MoterA? archyvai. Keli epizodai iA? A?iuolaikinio Lenkijos meno

buy clomid for men online.

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Lenkijos kultAi??ra
AUTORIUS: Lina A?igelytAi??
DATA: 2012-12

MoterA? archyvai. Keli epizodai iA? A?iuolaikinio Lenkijos meno

Lina A?igelytAi??

Mes, aA?, tu,
dAi??l baimAi??s ar drAi??sos
esame tos surandanA?ios takAi??
atgal A? A?ia
su peiliu, kamera
mitA? knyga
kurioje
mAi??sA? vardA? nerasta.
Adrienne Rich. ai??zNeriu A? duA?enasai???*

Mano cituojamame fragmente iA? A?iemet mirusios amerikieA?iA? poetAi??s Adrienne Rich eilAi??raA?A?io perteikiamas noras prisiliesti prie praeities bei apie jAi?? prabilti. Ai??ioje istoriografijos geiduliA? alegorijoje atsispindi ir jaudulys, ir baimAi??. Vandenyno dugne beieA?kodamos katastrofos duA?enA?, tapatybAi??s skyla ir dauginasi. Joms gali prireikti ir peilio, ir kameros, ir knygos, kurioje vis dar nerandama nuorodA? apie save.
Ai??iuolaikiniA? Lenkijos menininkiA? darbai, ypaA? per pastarAi??jA? deA?imtmetA? sparA?iai uA?kariavAi?? VakarA? pasaulio galerijas ir muziejus, taip pat atspindi istoriografijos geismAi?? ai??i?? ne vien paA?iA? menininkiA? siekA? A?siraA?yti A? menotyros kanonus A?vairiai nagrinAi??jant lyA?iA? reprezentacijAi?? ir moters tapatybAi??, bet ir Vakaruose iA?liekantA? susidomAi??jimAi?? tuo, kas anksA?iau buvo neprieinama ar tolima dAi??l politiniA? prieA?asA?iA?. Gali bAi??ti, jog esminis proverA?is, po kurio svetur sprogo susidomAi??jimas lenkA? menininkAi??mis, A?vyko 1999 m., kai Venecijos bienalAi??je buvo demonstruota Katarzynos Kozyros videoinstaliacija ai??zVyrA? pirtisai???. Ant kambario dydA?io kubo suprojektuotuose vaizdo A?raA?uose A?iAi??rovai galAi??jo stebAi??ti paA?ios menininkAi??s nufilmuotus kadrus iA? vyrA? pirties BudapeA?te, kuriuos jai pavyko uA?fiksuoti atAi??jus A? pirtA? persirengus vyru ai??i?? krAi??tis prisidengus rankA?luosA?iu ir ant A?akumo prisitvirtinus dirbtinAi?? varpAi??. ai??zVyrA? pirtisai??? tapo provokuojanA?iu manifestu, iA?rengusiu stiprius vyriA?kus kAi??nus ir pavertusiu juos neA?spAi??dingu skopofilijos objektu, mat dauguma A?raA?e matomA? vyrA? nAi??ra atletiA?ki ir jauni, be to, atrodo esAi?? nesaugAi??s ir paA?eidA?iami. Ai??i K. Kozyros videoinstaliacija liudijo, jog Lenkijoje formuojasi moterA? karta, kuri ieA?ko, kaip netylAi??ti apie asmenines patirtis ir iA?reikA?ti socialiniA? pokyA?iA? geismAi??. A?inoma, A?iuos siekius regime atspindAi??tus ir gerokai anksA?iau, tarkim, 1980 m. Ewos Partum sukurtuose fotokoliaA?uose, kuriuose nuogas menininkAi??s kAi??nas yra A?klijuotas A? po VarA?uvAi?? klaidA?iojanA?iA? anonimiA?kA? miniA? nuotraukas. Vis dAi??lto K. Kozyros dalyvavimas Venecijoje A?ymiai garsiau meno pasauliui praneA?Ai??, kad Lenkijos menininkAi??s nenori likti antrAi??ja lytimi ir iA?radinAi??ja kalbAi??, kuria nori iA?reikA?ti dAi??l politiniA? sistemA? kaitos, laukinio kapitalizmo ir globalizacijos moterA? gyvenimuose A?vykusius pokyA?ius.
Feminizmo klasika laikomoje esAi?? ai??zKai mAi??sA? lAi??pos prabyla draugeai??? prancAi??zA? filosofAi?? Luce Irigaray raA?o: ai??zMes turime iA?mokti kalbAi??tis taip, kad galAi??tume apkabinti viena kitAi?? per atstumAi??.ai??? L. Irigaray ragina prabilti apie moters tapatybAi?? ir kAi??nAi?? ne per psichoanalizAi??je A?tvirtintAi?? tradicijAi?? sieti moteriA?kumAi?? su trAi??kumu, kuriam uA?pildyti reikalingas falas, o pliuralizuojant moterA? patirtis, nes net moters genitalijos ai??i??Ai?? skirtingai nei vyro ai??i?? negali bAi??ti supaprastintos kaip vienas organas. Nors L. Irigaray tekstas yra problemiA?kas, moterA? patirA?iA? pliuralizavimas kaip tik ir A?gyvendinamas tuose moterA? menininkiA? darbuose, kuriuose aptinkame tradiciniA? lyA?iA? vaidmenA? subversijas. Ir galbAi??t bAi??tent dAi??l noro iA?girsti apie A?ias patirtis iA? anksA?iau maA?iau paA?inotA? kultAi??rA? ar kontekstA? patiriamas ne tik bendrumo jausmas su A?iomis moterimis, bet vis iA? naujo atrandama, kAi?? reiA?kia bAi??ti moterimi ai??i?? ar sukilti prieA? vyraujanA?ius apibrAi??A?imus.
Nors A?iuolaikiniA? Lenkijos menininkiA? darbai gana neseniai emigravo A? globaliAi?? meno rinkAi??, jau akivaizdu, kad juose nAi??ra vieno postsovietinAi??s Lenkijos moters tapatybAi??s apibrAi??A?imo. A?ia noriu iA?skirti tris klausimus, nagrinAi??jamus jA? darbuose, nors, be abejonAi??s, jA? yra ir daugiau. Be to, ne visos moterys menininkAi??s savo darbuose akcentuoja moters tapatybAi??s temAi??.
1999 m. jau minAi??tos K. Kozyros didelio formato fotografijA? serijos ai??zKraujo ryA?iaiai??? ekspozicija gatvAi??se esanA?iuose reklamos stenduose tapo akivaizdA?iu A?rodymu, kad religinAi?? simbolika A?iandienos Lenkijoje yra A?vairiais tabu apipinta tema ai??i?? ypaA? kai religiniai simboliai atsiduria A?alia apnuogintA? kAi??nA?. SerijAi?? sudaranA?ios keturios fotografijos reaguoja A? Bosnijoje 1995 m. vykusA? karinA? konfliktAi?? tarp krikA?A?ioniA? ir musulmonA?. Nuotraukose regime kraujo spalvos raudonumo krikA?A?ionybAi??s ir islamo simbolius ai??i?? kryA?iA? ir pusmAi??nulA?. Prie A?iA? simboliA? pasyviomis pozomis sustingusios nuogos moterys ai??i?? pati K. Kozyra ir jos sesuo, kuriai yra amputuota dalis kojos. GigantiA?kas raudonas kryA?ius su jo viduryje A?emyn galva gulinA?ia nuoga moterimi yra apdAi??liotas ryA?kiai A?aliomis kopAi??stA? galvomis, o vidinAi?? raudono pusmAi??nulio pusAi?? ir vAi??lgi A?emyn galva gulinA?ios moters kAi??nAi?? juosia balti kalafiorai. Religiniai simboliai nuotraukose grA?A?ta arA?iau A?emAi??s ai??i?? prie darA?oviA? ir kAi??nA?. Dar tiksliau bAi??tA? pasakyti, kad nuotraukose darA?ovAi??s kAi??sinasi, paslAi??pusios kryA?iA? ir pusmAi??nulA?, apgaubti nusilpusA? moters kAi??nAi??. BAi??tent grAi??smAi?? religiniams simboliams pastarosiose nuotraukose ir A?A?velgAi?? Lenkijos katalikA? baA?nyA?ia, kai jos buvo publikuotos ant reklaminiA? stendA? didA?iuosiuose Lenkijos miestuose. Pareikalavus uA?maskuoti kryA?iA? ir pusmAi??nulA?, ant nuotraukA? vidurinAi??s dalies buvo uA?klijuotos plaA?ios baltos juostos, neleidusios A?iAi??rovui nuotraukose atpaA?inti religinAi??s ikonografijos. Dera pastebAi??ti, kad pastaraisiais metais religinAi??s cenzAi??ros taikiniais tapo ir kitos lenkAi??s menininkAi??s, pvz.: Alicja Ai??ebrowska ir Dorota Nieznalska.
Dar vienas svarbus aspektas Lenkijos menininkiA? darbuose A?iandien yra moters vaidmuo A?eimoje. Feminizmo teoretikai pastebi, kad komunizmo sAi??lygomis moterims buvo suteikiama nemaA?ai galimybiA? derinti vaikA? prieA?iAi??rAi?? ir darbAi??, o paA?ios moterys buvo traktuojamos kaip lygiavertAi??s vyrams. Sugriuvus A?iai politinei sistemai, vaikA? prieA?iAi??ros institucijoms vis sparA?iau tampant privilegijuotiesiems prieinama brangia paslauga ir augant darbingo amA?iaus vyrA? emigracijai, motinos vaidmuo daA?nai pareikalauja kone antgamtiniA? gebAi??jimA? administruoti laikAi?? ir pajamas. ElA?bieta JabAi??oAi??ska perteikia tokiAi?? motinos realybAi?? labai tiesmukai ai??i?? ji nusifotografuoja namie su sAi??numi ant keliA? persirengusi komiksA? herojA? ai??i?? A?mogaus voro, Supermeno ir Betmeno ai??i?? kostiumais. GroteskiA?kAi?? karnavalAi?? daugiabuA?io kambariuose primenanti saviironiA?ka serija vadinasi ai??zSuper mamaai??? (2002 m.). Ai??ios mAi??sA? laikA? herojAi??s iA?A?Ai??kiais tampa skalbimas, indA? plovimas, maisto ruoA?a, vaikA? auginimas. KatalikiA?kA? nuotaikA? prisodrintoje Lenkijoje, kur teisAi?? A? abortAi?? iki A?iol yra stipriai ribojama, E. JabAi??oAi??skos A?kAi??nijama moteris yra ne A?iaip produktyvi, o superproduktyvi. Motinos kAi??nas tampa kapitalizmo atneA?to iA?A?Ai??kio didinti darbo naA?umAi?? metafora.
Moters kAi??no santykis su kapitalizmo sistema, tik ne vien per gamybAi??, bet ir per vartojimAi?? bei A?io vartojimo suteikiamas galimybes, yra daA?na tema Vakaruose sparA?iai populiarumAi?? pelniusios Paulinos Olowskos darbuose. Ai??i 1976 m. Gdanske gimusi menininkAi??, pasitelkdama tapybAi??, koliaA?Ai??, neonines A?viesas ar performansus, supina populiariosios kultAi??ros simbolius, archyvinAi?? socialistinAi??s Lenkijos medA?iagAi?? ir modernistA? koliaA?A? utopijA? estetikAi??. Tam tikru atA?vilgiu P. Olowska pati simbolizuoja vis sparA?iau globalAi??janA?iAi?? meno rinkAi??. Nors nemaA?ai A?iuo metu garsiA? lenkA? menininkA? siejami su moksAi??lais A?takingo VarA?uvos dailAi??s akademijos dAi??stytojo Grzegorzo Kowalskio studijoje (joje mokAi??si K. Kozyra, PaweAi??as Althameris, Arturas Ai??mijewskis), P. Olowska bakalauro studijas baigAi?? A?ikagos dailAi??s instituto mokykloje. Dar tebestudijuodama, ji sAi??kmingai demonstravo savo darbus Europos ir Ai??iaurAi??s Amerikos galerijose. P. Olowskos didelio formato darbai A?avi lengvumu, juose vyraujanA?iais daA?niausiai jaunA?, savo seksualumu manipuliuojanA?iA? moterA? A?vaizdA?iais, kurie primena 1980-A?jA? reklamas iA? socialistinAi??s Lenkijos. Ai??ios menininkAi??s santykis su moteriA?kumu nespinduliuoja pykA?io, todAi??l galbAi??t jos darbai gali pasirodyti nesAi?? feministiniai. TaA?iau P. Olowskai jau pavyko A?teigti Vakarams, kad anapus GeleA?inAi??s uA?dangos jaunoji karta ir moterys sugebAi??jo mesti iA?A?Ai??kA? represinei sistemai dalyvaudamos nelegaliame pankA? judAi??jime, modeliuodamos sau rAi??bus pagal A?urnaluose aptinkamas idAi??jas ir net megzdamos.
BAi??tent mezginiai ir 1980-A?jA? Lenkijoje itin populiari mezgimo kultAi??ra tapo 2010 m. Niujorke rengtos P. Olowskos autorinAi??s parodos ai??zTaikomoji fantastikaai??? tema. Parodoje demonstruoti iA? mezgimo A?urnalA? ir atvirukA?, kuriuose moterys raginamos kurti sau rAi??bus, pertapyti moterA? portretai. IA? jA? A? mus A?velgia seksualios sunkiais A?iltais rankA? darbo megztiniais pasidabinusios moterys. PaA?iA? kurta ir perkurta mada joms suteikia galimybAi?? savarankiA?kai konstruoti savo tapatybAi??. Ai??iais portretais P. Olowska griauna iki A?iol Vakaruose populiarA? mitAi?? apie sovietA? sistemos prislAi??gtus pasyvius individus, negebAi??jusius niekaip pasiprieA?inti A?iai sistemai.
Sunku pasakyti, kurie moterA? A?vaizdA?iai toliau plis A?iuolaikiniA? Lenkijos menininkiA? darbuose. Kol kas akivaizdu, kad jos geba A?kAi??nyti gana skirtingas patirtis, daA?nai neatsieAi??jamas nuo asmeniniA? joms rAi??pinA?iA? iA?gyvenimA? ir matytA? pokyA?iA?.

*Ai??ai??zWe are, I am, you are / by cowardice or courage / the one who find our way / back to this scene / carrying a knife, a camera / a book of myths / in which / our names do not appear.ai??? (Diving into the Wreck)


Katarzynos Kozyros ai??zKraujo ryA?iaiai???Ai??irAi??Paulinos Olowskos ai??zVilnoniai megztiniaiai???Ai??ai??i?? 2 ir 3 virA?eliuose.

tableta viagra.