Prano Stepulio 100-meA?iui ai??i?? kankliA? muzikos koncertas

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??MinAi??jimas
AUTORIUS:Ai??Daiva TamoA?aitytAi??
DATA: 2014-02

Female Viagra purchase

2013 m. gruodA?io 15 d. Ai??v. JonA? baA?nyA?ioje skambAi??jo kankliA? muzika, dangiA?ki garsai uA?pildAi?? erdvAi?? ir klausytojA? A?irdis. Susirinkusieji minAi??jo A?ymaus lietuviA? kanklininko ir pedagogo, dirigento, profesoriaus Prano Stepulio A?imtAi??sias gimimo metines.

buy zyban online cialis black online

Ai??ventAi??je dalyvavo jungtinis kanklininkiA? orkestras (vadovAi?? prof. Lina NaikelienAi??), LMTA merginA? choras (vadovai prof. Tadas Ai??umskas ir lekt. Andrius Gylys), Vilniaus mokytojA? namA? liaudiA?kos muzikos ansamblis ai??zKankleliaiai??? (vadovAi?? Daiva A?iA?inskienAi??), taip pat solistai Irena MilkeviA?iAi??tAi?? (sopranas) bei Vytautas Kiminius (birbynAi??). Kolektyvams dirigavo Jolanta BabaliauskienAi??, AistAi?? BruA?aitAi??, AuA?relAi?? JuA?keviA?ienAi??, Regina MarozienAi??, Lina NaikelienAi?? ir BirutAi?? SakalienAi??. KoncertAi?? vedAi?? dr. Regina MarozienAi??. SkambAi??jo A?vairiA? kartA? lietuviA? kompozitoriA? muzika: paties P.Ai??Stepulio, Algirdo Klovos, Kristinos VasiliauskaitAi??s, Jono Ai??vedo, Vaclovo PaketAi??ro, Vaidos StriaupaitAi??s-BeinarienAi??s, Jono Tamulionio, Vytauto NaraA?keviA?iaus, Vytauto JuozapaiA?io, Leono PovilaiA?io ir Juozo Karoso kAi??riniai.

IA?kilmingAi?? vakarAi?? pradAi??jo A. Klovos kAi??rinys ai??zAi??viesus liAi??desysai???, jA? dirigavo L.Ai??NaikelienAi??, tekstAi?? skaitAi?? R. MarozienAi??. MantrinAi??s monotonijos ir sakraliniA? skambesiA? kupinas kAi??rinys grAi??A?ino klausytojAi?? A? senovAi??s tolybes, puikiai A?vedAi?? A? pakylAi??tAi?? vakaro atmosferAi??. Jauna kanklininkAi?? Lina A?ilinskaitAi?? atliko P. Stepulio ai??zTemAi?? su variacijomisai??? ai??i?? kAi??rinys skambAi??jo gerai, o daugiau A?vairesniA? A?trichA? padAi??tA? dar labiau atskleisti A?io kAi??rinio reljefiA?kumAi??. GraA?iai iA?siskyrAi?? ai??zKankleliA?ai??? atliktos dainos ai??i?? iA? L.Ai??RAi??zos liaudies dainA? rinkinio ai??zJau auA?tant auA?ruA?Ai??ai??? bei Pamario kraA?to daina ai??zVai kur nuA?Ai??gliuosai???. Tradiciniai kankleliai skambAi??jo nepaprastai A?velniai. Ai??is ansamblis iA?laikAi??s ilgaamA?Ai?? nestilizuotos dainos perdavAi??, kuri gali ir akmenA? pravirkdyti…

sidenafil citrate sublingial.

Nepaprastai A?domios pasirodAi?? V.Ai??NaraA?keviA?iaus 1930 metais sukurtos trys sutartinAi??s: ai??zTrinku tilteliaiai???, ai??zPakelAi??s berA?aiai??? ir ai??zPerlutAi??li rytatoai??? (labai profesionaliai dirigavo A.Ai??JuA?keviA?ienAi??). Ai??irdA? glostAi?? keturios P.Ai??Stepulio aranA?uotos M.Ai??K.Ai??A?iurlionio lietuviA? liaudies dainos: ai??zMoA?iute mano mielaai???, ai??zVai lekia, lekiaai???, ai??zIA?Ai??jo mergelAi??ai??? ir ai??zAnt kalno gluosnisai???, merginA? chorui dirigavo ryA?tingAi?? mostAi?? turinti B.Ai??SakalienAi??. Klasika tapusi J.Ai??Ai??vedo ai??zSvajonAi??lAi??ai???, atliekama kankliA? orkestro, leido pasigAi??rAi??ti instrumentA? skambesio groA?iu, liAi??dna iki gelmiA? smelkianA?ia melodija. Ai??strigo ir koncerto pabaigoje I.Ai??MilkeviA?iAi??tAi??s sudainuotos dainos: J.Ai??Karoso ai??zPasvarstyk, antelaai???, J.Ai??Ai??vedo ai??zPlaukia antelaai??? ir ypaA? V.Ai??PaketAi??ro ai??zVai A?ydAi??k, A?ydAi??kai??? (dirigavo L. NaikelienAi??). SolistAi??s balso tembras, vokalo spalva labai tinka liaudies dainai.

Koncerto programa leido kad ir punktyriA?kai apA?velgti ilgAi?? keliAi??, kurA? nuAi??jo mAi??sA? nuostabiosios kanklAi??s. Akivaizdu, kad tas kelias A?sibAi??gAi??ja ir, kas svarbiausia, iA?laiko bei A?tvirtina visa, kas buvo pasiekta iki A?iol.

Tiesiog A?stabu, kad moderniais laikais kankliuoti panoro multiinstrumentininkas, visapusiA?kai apsiA?vietAi??s vyras, taip pratAi??sdamas senovinAi?? vyrA? kanklininkA? tradicijAi??. Jis iA?ugdAi?? ir vienAi?? A?ymiausiA? ai??zLietuvosai??? ansamblio kanklininkA? AlgimantAi?? PruseviA?iA?. Kartu su A?iuo studentu ir meistrais tobulino instrumentAi??, sukAi??rAi?? metodikAi??. A. PruseviA?ius savo atsiminimuose (knygoje ai??zPranas Stepulisai???. Lietuvos muzikos akademija, 2003) raA?o: ai??zDaug dienA? ir ilgA? vakarA? mano praleista su A?iuo nuostabiu A?mogumi, fanatiA?kai A?simylAi??jusiu kankles ir jA? muzikAi??… P.Ai??Stepulis ir aA? bAi??davome nuolatiniai meistro P. Servos dirbtuviA? lankytojai, mes pirmieji iA?bandydavome naujas kankles, tonacinius keitiklius.ai??? P.Ai??Stepulio mokinAi??, ai??zSutartinAi??sai??? ansamblio kankliA? grupAi??s vadovAi?? docentAi?? Regina TamoA?aitienAi?? prisimena (ten pat): ai??zPranas Stepulis buvo kruopA?tus ir nuoA?irdus pedagogas, sugebantis sudominti studentus metodikos paskaitomis. Jo kalbos stilius buvo turtingas, trykA?tAi??s liaudiA?kais palyginimais, spalvingais posakiaisai???. IlgametAi?? ai??zSutartinAi??sai??? kanklininkAi?? Zita StepulienAi??, P.Ai??Stepulio A?mona, taip pat pasiA?ymAi??jo dideliais atlikAi??jos ir kompoziciniais gabumais. Tais laikais ai??zliaudininkaiai??? buvo ir solistai, ir dirigentai, ir aranA?uotojai… Gaudavo aukA?A?iausiAi?? muzikinA? iA?silavinimAi??. O maestro mokinAi?? L.Ai??NaikelienAi?? dabar laiko visAi?? kankliA? muzikos barAi??. P.Ai??Stepulio veikla A?amA?inta ir jo vadovAi??lyje ai??zKanklAi??sai???, ir mokiniA? bei amA?ininkA? atsiminimuose. Su Prano Stepulio vardu susijusi iA?tisa naujoji epocha, kurios metu kanklAi??s suskambo naujai.

best prescription pill high.

Prano Stepulio 100-meA?iui skirtas vakaras vAi??l subAi??rAi?? kankliA? veteranus, pedagogus, studentus ir visus prijauA?ianA?iuosius, kurie be liaudies muzikos neA?sivaizduoja nei savo gyvenimo, nei Lietuvos ateities. Pilna Ai??v. JonA? baA?nyA?ia tarsi sakAi??: ai??zMes gyvi, mes jungiamAi??s, mAi??sA? muzika gyva ir mes ja gyviai???. Taigi A?ia proga visiems liaudiA?kos muzikos puoselAi??tojams norisi palinkAi??ti geros kloties, naujA? vardA? ir naujA? pasiekimA?.