MAi??sA? vardas ai??i?? Lietuva: dainavome, dainuojame, dainuosime

A?URNALAS: Muzikos Barai

TEMA: BendrakultAi??riniai renginiai

AUTORIUS: Laurynas Butkauskas

DATA: 2012-08

MAi??sA? vardas ai??i?? Lietuva: dainavome, dainuojame, dainuosime evista.

Laurynas Butkauskas

NebeuA?tvenksi upAi??s bAi??gimo,

Norint sau eitA? ji pamaA?u;

Nebsulaikysi naujo kilimo,

Nors jA? pasveikint tau ir baisu.

Maironis

Prisimenant liepos 6ai??i??8 d. Vilniuje vykusiAi?? MoksleiviA? dainA? A?ventAi?? ai??zMAi??sA? vardas ai??i?? Lietuvaai???, A? galvAi?? neiA?vengiamai ateina A?ios lietuviA? literatAi??ros klasiko Maironio (1862ai??i??1932) eilutAi??s. Nors ir buvo mAi??ginta, uA?tvenkti upAi??s nepavyko. Ai??ventAi?? surengta, o A?inant kliAi??tis, su kuriomis teko susidurti tiek renginio kAi??rybinei grupei, tiek atlikAi??jams, galima teigti, kad ji surengta tiesiog puikiai.

Iki A?iol buvo A?prasta, kad dainA? A?ventAi??s ai??i?? tiek visuotinAi??s, tiek moksleiviA? ai??i?? kulminacija tampa paskutinAi?? dienAi?? sostinAi??s Vingio parke rengiama DainA? diena. Ai??A? sykA? pasirinktas kitoks sprendimas. Liepos 6-Ai??jAi??, minint ValstybAi??s dienAi??, A?ventAi?? pradAi??ta bAi??tent paA?iu svarbiausiu laikomu DainA? dienos koncertu. SimboliA?ka, kad pirmasis A?ventAi??je atliktas kAi??rinys ai??i?? Juozo Naujalio ir Maironio, kurio 150-Ai??sias gimimo metines minime A?iemet, ai??zLietuva brangiai???. DainA? A?venA?iA? klasika jau tapusiAi?? patriotinAi?? giesmAi?? diriguoti buvo patikAi??ta vienam iA?kiliausiA? A?alies chorvedA?iA?, A?ios meno srities veteranui Lionginui Abariui.

Prie DainA? dienos dar grA?A?ime, o dabar trumpai apA?velkime kitus alinamai karA?tAi?? liepos savaitgalA? Vilniuje vykusius A?ventAi??s renginius. Jie prasidAi??jo dar prieA? oficialiAi?? A?ventAi??s atidarymo ceremonijAi?? Vingio parke. TreA?iadienA?, liepos 4 d., Seime buvo atidaryta moksleiviA? dailAi??s darbA? paroda, liepos 5 d. mieste koncertavo puA?iamA?jA? orkestrai, o liepos 6-osios, penktadienio, rytAi?? Vilniaus senamiestyje pasirodAi?? folkloro kolektyvai. Taip pat surengtos puA?iamA?jA? orkestrA? eitynAi??s nuo Arkikatedros iki Baltojo tilto.

Liepos 7-osios vakarAi?? ai??zSiemensai??? arenoje A?vyko Ai??okiA? A?ventAi?? ai??zLaiko vaikaiai??? (meno vadovAi?? ai??i?? A?ivilAi?? AdomaitienAi??). GalbAi??t kiek neA?prasta, kad didA?iulis A?okiA? koncertas surengtas uA?daroje patalpoje, taA?iau A?is netradicinis sprendimas, turint omenyje permainingus orus ai??i?? karA?tA? ir trumpas, bet kiauriai merkianA?ias liAi??tis, visiA?kai pasiteisino. Koncerto tema pasirinktas Laikas, jo prasmAi?? skleidAi??si per natAi??raliAi?? A?mogaus gAi??rio ir groA?io sampratAi?? bei A?iuolaikinio, technologijA? persotinto pasaulio diktuojamAi?? poA?iAi??rA?. Ai??ventAi??s metu neapsiribota liaudies A?okiA? tradicijomis ai??i?? tautiniai A?okiai buvo moderniai supinti su klasikiniais ir A?iuolaikiniais A?okiais.

indomethacin for sale in mexico.

MoksleiviA? dainA? A?ventAi?? baigAi??si sekmadienA?, liepos 8 d., KalnA? parke AnsambliA? vakaru ai??zTai graA?iai, graA?iai mane augino…ai??? (meno vadovas ai??i?? Vytautas ButerleviA?ius). Nors likus valandai iki finalinio koncerto per sostinAi?? praAi??A?Ai?? stipri liAi??tis, A?iAi??rovA? tai neatbaidAi??. Ai?? parkAi?? gausiai susirinkusi publika ir A?monAi??s prie televizoriA? ekranA? (visus tris pagrindinius A?ventAi??s koncertus transliavo Lietuvos televizija) iA?vydo graA?A?, tautinio meno tradicijas puoselAi??jantA? reginA?, kurA? vainikavo ne A?prastiniai fejerverkai, o menininko KAi??stuA?io Musteikio sukurtos A?iaudinAi??s skulptAi??ros ai??zSaulAi??s bokA?tasai??? liepsnos.

SkaiA?iuojama, kad iA? viso A?ventAi??s renginiuose dalyvavo daugiau nei 20 tAi??kst. A?alies moksleiviA?. Kiek paradoksaliai atrodAi?? tai, kad A? moksleivius ir jA? mokytojus renginio metu ne sykA? pompastiA?kai kreipAi??si Lietuvos A?vietimo ir mokslo ministras Gintaras SteponaviA?ius. Tas pats A?mogus, kuris praAi??jusiA? metA? gruodA? vieA?ai iA?trimitavo, jog 2012 metA? MoksleiviA? dainA? A?ventAi?? dAi??l lAi??A?A? stygiaus neA?vyks, ir A?A? unikalA? renginA? pavadino ai??zviena iA? ministerijos programA?ai???, o vAi??liau, po kilusio skandalo, taip ir nesugebAi??jo ar nepanoro informuoti, kad pinigA? A?ventei rasta ir ji nebus atidAi??ta. Apie tai, kad reikia kuo skubiau atnaujinti pasirengimAi??, A?vairiA? Lietuvos regionA? kolektyvA? dirigentams ir vadovams telefonu turAi??jo praneA?ti patys A?ventAi??s organizatoriai. Dalis tuo negalAi??jo patikAi??ti: ai??zJuk ministras sakAi??, kad nebus…ai???

Ai??ioje vietoje puikiai tinka A?abloninis posakis ai??i?? viskas gerai, kas gerai baigiasi. Nors

biudA?etas ir gerokai sumaA?Ai??jo ai??i?? vietoj 8 mln. litA? skirta 4,8 mln., A?ventAi?? buvo surengta, o jos dalyviA? atmintyje (taip taip, bAi??tent dalyviA? ai??i?? tokio pobAi??dA?io renginiai labiausiai patinka ir geriausiai A?simena grojantiems, A?okantiems ir dainuojantiems) liko nepamirA?tami A?spAi??dA?iai.

Ai??A? kartAi?? didA?iausiAi?? dAi??mesA? skirsime centriniam MoksleiviA? dainA? A?ventAi??s renginiui ai??i?? DainA? dienai ai??zMAi??sA? vardas ai??i?? Lietuvaai??? (meno vadovas ir scenarijaus autorius ai??i?? Raimondas Katinas).

NeraA?ytos taisyklAi??s nelauA?ysime: visA? pirma ai??i?? apie orAi??. Ai??prastinis dainA? A?venA?iA? palydovas lietus choristA? A?A? kartAi?? nekankino ir nuotaikos negadino. Lijo tik pirmAi?? repeticijA? dienAi??, o per generalinAi?? repeticijAi?? ir paA?iAi?? A?ventAi?? oro sAi??lygos buvo puikios. GalbAi??t kiek per karA?ta, taA?iau kaip iA?sprAi??sti A?iAi?? problemAi??, sugalvojo patys moksleiviai. Likus kelioms minutAi??ms iki generalinAi??s repeticijos pradA?ios visa Vingio parko estrada tapo dideliu vandens mAi??A?io lauku. Vandens atsargas iA? buteliA? A? A?vairias puses liejo visi, kas netingAi??jo. Ai??siA?Ai??lusius jaunuosius dainininkus pavyko sudrausminti tik A?ventAi??s reA?isieriams Gediminui ir Eglei StorpirA?A?iams.

Liepos 6-Ai??jAi?? nebuvo ne tik lietaus. Nebuvo ir tradiciniA? chorA? eityniA? nuo Ai??v. Onos baA?nyA?ios iki Vingio parko. OrganizatoriA? teigimu, eityniA? atsisakyta ne tik dAi??l sumaA?Ai??jusio A?iAi??rovA? susidomAi??jimo, bet ir dAi??l nuovargio, kurA? patiria jA? dalyviai. Viena, kai dvi valandas vietoje mindA?iukuoja, o vAi??liau tiek pat laiko A?ygiuoja suaugusieji, visai kas kita, kai tai tenka daryti vaikams. Taigi visi DainA? dienos dalyviai A? Vingio parko estradAi?? susirinko ai??zA?vieA?iai???, nepavargAi??.

AktoriA? Giedriaus ArbaA?iausko, Linos BudzeikaitAi??s ir jiems puikiai talkinusios maA?osios Karolinos BanytAi??s vedamas renginys prasidAi??jo nuo A?ventAi??s vAi??liavos pakAi??limo ceremonijos bei dirigentA? rikiuotAi??s, iA? kurios ant pakylos netrukus uA?lipo ir jau minAi??tAi?? giesmAi?? ai??zLietuva brangiai??? choristus ir Vingio parke ne itin gausiai (deja) susirinkusiAi?? publikAi?? atlikti A?kvAi??pAi?? maestro L.Ai??Abarius. Toliau ai??i?? trumpa A?ventAi??s globAi??jos Lietuvos Respublikos PrezidentAi??s Dalios GrybauskaitAi??s kalba, po kurios M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos ir visos A?ventAi??s direktorius Romualdas Kondrotas A?alies vadovei A?teikAi?? atminimo dovanAi??.

Toliau ai??i?? A?ventAi??s dalyviA? pasisveikinimas Algirdo Klovos iA?plAi??tota lietuviA? liaudies daina ai??zSveiki gyvi, sveteliaiai???, diriguojama EglAi??s GanusauskienAi??s. Po pasisveikinimo ai??i?? prisistatymas. Estradoje padalinti A? gyvAi?? A?emAi??lapA? ir A?auksmais bei mojavimu publikai priminAi??, kur yra iA?sidAi??stAi?? mAi??sA? A?alies regionai, choristai tarmiA?kai atliko keturias harmonizuotas lietuviA? liaudies dainas, sujungtas A? ai??zLietuviA?kA? dainA? pynAi??ai???. AukA?taitijai ai??zatstovavoai??? daina ai??zPjaun braliukai A?alioj lunkojai??? (harmonizavo Giedrius Svilainis), Suvalkijai ai??i?? ai??zSAi??di broliai uA? stalelioai??? (NijolAi?? SinkeviA?iAi??tAi??), DzAi??kijai ai??i?? ai??zPasvarcyk, antelaai??? (Zita BruA?aitAi??), o A?emaitijai ai??i?? ai??zVoj volonge, volongeleai??? (Donatas Zakaras). Tai buvo A?io dainA? ciklo premjera ai??i?? jis specialiai sukurtas 2012-A?jA? MoksleiviA? dainA? A?ventei. Ai??domus faktas, jog kiekvienAi?? iA? dainA? dirigavo bAi??tent tuose regionuose dirbanA?ios ir jiems bAi??dingais tautiniais drabuA?iais pasipuoA?usios chorvedAi??s JAi??ratAi?? MartinkutAi??, Roma RuoA?kienAi??, Ilona ZalanskienAi?? ir Jolanta VyA?niauskienAi??.

Apskritai kAi??riniA? premjerA? A?ioje dainA? A?ventAi??je bAi??ta labai daug. Dalis iA? jA? sulaukAi?? dideliA? moksleiviA? simpatijA? ir nuskambAi??jo darniai bei sAi??kmingai, dAi??l kai kuriA? kAi??riniA? pasirinkimo ir atlikimo kilo A?iokiA? tokiA? abejoniA?. PavyzdA?iui, jaunuA?iA? chorai noriai ir entuziastingai atliko Laimio VilkonA?iaus dainAi?? ai??zMano vardas ai??i?? Lietuvaai??? (A?. VytAi??s NemunAi??lio ir Sigito Gedos, dirigavo Vilma MasienAi??) ir Algimanto Raudonikio kAi??rinAi??lA? ai??zMAi??sA? mylimos mamosai??? (A?. Alberto AntanaviA?iaus, dirigavo Daiva A?ardeckienAi??), o berniukA? chorams skirta Vytauto MiA?kinio ai??zDainuoja Lietuvaai??? (A?. Balio DaA?iulio, dirigavo Arvydas Girdzijauskas) dAi??l daA?nai besikeiA?ianA?io tempo paliko kiek chaotiA?kAi?? A?spAi??dA?.

Ai??domus ir drAi??sus sprendimas ai??i?? sugretinti dviejA? skirtingA? laikotarpiA? ir stiliA? lietuviA?kos muzikos pasaulio asmenybiA? kAi??rybAi??. Mikalojaus Konstantino A?iurlionio harmonizuotA? lietuviA? liaudies dainA? ai??zDainA? dainelAi??ai???, ai??zOi giria, giriaai??? ir ai??zOi lekia lekiaai??? kompozicijAi?? (orkestrinAi?? dalA? sukomponavo D.Ai??Zakaras, dirigavo Darius Polikaitis) keitAi?? Vytauto Kernagio dainA? triptikas ai??zBaltas paukA?tis dangujeai???. ai??zNenusigAi??sk, tai aA?ai???, ai??zMilA?inaiai??? bei ai??zBaltas paukA?tisai??? ai??i?? trys klasika jau spAi??jusios tapti V.Ai??Kernagio dainos. Jas dainA? A?ventAi??s atlikAi??jA? sudAi??A?iai aranA?avo ir pritaikAi?? R.Ai??Katinas ir Andrius Kulikauskas, ant dirigento pakylos stovAi??jo Jolita VaitkeviA?ienAi??. Kartu buvo ir pats visA? A?irdyse dar gyvas V.Ai??Kernagis ai??i?? po ritmiA?kai sudAi??tingA? ir dAi??l A?ios prieA?asties visu Ai??giu taip ir neiA?sitiesusiA? ai??zMilA?inA?ai??? nepamirA?tamas maestro balsas iA? garso A?raA?o iA?siskleidAi?? lyg galingi sparnai, o kartu su juo po Vingio parko erdvAi?? pasklido ir jaukiu paprastumu A?avintis moksleiviA? unisonu atliekamas ai??zBalto paukA?A?ioai??? priedainis.

Dar viena originali idAi??ja ai??i?? lietuviA? liaudies dainas perteikti skirtingA? stiliA? ai??i?? dA?iazo, repo ir roko ai??i?? priemonAi??mis. DA?iazo krypA?iai ai??zatstovavoai??? ArtAi??ro Noviko iA?plAi??tota sutartinAi?? ai??zSodautoai??? (dirigavo SaulAi?? KriA?A?iAi??naitAi??), repui ai??i?? Giedriaus Svilainio iA?plAi??tota dainelAi?? ai??zTo genelio genumaiai??? (dirigavo Romualdas GraA?inis), o roko pozicijAi?? uA?Ai??mAi?? senoviniA? Dainavos kraA?to liaudies dainA? kompozicija ai??zDainA? tiltai amA?iniejiai??? (Irmanto A?epaiA?io aranA?uotAi??s, chorui pritaikAi?? ir dirigavo R.Ai??Katinas). Ai??iAi?? neakivaizdinAi?? stiliA? dvikovAi?? galbAi??t kiek netikAi??tai laimAi??jo repas. Per generalinAi?? repeticijAi?? atrodAi??, kad ai??zgenumaiai??? bet kuriAi?? akimirkAi?? gali subyrAi??ti, bet A?ventAi??s dienAi?? vaizdas buvo visiA?kai kitoks. R.Ai??GraA?inis ne tik tvirtai suAi??mAi?? A? rankas ritmiA?kai gana sudAi??tingo kAi??rinio vadA?ias, bet ir daugiatAi??kstantinAi?? moksleiviA? miniAi?? papirko prie dainos priderintu savitu aprangos stiliumi ai??i?? baltais marA?kiniais, beisbolo kepurAi??le ir juodais akiniais. Kartu su repuojanA?iais M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos moksleiviais atliktas kAi??rinys netgi buvo pakartotas. Tai ai??i?? vienintelis A?ventAi??s bisas.

Moksleiviai entuziastingai priAi??mAi?? ir kompozicijAi?? ai??zDainA? tiltai amA?iniejiai???, kuri buvo atliekama kartu su VarAi??nos rajono MatuizA? miestelio etnografiniu ansambliu bei soliste Indre Pelakauskaite. Sumanymas iA? tiesA? A?domus, taA?iau kojAi?? pakiA?o A?garsinimas. IA? visA? plauA?iA? plAi??A?ianA?ios MatuizA? atstovAi??s sulaukAi?? pernelyg didelio garso reA?isieriA? dAi??mesio ai??i?? kAi?? dainavo (ir ar apskritai dainavo) moksleiviai, beveik nesigirdAi??jo. Tuo metu dzAi??kAi??s, kuriA? dainavimAi?? publika iA? karto Ai??mAi?? lyginti su Rusijos garbAi?? ai??zEurovizijosai??? konkurse gynusiomis Buranovo moA?iutAi??mis, nesiliovAi?? stebinti. ai??zJis atajo pas mani, labai vAi??lai vakari, iA?viliojo rAi??tA? vainikAi??lA?ai???, ai??i?? uA? nugaros dAi??kstant tAi??kstanA?iams paaugliA?, traukAi?? moteriA?kAi??s. Matyt, kaip sakoma, iA? dainos A?odA?iA? neiA?mesi…

Trys specialiai A?ventei paraA?yti kAi??riniai skambAi??jo ir per puA?iamA?jA? orkestrA? pasirodymAi??, o renginA? vainikavo finalinAi?? dalis ai??zDainuojanA?ios Baltijos sesAi??sai???, kurios metu, be populiariA? ir naujai paraA?ytA? lietuviA?kA? kAi??riniA?, pirmAi?? kartAi?? per mAi??sA? A?alyje vykstanA?iAi?? A?ventAi?? atliktos dvi garsios patriotinAi??s Estijos ir Latvijos dainos ai??i?? Peepo Sarapiko ai??zTa lendab mesipuu pooleai??? (dirigavo DanguolAi?? KazakeviA?ienAi??) ir MA?rtinio Brauno ai??zSaule, PAi??rkons, Daugavaai??? (lietuviA?kos eilAi??s A.Ai??AntanaviA?iaus, dirigavo Rolandas DaugAi??la). Tokiu bAi??du jaunimui priminta bendra visA? trijA? Baltijos A?aliA? istorija, nutiestas simbolinis laisvAi??s kelias, kuriame 1989-aisiais Lietuva pirmoji iA?tiesAi?? rankAi?? savo seserims Latvijai ir Estijai, pirmoji ryA?tingai pamAi??gino nusimesti sovietinius panA?ius. Be patriotiniA? kaimynA? dainA?, A?ventAi??je pirmAi?? sykA? nuskambAi??jo ir chorui pritaikyta populiarioji Kipro MaA?anausko ai??zLietuvaai??? (dirgavo Remigijus Adomaitis), o renginA? uA?baigAi?? nauja L.Ai??VilkonA?iaus kompozicija ai??zMAi??sA? vardas ai??i?? Lietuvaai??? (A?. Zitos A?epulytAi??s ir Algirdo DaA?keviA?iaus, dirigavo R.Ai??Katinas). Ai??iuo kantatos tipo kAi??riniu, kurio pavadinimas tapo ir visos MoksleiviA? dainA? A?ventAi??s vardu, vainikuota specifinAi?? DainA? dienos forma: nuo lengvutAi??s jaunuA?iA? atliktos dainelAi??s ai??zMano vardas ai??i?? Lietuvaai??? A?ventAi?? iA?siplAi??tojo iki dramatiA?kos kulminacijos. Tiesa, A?velgiant A? bendrAi?? DainA? dienos programos kontekstAi??, dramatizmo ir keistokos A?tampos paskutiniame L.Ai??VilkonA?iaus opuse buvo kiek per daug. Nors kAi??rinys ir baigAi??si maA?oriniu akordu, A?tampa galutinai iA?sisiklaidAi?? tik po keliA? minuA?iA?, moksleiviams ir A?iAi??rovams kartu su garso A?raA?u pradAi??jus plAi??A?ti A? oficialiAi?? renginio programAi?? neA?trauktAi?? V.Ai??Kernagio dainAi?? ai??zMAi??sA? dienos kaip A?ventAi??ai???…

Ir iA? tikrA?jA?, liepos 6-osios vakaras bei kelios repeticijA? dienos moksleiviams buvo tikra A?ventAi??. Interneto svetainAi??se ir socialiniuose tinkluose DainA? dienos dalyviai dar gerAi?? savaitAi?? dalijosi gyvais A?spAi??dA?iais iA? Vilniaus, o paA?iu didA?iausiu komplimentu renginio organizatoriams turAi??jo tapti sklandA?iusi nuoA?irdi frazAi??: ai??zTai buvo pati geriausia DainA? A?ventAi??!ai???. BAi??tent dalyviA? atsiliepimai ir yra tikrasis lakmuso popierAi??lis, geriausiai atspindintis renginio dvasiAi?? ir pasisekimAi??. SuaugusiA?jA? kritikos, kylanA?ios dAi??l neva ai??znupopsintosai??? programos, A?ventAi??s rengAi??jams A? A?irdA? pernelyg imti nereikAi??tA?. SpontaniA?kos diskusijos ir dalies ekspertA? pasipiktinimas kyla po kiekvienos dainA? A?ventAi??s. Taip, galbAi??t norAi??josi iA?girsti daugiau a cappella atliekamA? kAi??riniA?, galbAi??t norAi??josi daugiau ritminio tikslumo ir akordA? A?varumo, taA?iau nepamirA?kime, kokiomis sAi??lygomis buvo rengtasi A?iai A?ventei ir kiek maA?ai laiko padirbAi??ti su pilna estrada turAi??jo A?ventAi??s dirigentai. DAi??l paskleistos informacijos, jog A?ventAi?? neA?vyks, chorai prarado produktyviausius sausio ir vasario mAi??nesius, dAi??l sumaA?into renginio biudA?eto teko apkarpyti dalyviA? gretas. Pasak DainA? dienos meno vadovo R.Ai??Katino, pagal dainavimo kokybAi?? A? A?ventAi?? atvykti ir joje dalyvauti galAi??jo dar maA?daug 1000 jaunuA?iA? chorA? dainininkA? ir apie 600 jauniA? bei miA?riA?jA? chorA? atstovA?, taA?iau dAi??l grieA?tA? valstybAi??s nustatytA? dalyviA? limitA? jA? priimti nepavykoai??i??

Reziumuojant norisi pabrAi??A?ti, kad 2012 metA? MoksleiviA? dainA? A?ventAi??s ai??zMAi??sA? vardas ai??i?? Lietuvaai??? DainA? diena buvo suorganizuota labai sklandA?iai. Chorams puikiai akompanavo NacionalinAi??s M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos simfoninis orkestras (meno vadovas Martynas StaA?kus) bei LRT grupAi??, bendrus estradoje esanA?iA? moksleiviA? judesius sAi??kmingai koordinavo A?iAi??rovams nematoma choreografAi?? Edita StundytAi?? su dviem pagalbininkais. Kad renginio reA?isieriai dirbo kruopA?A?iai ir atsakingai, atspindi faktas, jog lygiai 21 val. visas Vingio parkas kartu su pasaulio lietuviais atliko Vinco Kudirkos ai??zTautiA?kAi?? giesmAi??ai??? (dirigavo L.Ai??Abarius). KAi??riniA? trukmAi?? buvo tiksliai apskaiA?iuota, paliktas rezervas galimam ai??zbisuiai???, todAi??l A?ventAi??s programoje nesusidarAi?? neplanuotA? skyliA?, Lietuvos himnas darniai papildAi?? renginio programAi??. Ai??ventAi??s pabaigoje A? giedrAi?? dangA? be garso pakilAi?? trispalviai vilties A?ibintai bei raudonos A?irdelAi??s tarsi simbolizavo, jog A? antrAi??jA? savo tAi??kstantmetA? Lietuva A?A?engAi?? be fanfarA?, taA?iau rami dAi??l savo ateities, nes turi nuostabA? jau nepriklausomoje valstybAi??je gimusA? ir iA?silavinusA? jaunimAi??, kurio A?irdyse kunkuliuoja galbAi??t pernelyg nedemonstruojama, taA?iau reikiamu momentu iA?siverA?ianti meilAi?? savo tAi??vynei.