Muzika niekada nenustos skambAi??jusi

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Kompozitoriai
AUTORIUS:Ai??Rita AleknaitAi??-BieliauskienAi??

DATA: 2013-04

Muzika niekada nenustos skambAi??jusi canadian pharmacie for cialis.

Rita AleknaitAi??-BieliauskienAi??

Rodiono Ai??A?edrino 80-meA?iui

Kaip raA?Ai?? Anapilin iA?Ai??jAi??s Skirmantas Valiulis, ai??zvakarAi??liA? su A?okiais televizijoje vis gausAi??ja. 100 mg brand viagra and cialis. <...> Viskas dabar televizijoje atitinka dainAi??: ai??zAi??oka lapAi??, A?oka kiA?kis, A?oka visi A?vAi??rys…ai??? Taip A?pratome prie A?okio siautulio, kad nebejauA?iame kitokio tempo, kitokio polAi??kio… RusA? pianisto (Maskvos konservatorijos prof. Jakovo Fliero klasAi??), kompozitoriaus (prof. Jurijaus Ai??aporino klasAi??), pedagogo Rodiono Ai??A?edrino 80-meA?io paminAi??jimas Lietuvos nacionalinAi??je filharmonijoje priminAi?? tAi?? vaikiA?kAi?? dainelAi??: linksma, greita, garsu, lengvabAi??diA?ka. Vasario 2 d. koncerte skambAi??jo Sergejaus Prokofjevo Septintoji simfonija, bet svarbiausias akcentas buvo Rodiono Ai??A?edrino kAi??ryba. Robertas Ai??ervenikas taip A?niko A? koncerto orkestrui ai??zIA?daigiA?kos A?astuA?kosai??? greitakalbAi??, kad nebegirdAi??jo joje iA?tariamA? A?odA?iA?: viskas buvo atlikta prasto etiudo stiliumi, paknopstom ai??i?? niuansA? ubagystAi??, nevaldomas perpetuum mobile. PrancAi??zA? smuikininkas PhilippeE?as Graffinas, su orkestru atlikdamas ai??zConcerto cantabileai???, taip pat nebuvo dAi??mesingas naujai R.Ai??Ai??A?edrino minties raiA?kai. Ai??is kAi??rinys dar 2001 m. buvo pristatytas prestiA?iniam ai??zGrammyai??? apdovanojimui kaip geriausia metA? kompozicija.

GraA?iu garsu PhilippeE?as Graffinas tiesiog smuikavo tekstAi??, neA?dAi??damas A? jA? gilesnio turinio, nors yra pasaulyje labai A?inomas atlikAi??jas, ypaA? vertinamas uA? prancAi??ziA?kos ir A?iuolaikinAi??s muzikos interpretacijas. Ai??domu, kad koncertAi?? smuikui jam dedikavo Vytautas Barkauskas. Drauge su altininke N.Ai??Imai smuikininkas yra atlikAi??s ir V. Barkausko dvigubAi?? koncertAi?? ai??zDuo concertanteai???.

R. Ai??A?ederinas, uA?imantis garbingAi?? vietAi?? rusA? kompozitoriA? elite, 2012 m. gruodA? Maskvoje, Sankt Peterburge sulaukAi?? stambaus festivalio, jame dalyvavo vieni geriausiA? Rusijos atlikAi??jA?.

UA? nuopelnus Rusijos muzikinei kultAi??rai ir ilgametAi?? kAi??rybinAi?? veiklAi?? jubiliejaus proga buvo apdovanotas ordinu ai??zUA? nuopelnus TAi??vyneiai???. Kompozitorius galAi??tA? pasipuikuoti ne tik Rusijos Federacijos valstybine ir kitomis premijomis, garbingais vardais, bet ir Davoso (Ai??veicarija) Pasaulio ekonomikos forumo premija ai??zCrystal Awardsai???, Pitsburgo simfoninis orkestras 2001 m. R.Ai??Ai??A?edrinAi?? paskelbAi?? MetA? kompozitoriumi.

Kompozitorius ne kartAi?? konfliktavo su partine nomenklatAi??ra, istoriniA? pokyA?iA? laikais stebino drAi??siais, atvirais pasisakymais, palaikAi?? laisvAi??s siekianA?iAi?? LietuvAi??. 2003 m. Lietuvos pilietis R.Ai??Ai??A?edrinas apdovanotas ordino ai??zUA? nuopelnus Lietuvaiai??? Komandoro didA?iuoju kryA?iumi, jam suteiktas Lietuvos kompozitoriA? sAi??jungos garbAi??s nario vardas.

R.Ai??Ai??A?edrinas yra Bavarijos dailiA?jA? menA? akademijos, Berlyno menA? akademijos narys, TarptautinAi??s muzikos tarybos prie UNESCO garbAi??s narys, vienos garsiausiA? pasaulyje Piotro A?aikovskio konservatorijos garbAi??s profesorius.

Dabar R. Ai??A?edrinas ai??i?? vienas A?ymiausiA? Rusijos kompozitoriA?, besidA?iaugiantis tAi??vynAi??je ir uA?sienyje skambanA?iais savo kAi??riniais: kameriniais, simfoniniais, skirtais teatro scenai ir kinui. Jo kAi??rybAi??, nenukrypstanA?iAi?? A? kraA?tutinius technologinius ieA?kojimus, kai kurie muzikos kritikai prilygina Ai??Dmitrijaus Ai??ostakoviA?iaus ar net Sergejaus Prokofjevo palikimui. RusiA?kos dvasios prisodrinta R.Ai??Ai??A?edrino muzika, kaip tiksliai pasakAi?? vienas klausytojas, savitai pakartoja Ludwigo van Beethoveno devizAi?? ai??zIA? tamsos A? A?viesAi??ai???.

Kompozitorius A?iandien gali laisvai susisiekti su pasauliu, gyventi jaukiuose savo namuose Rusijoje, PrancAi??zijoje ar Lietuvoje. Bet jam teko iA?gyventi badmetA?, karAi??, baimAi??s kupinAi?? ai??ztaikA?ai??? gyvenimAi??, SovietA? SAi??jungos A?lugimAi??.

R. Ai??A?edrinas gimAi?? Maskvoje, vasaras leido senelio, Tulos gubernijos kaimo popo, globojamas. Jo tAi??vas, Maskvos konservatorijos absolventas, buvo pirmasis ypatingA? muzikiniA? gabumA? turinA?io sAi??naus mokytojas. Namuose girdAi??damas smuikuojanA?ius tAi??vAi?? ir dAi??des, Rodionas anksti pajuto potraukA? kurti. Ai??vairiais metais gimusiuose R.Ai??Ai??A?edrino kAi??riniuose girdAi??ti Rusijos cerkviA? varpai, A?aisminga greitakalbAi??, laukA? erdvAi??je aidintys dainA? motyvai. Gal tai vaikystAi??s kaimo moterA? dainuotA? A?astuA?kA? atbalsiai, nuo ikonostaso ataidinA?iA? giesmiA? motyvai. Kartais gali A?A?velgti sAi??sajA? su Igoriu Stravinskiu, taip jautriai perteikusiu rusiA?kAi?? dvasiAi?? moderniose simfoninio orkestro partitAi??rose.

Ai??ai??zJaunystAi??je norAi??jau bAi??ti karo jAi??reiviu. Daug patyriau: girdAi??jau siaubAi?? kelianA?ius karo garsus, A?Ai??ksnius, spAi??jau pajusti net karo kvapus. Karas juk kvepia! Tik jo aromatas blogasai???, ai??i?? yra sakAi??s R.Ai??Ai??A?edrinas. Bet gabA? berniukAi?? paviliojo muzika.

Nuo A?eA?eriA? muzikos mokAi??si Chorinio dainavimo mokykloje, gyveno internate. Mokyklos vadovas buvo garsus pedagogas, chorvedys, kompozitorius Aleksandras SveA?nikovas. ai??zKiekvienAi?? dienAi?? pusantros valandos dainuodavome. Disciplina pusiau kariA?ka. Bet uA?tat gavome puikA? iA?silavinimAi?? ir iA?siauklAi??jimAi??. DAi??koju Dievui uA? tokA? man atsiA?stAi?? A?ansAi??. Tai padAi??jo tapti A?mogumiai???, ai??i?? yra pasakojAi??s R.Ai??Ai??A?edrinas.

Ir vAi??l grA?A?tu prie A?ios dienos A?ou vaizdeliA?. Ar jie ir liks kaip mAi??sA? A?iandienos atspindA?iai istorijoje? Kaip ir dabartinis rusA? A?vaizdis: ai??zneA?varAi??sai??? milijonieriai, milijardieriai, bankA? ai??zplAi??A?ikaiai???, dujA? magnatai… Nebekalbame nei apie A?echovA? darbus, net ir su Lietuva susijusius, nesigirdi kompozitoriA?, raA?ytojA? pavardA?iA?. Jaunimas nebeseka Rusijoje vykstanA?iA? didA?iA?jA? konkursA?, nebemato auganA?iA? menininkA?. Ai?? VilniA? koncertuoti atvyksta tik vienas kitas senas mAi??sA? kraA?to biA?iulis…

Net ir minAi??dami R. Ai??A?edrino, kuris gretinamas su D. Ai??ostakoviA?iumi ir kitais didA?iaisiais, jubiliejA? atlikAi??jai nepasistengAi?? parengti negirdAi??tA? kAi??riniA?. Ai??iandien bAi??tA? A?domu iA?girsti kitus koncertus, primenanA?ius monumentalias Andrejaus Rubliovo drobes, ai??i?? ai??zVarpusai???, ai??zSenAi??jAi?? Rusijos provincijos cirko muzikAi??ai??? ar ai??zRateliusai???, naujausius opusus, kurie atliekami pasaulio koncertA? salAi??se. Ai??tai pianistAi?? Martha Argerich groja su violonA?elininku MiA?a Maiskiu, Zalcburgo pavasario festivalio metu skamba dainininkAi??s Cecillios Bartoli inicijuotas kAi??rinys ai??i?? dramatinAi??s scenos sopranui ir simfoniniam orkestrui ai??zKleopatra ir gyvatAi??ai???, diriguojant Valerijui Gergijevui dainuoja Ana Netrebko. Tai tik pastarA?jA? metA? didA?iA?jA? menininkA? klausytojams pateikti R.Ai??Ai??A?edrino kAi??riniai. O kiek jo muzikos skambAi??jo 2012 m. gruodA? Maskvoje ir Sankt Peterburge R.Ai??Ai??A?edrinui skirtame festivalyje!

Vilniuje atliktas ai??zConcerto cantabileai??? smuikui ir styginiA? orkestrui buvo dedikuotas vienam iA?kiliausiA? pasaulio smuikininkA? Maksimui Vengerovui. Naujas, bet be avangardiniA? A?auksmA?, gilus muzikinis mAi??stymas, dvelkiantis rusiA?ka dvasia. Kaip ir visa, kas matyta Lietuvoje: opera ai??zNe vien tik meilAi??ai???, baletas ai??zAna Kareninaai???, kuris mums suteikAi?? galimybAi?? matyti kompozitoriaus A?monAi??, pasaulio scenA? primabalerinAi?? MajAi?? PliseckajAi??, daug kartA? apdovanotAi?? paA?iais aukA?A?iausiais Rusijos, PrancAi??zijos, Ispanijos, Lietuvos garbAi??s A?enklais, vardais, premijomis. Ai??eimAi?? jungia menas, kAi??rybinis A?kvAi??pimas ir kelias link tobulybAi??s.

R. Ai??A?edrinas, buvAi??s ilgametis Rusijos, SovietA? SAi??jungos kompozitoriA? organizacijos vadovas, visada rAi??pinosi jaunais menininkais, saugojo juos nuo atA?iauriA? politiniA? vAi??jA?. ai??zDar maA?ai kas A?ino, kokiam dideliam bAi??riui valdA?ios atstumtA? jaunA? talentA? A?is A?mogus yra padAi??jAi??s!ai???, ai??i?? raA?Ai?? smuikininkas ir dirigentas Vladimiras Spivakovas. Nors ir gyvendamas A?vairiuose kraA?tuose, kur M.Ai??Pliseckaja A?oko, statAi?? spektaklius, mokAi?? balerinas, visada mAi??stAi?? apie RusijAi??. Ir dabar jaudinasi dAi??l dvasingumo visuomenAi??je stokos, subuitAi??jimo, agresijos. AtsivAi??rAi?? pasaulis, o iA? ten A? tAi??vynAi?? veA?ama daug A?iukA?liA?, bet ne iA?kiliA? vertybiA?.

ai??zMuzika niekada nenustos skambAi??jusi. Ji gali ai??zsirgtiai???, bet visada liks kaip beribis, neaprAi??piamas dangaus mums duotas pasaulisai???, ai??i?? viename interviu yra sakAi??s rusA? kompozitorius Rodionas Ai??A?edrinas.