad jis gali padAi??ti A?veikti ligAi?? arba bent iA?gyventi visavertes, graA?ias likusias dienas. Mano klounas ne kartAi?? Ai??jo ir A? laidotuves, bet nepalyginamai daugiau A?moniA? matau pasveikstanA?iA? ir atsitiesianA?iA?.

Klouno terapija praktikuojama jau daugiau nei 25-erius metus. Tie vaikai, kuriuos klounai kaA?kada lankAi?? ligoninAi??je, A?iandien jau patys turi atA?alA?. Manau, kad tie vaikai kitaip suvokia sveikimAi??, ir jie patys prireikus rinktA?si ligoninAi??, kurioje lankosi klounai. AA? esu klounAi??, tikiu tuo, kAi?? darau, kAi?? matau ligoninAi??se, o A?rodinAi??ti nAi??ra mano darbas, aA? nesu mokslininkAi??.

GulAi??dama ligoninAi??je pati esu sulaukusi savo klounA? apsilankymo. Pamenu, kaA?kas pasibeldAi?? A? duris ai??i?? o ligoninAi??je paprastai niekas nesibeldA?ia A? duris, iA?skyrus bAi??tent klounus ai??i?? ir jie A?Ai??jo, o aA? apsiverkiau.

Neabejoju, kad susiduriate ir su neigiama reakcija…

Reakcija, kurios kartais sulaukiame, bAi??na ne tiek neigiama, kiek skeptiA?ka. Tiek iA? ligoninAi??s personalo, tiek iA? ligoniukA? tAi??vA?. Ir aA? manau, jog tai gerai! Kad klounai galAi??tA? eiti A? ligoninAi??, jie turi dirbti labai gerai, ir ligoninAi??s darbuotojai turi teisAi?? juos stebAi??ti ir tuo A?sitikinti. Jei klounai nepakankamai profesionalAi??s, jie neturi bAi??ti A?leidA?iami pas serganA?ius vaikus.

A?monAi??s turi teisAi?? matyti ir A?sitikinti, kad klounai juos gerbia ir patys yra verti pagarbos, jog jie nesiA?aipo iA? serganA?iA?jA?, kad vaikai ir jA? tAi??vai klounus tikrai mAi??gsta ir laukia jA? apsilankymo, jog klounai netrukdo ir neerzina, kad juoko terapija tikrai padeda pasveikti.

Klabant apie serganA?iA? vaikA? tAi??vus, 90 proc. iA? jA? yra patenkinti klounA? apsilankymais. Likusi dalis nenori, kad klounai lankytA? jA? vaikus dAi??l labai A?vairiA? prieA?asA?iA?, dalis dAi??l religiniA? A?sitikinimA?, dalis tiesiog mano, jog tai netinkamas elgesys ligoninAi??je. Ir tokA? sprendimAi?? mes gerbiame, jokios prievartos A?ia bAi??ti negali. Mes nelankome tA?, kurie nenori bAi??ti lankomi.

Kai atvykome A? LietuvAi??, vienas ligoninAi??s vadovas pasakAi??: ai??zMes apie jus girdAi??jome, jAi??sA? labai laukAi??me, norime, kad tai, kAi?? jAi??s darote, vyktA? mAi??sA? ligoninAi??je.ai??? VAi??liau buvo surengtas pristatymas visam ligoninAi??s personalui. Medicinos personalo palaikymas labai padeda. Tiesa, tai nedaA?nas atvejis. Labai svarbu A?traukti visus darbuotojus ai??i?? neuA?tenka vadovo praneA?imo, kad nuo ai??zpirmadienio mAi??sA? ligoninAi??je bus klounA?ai???. Reikia nuolatinio bendradarbiavimo, atgalinio ryA?io, kad visi galAi??tume kartu dirbti.

sunrise remedies pvt ltd.

Visi ligoninAi??s darbuotojai turi bAi??ti kaip vienas organizmas. Kartais slaugytoja sako: ai??zGal galAi??tumAi??te apsilankymA? metu tiesiog nekreipti A? mane dAi??mesio.ai??? AA? atsakau: ai??zAtsipraA?au, bet tikrai ne, nes mes visi esame A?io ligoninAi??s pasaulAi??lio dalis.ai???

Kai lyginu LietuvAi?? su Vokietija ar JAV, galvoju, jog galbAi??t A?ia sunkiau dirbti todAi??l, kad nAi??ra stiprios klounA? kultAi??ros apskritai. A?ia mes atliekame papildomAi?? A?vieA?iamAi??jA? darbAi?? aiA?kindami, kas yra klounas ir koks jis gali bAi??ti. PavyzdA?iui, PrancAi??zijoje, kuri turi itin stiprias klounA? ir cirko kultAi??ros tradicijas, A?moniA? poA?iAi??ris A? klounadAi?? yra labai teigiamas, todAi??l, suprantama, yra lengviau.

Kas padeda iA?laikyti A?ypsenAi?? ten, kur paprastai vyrauja liAi??desys ir skausmas?

Labai paprastas dalykas ai??i?? mes dAi??vime kaukes. Tiesa, klouno kaukAi?? ai??i?? raudona nosis ai??i?? turbAi??t maA?iausia iA? visA? kaukiA?, bet jos uA?tenka pasislAi??pti. Mano klounas ai??i?? tai ne aA?, jis turi visai kitokA? supratimAi?? apie mirtA? ir skausmAi?? negu aA?. Yra dalykA?, kuriA? gyvenime tikrai nepakelA?iau, bet mano klounui tai ai??i?? vienas juokas.

PrieA? keletAi?? savaiA?iA? vedA?iau mokymus dviem klounams labai slogiuose seneliA? namuose. IA?eidama galvojau: ai??zDieve, kaip nenorAi??A?iau niekada ten patekti.ai??? Mano klounas taip pat daA?nai dirba seneliA? namuose, taA?iau jis daugelio dalykA? nemato, ta maA?ytAi?? kaukAi?? yra labai didelAi?? apsauga.

Kalbant apie vaikus, labai svarbu suvokti, kad mes neiname pas ligonius. Mes kalbamAi??s, juokaujame ir kreA?iame pokA?tus sveikajai pusei. Tai nereiA?kia, kad mes ignoruojame jA? skausmAi??, tiesiog nesikoncentruojame A? ligAi??, o stengiamAi??s net ir paA?ioje beviltiA?kiausioje situacijoje rasti gerA? emocijA?. LigonA? supa labai daug kanA?ios ai??i?? tiek jo paties, tiek artimA?jA?, o mes neA?iAi??rime A? juos kaip ligonius, tam tikra prasme nors trumpam norime juos iA?laisvinti iA? ligonio bAi??klAi??s.

Mano klounas niekada neklausia ai??i?? kaip tavo sveikata, kaip A?iandien jautiesi? Tai ne mano darbas. Jau greiA?iau turbAi??t pasakysiu kokA? pokA?tAi??. Suprantama, jei A?inau, kad ligoniukui A?iandien skauda galvAi??, A?eisiu tyliai ir tyliai kalbAi??siu, jei iA?operuotas apendiksas ai??i?? nejuokinsiu, jei yra problemA? su plauA?iais ir kvAi??pavimu vAi??lgi bAi??siu labai atsargi, kad nepriversA?iau A?sitempti ir nesukelA?iau skausmo ar diskomforto.

JAi??sA? klounas lankosi ne tik pas vaikus, bet taip pat ir seneliA? namuose. Kuo skiriasi A?ie apsilankymai?

IA? tiesA? ligoninAi??se, kur A?monAi??s jau A?ino, kiek laiko jie turi, galima iA?girsti paties tikriausio juoko. Ir linksmintis, pamirA?tant visus ai??zbetai???. A?inant, kad visi tavo ai??zpacientaiai??? netrukus mirs, gerokai sunkiau, tada reikia tam tikro suvokimo, kad, nepaisant artAi??janA?io iA?Ai??jimo, jie gali kaip A?manoma linksmiau praleisti likusA? laikAi??.

Mano klounas sugeba priimti mirtA? be jokiA? problemA?. Jam mirtis, kaip sakAi?? Piteris Penas, tik dar vienas nuotykis. AA?, kaip A?mogus, pati esu susidAi??rusi akis A? akA? su mirtimi ai??i?? tai susijAi?? su skendimo patirtimi ai??i?? tad kiekviena diena po to susidAi??rimo yra kaip papildomas bonusas. Manau, kad turiu labai sveikAi?? poA?iAi??rA? A? mirtA? ai??i?? aA? to nenoriu, ypaA? ai??i?? skausmingo ir kankinanA?io iA?Ai??jimo, bet viskAi?? priimu labai natAi??raliai. Tikiu, kad A?monAi??s, nebijantys mirties, gyvena kur kas laisviau ir iA? gyvenimo gauna daugiau dA?iaugsmo.

Mirties suvokimAi?? turbAi??t suformavo ir A?eimos tradicijos ai??i?? laidotuvAi??s A?eimoje niekada nebAi??davo depresyvios. DaA?niausiai susirenkame ir pasakojame smagias istorijas, susijusias su iA?Ai??jusiu A?mogumi. Jei A?mogus, kuriam gyventi liko keli mAi??nesiai, supranta juokus ir pats pokA?tauja, tikiu, kad jam viskas bus gerai.

Jei mums A?Ai??jus A? palatAi?? iA?girstam piktAi??: ai??zO vAi??l A?ia A?itie kvaili klounaiai???, tikiu, kad tokie A?monAi??s turi rimtA? problemA? dAi??l mirties suvokimo. Bet nei pakeisti diagnozAi??s, nei vAi??A?io vystymosi eigos, nei A?mogaus ligos suvokimo aA? negaliu, viskas, kAi?? galiu padaryti, tai padAi??ti bent kelioms minutAi??ms uA?simirA?ti ir nuoA?irdA?iai pasidA?iaugti ar pasijuokti. Klounai yra tam tikri A?iA? dienA? A?amanai, iA? depresuotos ligoninAi??s bent trumpam nukeliantys A? kitus pasaulius.

KAi?? apskritai reiA?kia bAi??ti klounu?

A?monAi??s daA?niausiai mano, kad klounai labai lengvabAi??dA?iai ir pavirA?utiniA?ki, taA?iau iA? tiesA? yra visiA?kai prieA?ingai. Kartais su kitais klounais kalbAi??dami save pagauname, kad iA? tokio rimto paA?nekesio niekas nepatikAi??tA?, jog mes esame bAi??tent klounai… Paradoksalu, bet daA?niausiai klouno keliAi?? renkasi labai rimti A?monAi??s.

Kaip savo klounAi?? apibAi??dinA?iau? Ji mAi??gsta vadovauti ir jaustis bose, ji labai elegantiA?ka ir mAi??gsta graA?iai rengtis. Ji pakankamai linksma, mAi??gsta A?okti ir dainuoti, be proto mAi??gsta dAi??liones… Jei pamato kur nors dAi??liojamAi?? dAi??lionAi??, privalo bent vienAi?? detalAi?? ir pati sudAi??ti, kitaip eina iA? proto. Ji labai nekantri su savo kolegom ai??i?? kvailais klounais, apie kuriuos nevengia savo nuomonAi?? pareikA?ti garsiai. Ai??iaip ji labai intuityvi. MAi??gsta ryA?kias spalvas ai??i?? ji niekada nedAi??vi juodos. Kartais iA?gyvena mAi??lynos spalvos periodus, o rudenA? visada rengiasi rudeniA?kom spalvom. Mano klounAi?? turi problemA? dAi??l plaukA?, nes jai tenka taikytis prie mano A?ukuosenos, kuriAi?? retsykiais mAi??gstu pakeisti, nors ji nebAi??tinai to nori…

IA? savo klouno iA?mokau tam tikro budrumo bAi??senos ai??i?? turiu nuolat bAi??ti iA? tiesA? nubudusi, kad jausA?iau kiekvienAi?? akimirkAi??, jausA?iau A?mones ir sugebAi??A?iau jiems suteikti bAi??tent tai, ko reikia bAi??tent tuo momentu. Svarbu tai, kad mano klounas nAi??ra baigtinis personaA?as. Jis ai??i?? kaip ir aA? ai??i?? nuolat auga ir vis iA?moksta kAi?? nors naujo.

KalbAi??josi AkvilAi?? AdomaitytAi??