PianistAi?? uA?valdAi?? dideli ciklai

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Muzika
AUTORIUS: Asta AndrikonytAi??
DATA: 2013-12

order Hydroxyzine

ai??zMan atsivAi??rAi?? naujos durys, ir aA? pro jas A?engsiuai???, ai??i?? sakAi?? Lukas GeniuA?as, 2010-aisiais laimAi??jAi??s 16-ojo tarptautinio Fryderyko Chopino pianistA? konkurso VarA?uvoje sidabro medalA? ir prizAi?? uA? geriausiAi?? F.Ai??Chopino polonezo atlikimAi??. Luko gyvenimas nuo tada iA? esmAi??s pasikeitAi?? ai??i?? A?vyko milA?iniA?kas profesinis A?uolis. Jau kitAi??met po konkurso muzikas surengAi?? apie 70 koncertA? ai??i?? grojo ne tik Europoje, bet ir JAV, Brazilijoje. 2012-aisiais koncertA? marA?rutai iA? Senojo A?emyno jA? nuvedAi?? A? KanadAi??, JaponijAi??. Ai??iemet pianisto laukia debiutas Kinijoje.

is cialis black real

Neatsitiktinai vartus A? pasaulio scenas L.Ai??GeniuA?ui atvAi??rAi?? F.Ai??Chopinas. ai??zJau nuo vaikystAi??s A?inojau, kad kada nors dalyvausiu F.Ai??Chopino konkurse VarA?uvojeai???, ai??i?? prisipaA?ino pianistas. Mat ilgametAi?? jo mokytoja, taip pat ir moA?iutAi??, Maskvos P.Ai??A?aikovskio konservatorijos profesorAi?? Vera Gornostajeva visAi?? gyvenimAi?? gilinosi A? F.Ai??Chopino fortepijoninA? palikimAi?? ir troA?ko perduoti jo iA?manymAi??, atlikimo patirtA? anAi??kui ir vienam gabiausiA? savo mokiniA?.

Luko gebAi??jimas perteikti verA?lA? F.Ai??Chopino muzikos polAi??kA? ir lyrizmAi??, nepaprastas virtuoziA?kumas kilstelAi??jo jA? A? aukA?tumas, kokiA? nebuvo pasiekAi??s joks lietuviA? instrumentininkas. Negana to, kaip pabrAi??A?Ai?? F.Ai??Chopino instituto vadovas Waldemaras DAi??browskis, nuo pat 1927 metA? F.Ai??Chopino konkurso lygis nebuvo toks aukA?tas kaip 2010-aisiais.

LenkA? klasiko muzika tapo L.Ai??GeniuA?o vizitine kortele. Jis skambino F.Ai??ChopinAi?? kompozitoriaus gimtadienio proga VarA?uvos filharmonijos didA?iojoje salAi??je ai??i?? tokia garbAi?? suteikiama nedaugeliui. Lenkijoje iA?leisti jau trys Luko albumai su F.Ai??Chopino kAi??ryba, vienas iA? jA? dvigubas.

F.Ai??Chopino programos uA?krAi??tAi?? LukAi?? dideliA? monografiniA? ciklA? trauka. DvideA?imtmetis pianistas padarAi?? tai, ko ilgus metus Lietuvoje nesiryA?o joks fortepijono meistras ai??i?? per vienAi?? vakarAi?? NacionalinAi??je filharmonijoje be pertraukos atliko visus 24 F.Ai??Chopino etiudus, suA?avAi??damas publikAi?? iA?tverme ir technine meistryste. Pianistui pavyko ir savitai A?prasminti dramaturginAi?? kAi??riniA? vienovAi??.

Netrukus po to Lukas sukAi??lAi?? furorAi?? Vilniaus fortepijono festivalyje atlikdamas visas tris F.Ai??Chopino sonatas. PanaA?u, kad pianistas uA?simojo sau ir kitiems A?rodyti galintis A?veikti bet kokiAi?? virA?ukalnAi??.

Ai??ai??zSAi??moningai renkuosi sunkias uA?duotis ai??i?? man labai A?domu A?prasminti didA?iulius ciklus, ai??i?? aiA?kino L.Ai??GeniuA?as. ai??i?? Kartu tai yra savotiA?kas psichologinis triukas, suteikiantis man energijos ir A?kvAi??pimo sAi??sti prie fortepijono ir dirbti kasdien su malonumu, neprisiverA?iant.ai???

Pernai Lukas ryA?osi A? vienAi?? muzikinAi?? drobAi?? suausti visus per 25 metus paraA?ytus Sergejaus Rachmaninovo preliudus. Ai??A? didA?iulAi??s iA?tvermAi??s ir meistriA?kumo reikalaujantA? ciklAi?? pirmieji iA?girdo kaunieA?iai. Ai??iemet, minint S.Ai??Rachmaninovo gimimo 140-Ai??sias metines, lietuvis pakviestas atlikti preliudus Lenkijoje, PrancAi??zijoje, Italijoje bei kitose A?alyse.

ai??zMaA?ai kas ryA?tasi groti tokius didelius ciklus, ai??i?? pripaA?ino L.Ai??GeniuA?as. ai??i?? Mane jie traukia, nes leidA?ia paA?velgti A? kompozitoriA? kAi??rybos raidAi??, suvokti jAi?? kaip visumAi??.ai???

pink viagra wiki.

Jauno pianisto produktyvumas stebina. Per metus Lukas parengia kelias naujas solines programas ir kelis fortepijoninius koncertus su orkestrais. BAi??na, kad A? vienAi?? mAi??nesA? ai??zsukrintaai??? deA?imt koncertA? ir kelios programos.

ai??zMan tai nAi??ra alinantis maratonas, tai ai??i?? malonumas, ai??i?? dA?iaugAi??si gausiais koncertA? pasiAi??lymais L.Ai??GeniuA?as. ai??i?? MAi??gstu apsikrauti darbu, nes tada jauA?iu didesnA? stimulAi?? groti. AA? stengiuosi neperA?engti savo galimybiA? ribos. Jei A?sipareigoA?iau groti daugiau, negu galiu, pajusA?iau nuovargA?. Bet man lieka laiko viskam.ai???

Lukas net per atostogas ieA?ko poilsio vietos su instrumentu. ai??zVisada yra ir bus ko iA?moktiai???, ai??i?? teigia pianistas, jau dabar gerbAi??jA? pavadinamas genijumi. Jis prisipaA?ino kol kas nedaug grojAi??s baroko muzikos, jauA?iantis A?io stiliaus perteikimo spragA?. Bet kol kas nutarAi?? tobulAi??ti kita kryptimi ai??i?? kibti A? Vienos klasikAi??.

Naujas profesinis 23 metA? virtuozo iA?bandymas ai??i?? Ludwigo van Beethoveno fortepijoniniA? koncertA? ciklas, aprAi??piantis daugiau kaip 20 metA? klasiko kAi??rybos laikotarpA?. BalandA? ai??zKlaipAi??dos muzikos pavasaryjeai??? L.Ai??GeniuA?o iniciatyva penkis paskutinio Vienos klasiko fortepijoninius koncertus su papildytos sudAi??ties KlaipAi??dos kameriniu orkestru (meno vadovas Mindaugas BaA?kus), diriguojamu austro Johanneso Wildnerio, per vienAi?? vakarAi?? atliko penki jauni pianistai, suvaA?iavAi?? A? uostamiestA? iA? skirtingA? A?aliA?, tarp jA? ai??i?? ir Lukas.

BirA?elio mAi??nesA? L.Ai??GeniuA?as pats interpretavo visAi?? ciklAi?? per vienAi?? dienAi?? su Genujos Carlo Felice teatro orkestru, diriguojamu italo Pietro Borgonovo. Premjera A?vyko Genujos teatre, muzikas kilo A? jo scenAi?? ryte, dienAi?? ir vakare. Ai??A? spalA? L.Ai??Beethoveno koncertA? ciklAi?? per vienAi?? dienAi?? Lukas skambino su Gintaro RinkeviA?iaus diriguojamu Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru Lietuvoje.

ai??zDAi??l A?io projekto teko paaukoti daug kitA? sezono koncertA?ai???, ai??i?? atskleidAi?? pianistas. Mat pasiAi??lymA? banga, uA?liejusi LukAi?? po F.Ai??Chopino konkurso, neslAi??gsta.

ai??zJauA?iuosi privilegijuotas, kad galiu, kilus netikrumui ar problemoms, gauti geriausiA? patarimA?, kokie tik A?manomi, iA? savo A?eimos, ai??i?? dA?iaugAi??si pianistA? dinastijos atA?ala. ai??i?? Bendravimas su artimaisiais yra visA? mano kelioniA? akompanimentas. Svarbiausiais gyvenimo momentais jauA?iu jA? paramAi??. Ji man labai svarbi.ai???

1867 testosterone healthbuy.

Kai VarA?uvoje vyko F.Ai??Chopino konkursas, Luko tAi??vas Petras GeniuA?as buvo Amerikoje. TaA?iau jis keldavosi 4 valandAi?? ryto A?iAi??rAi??ti tiesioginiA? konkurso transliacijA? internete. Per Ginos Bachauer tarptautinA? konkursAi?? Solt Leik Sityje JAV P.Ai??GeniuA?as sAi??naus pasirodymus sekAi?? iA? Lietuvos ir ai??zA?oko iki lubA?ai???, suA?inojAi??s apie Luko pelnytAi?? aukso medalA?. TAi??vas nuvaA?iuoja ir A? Luko koncertus ai??i?? klausAi??si jo Italijoje, Danijoje, Lenkijoje.

SusitikAi?? pianistai GeniuA?ai gali nuo ryto iki vakaro kalbAi??tis apie muzikAi??. P.Ai??GeniuA?as, galima sakyti, buvo treA?iasis (po moA?iutAi??s profesorAi??s Veros Gornostajevos ir mamos ai??i?? Maskvos konservatorijos profesorAi??s Ksenijos KnorrAi??) neoficialus sAi??naus fortepijono mokytojas, kartkartAi??mis ai??i?? ir koncertA? partneris, bet jis nelinkAi??s prisiimti Luko karjeros vedlio nuopelnA?.

Ai??ai??zLukas nuo vaikystAi??s daug kAi?? muzikoje matAi?? savaip, buvo labai kAi??rybingas ai??i?? ne tik aA?, bet ir kiti aplinkiniai iA? jo daug sAi??mAi??mAi??s. Jis ai??i?? tikras muzikos intelektualas, labai A?domi asmenybAi??ai???, ai??i?? didA?iavosi atA?ala NacionalinAi??s premijos laureatas.

Tiesa, muzika L.Ai??GeniuA?ui ne visada buvo gyvenimo centras. Jis, kaip visi vaikai, iA?gyveno kompiuteriniA? A?aidimA? manijAi??, paauglystAi??je mieliau brazdino gitara GrebenA?A?ikovo dainas ir repavo, negu grojo fortepijonu. TaA?iau, paragintas tAi??vo, vaikinas A?niko A? klasikAi?? ir greitai tapo autoritetu netgi A?eimos muzikantams.

Ai??iandien Lukas skambina Europoje, Azijoje ir Amerikoje, rengia premjerAi?? po premjeros. GausAi??ja ir aA?tuoniA? tarptautiniA? konkursA? laureato L.Ai??GeniuA?o apdovanojimA? kolekcija: 2012-A?jA? kovAi?? jAi?? papildAi?? Vokietijos pianistA? prizas (ai??zDeutsche Pianistenpreisai???), A?steigtas tarptautinAi??s ai??zPiano Forumai??? organizacijos kartu su Vokietijos aukA?tosiomis muzikos mokyklomis.

Lukas tvirtina, kad menas reikalauja aukA?, nors ant jo tarsi pilasi Dangaus malonAi??s. ai??zNebAi??na taip, kad atsisAi??du prie fortepijono ir man viskas yra aiA?ku. Kasdien braunuosi per klausimA? brAi??zgynus, ieA?kau atsakymA?. Juos randu per didelA? darbAi??ai???, ai??i?? neslAi??pAi?? menininkas, daA?nai jauA?iantis nepasitenkinimAi?? savimi. ai??zJei tik uA?liAi??liuos gerovAi??, pradAi??siu atsipAi??sti, menui galasai???, ai??i?? juokavo Lukas.

Ai??ai??zAA? tikiu, kad mano lavinimosi ambicijA? niekada neiA?stums karjera ir pinigai ai??i?? mokysiuos visAi?? gyvenimAi??: ne tik grosiu, bet ir skaitysiu, seksiu, kas vyksta aplinkui, bendrausiu su intelektualaisai???, ai??i?? dAi??stAi?? pianistas po savo didA?iosios pergalAi??s VarA?uvoje. Toks jo kredo. Lukas visada prisimena savo pirmojo mokytojo Aleksandro Belomestnovo, kuriam jauA?iasi uA? daug kAi?? dAi??kingas, A?odA?ius: ai??zMenki rAi??pestAi??liai, tokie kaip A?lovAi?? ir pinigai, neA?krauna gyvenimo patirties.ai???

L.Ai??GeniuA?as prisiekAi?? eidamas meno keliu visada atstovauti Lietuvai: ai??zKaip muzikantas aA? atstovauju rusA? pianistinei tradicijai. Bet kaip pilieA?iui ir asmenybei man svarbu, kad mano laimAi??jimais didA?iuotA?si Lietuva.ai??? Lukas aktyviai dalyvauja Lietuvos pirmininkavimo Europos SAi??jungos Tarybai kultAi??ros programoje ai??i?? jau surengAi?? reA?italA? KaraliA? rAi??muose VarA?uvoje, rugsAi??jA? su A?iurlionio kvartetu koncertuos Norvegijoje ir Ai??vedijoje.

Deja, pirmininkavimo proga iA?leistame ai??zLietuvos kultAi??ros gideai??? Luko GeniuA?o pavardAi??s nAi??ra. Negi Lietuva nepripaA?ino jAi?? populiarinanA?io Maskvoje gimusio ir augusio lietuviA? pianisto? Netiesa. Gausi gerbAi??jA? auditorija nekantriai laukia kiekvieno Luko pasirodymo Lietuvoje.

Red Viagra purchase