Pasitikome naujAi?? JAi??ratAi??s ViliAi??tAi??s knygAi??

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika. Kompozitoriai
AUTORIUS:Ai??Rita AleknaitAi??-BieliauskienAi??

DATA: 2013-04

Pasitikome naujAi?? JAi??ratAi??s ViliAi??tAi??s knygAi??

Rita AleknaitAi??-BieliauskienAi??

Ai??

Pirkdama JAi??ratAi??s VyliAi??tAi??s knygAi?? ai??zGyvenimas ai??i?? simfonija…ai??? dA?iaugiausi. Muzikos istorikAi??, ilgametAi?? LRT muzikos redaktorAi??, parengusi per 400 laidA?, paskelbusi nemaA?ai straipsniA? periodikoje ir moksliniA? A?A?valgA? rinkiniuose, iA?leidusi monografijA? apie A?ymius mAi??sA? dainininkus IrenAi?? JasiAi??naitAi??, ElenAi?? A?iudakovAi??, ValentinAi?? AdamkeviA?iA?, egzodo muzikus, A?A? kartAi?? prakalbo apie kompozitoriA? JustinAi?? BaA?inskAi?? (1923ai??i??2003).

Manau, kad autorAi?? daug svarstAi??, nes apie artimAi?? A?mogA?, gyvenimo draugAi?? raA?yti sunku ai??i?? kaip kalbAi??ti apie iA?jaustas, iA?verktas, sielvartingas ar dA?iugias dienas. Jautriai knygoje paraA?yti puslapiai apie didA?ius, todAi??l niekur nepritampanA?ius A?mones, muzikos fanatikus, patrakusius idealistus. TokiA? buvo ir bus visada. NeiA?siA?okAi??liai, todAi??l bAi??nantys aikA?tingA?jA? A?eA?Ai??lyje.

Ai??ai??zVaidenos A?i knyga man pavadinimu ai??zApsAi??stas demonA?ai???… Nes toks buvo jo gyvenimas ai??i?? kasdienAi??s pastangos iA?plAi??A?ti paA?aukimAi?? iA? Lemties, tarsi ne savo vieton, ne savo laiku A? A?emAi?? bAi??tA? atAi??jAi??s. Vis atsidAi??sAi??davo dainos A?odA?iais ai??i?? motinAi??le sengalvAi??le, kam uA?auginai, kodAi??l maA?utAi??lio nenuskandinai. PaA?aukimo kryA?ius sunkus, retai kam uA?dedamas.ai???

Kompozitorius gyveno ir kAi??rAi?? valstybAi??s lAi??A?iA?, moraliniA?, socialiniA? pasikeitimA?, oficialiosios moralAi??s transformacijos metais. ai??zNiekas neskatino atlikti A?iAi?? biografinAi?? iA?paA?intA?. Tiesiog pats panorau dar kartAi?? pakeliauti (kiek leis atmintis) savo vingiuotu, duobAi??tu sAi??kmiA? ir nusivylimA? keliuai???, ai??i?? knygoje skaitome J.Ai??BaA?insko, pasaulA? iA?vydusio MarijampolAi??s apskrityje, MaA?osios TrakiA?kAi??s kaime, autobiografijos fragmentAi??lA?.

Ir tekAi??jo gyvenimu motinos gerumas, daina. Ai??eimai atsikrausA?ius A? ViA?akio RAi??dAi??, vaiko pasididA?iavimAi?? tAi??vyne, o vAi??liau ir tautiA?kAi?? dvasiAi?? kuriamoje muzikoje brandino A?ia augAi??s Lietuvos NepriklausomybAi??s atkAi??rimo simbolis ai??i?? LaisvAi??s Ai??A?uolas. BaA?nytAi??lAi??je gaudA?iantys neblogi vargonai A?adino muzikos troA?kimAi??, o mokyklAi??lAi?? ai??i?? A?iniA? godulA?. Tie jausmai ir buvo svarbiausi, jie A?siA?aknijo ir vienaip ar kitaip reiA?kAi??si visAi?? gyvenimAi??, A?sirAi??A?Ai?? kAi??ryboje.

AutorAi?? fiksuoja bAi??simo profesionalo muziko keliAi??, tokA? tradicinA? Lietuvoje: daina laukuose, geguA?inAi??je, giesmAi?? baA?nyA?ioje, vargonA? gausmas, vargonininko pamokymai… TaA?iau ji subtiliai stabteli ties sutiktomis personalijomis, nesitenkina sausais faktais, vaizdinga kalba priartina mus prie to laiko, prie tA? erdviA?, kuriose brendo bAi??simas kompozitorius. Ai??domAi??s epizodai iA? gyvenimo, mokantis Kaune, studijuojant konservatorijoje. NostalgiA?kai iA?nyra mAi??sA? kompozitoriA? klasikA?, ypaA? J.Ai??BaA?insko pedagogA? Antano RaA?iAi??no, Juliaus JuzeliAi??no, dar tik studijuojanA?iA? kolegA? Vytauto Klovos, Jurgio GaiA?ausko, Vytauto PaltanaviA?iaus, Vytauto LauruA?o, Rimydo A?igaiA?io ir kitA? spalvingos asmenybAi??s, santykiA? vingrybAi??s.

Kompozitorius J.Ai??BaA?inskas sukAi??rAi?? daugiau kaip tris A?imtus veikalA?, taA?iau bAi??damas kritiA?kas, kAi??rybiniu testamentu leido scenose ar eterio bangomis atlikti tik treA?dalA? jA?. ai??zMano kAi??ryba ai??i?? nelygi. Ai??alia nusisekusiA? opusA?, mano nuomone, yra ir silpnA?. Taigi nenorAi??A?iau, kad jie visi skambAi??tA? koncertA? salAi??se, televizijos ar radijo bangomis. Man iA?Ai??jus, A?iame sAi??raA?e nepaminAi??tus kAi??rinius praA?au kategoriA?kai niekur neatlikti, partitAi??ras sunaikinti, juostas iA?magnetinti. <...> Visi kAi??riniai, paraA?yti nuo 1983 metA? ai??i?? atliktiniai???, ai??i?? nurodAi?? J.Ai??BaA?inskas.

SkaudA?iai iA?gyveno ideologinius sovietmeA?io reikalavimus, kAi??rybos technologijai taikomus apribojimus. Knygos autorAi?? kAi??rybingai pateikia kompozitoriA? gyvenimAi??, cituoja naujA? kAi??riniA? perklausA? aptarimA? fragmentus. Tokiu bAi??du atsiveria kompozitoriA? kAi??rybinAi??s laboratorijos, kAi??rAi??jA? mAi??stymo erdvAi??s, oficialiA? reikalavimA?, vertinimA? aspektai, galime A?A?velgti kurianA?io A?mogaus trapaus dvasinio pasaulio A?aizdas.

Tarp J.Ai??BaA?insko kAi??riniA? ai??i?? devynios simfonijos, baletas ai??zUA?keiktieji vienuoliaiai???, opera ai??zMartiai???, ryA?kAi??s atlikAi??jA? pamAi??gti kameriniai kAi??riniai, vokaliniai ciklai, daugybAi?? harmonizuotA? liaudies dainA? ir kt. Jo kAi??ryboje nebuvo pavirA?utiniA?kumo, greitosiomis surAi??stA? partitAi??rA?. Net vaikams skirti kAi??rinAi??liai turi savAi?? veidAi??. YpaA? mAi??gau nuotaikingas ai??zMA?slesai??? balsui ir fortepijonui. Jas dainavo beveik visi Filharmonijos solistai, kurie vaA?iuodavo su edukacinAi??mis programomis A? mokyklas.

tretinoin cream 0.1 no prescription.

Ai??ai??zRaA?iau ne akademinAi?? knygAi?? apie kompozitoriA? ai??i?? pasakojau jo gyvenimAi??, kAi?? A?inojau, kaip supratau, stengdamasi priartAi??ti prie kAi??rAi??jo asmenybAi??s, neapeidama jo prigimties dvilypumo. Kalbant apie kAi??rinius neiA?vengta nukrypimA? A? teorijos dalykus ai??i?? remtasi laikotarpio publikacijomis ir jo paties aiA?kinimais. Tai subjektyvAi??s poA?iAi??riai, pastebAi??jimai, ginA?ytinos

nuomonAi??sai???, ai??i?? pratarmAi??je raA?o J. VyliAi??tAi??. Ir tai labiausiai A?avi skaitantA?jA?.

Ai??ai??zPirmoji knygos dalis ai??zIA? gulbAi??s kiauA?inioai??? apima 1923ai??i??1975 metus, A?mogaus ir kAi??rAi??jo formavimosi, jo vaikystAi??s, jaunystAi??s, brendimo laikotarpA?. Apie jA? uA?simindavo retai ir daug kAi?? praleisdamas. Esu dAi??kinga knygoje paminAi??tiems ir nepaminAi??tiems Bagotosios parapijos choristams, J.Ai??BaA?insko giminaiA?iams, mokiniams, bendramoksliams ir bendradarbiams (kai

kuriuos jA? jau priglaudAi?? A?emelAi??), padAi??jusiems A?eiti A? anA? metA? aplinkAi?? ir paA?inti J.Ai??BaA?inskAi?? tokA?, kokio neA?tarAi??me esantai???, ai??i?? raA?o knygos autorAi??. ai??zAntroji knygos dalis ai??zMano vyrasai???, apimanti 1976ai??i??2003 metus, rengta pagal mano dienoraA?A?ius, papildant juos raA?ytiniu J.Ai??BaA?insko palikimu: raA?teliais, laiA?kais, A?raA?ais KAi??rybos sAi??siuvinyje, dedikacijomis ir t. t.ai???

Knygoje daug nuotraukA?, kompozitoriaus autografA?, pateiktas kAi??riniA? sAi??raA?as pagal datas ir paties autoriaus aprobuotas pagal A?anrus. IA?ryA?kAi??ja atlikAi??jams dedikuoti, premijuoti kAi??riniai. Knyga iA?leista su kompaktine plokA?tele.

Knygos medA?iagAi?? praturtino J.Ai??BaA?insko muzikos atlikAi??jA? A?A?valgos ir vertinimai.

Besibaigiant XX amA?iui J.Ai??BaA?insko kAi??rybAi?? puikiai vertino kolegos. ai??zPastarojo laikotarpio kameriniai Justino BaA?insko kAi??riniai ai??i?? labai gera muzika. Jis pasiekAi?? tAi?? laisvAi??, kai kad ir kAi?? raA?ytum, viskas geraiai???, ai??i?? yra sakAi??s Teisutis MakaA?inas. Antrino muzikologas Arvydas KaraA?ka: ai??zImponuojanti asmenybAi?? ai??i?? turi paslaptingumo, traukos, be to, yra doras A?mogus, ne garbAi??troA?ka.ai???

Tokia jautri, sudAi??tinga, kovojanti su griauA?atimi, ydomis, ieA?kanti nuA?vitimo asmenybAi?? atsiskleidAi?? ir neA?mantriai, bet talentingai paraA?ytoje JAi??ratAi??s VyliAi??tAi??s knygoje. exelon patch side effects. Vasario 26 d. ji buvo pristatyta KompozitoriA? namuose, vakare, skirtame kompozitoriaus Justino BaA?insko 90-meA?iui. Dalyvavo knygos autorAi??, kompozitorius Ai??arAi??nas Nakas, kAi??rinius atliko dainininkAi?? Natalija KatilienAi??, smuikininkAi?? RusnAi?? MataitytAi??, violonA?elininkas Rimantas Armonas, pianistai Irena Uss-ArmonienAi?? ir Sergejus OkruA?ko, muzikologAi?? A?ivilAi?? StonytAi??.