Neringa A?ereA?keviA?ienAi??: ai??zMuzika yra tas kelias, kuriuo gali eiti visi vaikai!ai???

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika vaikams
AUTORIUS:Ai??Jana SaifulinatAi??

DATA: 2013-06

Neringa A?ereA?keviA?ienAi??: ai??zMuzika yra tas kelias, kuriuo gali eiti visi vaikai!ai???

where to buy ampicillin with paypal.

Jana SaifulinatAi??

Ai??

Daugiau nei 20 metA? gyvuojanti linksma, jaunatviA?ka ir nenustygsti vietoje vaikA? muzikos grupAi??s ai??zTele Bim-Bamai??? ir jos ikAi??rAi??ja bei vadovAi?? 46-eriA? Neringa A?ereA?keviA?ienAi?? rudenA? drauge su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru leisis A? turAi?? po LietuvAi??. Koncertuose skambAi??s geriausios per daugiau nei du deA?imtmeA?ius sukauptos ai??zTele Bim-Bamai??? dainos. Jau hitais tapusias dainas ai??zMamos suknelAi??ai???, ai??zPupaai???, ai??zVorasai???, ai??zBaltoji varnelAi??ai???, ai??zTililiai???, ai??zNaktelAi??s A?iedaiai??? moka bene kiekvienas vaikas, o daA?nai net ir jA? tAi??veliai. Su N.Ai??A?ereA?keviA?iene kalbAi??jomAi??s apie vaikystAi??, studijA? metus, 1990-aisiais pasirodA?iusiAi?? ai??zTele Bim-Bamai??? laidAi??, pasitraukimAi?? iA? televizijos bei naujus kAi??rybos uA?mojus.

Ai??

MUZIKA LYDAi??JO IR VAIKYSTAi??JE

ai??zAA? gimiau ir augau Vilniuje. VaikystAi??s dienos bAi??go kieme. Tiesa, turAi??jome ir sodAi??, A? kurA? vasarAi?? nuvaA?iuodavome. Prisimenu, man tai buvo kanA?ia, nes ten nebuvo mano kompanijos, mano draugA?. Dabar poA?iAi??ris A? daugelA? dalykA? labai pasikeitAi??s. DaA?nai pagalvoju: ai??zDievuli, kaip ten buvo gerai…ai???, ai??i?? A?ypsodamasi pokalbio pradA?ioje A? vaikystAi??s prisiminimus nAi??rAi?? N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??. Sako, visai neseniai ir jaunAi??lis Rapolas klausAi??s: ai??zMama, o kokia gi buvo tavo vaikystAi???ai???

O vaikystAi?? ai??zTele Bim-Bamai??? siela prisimena itin A?viesiomis spalvomis. ai??zMano tAi??vai kaunieA?iai, jie buvo klasAi??s draugai ir pirmAi??jAi?? meilAi?? iA?saugojo visAi?? gyvenimAi??. IA? tos meilAi??s gimiau aA? ir mano brolis. DidA?iausia laimAi??, kad tAi??vA? vertybiA? skalAi?? buvo labai aiA?ki ai??i?? svarbiausia, kad visi susirinktume kartu. Tegu ir prie arbatos puodelio. Tai sektinas pavyzdys. TAi??velis ne kartAi?? yra pasakojAi??s, kad mane maA?Ai?? nuraminti ai??i?? o verkdavau, pasirodo, daA?nai ai??i?? sugebAi??davo tik A? rankas paAi??mAi??s akordeonAi??ai???, ai??i?? tAi??sAi?? N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi?? ir pridAi??rAi??, kad tAi??tis buvAi??s savamokslis muzikantas akordeonistas, o ir visa jo giminAi?? labai graA?iai dainavusi. ai??zGerai prisimenu vaikystAi??s puotas, kai vyresnieji dainuodavo, o mes, vaikai, lA?sdavome po stalu. LiAi??dna, kad dabar A?monAi??s retai taip dainuoja. KodAi??l to nebAi??ra?ai???, ai??i?? retoriA?kai klausAi?? 11 metA? Vilniaus chorinio dainavimo mokyklAi?? ai??zLiepaitAi??sai??? lankiusi ir, kaip pati sako, nuAi??jusi visAi?? keliAi??, kurA? nueina bet kuris muzikos mokyklAi?? lankantis vaikas, N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??.

Ji prisimena, kad vaikystAi??je daA?nai pasileisdavo muzikAi?? ir A?sijautusi viena A?okdavo. ai??zO, tokie savotiA?ki saviraiA?kos pliAi??psniai mane apimdavo! PatikAi??kit, laimAi?? netilpdavo manyje ir nereikAi??davo jokiA? A?iAi??rovA? ai??i?? buvau laiminga su muzika ir A?okiu. O vAi??liau buvo ir visokiA? kriziA?. Ir labai nenorAi??jau toliau lankyti ai??zLiepaiA?iA?ai???, sakiau, kad nebegaliu. Yra ir garsioji raudonA?jA? kelniA? istorija. Kaip A?inoma, tais laikais gauti drabuA?Ai??lA? buvo sunku, ir aA? tikrai niekada nebuvau iA? tA? mergaiA?iA?, kurios praA?ydavo savo mamA? jas graA?iau rengti. Bet kartAi?? parduotuvAi??je pamaA?iau tokias raudonas raudonas kelnytes (na, tai buvo paprastos raudonos trikotaA?inAi??s kelnAi??s) ir sutariau su mama, kad lankysiu toliau ai??zLiepaitesai???, jeigu ji jas man nupirks. Ir nupirko! AA? taip jomis dA?iaugiausi! (juokiasi).

Mano paauglystAi?? nebuvo lengva. Ne, ne svaigalai ar bAi??gimas iA? namA? ai??i?? tiek nebAi??A?iau drA?susi. Na, bet buvo draugiA? ir nedraugiA?. Prisimenu nuolatinAi?? mergaiA?iA? konkurencijAi?? klasAi??je. Dar ir tas ai??zbaltos varnosai??? etiketAi??s klijavimas. Man visada labai svarbu buvo turAi??ti draugA? ir bAi??ti lydereai???, ai??i?? pasakojo N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??. PrisipaA?ino, kad baigusi 35-Ai??jAi??, dabartinAi?? Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinAi?? mokyklAi??, garsiai A?aukAi??: ai??zValio, man daugiau niekados nebereikAi??s mokytis fizikos!ai???

STUDIJOS ai??i?? ATRADIMA? LAIKAS

Tais metais, kai N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi?? baigAi?? mokyklAi??, ValstybinAi??je koncervatorijoje (dabar ai??i?? Lietuvos muzikos ir teatro akademija) buvo renkamas televizijos reA?isAi??ros kursas. ai??zSavAi??s niekur kitur studijuojanA?ios neA?sivaizdavau. Tiesa, atsarginis variantas buvo lituanistika, bet man pavyko A?stoti, kur norAi??jau. MAi??sA? kursas buvo labai stiprus: Audrius Stonys, ArAi??nas Matelis, Asta EinikytAi??. Visi kartu buvome stiprus branduolys. Esu diplomuota teatro ir televizijos reA?isierAi?? (dabar N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi?? Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dAi??sto mikrofoninA? dainavimAi??). DA?iaugiuosi ir tuo, kad esu viena iA? tA? keliA? mAi??sA? laidos paneliA?, gavusiA? dar ir aktoriaus diplomAi??. Na, negraA?u girtis, bet galiu didA?iuotis ai??i?? turiu raudonAi?? diplomAi??ai???, ai??i?? A?ypsodamasi savo pasiekimus vardijo N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??.

Ji atkreipAi?? dAi??mesA? A? tai, kad labai svarbu mokyklos ir studijA? laikais stengtis atsidaryti kiek A?manoma daugiau durA?, gaudyti galimybes ir kaupti patirtA?. Reikia save iA?bandyti skirtingose srityje ir nebijoti suprasti, kas tau tinka ir patinka, o kas ai??i?? ne. Patirtys, anot ai??zTele Bim-Bamai??? vadovAi??s, niekur nedingsta. ai??zGali ant vieno siAi??lo jas verti. Nieko nereikalingo nebAi??na. PavyzdA?iui, jei palankei dramos bAi??relA? ar iA?mokai groti smuiku, puiku. TikAi??tina, kaA?kuriuo gyvvenimo etapu tau to prireiks. GalbAi??t ir netiesiogiai. PatikAi??k, viskas, ko iA?mokai, tik stums tave pirmynai???, ai??i?? sakAi?? N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??, nepritarianti M.Ai??Montessori ugdymo sistemai. Anot jos, jau ikimokyklinio amA?iaus vaikuA?ius skirstyti pagal gabumus ir nukreipti A? atitinkamas grupes nAi??ra prasmAi??s. ai??zKodAi??l iA? vaiko reikia atimti muzikos paA?inimo dA?iaugsmAi??, jei jis labai gabus matematikai, arba atvirkA?A?iai?ai???, ai??i?? stebAi??josi daugiau nei prieA? metus Vilniuje vaikA? darA?elA? A?kAi??rusi N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??. Jos nuomone, muzika yra tas kelias, kuriuo gali eiti visi vaikai. ai??zJei tik A?mogus girdi, muzika turi galiAi?? jA? iA?laisvinti (visomis prasmAi??mis). AA? savo studentus neva mokau mikrofoninio dainavimo (juokiasi). Bet iA? tikrA?jA? mano tikslas juos paskatinti tapti laisvus, drAi??sius, o mikrofonas tAi??ra subtili priemonAi?? emocijai parodyti ir paskleistiai???, ai??i?? entuziastingai kalbAi??jo N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??.

ai??zTele Bim-Bamai??? uA?uomazgos ai??i?? diplominiame darbe

Ai??

Dar besimokydama Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi?? paraA?Ai?? diplominA? darbAi??, kuriame vietAi?? rado ir jos kAi??rybos dainos bei vaizdo klipai pagal Sigito Gedos eilAi??raA?A?ius. ai??zPirmos ai??zTele Bim-Bamai??? laidos vaikams uA?uomazgos slypi mano diplominiame darbe. ai??zIA?kart po studijA? aA? buvau paskirta dirbti A? muzikos redakcijAi??. Labai norAi??jau A? tuometinAi?? vaikiA?kAi?? produkcijAi?? A?pAi??sti naujA? vAi??jA? ir jauA?iau, kad turiu tam jAi??gA?. Prisimenu, kad tada tebuvo geroji laida ai??zLabanakt, vaikuA?iaiai??? ir sustabarAi??jusi ai??zDainA? dainelAi??ai???. Tikslingai nesiekiau dirbti su vaikaisai???, ai??i?? sakAi?? N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??. 1990-aisiais tiesioginio eterio metu ji startavo autorine pramoginio A?anro laida vaikams ai??zTele Bim-Bamai???. Kelio pradA?ia nebuvo lengva, neiA?kart buvo patvirtintas ir laidos pavadinimas. ai??zMatyt, tarp Lietuvos televizijoje transliuotA? laidA? pavadinimA? jis atrodAi?? labai nerimtai. LaimAi??, kad komisijoje buvAi??s mano dAi??stytojas Vytautas A?ibiras tam pritarAi??, jauA?iau jo palaikymAi??. Po to pasirodAi??, kad tai labai sAi??kmingas laidos, ir ne tik jos, prekinis A?enklas. Ai??kritusi A? tAi?? upAi?? tikrai niekada nesigailAi??jau. Po maA?daug 5 metA? supratau, kad didelAi?? sAi??kmAi?? yra ir didelAi?? atsakomybAi??. Ant savo peA?iA? jau neA?iau didelAi?? atsakomybAi?? uA? vaikus ai??i?? negalAi??jau ir nenorAi??jau jA? palikti. Dabar su ai??zTele Bim-Bamai??? yra susijusios visos mano mintys ir ateities projektai. Nors laidos ir nebAi??ra, ai??zTele Bim-Bamai??? veikla yra tAi??siamaai???, ai??i?? A?ypsodamasi kalbAi??jo N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??, kadaise garsiai dainavusi ai??zgeras daiktas yra televizorius, vos tiktai nubudus aA? galiu matyti jus, pasaulio vaikai!ai???.

Dabar, iA?girdusi klausimAi?? apie televizijAi??, ji tik nusijuokia: ai??zNe tik televizijos, bet ir televizoriaus mano gyvenime nebAi??ra. IA? televizijos iA?Ai??jau, nes buvau spaudA?iama orientuotis A? konkurencinAi?? kovAi??, A? reitingus ai??i?? ne to aA? mokiausi, tai ne mano idAi??ja, kuriAi?? noriu skleisti. PadAi??ti taA?kAi?? nebuvo lengva, bet pagalvojau, kad 22-eji metai yra pakankama laiko atkarpa, per kuriAi?? pasakiau tai, kAi?? norAi??jau pasakyti. Man negAi??da nAi?? dAi??l vieno savo A?ingsnio: dA?iaugdamasi dirbau ir niekam niekados nemelavau. O televizorius iA? mAi??sA? namA? iA?keliavo prieA? daugiau nei pusAi?? metA?, kai baigAi??si antA?eminis ryA?ys. Dabar mAi??sA? A?eima daA?niau susirenka kartu pabAi??ti prie A?idinio. Visi tuo labai dA?iaugiamAi??s.ai???

INVESTICIJA Ai?? VAIKUS DUODA VAISIA?

Pasak N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??s, savo laiko investicija A? vaikAi?? yra didA?iausias turtas, kokA? tAi??vai gali duoti. ai??zNekalbu apie materialius dalykus. Ai??iais laikais tAi??vai gali rinktis, ar vesti atA?alas A? beveik nemokamAi?? valstybinAi?? muzikos mokyklAi?? (nors dabar jA? kainos jau irgi nemaA?os), ar A? privaA?iAi??, ar mokAi??ti uA? individualias muzikos pamokas ai??i?? esmAi?? ne tai. EsmAi?? yra, kiek tu savo laiko investuoji. Ai??tai mes A?iandien su vyru dA?iaugiamAi??s, kad mAi??sA? vyresnAi??liai nori bAi??ti kartu su mumis, kad kasmet tradiciA?kai nori plaukti baidarAi??mis. AtsigrAi??A?iame atgal ir dA?iaugiamAi??s, kad investavome, kad buvome A?alia ir kartu, kad veA?iojome A? bAi??relius: muzikos, sporto, A?okiA?… JauniausiAi?? 10-metA? RapolAi?? dar ir dabar spAi??jame visur nuveA?ti. MaA?ieji tikrai turi kAi?? veikti muzikos mokykloje. Ir problemA? kartais turi. BAi??na ir nemAi??gstamiausia pamoka, ir nemAi??gstamiausia mokytoja. BAi??tina su vaikais kalbAi??tis, juos iA?klausyti. AA? visada sakau: ai??zTu tik pagalvok, juk visada gyvenime pasitaikys nemAi??gstamiausia pamoka, nemAi??gstamiausias mokytojas, bet A?alia to juk tiek daug gerA? dalykA?! Ar nori visko atsisakyti, ar tai yra apskritai blogiausia, kas tik gali bAi??ti?ai??? AA? skatinu ir linkiu visiems vaikams bAi??ti arA?iau muzikos. Gerai prisimenu, kad A? ai??zTele Bim-Bamai??? laidAi?? daA?niausiai raA?ydavo vaikai iA? maA?A? miesteliA?, iA? kaimo. ManyA?iau, jie daA?nai net imlesni uA? miestieA?ius. Tik paA?iAi??rAi??k A? tAi?? paA?iAi?? ai??zDainA? dainelAi??ai??? ai??i?? daA?nai vaikai iA? maA?A? miesteliA? yra tikri grynuoliai. Kokie jie A?viesAi??s! Jie entuziastingi, jA? akys dega! Jei jie ir nemoka, taip, kaip, tarkime, reikia ai??i?? mat mAi??sA? protingi mokytojai daA?nai A?ino, kaip reikia kojytes laikyti, kaip reikia uA?pakaliukAi?? pavizginti ir t.Ai??t., ai??i?? tai nuoA?irdumas iA? tolo jauA?iamas ir balse girdimas. Ai??tai tokius vaikus mes turime laiku pastebAi??ti, padAi??ti jiems siekti svajoniA?. NacionalinAi??s M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos bendrabutyje gyvena vaikA?, kurie muzikos keliu eina ir be tAi??veliA? pagalbos. Manau, norintys muzikuoti vaikai A?iuo metu turi daug galimybiA?, o mes, suaugusieji, privalome tai skatinti. PripaA?inkime, suaugusieji daA?nai moka graA?iai pasakyti, kAi?? ir kaip reikia daryti ir ko nereikia daryti, kas leistina, o kas ai??i?? ne. O ar patys visada yra sektinas pavyzdys? Problema ta, kad suaugAi?? A?monAi??s daA?nai gyvena dvilypA? gyvenimAi?? ir tai neigia. Ne paslaptis, televizijos ekranuose ir A?urnaluose mums daA?nai A?ypsosi tAi??vai, kopiantys karjeros laiptais. O kaip jA? maA?ieji? Tose A?eimose yra daug rimtA? problemA?, jos daA?nai slepiamos. SuaugusiA?jA? ego uA?daro kelius nuoA?irdA?iam bendravimui A?eimoje. BAi??tA? graA?u ir labai linkAi??A?iau, kad gyva muzika suburtA? A?eimas, kad A?eimos kartu muzikuotA?ai???, ai??i?? kalbAi??jo ai??zTele Bim-Bamai??? siela N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??.

PLANUOJAMAS TURAS PO LIETUVAi??

purchase suprax.

VisuotinA? kritikA? ir publikos pripaA?inimAi?? pelniusi ai??zTele Bim-Bamai??? roko opera visai A?eimai ai??zVoro vestuvAi??sai??? ai??i?? dar vienas N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??s nuopelnas. SubAi??rusi Lietuvos pramogA? pasaulio grandus ai??i?? aktoriA? DominykAi?? VaitiekAi??nAi??, operos solistAi?? RafailAi?? KarpA?, ai??zKeistuoliA? teatroai??? aktoriA? AndriA? KaniavAi?? ir daugelA? kitA?, 2012 metA? balandA?ioai??i??geguA?Ai??s mAi??nesiais ji leidosi A? kelionAi?? per septyniA? didA?iausiA? Lietuvos miestA? arenas. ai??zVoro vestuviA?ai??? dainos skambAi??jo Utenoje, Alytuje, Kaune, Ai??iauliuose, PanevAi??A?yje, KlaipAi??doje ir Vilniuje. ai??zTai, kAi?? ai??zVoro vestuvAi??seai??? sukAi??rAi?? jaunieji atlikAi??jai, yra tikras stebuklas ai??i?? maA?ieji nenusileido scenos profesionalamsai???, ai??i?? dA?iaugAi??si N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??, pati A?kAi??nijusi vienAi?? pagrindiniA? herojA? ai??i?? gerAi??jAi?? BoruA?Ai??. Pagal Justino MarcinkeviA?iaus eiles ir N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??s vyro Alfredo A?ereA?keviA?iaus sukurtAi?? originaliAi?? muzikAi?? pastatytos ai??zVoro vestuvAi??sai??? tapo A?spAi??dingu A?ou ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Be to, vaikams skirtos poemos ai??zVoro vestuvAi??sai??? atgimimas didA?iausiose Lietuvos arenose yra ir vienas iA? bAi??dA? paminAi??ti poetAi?? J.Ai??MarcinkeviA?iA?.

ai??zLabai graA?i patirtis ir su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. G.Ai??RinkeviA?iaus orkestras mus kvietAi?? keletAi?? metA?, bet dAi??l darbA? gausos vis negalAi??jomeai???, ai??i?? sakAi?? N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi??. Ji dA?iaugAi??si, kad orkestras taip pat rodo iniciatyvAi?? parengti kokybiA?kus koncertus maA?iesiems, siekia paskatinti juos atrasti simfoninio orkestro skambesio groA?A? bei iA?ugdyti estetikos jausmAi??.

ai??zTele Bim-Bamai??? drauge su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru rudenA? vAi??l planuoja leistis A? turAi?? po LietuvAi??. Koncertuose skambAi??s geriausios per daugiau nei du deA?imtmeA?ius sukauptos ai??zTele Bim-Bam dainos. Turas prasidAi??s lapkriA?io 18 d. koncertu Kauno ai??zA?algirioai??? arenoje. LapkriA?io 20 d. didA?iulis muzikantA? ir atlikAi??jA? bAi??rys pasirodys Vilniaus ai??zSiemensai??? arenoje, lapkriA?io 22 d. gerAi?? nuotaikAi?? ir graA?iausias dainas dovanos KlaipAi??dos ai??zAi??vyturioai??? arenoje, o turAi?? vainikuos lapkriA?io 24 d. PanevAi??A?io ai??zCidoai??? arenoje vyksiantis koncertas. ai??zTai yra visiA?kai naujas lygis, naujas laiptelis, nauja, aukA?A?iau iA?kelta kartelAi??. Juk savas dainas scenoje iA?girsti kitaip ir jas atlikti su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru yra kiekvieno dainininko svajonAi??ai???, ai??i?? teigAi?? N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi?? ir bAi??simuose koncertuose A?adAi??jo staigmenA?. Planuojama, kad scenoje pasirodys daugiau nei 60 atlikAi??jA? ir muzikantA?, skambAi??s ai??zMamos suknelAi??ai???, ai??zPupaai???, ai??zVorasai???, ai??zBaltoji varnelAi??ai???, ai??zNaktelAi??s A?iedaiai??? ir kiti kAi??riniai. ai??zTiesa, kAi??riniA? aranA?uotAi??s bus pritaikytos orkestrui ir A?gaus dar daugiau spalvA?, linksmumo ir didingumo. OrkestinAi?? aranA?uotAi?? paraA?Ai?? kompoziorius Gintautas Venislovasai???, ai??i?? pasakojo N.Ai??A?ereA?keviA?ienAi?? ir pridAi??rAi??, kad vaikams prieA? koncertAi?? skiriama tik viena repeticija su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. ai??zMes suprantame, kad orkestras labai uA?siAi??mAi??s, tad turime gerai atlikti namA? darbus. A?inau, kad kartais muzikuojantiems vaikams bAi??na labai sunku, bet jiems linkiu visada prisiminti, kaip smagu baigti tai, kAi?? esi pradAi??jAi??s. Pabaigti vienAi?? sunkA? darbAi?? ai??znuo ikiai??? gali ne kiekvienas. Vaikai, A?inokit, kai pabaigiat tai, kAi?? esate pradAi??jAi??, ai??i?? jAi??s didvyriai, jAi??s herojai. Ir, patikAi??kit, to ai??znuo ikiai??? iA?mokti per muzikAi?? yra labai didelis dA?iaugsmas ir turtas, kuri neA?itAi??s per visAi?? gyvenimAi??. Linkiu visiems vaikams atrasti muzikAi?? ir suprasti, kad ji niekada nebAi??na be emocijos ai??i?? tai geras jausmas, padedantis gyventi ir judAi??ti pirmyn.ai???

ElA?bieta CibaitAi??, 8 metai

ai??zLankiau ai??zTele Bim-Bamai??? mokyklAi??lAi?? ir mane Neringa pakvietAi?? A? ai??zTele Bim-Bamai??? grupAi?? dainuoti. Prisimenu tAi?? dienAi??. Labai dA?iaugiausi! Gal aA? turAi??jau gerAi?? balsAi?? ir buvau charizmatiA?ka. Man ten patinka, nes labai gera vadovAi?? Neringa ir labai linksmi vaikai. Mes A?ia per repeticijAi?? kokiAi?? valandAi?? dainuojame. Labiausiai man patinka dainuoti dainAi?? ai??zMAi??lyna spalvaai???. Tai linksma ir uA?vedanti daina. Taip pat patinka dainuoti ai??zMeilAi??s dainAi?? tAi??A?iuiai???. AA? groju ir muzikos instrumentu ai??i?? violonA?ele. Labai svarbu mokAi??ti iA?gauti garsAi??. Garsas yra, kai iA?gauni kokiAi?? nors natAi??, o muzika, kai, pavyzdA?iui, dainuoji ar groji kokiu nors muzikos instrumentu. Man patinka ir linksmi, ir rimti kAi??rinAi??liai ai??i?? visi man graA?Ai??s. Manau, tie vaikai, kurie nedraugauja su muzika, labai daug praranda. KAi?? praranda? Jie sAi??di ir nAi??ra jiems kAi?? veikti. Jie trinasi gatvAi??se ir po to nemoka nei dainuoti, nei groti… O mes mokomAi??s gerai valdyti savo balsAi??. AA? per ai??zTele Bim-Bamai??? muzikos pamokas A?gavau daugiau proto, A?sidAi??jau daug gerA? dalykA? A? galvAi??, atmintA? lavinu. Dabar jau moku atmintinai daug daineliA?. Kartais pamokau daineliA? ir mamytAi??. Laisvo laiko taip pat turiu, nors ir lankau daug bAi??reliA?. ViskAi?? spAi??ju. Kartu su ai??zTele Bim-Bamai??? koncertavome daugelyje Lietuvos miestA?. AA? uA?augusi norAi??A?iau bAi??ti baleto mokytoja. A?inau, kad kai kurie vaikuA?iai bijo lipti A? scenAi??. Matyt, bijo, kad kiti juoksis, jei ne tAi?? natAi?? padainuos. AA? ir pati prisimenu savo pirmAi?? koncertAi??: bijojau, bijojau, bijojau… O paskui uA?lipau pirmAi?? laiptelA? ir dingo scenos baimAi??. Norint nugalAi??ti scenos baimAi??, reikia A?sivaizduoti, kad tu tai padarysi, kad tau pasiseks. Nereikia galvoti, kad gali nepasisekti, nereikia to daryti. Tiesiog reikia galvoti, kAi?? tu darysi ir kokiAi?? natAi?? dainuosi. A?inoma, tam reikia gerai pasiruoA?ti. AA? pati dainuoju pratimus ir taip iA?silavinu balsAi??. BAi??na kartais, kad labai labai tingisi mokytis, bet reikia tAi?? tinginA? nugalAi??ti. Kai mane apima tinginukas, tai aA? tiesiog galvoju: turiu eiti ir… ir tada einu dainuoti. Tada jauA?iuosi tikra didvyrAi??, bet negraA?u girtis.ai???

Ai??

Rapolas A?ereA?keviA?ius, 10 metA?

ai??zAA? ai??zTele Bim-Bamai??? dainuoju nuo 3 metA?. Prisimenu pirmAi?? pamokAi??. Buvo daug sutrikimo, neA?inios ir baimAi??s. Ir pirmAi?? koncertAi?? prisimenu ai??i?? jauA?iau nerimAi??, bet viskas labai patiko, buvo A?domu. YpaA? patiko tai, kad mes, vaikai, visi kartu. Tas vieningumas A?ia labai didelis. Muzika man yra ir pomAi??gis, ir malonumas, ir uA?siAi??mimas. Repeticijos bAi??na nelengvos, bet man labai patiko koncertuoti. Labiausiai patinka dainuoti dainAi?? ai??zMAi??lyna spalvaai???. A?inoma, pradA?ioje buvo scenos baimAi??. Buvo net ne truputA?, o labai baisu, bet pripratau. Ir kuo daugiau esu scenoje, tuo drAi??siau. Bijojau, kad suklysiu, bet dabar A?inau, kad visiems taip. Visi kartais klysta, net ir suaugusieji. IA?ties dabar man muzika labai patinka. Patinka ir koncertuoti. Supratau, kad nAi??ra ko bijoti. Tikriausiai kai buvau maA?as visokiA? nesAi??moniA? prisigalvodavau. AA? taip pat groju pianinu, lankau Vilniaus ai??zAi??A?uoliukoai??? muzikos mokyklAi??. UA?augAi??s norAi??A?iau bAi??ti futbolininkas, bet nenorAi??A?iau atitolti ir nuo muzikos, prarasti dainavimo talentAi??. IA? tikrA?jA? aA? ir mAi??gstu dainuoti, ir noriu dainuoti, ir jauA?iu malonumAi?? tai darydamas. Dainavimas duoda labai daug. ai??zTele Bim-Bamai??? muzika taip pat atvAi??rAi?? duris ir A? kitas A?alis. Ai??tai A?A? lapkritA? su kolektyvu planuojame vaA?iuoti A? A?ikagAi?? koncertuoti lietuviams.ai???

Ai??

Patricija PaA?usytAi??, 13 metA?

ai??zLankiau ai??zTele Bim-Bamai??? mokyklAi??lAi?? nuo 3 iki 6 metA?, po to mane priAi??mAi?? ir A? ai??zTele Bim-Bamai??? kolektyvAi??. Atsiminimai jau blanksta, bet jie labai malonAi??s ir A?ilti. Muzika yra dalis mano gyvenimo. Manau, vaikai, kurie A? savo gyvenimAi?? neA?sileidA?ia muzikos, daug netenka. Visi mes turime tiek pat valandA?. Jei yra noras, rasi laiko muzikai. Kai kurie juk trinasi be veiklos ir netenka daug brangaus laiko, kurA? galAi??tA? skirti mokytis dainuoti, groti. Kai kurie labai uA?siAi??mAi?? A?monAi??s spAi??ja padaryti labai daug. AA? pati per muzikAi?? atradau gyvenimo dA?iaugsmAi??. Su ai??zTele Bim-Bamai??? aplankiau ir maA?us, ir didelius Lietuvos miestus. Man labai patinka ai??zTele Bim-Bamai??? kolektyvas, patinka A?ia dainuoti. Visi mes A?ia labai linksmi, geraA?irdA?iai, pozityvAi??s, visi esame labai draugiA?ki, bendraujame vieni su kitais, nors mAi??sA? amA?ius ir skirtingas. Matyt, muzika mus jungia ir A?ildo. AA? pati esu nusifilmavusi viename muzikos klipe ir dabar tikrai labai smagu A? save pasiA?iAi??rAi??ti. Prisimenu, vaA?inAi??jome po A?vairias Lietuvos vietas, buvo dvi varginanA?ios dienos, bet liko labai graA?Ai??s ir geri prisiminimai. Muzika man atvAi??rAi?? labai daug keliA?!ai???

Pijus PaA?usys, 10 metA?

ai??zMano mama mane atvedAi?? A? ai??zTele Bim-Bamai???, bet ne uA? rankutAi??s, o tiesiog taip kartu atAi??jome. Man labai patinka dainuoti ir koncertuoti. Pirmas koncertas kAi??lAi?? jaudulA?, nes nebuvau dar pripratAi??s prie tiek daug A?moniA?. Prisimenu, kad dainavome dainas ai??zPupaai???, ai??zMusAi??ai??? ir kt. AtAi??jAi??s A? ai??zTele Bim-Bamai??? suradau daug draugA? ir patikAi??jau, kad galiu dainuoti. Mes koncertuojame A?vairiuose miestuose. BAi??na tokios linksmos ir A?domios kelionAi??s! Labai jA? laukiu. Kartais ir mane apima tinginukas, kartais nieko nesinori daryti, bet reikia savo tinginA? kaA?kaip iA?varyti. AA? mokausi Balio Dvariono muzikos mokykloje, groju fortepijonu. Dar neA?inau, ar uA?augAi??s bAi??siu muzikantas, bet norAi??A?iau.ai???

Ai??

Dominykas A?virblis, 11 metA?

ai??zAA? kartu su mama atAi??jau A? ai??zTele Bim-Bamai??? mokyklAi??lAi??, kuri buvo Simono Daukanto progimnazijoje. Prisimenu, kad ten bAi??davo pamokAi??lAi??s, per kurias mes mokAi??mAi??s dainuoti. Ten buvo A?iAi??rima, kaip tu dainuoji, ar intonuoji. Ir mane ten pastebAi??jo, patekau A? ai??zTele Bim-Bamai??? muzikos grupAi??. KodAi??l aA?? Manau, kad mokAi??jau prajuokinti (juokiasi). Ai??i savybAi?? padeda, kai esi labai liAi??nas pats, kai kitas yra labai liAi??dnas. Manau, muzikantas turi mokAi??ti prajuokinti publikAi??. AiA?ku, viskas priklauso nuo atliekamos muzikos. Jei kalbame apie operAi??, tai jAi?? reikia atlikti rimtai ai??i?? ten jau nAi??ra laiko juokams. Na, bet jei tai kokia nors linksma muzika ai??i?? labai gerai yra uA?vesti publikAi??. Manau, man lengvai sekasi tAi?? padaryti. Labai labai gera uA?vesti publikAi?? (rodo aukA?tyn pakeltAi?? nykA?tA?)! A?inokit, taip smagu, kai tu bendrauji su publika ir ji tau atsako. Kad publika su manimi bendrauja, A?inau iA? plojimA?, A?Ai??ksniA?. Smagu! Tada apima toks jaudulys, bet kartu ir pakylAi??jimas. A?inau, kad mane palaiko daug A?moniA?. Kaip solistas dainuoju ne taip ir daA?nai. Gal man dar kartais trAi??ksta truputA? drAi??sos. ai??zTele Bim-Bamai??? dainuoju nuo 4 metA?. Muzika man dabar yra rimtas reikalas, bandau jAi?? suprasti. IA? pradA?iA? muzika man buvo paprastas dalykas, kurA? girdi, o dabar jau yra tai, kAi?? ir pats galiu sugroti, padainuoti, sukurti. Kartais ateina A? galvAi?? ir visokios improvizacijos ai??i?? tai labai dA?iugina mane. AA? groju ir fortepijonu. Kartu su kolektyvu esu koncertavAi??s visoje Lietuvoje. Tiesa, daugiausia koncertA? buvo Vilniuje, bet visuose miestuose koncertai smagAi??s. IA?Ai??jimas A? scenAi?? mane moko drAi??sos. Muzika yra tikrai geras dalykas. Jei kai kurie vaikai laikAi?? leidA?ia prie ekranA?, tai jie visA? pirma gadina akis ai??i?? tai nAi??ra gerai, reikia susimAi??styti. BAi??tA? puiku, jei vaikai mokytA?si klausytis ir tos rimtosios muzikos, mat dabar visi tie pop… Ar visa tai muzika? Reikia mokAi??ti klausytis visokiA? muzikos A?anrA?. Linkiu vaikams drAi??sos, pasitikAi??jimo, mokytis muzikos. A?inokit, iA? karto nAi?? vienas negali gerai dainuoti ai??i?? reikia mokytis, mokytis, mokytis!ai???