Pianistas Jurgis AleknaviA?ius: ai??zMuzika be meilAi??s ai??i?? tik materiali garsA? sistemaai???

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika
AUTORIUS:Ai??Ieva SvitojAi??tAi??

DATA: 2013-02

motilium drug.

Pianistas Jurgis AleknaviA?ius: ai??zMuzika be meilAi??s ai??i?? tik materiali garsA? sistemaai???

Ieva SvitojAi??tAi??

DvideA?imt A?eA?eriA? metA? pianisto Jurgio AleknaviA?iaus atsidavimas muzikai buvo ne kartAi?? A?vertintas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. PrestiA?iniA? konkursA? Italijoje, PrancAi??zijoje, Ai??vedijoje ir, A?inoma, Lietuvoje diplomantas praAi??jusiAi?? vasarAi?? sulaukAi?? kol kas svarbiausio apdovanojimo savo karjeroje ai??i?? pirmosios premijos Maltos tarptautiniame pianistA? konkurse ai??zMalta international music competitionai???. Ai??iuo metu Jurgis yra valstybinAi??s Sankt Peterburgo N.Ai??Rimskio-Korsakovo konservatorijos aspirantas.

Pirmieji muzikiniai ieA?kojimai

MuzikantA? A?eimoje augAi??s Jurgis AleknaviA?ius, pasak jo mamos, muzikos groA?A? paA?ino anksA?iau nei supantA? pasaulA?. Pianistas sako, kad galbAi??t tai tik sutapimas, bet pirmAi?? kartAi?? paAi??mAi??s A? rankas J.Ai??S.Ai??Bacho natas jis intuityviai pajuto, kaip toliau vystysis muzikinAi?? harmonija. PaklausAi??s mamos, kaip tai A?manoma, suA?inojo, kad bAi??tent A?i muzika jAi?? lydAi??jo visus devynis kAi??dikio laukimo mAi??nesius.

LietuviA? liaudies muzikos specialisto ir akordeonistAi??s vaikas septyneriA? pradAi??jo mokytis B.Ai??Dvariono muzikos mokykloje. Vis dAi??lto bAi??simajam muzikantui nebuvo lengva pasirinkti instrumentAi??. ai??zTuo metu, stodamas A? muzikos mokyklAi??, neturAi??jau supratimo, ko noriuai???, ai??i?? prisimena J.Ai??AleknaviA?ius. Mamos padedamas nusprendAi?? pradAi??ti mokytis skambinti fortepijonu, o vAi??liau galbAi??t tAi??sti mokslus puA?iamA?jA? skyriuje. Tiesa, tada nAi?? vienas iA? jA? nepagalvojo, kad A? egzamino kabinetAi?? Jurgiui teks eiti vienam, be mamos. ai??zTuo metu ji dirbo vaikA? darA?elyje ir daA?nai grodavo akordeonu, taigi kai manAi??s paklausAi??, kuo noriu groti, aA? drAi??siai atsakiau ai??i?? akordeonuai???, ai??i?? juokiasi pianistas. LaimAi??, mama greitai iA?siaiA?kino nesusipratimAi?? ir Jurgis pradAi??jo lankyti fortepijono pamokas.

SulaukAi??s deA?imties Jurgis pakeitAi?? nuomonAi?? dAi??l instrumento ir pareiA?kAi??s, kad fortepijonu skambina tik mergaitAi??s, nusprendAi?? rinktis saksofonAi??. Vis dAi??lto po trejA? metA? mokslA? pripaA?inAi??s, kad groti fortepijonu jam kur kas A?domiau, puA?iamuosius metAi??.

MeilAi?? muzikai paskatino mokytoja

Pasak J.Ai??AleknaviA?iaus, noras gyvenimAi?? paskirti muzikai atAi??jo palyginti vAi??lai, tik sulaukus 16 metA?. Dvi mokyklas ai??i?? vidurinAi?? ir muzikos ai??i?? lankAi??s vaikinas pasakoja, kad, kaip ir daugelio vaikA?, jo artimiausi draugai bei interesai buvo gana toli nuo klasikinAi??s muzikos, liautis muzikuoti neleido tik mama.

ai??zTaA?iau man labai pasisekAi??, kad pradAi??jau lankyti fortepijono pamokas pas TatjanAi?? RadoviA?ai???, ai??i?? mano Jurgis AleknaviA?ius. Mokytoja sugebAi??jo sudominti pamokomis, fortepijono galimybAi??mis ir ragino stengtis, jos klasAi??je visada bAi??davo ypatinga atmosfera ir kaskart norAi??davosi ateiti gerai pasirengusiam. Kadaise tik per prievartAi?? grojAi??s vaikinas po keleriA? metA? darbo su A?ia mokytoja jau nebegalAi??jo A?sivaizduoti gyvenimo be muzikos.

T. RadoviA? Jurgis iki A?iol laiko vienu svarbiausiA? A?moniA?, lAi??musiA? apsisprendimAi?? A?engti muziko keliu. Jos tAi??vai, A?inoma fortepijono pedagogAi?? Mariam Azizbekova ir A?ymus smuikininkas Viktoras RadoviA?ius, studijas baigAi?? Maskvoje. ai??zRusiA?ka fortepijono dAi??stymo metodika, kuri pripaA?inta visame pasaulyje, bAi??dinga ir mano mokytojaiai???, ai??i?? sako J.Ai??AleknaviA?ius ir priduria, kad muzikos meno paslapA?iA? iA? jos semias iki A?iol.

Ai??iuo metu valstybinAi??je Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo konservatorijoje studijuojantis pianistas panaA?iai galAi??tA? apibAi??dinti ir dabartinAi?? savo dAi??stytojAi?? profesorAi?? NinAi?? SerioginAi??. Pianisto nuomone, tai neeilinAi?? asmenybAi??, ji skatina muzikantus ieA?koti savo stiliaus. ai??zNeturiu tapti panaA?us A? kitus, turiu padaryti taip, kad kiti norAi??tA? tapti panaA?Ai??s A? maneai???, ai??i?? A?sitikinAi??s jis.

Studijos prestiA?inAi??je mokykloje

ai??zDaug kam atrodo: na, kokiAi?? nors melodijAi?? pagroji, pirA?tai klaviA?ais pabAi??gioja, ir graA?u. TaA?iau muzika yra nepaprastai plati studijA? sfera, A?ia galima gilintis ir gilintisai???, ai??i?? apie tvirtAi?? apsisprendimAi?? A?engti toliau ir pasirinkti aspirantAi??rAi?? uA?sienyje pasakoja Jurgis. SusipaA?inAi??s su atviras pamokas M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? gimnazijoje kasmet vedanA?ia prof. Nina Seriogina ir dAi??stytojA? paskatintas pianistas nusprendAi?? rinktis N. Rimskio-Korsakovo konservatorijAi?? Sankt Peterburge.

ai??zIA? visA? A?stojusiA?jA? aA? surinkau daugiausia balA? ai??i?? labai dAi??lto dA?iaugiausi, nes ruoA?damasis stojamajam egzaminui A?dAi??jau labai daug pastangA?ai???, ai??i?? pasakoja J. AleknaviA?ius. Jis buvo pasirinkAi??s labai sudAi??tingAi??, taA?iau kartu sau artimAi?? programAi??. Tarp daugybAi??s padAi??jusiA? rengtis egzaminui buvo ir dabartinAi?? pianisto dAi??stytoja prof. N.Ai??Seriogina. ai??zKai A?dedi tiek daug darbo, atrodo, kad ir sAi??kmAi?? atsisukaai???, ai??i?? A?ypsosi Jurgis ir priduria, kad studijas N. Rimskio-Korsakovo konservatorijoje kol kas laiko vienu iA? didA?iausiA? savo pasiekimA?.

LaimAi??jimas Maltoje ir sAi??kmAi?? pasaulio koncertA? salAi??se

Kalbant apie A?simintiniausias pianisto Jurgio AleknaviA?iaus karjeros akimirkas negalima nepaminAi??ti sAi??kmAi??s Maltoje, kurioje 2012 metais vykusiame konkurse ai??zMalta International Music Competitionai??? muzikantas iA? Lietuvos laimAi??jo pirmAi??jAi?? premijAi??.

ai??zBuvau nepaprastai laimingasai???, ai??i?? aukA?tAi?? A?vertinimAi?? prisimena Jurgis. Jis tvirtina tikslingai pasirinkAi??s sunkesnA? keliAi?? ir nusprendAi??s nesivaikyti madA?, nesistengti A?tikti publikai, bet parodyti kuo aukA?tesnA? profesionalumo ir meniA?kumo lygA?. Muzikanto sprendimas pasiteisino, jis aplenkAi?? konkurso dalyvius iA? Italijos, Kinijos, Rusijos ir kitA? pasaulio A?aliA?.

Ai??vertinimas Maltos konkurse taip pat atvAi??rAi?? galimybes koncertuoti daugelyje valstybiA? ai??i?? Italijoje, Maltoje, net Kinijoje. ai??zPastarojoje A?alyje didA?iuliai miestai, A?spAi??dingos koncertA? salAi??s, didelis dAi??mesys atlikAi??jui iA? uA?sienio ai??i?? tai buvo nauja ir labai A?domi patirtisai???, ai??i?? pasakoja pianistas. Tiesa, A?simintiniausiais koncertais pianistas greiA?iausiai pavadintA? pasirodymus Sankt Peterburge arba A?alia jo esanA?ioje Peterhofo carA? rezidencijoje: ai??zTen esanti salAi?? dekoruota auksu, atrodo iA?skirtinai prabangiai. A?inoma, ir publika joje renkasi neeilinAi??: pasipuoA?usios damos, pasitempAi?? dA?entelmenai, A?ampanas pertraukos metu ai??i?? pasijutau tikru aukA?tuomenAi??s nariuai???, ai??i?? prisimena J.Ai??AleknaviA?ius.

levitra manufacturer. Ateities planai

Paklaustas apie ateities planus pianistas ilgai negalvoja: ai??zTikiuosi dalyvauti festivaliuose, koncertuoti Europoje ir kitose A?alyse.ai??? Ir priduria: ai??zTaip pat ir Lietuvojeai???. Ir nors muzikantas kupinas norA? uA?kariauti uA?sienio koncertA? sales, bet bAi??ti pasaulio pilieA?iu, kuris kas savaitAi?? gyvena vis kitoje A?alyje, vis kitame vieA?butyje, jis netrokA?ta. Tokio gyvenimo tenka ragauti studijuojant Rusijoje, gastroliuojant Kinijoje ir Europoje. ai??zLietuva yra mano namai, be kuriA? neA?sivaizduoju savo gyvenimo: A?ia noriu dirbti, koncertuoti, uA?siimti veikla, kuri man svarbiausiaai???, ai??i?? apibendrina Jurgis ir pasidA?iaugia, kad dar A?iAi?? A?iemAi?? A? VilniA? grA?A? ne tik aplankyti artimA?jA?, bet ir koncertuoti.