NetolimA? dienA? pAi??dsakais

A?URNALAS: METAI
TEMA:Ai??A?eA?Ai??niA?kos impresijos
AUTORIUS:Ai??Astrida PetraitytAi??
DATA: 2014-03

A?eA?Ai??niA?kos impresijos

Pirmojo nepriklausomos Gruzijos prezidento post mortem istorija

A?eA?Ai??nija netikAi??tai, bet, matyt, dAi??sningai A?sirAi??A?Ai?? A? Algirdo Patacko gyvenimAi?? ryA?kiu, skaudA?iu motyvu. Ai??vykis, jA? A?traukAi??s A? A?eA?Ai??niA?kA? kovA? peripetijas, buvo A?eA?Ai??nijos Respublikos IA?kerijos prezidento DA?ocharo Dudajevo apsilankymas Lietuvoje 1992-aisiais ai??i?? A?eA?Ai??nams kaip tik atkovojus nepriklausomybAi??.

…mes mandagiai rusus iA?grAi??dom, jiems dar butus KaraliauA?iuje statAi??m, o A?eA?Ai??nai darAi?? paprasA?iau: sAi??da ginkluoti vyrai A? ai??zsamosvalAi??ai???, atakuoja rusA? karinAi??s bazAi??s vartus ir ai??i?? duoda kelias valandas iA?sineA?dinti… Bet nebuvo jokiA? rusA? A?udymA? ai??i?? tie, kur nuo seno gyveno, taip ir liko gyventi.

DA?. Dudajevas Lietuvoje buvo priimtas pusiau ai??i?? susitiko su Vytautu Landsbergiu ir po LietuvAi?? pavaA?inAi??jo, bet valstybinio rango A?iam vizitui nebuvo suteikta, oficialiA? pagarbos A?enklA? vengta. Ir pats A?eA?Ai??nijos prezidentas, savo rytietiA?kAi?? dosnumAi?? sumanAi??s pademonstruoti, nelabai pataikAi?? A? vakarietiA?ko stiliaus mAi??gAi??jA? A?irdis ai??i?? A?tai, aplankAi??s vienAi?? Ai??kininkAi??, susiA?avAi??jAi??s tuo A?mogum ir jo darbais, Ai??mAi?? ir padovanojo ai??i?? motociklAi?? su priekaba… Ta priekaba puikiai A?sipynAi?? A? skeptikA? paA?aipas…

…Buvo A?venA?iama NepriklausomybAi??s A?ventAi?? ai??i?? dar karA? ir nuojautos nebuvo, atrodAi?? ai??i?? neA?manoma, kad kokia nors galybAi?? pasikAi??sintA? A? A?iAi?? stipriAi??, kovingAi??, orumAi?? labiau nei gyvybAi?? vertinanA?iAi?? tautAi??. Ai??tai A? didA?iulA? stadionAi?? daugiatAi??kstantinAi?? minia susirinko A?vAi??sti nacionalinAi??s A?ventAi??s, visi A?iAi??rovai, kAi?? jau kalbAi??t apie sargybAi??, ai??i?? ginkluoti. Lietuviai sveA?iai ai??i?? du Algirdai, Patackas ir Endriukaitis, garbingai pasodinti A?alia prezidento specialioj tribAi??noj (toj paA?ioj vietoj, kur vAi??liau buvo susprogdintas kolaborantas Kadyrovas vyresnysis), o DA?ocharo vyrukai, savo A?autuvus su optiniais taikikliais nukreipAi?? A? miniAi??, A?valgosi tarsi pro kokA? binoklA? teatre… Bet kai A?autuvo vamzdis, ai??zA?ukuodamasai??? stadionAi??, sustojo ties lietuviais, ir garbiesiems sveA?iams tapo kiek nejauku… Ir pati A?ventAi?? ai??i?? ne liAi??liuojanti, bet kraujAi?? kaitinanti. Koncertas kaip koncertas, dA?igitiA?ki ritmai A?irdA? stipriau verA?ia plakti, bet kulminacija po visA? dainA? ir A?okiA? ai??i?? atviroje platformoje aplink stadionAi?? veA?ama vilkAi??. Tai juk A?eA?Ai??nijos simbolis ai??i?? vilkAi??, staugianti naktA? A? mAi??nulA?! Ir vienu ypu stadione ai??i?? gal deA?imt tAi??kstanA?iA? A?Ai??viA? A? virA?A?! Po kurtinamo trenksmo ai??i?? iA?tisinis parako debesis, dar jo smarsas, A? A?nerves besigrauA?iantis… Algirdui tik sukirbAi??jo: nepavydA?iu tiems, kas bandys A?iuos vyrus uA?kabinti… (netrukus karAi?? pradAi??jusiai Rusijai iA? tiesA? nebuvo ko pavydAi??ti). SuvalkieA?iui EndriukaiA?iui toks pAi??stijimas suskaudino A?irdA?, neiA?tvAi??rAi??s jis ir padAi??savo: ai??zKiek jAi??s A?ia iA?A?audot…ai??? Bet iA?didA?iai buvo atsakyta ai??i?? turim A? valias… Tikrai ai??i?? kai juos nuveA?Ai?? A? kalnus, bevaikA?tinAi??jant palydovas mostelAi??jo ranka A? slAi??nA?: va, A?ia mAi??sA? sandAi??liai, kovinAi??s atsargos. Algirdas A?inojo, kad Dudajevas visus naftos dolerius skiria ginkluotei. O kariuomenAi?? sudaryta taip: pirmiausia NacionalinAi?? gvardija, t. y. rinktiniai Dudajevo sargybiniai; greta reguliariosios armijos iA? A?auktiniA? ai??i?? kiekvienas kaimelis turi savo gynAi??jA? bAi??rA?, kilus pavojui prisijungiantA? prie bendrA? kariniA? pajAi??gA?.

Susitikimas su Nacionaline gvardija Algirdui padarAi?? didelA? A?spAi??dA?. Ai??tai veA?a juos Dudajevo A?monAi??s per gyvenvietAi??, gana apA?epusiAi??, Algirdui akA? dirgina tebekabantys sovietiniai lozungai ai??zZa Rodinu!ai??? ir panaA?Ai??s, bet akivaizdu, A? tokius niekus vietiniai tiesiog nekreipia dAi??mesio. AtvaA?iavus A? gvardijos bAi??stinAi??, Ai??amilis Basajevas davAi?? komandAi?? iA?sirikiuoti ai??i?? tai vis sveA?iA? garbei. Be jokios skubos, atsainiai tarsi pasivaikA?A?iodami, koja uA? kojos sustojo A? gana palaidAi?? eilAi?? ai??i?? bet A?iurpuliukai nuo tA? atseit vangiA? judesiA? vyriA?kiA? vis tiek per nugarAi?? perAi??jo: nuo kiekvieno A? visas puses styrojo vamzdA?iai, ant dirA?A? kybojo granatos…

Garbingieji sveA?iai iA? Lietuvos buvo ir A? pirtA? nuvesti, o pirtis priklausAi?? Ruslanui Madalovui, mAi??siA?kio Sergejaus Madalovo, VST generolo, broliui. Kaip daugelis pastatA? A?ia, apA?epusi iA? lauko ir pirtis; bet viduje viskas kaip ir turi bAi??ti. Jau lietuviai rengiasi, ruoA?iasi pertis, bet nuskamba A?inia: atvyko ginkluotA? vyrA? dalinys. A?eA?Ai??niA?kai savitas dalinys ai??i?? kovingo vado Labazanovo suburtas, kariaujantis prieA? rusus, bet nepaklAi??stantis Dudajevui. Lietuvius nukratAi?? baimAi??s A?iurpulys ai??i?? A?tai jie, Dudajevo sveA?iai, uA?speisti ginkluotA? vyrA?, lyg ir Dudajevo prieA?A?, jau suAi??jusiA? vidun! Bet rytietiA?ko svetingumo taisyklAi?? nebuvo sulauA?yta; vado, juodbruvo A?eA?Ai??no skvarbiu erelio A?vilgsniu, jiems pasakyta: pirmi atvaA?iavot, pirmi ir iA?simaudykit, mes palauksim.

…ne visi A?eA?Ai??nai juodbruvi, yra net A?viesiaplaukiA?, mAi??lynakiA?. Tai seniausia Kaukazo rasAi??, archajiA?kos kilmAi??s. Labai skiriasi nuo gruzinA?, A?eA?Ai??nAi?? iA?kart atskiriu.

Algirdo dAi??mesA?, suprantama, patraukAi?? A?spAi??dinga vado figAi??ra. AukA?tas, juoda kario uniforma ir, visai netikAi??ta ai??i?? tarsi kAi?? tik nuA?veisti batai, lakierkosai??i?? O juk aplink ai??i?? purvynaiai??i?? Visoje A?eA?Ai??nijoje rudenA? ai??i?? purvas, gatvAi??se nepraeisi neiA?siterlinAi??s batA?. (Bet namuose ai??i?? A?varu, visur kilimAi??liai. Ai??Ai??jAi??s iA?kart turi nusiauti. Ten jau moters vieA?patija…)

Lietuviai, kiek pAi??rAi??si, kiek nesipAi??rAi??, skubAi??jo uA?baigti A?varinimosi procedAi??rAi??. Neilgai trukus jiems teko bAi??ti liudininkais ai??i?? tiesa, iA? saugaus gal dviejA? kilometrA? atstumo ai??i?? kaip prezidento gvardijos kariai A?iuos maiA?tininkus sutriuA?kino.

Viagra Soft purchase

O tas maiA?tingasis vadas ai??i?? sAi??dAi??jAi??s kalAi??jime, nes nuA?udAi?? A?monAi??, aptikAi??s jAi?? su meiluA?iu. Ir tarp Dudajevo A?moniA? sAi??dAi??jusiA? kalAi??jime nemaA?ai ai??i?? tokie ten paproA?iai…

Algirdas lankAi??si A?eA?Ai??nijoje ir tarpukariu ai??i?? buvo pasibaigAi??s vienas karas su Rusija, A?iai tarsi pasidavus, sudaryta vadinamoji Chasavjurto sutartis, suteikusi poros metA? atokvAi??pA?. Tuo laikotarpiu Zelimchanas Jandarbijevas, su oficialiu vizitu nuvykAi??s A? MaskvAi??, derAi??josi su Jelcinu kaip lygus su lygiu. Bet netrukus Rusija A?eA?Ai??nijAi?? vAi??l klastingai uA?puolAi??.

Algirdui teko tarptautinio stebAi??tojo vaidmuo, perlaidojant pirmAi??jA? Gruzijos prezidentAi?? ZviadAi?? GamsachurdijAi??.

…tAi?? iA? Landsbergio kohortos ai??i?? iA? tA?, kuriuos nepriklausomybAi?? perestroikos metu atgavusios A?alys iA?sirinko prezidentais… Beveik visi jie nuA?udyti: AzerbaidA?ano prezidentas Abulfazas ElA?ibAi??jus, kaip A?tariama, buvo nunuodytas, autokatastrofoje A?uvo Ukrainos Liaudies fronto vadovas ViaA?eslavas A?ornovilas, buvo nuA?udyti trys iA? eilAi??s A?eA?Ai??nijos prezidentai ai??i?? DA?ocharas Dudajevas, Aslanas Maschadovas ir Zelimchanas Jandarbijevas. Gyvas tik mAi??sA? Landsbergis…

Zviado Gamsachurdijos jaunystAi??s situacijAi?? Algirdas su pagarbia paA?aipa prilygins vencloviA?kajai: tAi??vas ai??i?? raA?ytojas klasikas Konstantinas Gamsachurdija, sAi??nus, studijuojantis Maskvoje, nuosaikiai disidentauja… Bet Zviadas Gamsachurdija buvo prispaustas, teko spaudoje paskelbti atgailos laiA?kelA?… Jo autoritetas po to gal ir sumaA?Ai??jo, vis dAi??lto, nepriklausomybAi??s vAi??jams padvelkus, vAi??l atgijo ai??i?? buvo iA?rinktas pirmuoju nepriklausomos Gruzijos prezidentu.

…bet jis nesugebAi??jo suvaldyti situacijos, kuriAi?? vargu ar galima buvo suvaldyti, A?sigijo daug prieA?A?. Pirma prieA?astis ai??i?? Zviadas Gamsachurdija buvo kilAi??s iA? vakarA? Gruzijos ai??i?? Mingrelijos… O Gruzija labai marga, gruzinas yra savotiA?ka abstrakcija, nes yra svanai, mingrelai, abchazai, adA?arai ir kiti ai??i?? beveik atskiros gentinAi??s tautybAi??s. Gruzija ai??i?? nedidelAi?? imperija.

Taigi prezidentas Gamsachurdija buvo nuverstas, turAi??jo bAi??gti ai??i?? atsidAi??rAi?? A?eA?Ai??nijoje, Grozne. A?eA?Ai??nijos valdA?ia jam skyrAi?? vilAi?? ai??i?? A?iame apA?epusiame mieste visai A?spAi??dingAi??. Algirdas kartu su lietuviA? delegacija turAi??jo progos nuverstAi??jA? Gruzijos prezidentAi?? aplankyti.

…elegantiA?kas, aukA?to stoto, lAi??tai A?nekantis, nenoriai bendravo, be ypatingo entuziazmo. PavargAi??s A?mogus.

O A?alia ai??i?? A?mona Manana, ne tik A?eimyninio gyvenimo vadA?ias A? savo rankas paAi??musi, bet ir pretenduojanti A? A?takos darymAi?? politikoje. Jos temperamentingumas Algirdui regAi??sis neadekvatus.

TolesnAi?? Gamsachurdijos istorijAi?? patirs jau iA? tolo. PradAi??jus Gruzijoje braA?kAi??ti Eduardo Ai??evardnadzAi??s valdA?iai, Gamsachurdija nutarAi?? grA?A?ti Gruzijon, matyt, vildamasis atsikovoti turAi??tAi??jA? postAi?? ir garbAi??. Mananai su sAi??numis Cotne ir Georgijum likus Grozne, jis iA? pradA?iA? apsistojo gimtojoje Mingrelijoje, VakarA? Gruzijoje, ir paskelbAi?? atkuriAi??s vyriausybAi?? tremtyje. Bandymas grA?A?ti A? TbilisA? buvo nesAi??kmingas, eksprezidentAi?? ir jo bAi??rA? mAi??ginta sugauti ir sunaikinti, jiems teko slapstytis kalnuose. Nelaimei, jam pasireiA?kAi?? diabetas ai??i?? klajonAi??ms po kalnus, kai reikAi??davo beveik kasdien keisti nakvynAi??s vietAi??, tapo nebepajAi??gus. Algirdui tai papasakos Visarionas GuguA?vilis, buvAi??s Gamsachurdijos laikA? Gruzijos premjeras, irgi partizanA? bAi??rio narys. VienAi?? naktA?, prisiglaudAi?? valstieA?io troboje, jie miegojo sveA?iams skirtame kambaryje, mAi??siA?kai alkieriuje; Gamsachurdija iA?Ai??jAi??s A? kalnus meldAi??si, paskui grA?A?o, atsigulAi??. GuguA?vilA? staiga paA?adino A?Ai??vis… Taip iA? gyvenimo pasitraukAi?? pirmasis nepriklausomos Gruzijos prezidentas Zviadas Gamsachurdija, nenorAi??damas bAi??ti kitiems naA?ta, nes galAi??jo A?Ai??ti visas bAi??rys. IA? pradA?iA? bendraA?ygiai savo vadAi?? palaidojo tiesiog kalnuose ai??i?? uA?versdami akmenimis kAi??nAi??, vAi??liau perlaidojo valstieA?io sodyboje, darA?inAi??je, nesupylAi?? jokio kapo ai??i?? palaidojimo vieta turAi??jo likti slapta.

Gamsachurdijos ir Dudajevo santykiai buvo ne tik draugiA?ki ai??i?? juos siejo bendras likimas, Gamsachurdijos vyriausybAi?? pripaA?ino A?eA?Ai??nijos nepriklausomybAi??, tad A?eA?Ai??nijos prezidentas nutarAi?? ai??i?? jo pareiga pasiekti, kad pirmasis kaimyninAi??s A?alies prezidentas bAi??tA? palaidotas kaip pridera. Ai??evardnadzAi?? su tuo tarsi sutiko, bet, matyt, A?i idAi??ja jam nebuvo labai prie A?irdies ai??i?? prasidAi??jo vilkinimas…

A?eA?Ai??nijos draugams Lietuvos parlamente buvo pasiA?sta A?inia: reikalingi pirmojo Gruzijos prezidento valstybinio perlaidojimo stebAi??tojai… Seime tuoj sudaryta tarptautiniA? stebAi??tojA? delegacija ai??i?? A?inoma, be Algirdo neapsiAi??jo.

Jie nuskrido A? GroznAi??, rusA? tvirtovAi??s vietoje pastatytAi?? miestAi??, apsigyveno vieA?butyje, A?kurtame paprasA?iausiame daugiabutyje, tik kaA?kodAi??l pavadintam ai??zFrancuzskaja gostinicaai???. Kita, VakarA? A?aliA? stebAi??tojA? grupAi?? apsistojo Gruzijoje, Tbilisyje. Ai??ioms dviem uA?sienio delegacijoms jau A?sikAi??rus, nusiteikus bet kuriAi?? minutAi?? dalyvauti iA?kilmingoje ceremonijoje, tarp Ai??evardnadzAi??s ir Dudajevo vis dar vyksta intensyvus susiraA?inAi??jimas… Akivaizdu, kad kiA?asi jAi??gos, norinA?ios perlaidojimAi?? sustabdyti. VakarA? stebAi??tojai, nors Tbilisio vieA?butyje ir gyveno visai komfortiA?kai, palaukAi?? A?iek tiek numojo ranka A? tAi?? rytietiA?kAi?? betvarkAi?? ir iA?vaA?iavo. KantrybAi?? trAi??ko ir lietuviams ai??i?? vienas po kito namo iA?keliavo ir A?ie. Liko tik Algirdas ai??i?? buvo davAi??s A?odA?… Ir Vasario 16-oji vieA?buA?io nejaukume atA?vAi??sta, o jokiA? A?iniA? apie iA?kilmingA?jA? laidotuviA? dienAi?? ir valandAi??… A?eA?Ai??niA?kajai komandai Algirdas liko kone paskutiniu koziriu prieA? Ai??evardnadzAi?? ai??i?? jie spaudA?ia lietuvA? parlamentarAi?? raA?yti Gruzijos prezidentui laiA?kAi??, bAi??tinai kreipiantis: ai??zGluboko uvaA?ajemyj…ai??? Bet Algirdas uA?sispyrAi??s nelyg oA?ys ai??i?? neraA?ys taip, nes ai??znie uvaA?ajetai???… Kiek pamygAi?? jA?, galiausiai A?eA?Ai??nai A?vardijo: ai??zPravilno postupajeA?…ai??? Visam mAi??nesiui Algirdas uA?strigo Grozne, bet viena buvo gerai ai??i?? kas kelios dienos aplankydavo DA?ocharAi?? DudajevAi?? jo kabinete, kur ilgai kalbAi??davosi A?vairiomis temomis. PrezidentAi??ra buvo A?sikAi??rusi bene A?auniausiame daugiaaukA?A?iame Grozno pastate, vadintame ai??zPrezidentskij dvorecai??? (dabar nuA?luotame nuo A?emAi??s pavirA?iaus). Algirdas A?eidavo A? prieA?kambarA?, kur keletas NacionalinAi??s gvardijos vyrukA? tai ant sofos, tai ant foteliA? iA?dribAi??. Matyt, po naktiniA? operacijA? ai??i?? toji sargyba prie prezidento durA? jiems nelyg poilsis. Bet, Algirdui pasirodA?ius, visi paA?oka ai??i?? mat jis barzdotas, o tai jau A?eA?Ai??nams vyresnumo A?enklas, nebAi??tinai pagal amA?iA?.

Savo ai??zprancAi??ziA?kamai??? vieA?butyje Algirdas A?iauriai A?alo ai??i?? nebuvo A?ildoma, jis visAi?? dienAi?? neiA?sinerdavo iA? palto, ir naktA? miegodavo su juo. Bet nors pirmAi??sias savaites nenuobodA?iavo ai??i?? vis bAi??davo kur pakvieA?iamas, palydimas, paveA?iojamas po kalnus… Ai??tai apsilankAi?? Islamo institute ai??i?? jA? patA? pirmAi??jA? A?steigAi?? Dudajevas (va, pirmiausia ne valdA?ios institucijAi??, o tai, kAi?? laikAi?? svarbiau uA? valdA?iAi??…). A?eA?Ai??nA? tautos prigimtis jam atsivAi??rAi?? po truputA?, ne tik tiesiogiai, bet ir per iA?samius pokalbius su artimu biA?iuliu Ruslanu A?imajevu, intelektualu, uA?sienio reikalA? ministru (jau A?uvAi??s).

PaA?inimo alkiu niekad nesiskundAi??s, ir A?ia Algirdas sau vis primindavo: kaip A?domu! Bet grauA?Ai?? nostalgija, mylimA? A?moniA? ilgesys. Telefoninius skambuA?ius irgi galAi??jo vertinti kaip atrakcijAi??, nors tarpais gerokai susinervindavo: renka lietuviA?kAi?? numerA? vieA?buA?io kambaryje, jau net nesitikAi??damas, kad po pirmo ar bent antro, treA?io karto sujungs ai??i?? prireikia keliA? A?imtA? sukimA?, taip ir valandAi?? ar dvi prie aparato gali galuotis, staiga ai??i?? sujungAi??! Bet ir pokalbio vidury, vos pajutus atgimstantA? ryA?A? su brangiu A?mogumi, staiga ima ir iA?sijungia. O kaip artimieji tuose toliuos? Telieka raA?yti eilAi??raA?A?ius ai??i?? o taip, poetinis A?kvAi??pimas vienumos valandAi??lAi??mis AlgirdAi?? vAi??l ant sparnA? kAi??lAi??ai??i??

…o telefono kriauklAi??j jAi??ra oA?

kaip jAi??ra oA? A?velnus artumas tavo

kvAi??pavimas tylus. Bet jau pagavo

mus sAi??kurys mirties ai??i?? iA?plauksiu tiktai aA?…

Nors ir pakvieA?iamas A? sveA?ius, pavaiA?inamas ai??i?? bet kuo toliau, tuo reA?iau ai??i?? Algirdas netrukus pasijuto bebaigiAi??s iA?leisti atsiveA?tuosius pinigus, teko tenkintis uA? paskutinius graA?ius pirkta kvietine duona, nepaprastai skania (beje, iA? lietuviA?kA? miltA?) ir arbata. NervinAi?? A?tampa vis stiprAi??jo dAi??l neA?inios: duos leidimAi?? Ai??evardnadzAi??, neduos? Jei duos ai??i?? kiek dar truks? Kaip A? tas ilgas ai??zatostogasai??? bus paA?iAi??rAi??ta Seime?

…jei taip dabar ai??i?? mane jau bAi??tA? nuskalpavAi??, tuomet A?iAi??rAi??ta laisviau.

Kad ir kokiA? bAi??ta rAi??pesA?iA? ir ilgesio, kur kas intensyvesnis nei Lietuvoje gyvenimo dA?iaugsmas virpino kiekvienAi?? lAi??stelAi??. Algirdas bandAi?? ai??zmoksliA?kaiai??? sau aiA?kinti: gal kalnA? oras taip veikiaai??i?? JautAi??si A?valus, gyvybingas ir entuziastingas, nors naktys neiA?miegotos dAi??l A?alA?io, nors Grozne akis bado apA?epusios gatvAi??s, bet uA?tai knygynuose gausybAi?? rusiA?kos klasikos uA? kapeikasai??i??

Jau mAi??nesA? bergA?dA?iai pralAi??kuriavus, staiga A?inia ai??i?? skrendam!

Dar Lietuvai A?ioje misijoje atstovavo Vytautas Eidukaitis, net Algirdo akimis ai??i?? avantiAi??ristiA?ka natAi??ra gerAi??ja prasme; A?is profesionalas lakAi??nas ir Afganistane karo metu turAi??jAi??s progos paskraidyt, uA?sitarnaut papulkininkio laipsnA? (nors apie tai nemAi??go pasakoti). KilAi??s iA? Suvalkijos, didelis Lietuvos patriotas, kartais net egzaltuotai tuos jausmus reiA?kiAi??s. Vikrus, landus, komunikabilus, mokAi??s tvarkyti keblius reikalus, prieiti ir praeiti kur reikia; su visais, o ypaA? su Dudajevo A?eima, paA?A?stamas, gelbAi??jAi??s A?eimos narius kritiA?kais momentais.

…be jo nebAi??tume nieko nuveikAi??ai??i??

buy doxycycline

Ai??tai kaip tuos A?vykius apraA?o A?eA?Ai??nA? raA?ytojas Deni Muchammadas (dabar gyvenantis PrancAi??zijoje) savo knygoje, iA?verstoje A? lietuviA? kalbAi?? (ai??zAi??iandien! Rytoj bus per vAi??luai???, 2008, p. 125ai??i??139):

Po keliA? dienA? Z. Jandarbijevas nepriklausomos A?eA?Ai??nijos Respublikos prezidentui pateikAi?? sAi??raA?Ai?? bendrakeleiviA?, kurie turAi??jo vykti su juo A? GruzijAi??. ai??zAi??A? A?mogA? iA? delegacijos sudAi??ties teks iA?braukti, ai??i?? tarAi?? DA?ocharas Dudajevas ir riebia linija pabraukAi?? vienAi?? pavardAi??. ai??i?? Jei A?is A?mogus iki A?iol gyvas, tai ne jo nuopelnas ai??i?? tiesiog Dievas dAi??l kaA?ko svarbaus jA? saugo. Jis visiA?kai neturi A?mogui A?gimto savisaugos instinkto.ai???

ai??zIr jei, neduok Dieve, jam dAi??l mAi??sA? kaltAi??s kas nors atsitiks, gAi??dos neiA?-vengsime. Ne, ne, to negali bAi??ti. Imk kAi?? tik nori, tik ne jA?.ai??? ai??i?? ai??zBet jis pats pasisiAi??lAi??!ai??? ai??i?? prieA?taravo Jandarbijevas. ai??zAA? pasakiau ne, ir nepraA?ykai???, ai??i?? didelAi??s DA?ocharo akys iA? pasipiktinimo dar labiau padidAi??jo, jos tarsi svaidAi?? A?aibus. Kaip kariA?kis DA?. Dudajevas nemAi??go, kai pavaldiniai jam prieA?taraudavo.

ai??i?? Be jo, vaA?iuoti sutiko kitas tau gerai paA?A?stamas lietuvis, karo lakAi??nas Vytautas Eidukaitis. Jis, kaip jo kraA?tietis, prilaikys AlgirdAi?? PatackAi??.

ai??i?? AA? pasakiau ne, ir taA?kas.

ai??i?? Tai kas tada, tavo galva, A?egnosis, ar aA??

ai??i?? A?egnotis… Kam A?egnotis? ai??i?? Dudajevas iA? netikAi??tumo staA?iai nuvirto A? krAi??slAi??.

ai??i?? Matote, kai mirA?ta A?mogus, nesvarbu, kokio jis bAi??tA? rango, musulmonai kelia rankas prie veido ir kalba ai??zDOAai???, krikA?A?ionys A?egnojasi ir kalba ai??zTAi??ve mAi??sA?ai???. AA?, kaip musulmonas, negaliu skaityti krikA?A?ioniA?kA? maldA? ir A?egnotis. Dabar tu supranti, kad Algirdas Patackas yra suverenios, europinAi??s, krikA?A?ioniA?kos Lietuvos A?galiotasis atstovas.

ai??i?? O kitA? A?galiotA?jA? dabar pas mus nAi??ra?

ai??i?? Yra, bet jie yra iA? islamo valstybiA? ir A?egnotis taip pat negali.

ai??i?? Bet A?iAi??rAi??k, Zelimchanai, jei A?itam lietuviui kas nors nutiks, tai geriau gyvas man A? akis nepatek…

Apie tai, kuo A?i kelionAi?? jiems visiems gali baigtis, Zelimchanas stengAi??si negalvoti. Bet jis negalAi??jo negalvoti apie AlgirdAi?? PatackAi??. Nejaugi jis toks patra-kAi??s, kaip jA? apibAi??dino DA?ocharas? Reikia pasakyti saviA?kiams, kad nenuleistA? nuo Algirdo akiA?.

Kol Zelimchanas mAi??stAi??, lAi??ktuvas, stebuklingai pernAi??rAi??s per kalnus, sAi??kmingai nusileido.

ai??zAA? A?dAi??miai stebAi??jau Lietuvos atstovus AlgirdAi?? PatackAi?? ir VytautAi?? EidukaitA?, ai??i?? vAi??liau sakAi?? Zelimchanas Jandarbijevas. ai??i?? Eidukaitis labai tylus, leidA?ia savo oponentui iA?sikalbAi??ti, nepatiklus. Patackas ai??i?? visiA?ka jo prieA?ingybAi??, nepaprastai guvus, impulsyvus. Ir dabar, kai neA?inia, kas mAi??sA? laukia, jis visas A?vyti. IA?kart matyti, kad jis savo stichijoje, pavojus tik skatina jA?. Bet, didysis Alache, kaip jis panaA?us A? A?eA?Ai??nus ne tik iA?vaizda, bet ir charakteriu. Net kai jis rodAi?? dokumentus, gruzinai nepatikliai lingavo galvas.ai???

RytAi?? vyriausybinAi?? delegacija, vadovaujama viceprezidento Zelimchano Jandarbijevo, susAi??do Grozno oro uoste A? lAi??ktuvAi??, A?sikAi??lAi?? ir iA? anksto paruoA?tAi?? cinkuotAi?? karstAi??. Asmens sargybinis, atsineA?Ai??s kAi?? tik iA?keptos kaukazietiA?kos duonos paplotAi??lA?, pavaiA?ino ir kitus ai??i?? Algirdas akimirksniu prarijo skaniai sotA? gabalAi??lA?. Kartu skrido buvAi??s Gamsachurdijos asmens sargybinis keistu, bet, pasirodo, visai daA?nu Gruzijoje vardu ai??i?? Robinzonas. Palankaus Algirdo dAi??mesio sulaukAi?? Mirabas K., buvAi??s Gruzijos parlamento pirmininkas, dar jaunas, fiziko iA?silavinimAi?? turintis A?mogus, savo dorumu primenantis 6-ojo deA?imtmeA?io rusA? disidentus (jis turAi??jo likti pernakt lAi??ktuve, nes galAi??jo bAi??ti suimtas; visAi?? naktA? A?alo, nors Ai??evardnadzAi??s parankiniai buvo A?adAi??jAi?? juo pasirAi??pinti).

Jau nusileidus Tbilisyje, Algirdo akis patraukAi?? neA?prastas vaizdas ai??i?? ant palmiA? pAi??psantis sniegas nelyg vatos gniuA?ulai, o iA?lipus padvelkAi?? oro gaiva. Jie buvo nuveA?ti A? kaA?kokA? senovinA? medinA? namAi?? deryboms. Kad reikalai neisis labai sklandA?iai, Algirdui iA?kart signalizavo ai??zGruzijos pusAi??ai??? ai??i?? karikatAi??riA?ki ai??i?? Gogolio plunksnos besipraA?antys ai??i?? personaA?ai, gerai A?mitAi??, Ai??evardnadzAi??s komandaai??i??

…kaukazietiA?kas mAi??sA? brazauskiniA? variantasai??i??

Kai jau Algirdui buvo suteiktas A?odis, jis nepraleido progos apeliuoti A? gruzinA? garbAi??s jausmAi?? ai??i?? ar ne gAi??da, kad prezidentas guli svetimoje A?emAi??je!

Algirdas buvo ir gruzinA? kaip reikiant pagerbtas ai??i?? apgyvendintas Berijos rAi??muose, iA? gryno marmuro, bet neA?ildomuose, tad alsuojanA?iuose akmens A?alA?iu. UA?klotA? lyg ir gana, bet atsigulAi??s ton kone marmurinAi??n lovon suA?Ai??li iki gyvo kaulo, uA?migti neA?manoma. Tad vAi??l kAi??lAi??si, Ai??mAi?? koridoriais, vestibiuliais klydinAi??t ai??i?? aptiko armAi??nA? kompanijAi??, jie, A?inoma, tuoj pakvietAi?? A? savAi??jAi?? vakaronAi??, suA?ildAi?? geru konjakuai??i?? Bet teko prikandus lieA?uvA? tylAi??t ai??i?? emocingieji armAi??nai Ai??mAi?? piktintis A?eA?Ai??nais, tada Algirdas akivaizdA?iai patyrAi??, kokie iA?bandymai laukia Kaukazo, kaip toli iki santarvAi??s, nors prieA?as bendras ai??i?? Rusija.

KitAi??dien jie vAi??l susAi??do A? savAi??jA? lAi??ktuvAi??, iA? Tbilisio perskrido A? ZugdidA?, Mingrelijos sostinAi??. PeizaA?as nykokas, jokio pietietiA?ko spalvingumo ai??i?? dykvietAi??, kur teauga viena kita apA?iurusi palmAi??, matyti kareiviai apdribusiom uniformomai??i?? Bet ai??i?? keblumas: A? tAi?? kaimo sodybAi??, kur buvo slaptasis Gamsachurdijos kapas, reikia skristi sraigtasparniu, tik keliolika telpa, tad kas pasilieka? Visi verA?iasi skristi; Algirdui ir ausis paskaudo nuo jA? karA?tA? kalbA?, ginA?A?, riksmA?, net ir kalaA?nikovu pagrasinantai??i?? Algirdui vieta garantuota, o tuo labiau ai??i?? Robinzonui, vieninteliam A?inanA?iam kapo vietAi??. Jandarbijevas toj suirutAi??j mesteli Algirdui: ai??zPrismatrivaj za nim [nepaleisk jo iA? akiA?]ai???, ai??i?? iA? tikrA?jA?, jei kas atsitiktA? Robinzonui, visa jA? misija A?lugusi! Algirdas ir laikosi vis prie jo. Staiga privaA?iuoja A?iguliukas, iA? jo iA?A?okAi?? vyrai A?iumpa RobinzonAi??, A?sigrAi??da, Algirdas ai??i?? iA? paskos, bet tiek ir tespAi??jo ai??i?? vaA?iuoja kartu su neA?inia kieno pagrobtuoju svarbiausiu misijos A?mogum. Nelyg kokiame holivudiniame trileryje, nieko nesusigaudydamas, Algirdas su visa keistAi??ja kompanija lekia didA?iuliu greiA?iu per duobesai??i?? Staiga kita maA?ina jiems iA? priekio, sustoja uA?tverdami keliAi??, iA?sirita keli, irgi iki dantA? ginkluoti, barniai, grAi??mojimai, jie vAi??l A?grAi??dami A? A?iguliukAi??, A?is apsisuka ir ai??i?? atgal A? oro uostAi??. Algirdas taip ir liko nesupratAi??s, kas ten ir dAi??l ko A?vyko.

Galiausiai susiruoA?ta skristi, po ilgA? ir karA?tA? derybA? nutarus ai??i?? skris aA?tuoniolika. Bet, sulipus A? sraigtasparnA?, suskaiA?iuoja ai??i?? dvideA?imt penki!!! Sraigtasparnis, vos pakilAi??s, staiga ai??i?? plumpt visu svoriu ant A?emAi??s, Algirdas vos lieA?uvio nenusikando. Bando pakilti ir vAi??l ai??i?? plumpt. Ai??iaip taip pakilo, bet ai??i?? kokios garantijos? Kas beliko ai??i?? Algirdas iA?sitraukAi?? roA?inA?, niekas kitas A?ia jau nepadAi??s… Bet EidukaiA?io patyrimas tikrai pravertAi??. Kai buvo norAi??ta sukti A? vienAi?? tarpeklA?, jis uA?ginA?ijo ai??i?? reikia ieA?koti kito… Jau ir temti pradAi??jo… Bet, EidukaiA?iui reguliuojant, surastas tas reikiamas tarpeklis, pasiektas kaimas slAi??nyje.

Nusileido tiesiog valstieA?io kieme… Eidukaitis A?nipA?teli Algirdui: ai??zA?iAi??rAi??k!ai???, mosteldamas A? kalnagAi??brius ai??i?? ant jA? ginkluotA? A?moniA? figAi??rAi??lAi??s, vietiniA?. Pirma mintis ai??i?? galime ir neiA?skristi… Ai??eimininkas nuveda visus A? darA?inAi?? plAi??ktom grindim, jos kampe sustatyti kukurAi??zA? stiebai. PatraukAi?? juos, vyrai ima kasti, ir Algirdas prisideda… Pusmetrio gylyje pasiekia karstAi?? ai??i?? tvirtAi??, Ai??A?uolinA?, namA? darbo. Atidarius pakvieA?iamas Algirdas ai??i?? jis, GamsachurdijAi?? paA?inojAi??s, gali paliudyti, kad tikrai Gruzijos prezidentAi??, ne kAi?? kitAi?? perlaidos… Lyg pelAi??siA? pAi??ku per porAi?? mAi??nesiA? apAi??jusiame veide Algirdas A?A?velgAi?? A?aizdos pAi??dsakus smilkinyje, o kitoje pusAi??je ai??i?? kulkos iA?Ai??jimo A?ymAi??. Buvo oficialiai suraA?ytas protokolas, keliais egzemplioriais, su visais reikiamais paraA?ais ai??i?? A?ia Zelimchanas pasirodAi?? esAi??s kietas teisininkas ir derybininkas. PakrovAi?? tAi?? moliu aplipusA? karstAi?? A? sraigtasparnA?, pagaliau pakilo, atsisveikinAi?? su sodybos A?eimininku (su tuo vargA?u vis tiek vAi??liau buvo susidorota). Zugdidyje Gamsachurdijos palaikus perkAi??lAi?? A? savAi??jA? lAi??ktuvAi??. Algirdas pripuolAi??s norAi??jo padAi??ti karstAi?? paneA?ti, bet gruzinas sargybinis grubiai jA? sustabdAi??, stumtelAi??jo: ai??zKuda idioA??ai??? Vienas iA? A?eA?Ai??nA? liuoktelAi??jo staigiu A?uoliu, ir anas iA?sitiesAi?? ant A?emAi??s. Dar susilaukAi?? ir grasinimo: jei darkart jA? pastumsi ai??i?? bAi??si negyvas.

…gruzinai daug kalba, maA?ai daro. A?eA?Ai??nai nekalba, bet gali staigiai kaip pantera A?oktelAi??ti.

Skrendant virA? Kazbeko, aukA?A?iausios Kaukazo virA?Ai??nAi??s, Algirdas patyrAi?? ypatingAi?? jausmAi?? ai??i?? lAi??ktuvas pakibo nejudAi??damas virA? A?ilojo Elbruso, lyg atiduodamas pagarbAi?? karstui su Pirmuoju Prezidentu, o aplink stAi??ksojo nebylAi??s didingi kalnynai, padengti sniegu…

Atskridus A? GroznAi??, bekraunant karstAi?? A? sunkveA?imA?, atlekia Manana su sAi??numi, gal A?eA?iolikmeA?iuai??i?? Isterijos iA?tiktas paauglys ima reikalauti tuoj pat atidaryti karstAi??, jA? mAi??gina numaldyti ai??i?? geriau palauk, vAi??liauai??i??

LaidotuviA?, numatytA? dar po geros savaitAi??s, Algirdas nebegalAi??jo laukti ai??i?? nuotykiais buvo persisotinAi??s. Savo misijAi?? ai??i?? atpaA?inimAi?? ir paliudijimAi?? ai??i?? buvo atlikAi??s.

Dar keletAi?? dienA? iA?buvo Grozne. VieA?butyje jA? aplankAi?? Dudajevo A?mona Ala.

…nepaprasta moteris, tokiA? daugiau gyvenime nemaA?iau. Tokia dekabristo A?mona.

RusAi??, karininko dukra, neiA?siA?adAi??jusi savo rusiA?kumo, neperAi??jusi A? islamAi??, bet ai??i?? iA?tikima A?eA?Ai??no A?mona, A?eA?Ai??nA? labai gerbiama. Ir meniA?kos prigimties ai??i?? puikiai pieA?ianti, raA?anti gerus eilAi??raA?A?ius. Jos akyse nuo paleistos raketos A?us vyras.

Taigi Ala Dudajeva papraA?Ai?? Algirdo ai??i?? gal aplankytA? MananAi?? GamsachurdijAi??, blogai su jA? vyresniuoju sAi??numi, tuoj A?eA?iolikmeA?iu, grasina nusiA?udysiAi??s. Algirdas, A?inoma, nuskuba pas prezidento naA?lAi??, pasikvieA?ia pokalbiui vyresnAi??lA?, bando A?tikinAi??ti ai??i?? privalAi??s bAi??ti vyru, tAi??sti tAi??vo darbusai??i?? Kelis vakarus jA? lankAi??, vis kreipdamas kalbAi?? A? religines temas; jausdamas ai??i?? svarbiausia tAi?? nervingAi?? vaikinukAi?? A?nekinti, atitraukti dAi??mesA? nuo jo paties minA?iA?. Algirdui tie ai??zpsichoterapijos seansaiai??? paA?iam brangiai kainavo…

O Manana uA? visus tuos rAi??pesA?ius dAi??l garbingo jos vyro palaidojimo ai??zatsidAi??kojoai??? kaltinimais GuguA?viliui ai??i?? jisai nuA?udAi??s ZviadAi??. GuguA?vilis dAi??l tA? persekiojimA? buvo priverstas bAi??gti A? Vakarus, ir iki A?iol yra persekiojamas. A?inoma, kaltas jos akyse buvo ir iA? Lietuvos atsibastAi??s Patackas, globojantis tAi?? GuguA?viliai??i?? Net nusiuntAi?? skundAi?? Lietuvos ambasadoriui Rusijoje Romualdui KozyroviA?iui. Algirdas negalAi??s atsistebAi??ti ambasadoriaus ai??zpareigingumuai??? ai??i?? juk akivaizdu, kad suraA?yta adekvaA?iai situacijos nesuvokianA?io A?mogaus; bet anas tAi?? raA?tAi?? persiuntAi?? A? UA?sienio reikalA? ministerijAi??. O juk Algirdas, vykdamas A? A?eA?Ai??nijAi?? per MaskvAi??, buvo ne kartAi?? apsistojAi??s ambasadoje, ambasadoriaus maloniai priimtasai??i?? Jau kone brendo skandalas ai??i?? Lietuvos Seimo narys dalyvavo nuA?udant ZviadAi?? GamsachurdijAi??! UA?sienio reikalA? ministras, kaunietis socdemas Virgilijus Bulovas atsidAi??rAi?? tarsi tarp kAi??jo ir priekalo ai??i?? kaltinimai mesti, nors jis pats, atrodAi??, jais netiki. Teko A?sikiA?ti Algirdui Saudargui, po jo pokalbio su Bulavu tas skandalingasis raA?tas A? vieA?umAi?? nebeiA?kilo.

Algirdas pats praA?Ai??si iA?kvieA?iamas A? Gruzijos prokuratAi??rAi?? apklausai, bet nebuvo atsiA?aukta.

black guy cialis commercial canadian pharmacy on script needed.

O Mananos Gamsachurdijos vaidmuo kuo toliau, tuo labiau darAi??si problemiA?kas ai??i?? ji atkeliavo A? MaskvAi??, tapo SaakaA?vilio prieA?ininkeai??i?? Skandalais ir sAi??nAi??s pagarsAi??jo.

Bent keletas Gamsachurdijos vyriausybAi??s A?moniA? per LietuvAi?? ai??i?? padedant ir Algirdui kartu su kitais ai??i?? emigravo A? Vakarus.

O Gamsachurdijos nelemties atgarsiai AlgirdAi?? dar pasivys. Prezidentas buvo Grozne iA?kilmingai palaidotas specialiai A?rengtame rAi??syje jo gyventos vilos sodelyje. UA?Ai??jus antrajam karui su Rusija, vila buvo apgriauta, rAi??sys nuniokotas, kAi??nas dingo ai??i?? pagrobtas ar paslAi??ptas atsidAi??rAi?? netgi Rusijoje, Rostove, bet po kurio laiko grAi??A?intas Gruzijai. Galiausiai pirmasis nepriklausomos Gruzijos prezidentas buvo gana iA?kilmingai palaidotas Tbilisyje, tautos panteone.

…A?mogus laidotas keturis kartus ai??i?? kalnuose, valstieA?io sodyboje, Grozne-DA?ochargaloje ir pagaliau tAi??vynAi??je…

Ai??ie A?vykiai sulaukAi?? plataus atgarsio ne tik A?eA?Ai??nijoje ir Gruzijoje, bet ir visame Kaukaze. Zviado Gamsachurdijos mirties istorija tebekaitina aistras, jo A?alininkai ir prieA?ininkai kaltina vieni kitus jA? nuA?udA?ius, o Zviado Gamsachurdijos sAi??nus, tapAi??s parlamentaru, pasiekAi??, kad byla bAi??tA? atnaujinta. A?eA?Ai??nijoje, toje archajinAi??je Kaukazo A?alyje, A?inios yra perduodamos pasakojimais, jais tikima labiau nei spauda, o ilgainiui tie iA? lAi??pA? A? lAi??pas einantys pasakojimai virsta mitais. Tokiu mitu virto ir tragiA?ka pirmojo nepriklausomos Gruzijos prezidento A?Ai??ties istorija.Ai??

how to use himcolin gel in hindi.