ProfesorAi??s Tatjanos RomaA?kinos jubiliejus

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika. Jubiliejus
AUTORIUS:Ai??JAi??ratAi?? KarosaitAi??

rock it man erection pills for sale.

DATA: 2012-12

Ai??ProfesorAi??s Tatjanos RomaA?kinos jubiliejus

JAi??ratAi?? KarosaitAi??

Spalio 26Ai??d. KlaipAi??dos universiteto MenA? fakulteto InstrumentinAi??s muzikos katedros profesorAi?? Tatjana RomaA?kina surengAi?? savo jubiliejinA? vakarAi??. Paklausyti puikios pianistAi??s ir pedagogAi??s susirinko nemaA?as bAi??rys jos talento gerbAi??jA?, katedros kolegA?, konservatorijos ir muzikos mokyklA? pedagogA?, studentA?, moksleiviA?, draugA?.

Koncerto programa atspindAi??jo A?vairiapusAi?? profesorAi??s veiklAi??. JubiliatAi??, skambindama A.Ai??Borodino ai??zMaA?Ai??jAi?? siuitAi??ai???, F.Ai??Chopino BarkarolAi?? Fis-dur, op.Ai??60, bei A.Ai??Skriabino Etiudus, op.Ai??8, Nr.Ai??10 Des-dur, Nr.Ai??12 dis-moll, demonstravo virtuoziA?kAi?? instrumento valdymAi??, meninio mAi??stymo brandAi?? bei artistinA? A?avesA?. T. RomaA?kinos ansamblistAi??s meistriA?kumas atsiskleidAi?? kartu su prof. Valentina Vadokliene atliekant S.Ai??Rachmaninovo romansus ai??zSapnasai???, ai??zAA? laukiu tavAi??sai???, ai??zNetikAi??k man, draugeai??i??ai???.

KoncertAi?? tAi??sAi?? A?spAi??dingas profesorAi??s mokiniA? ir studentA?, tarptautiniA? konkursA? laureatA?, pasirodymas. SkambAi??jo fortepijoniniA? duetA? ai??i?? A.Ai??DaunoraviA?iAi??tAi??s ir K.Ai??BudvytytAi??s, N.Ai??NavakaitAi??s ir D.Ai??StankeviA?iAi??tAi??s bei A.Ai??Ai??ileikaitAi??s atliekami S.Ai??Rachmaninovo kAi??riniai. Ai??io graA?aus jubiliejinio vakaro pabaigoje W.Ai??Ganzo ai??zKoncertinA? galopAi??ai???, aranA?uotAi?? pianistA? ansambliui, profesorAi?? atliko drauge su savo kolegomis ai??i?? InstrumentinAi??s muzikos katedros pianistais.

Tatjana RomaA?kina gimAi?? 1952 m. Ukrainoje, Mariupolio mieste. Pirmoji jos fortepijono mokytoja buvo N. Zakandina-Rudnik, garsiojo rusA? pianisto ir pedagogo V. Safonovo mokinAi??. Studijavo Rusijos muzikos akademijoje Maskvoje bei tos paA?ios aukA?tosios mokyklos meno aspirantAi??roje, prof. T.Ai??Gutmano, H.Ai??Neihauzo auklAi??tinio, fortepijono klasAi??je. Baigusi dAi??stAi?? TolimA?jA? RytA? muzikiniame pedagoginiame institute Vladivostoke (Rusija) ir Donecko S.Ai??Prokofjevo muzikos akademijoje (Ukraina). PrieA? 26 metus atvyko A? KlaipAi??dAi?? ir pradAi??jo dirbti tuometinAi??s ValstybinAi??s konservatorijos KlaipAi??dos fakultetA? (dabar ai??i?? KU MenA? fakultetas) Fortepijono katedroje bei J.Ai??Karoso muzikos mokykloje. ProfesorAi??, mokytoja ekspertAi?? ir toliau tebesidarbuoja A?iose mokymo A?staigose.

T. RomaA?kina aktyviai koncertuoja, rengia vis naujas programas. Per 35 kAi??rybinio darbo metus ji dalyvavo per 450 koncertA?, pasirodAi?? tarptautiniuose festivaliuose ai??zMariA? klavyraiai???, ai??zKlaipAi??dos muzikos pavasarisai???, ai??zKopaai???, ai??zDidA?iajame muzikA? paradeai???, Tarptautinio susivienijimo ai??zXXI a. muzika ir A?vietimasai??? koncertuose ir kt. PastarAi??jA? deA?imtmetA? profesorAi?? daug koncertavo uA?sienyje: Vokietijoje (Bonoje, Potsdame, Augsburge, Frankfurte prie Maino), Rusijoje (Maskvoje, Sankt Peterburge, DidA?iajame Novgorode, Kaliningrade), Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Suomijoje, Danijoje, Graikijoje, Italijoje. T. RomaA?kinos atlikimAi?? aukA?tai vertina kolegos iA? uA?sienio A?aliA?. Susivienijimo ai??zXXI a. muzika ir A?vietimasai??? prezidentAi?? prof. J.Ai??TkaA? raA?Ai??: ai??zT.Ai??RomaA?kina ai??i?? ryA?ki, talentinga atlikAi??ja. Jos skambinimas pasiA?ymi aukA?tu meistriA?kumu, iA?skirtiniu individualumu.ai???

PianistAi??s repertuaras ai??i?? nuo baroko iki A?iuolaikinAi??s muzikos. SvarbiAi?? vietAi?? jame uA?ima aukA?A?iausio pianistinio meistriA?kumo reikalaujantys kAi??riniai: vAi??lyvosios L.Ai??van Beethoveno sonatos, R.Ai??Schumanno ai??zSimfoniniai etiudaiai???, F.Ai??Chopino, A.Ai??Skriabino ir S.Ai??Prokofjevo sonatos, F.Ai??Liszto opusai ir kt. Beje, atlikAi??ja didelA? dAi??mesA? skiria KlaipAi??dos kompozitoriA? kAi??rybai. Jos repertuare yra J.Ai??Domarko, A Remesos kAi??riniA?, ji buvo pirmoji P.Ai??FledA?insko, Z.Ai??VirkA?o, R.Ai??Ai??ileikos, N.Ai??MAi??drajos-Eager opusA? atlikAi??ja.

Kaip solistAi?? T.Ai??RomaA?kina nemaA?ai koncertavo su kameriniu ir simfoniniu orkestrais. Su KlaipAi??dos kameriniu ji skambino J.Ai??S.Ai??Bacho, W.Ai??A.Ai??Mozarto koncertus fortepijonui ir orkestrui, A.Ai??BruA?o koncertAi?? 2 fortepijonams ir orkestrui, ukrainieA?iA? kompozitoriaus J.Ai??Laniuko koncertAi??. GraA?us kAi??rybinis bendradarbiavimas jAi?? sieja su MaA?osios Lietuvos simfoniniu orkestru ir jo vadovu S.Ai??Domarku. Su A?iuo kolektyvu pianistAi?? atliko L.Ai??van Beethoveno, N.Ai??Rimskio Korsakovo, M.Ai??Ravelio, E.Ai??Griego fortepijoninius koncertus. YpaA? didelAi?? sAi??kmAi?? ir publikos ovacijos lydAi??jo pianistAi?? drauge su S.Ai??Domarku atliekant B.Ai??Britteno KoncertAi?? fortepijonui D-dur, op.Ai??13, NacionalinAi??je filharmonijoje Vilniuje.

ApibAi??dindama T.Ai??RomaA?kinos atlikimAi?? prof. D.Ai??KA?anienAi?? raA?Ai??: ai??zPianistei bAi??dingas jautrus stiliaus pojAi??tis, muzikavimo kultAi??ra, techninis laisvumas, virtuoziA?kumas, racionalaus ir emocionalaus pradA? pusiausvyra. Stambios formos kAi??riniA? (koncertai fortepijonui su orkestru) atlikimas visada stebina puikiu architektonikos pojAi??A?iu, ansambliA?kumu, muzikinio mAi??stymo logika.ai???

ProfesorAi?? labai mAi??gsta ansamblinA? muzikavimAi??. Ji daA?nai koncertuoja su A?vairiais solistais instrumentininkais ir dainininkais, akompanuoja savo studentams. Yra muzikavusi su MF profesoriais V.Ai??Tetensku, V.Ai??BruA?u, smuikininkais A.Ai??Stulgiu, fleitininku V.Ai??Gelgotu, klarnetininku A.Ai??Doveika, perkusininku S.Ai??Astrausku, dainininkais V.Ai??Kurnicku, A.Ai??Kozlovskiu, atlikAi??jais iA? uA?sienio. Drauge su doc. I.Ai??MaknaviA?iene surengAi?? per 30 fortepijoninio dueto koncertA? aukA?tA?jA? muzikos mokyklA? salAi??se Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Suomijoje. Ai??iltas kAi??rybinis bendradarbiavimas jubiliatAi?? sieja su dainininke prof. V.Ai??Vadokliene. PrasidAi??jAi??s koncertu Vilniaus ai??zVartA?ai??? galerijoje, jis tAi??siasi jau beveik 2 deA?imtmeA?ius. Per tAi?? laikAi?? drauge parengta nemaA?ai A?simintinA? koncertA? programA?: ai??zMums A?vaigA?dAi??s mirgAi??jo…ai???, ai??zMenu akimirkAi?? A?avingAi??ai???, ai??zKerintys rudens garsaiai??? ir kt. Koncertuota ne tik daugelyje Lietuvos miestA?, bet ir Vokietijoje, Rusijoje.

buy xenical cheap.

Prof. T. RomaA?kinos meistriA?kumas ryA?kiai atsispindi kompaktinAi??je plokA?telAi??je ai??zParallelsai???, kurioje drauge su doc. I.Ai??MaknaviA?iene A?raA?yti J.Ai??Domarko, M.Ai??K.Ai??A?iurlionio, J.Ai??S.Ai??Bacho, M.Ai??Infante kAi??riniai fortepijoniniam duetui, ir plokA?telAi??je ,,Tavo upAi??ai???, kurioje skamba M.Ai??K.Ai??A?iurlionio, Z.Ai??VirkA?o, A.Ai??Skriabino, F.Ai??Schuberto ir F.Ai??Liszto, F.Ai??Chopino kAi??riniai fortepijonui. NemaA?ai pianistAi??s A?raA?A? yra Lietuvos, Rusijos ir Ukrainos radijo fonduose.

Labai svarbiAi?? vietAi?? T.Ai??RomaA?kinos kAi??rybinAi??je biografijoje uA?ima pedagoginAi?? veikla. ProfesorAi??s studentai ir moksleiviai 35 kartus tapo tarptautiniA? konkursA? laureatais. KlaipAi??dos J.Ai??Karoso muzikos mokykloje ji iA?ugdAi?? 7 tarptautiniA? konkursA? I premijA? laureates A.Ai??Ai??ileikaitAi?? ir D.Ai??StankeviA?iAi??tAi??; 2 konkursA? laureates A.Ai??Geifman ir O.Ai??KonkovAi??; 3 tarptautiniA? konkursA? laureatAi?? A.Ai??A?agaraitAi??. NemaA?iau A?spAi??dingi ir profesorAi??s auklAi??tiniA? iA? KU MenA? fakulteto pasiekimai: studentAi??s J.Ai??Arutiunova, K.Ai??BudvytytAi?? ir A.Ai??DaunoraviA?iAi??tAi?? laimAi??jo pirmAi??sias vietas Tarptautinio susivienijimo ai??zXXI a. menas ir A?vietimasai??? rengiamuose konkursuose Suomijoje, Austrijoje ir Italijoje. StudentAi??s J.Ai??Brun, O.Ai??Petrova, V.Ai??Khlebnikova ir N.Ai??NavakaitAi?? tapo to paties forumo rengiamA? konkursA? Danijoje, Ukrainoje, Italijoje, PrancAi??zijoje, Graikijoje ir Suomijoje laureatAi??mis ir diplomantAi??mis. StudentAi?? J.Ai??Ai??A?erbatova laimAi??jo II vietAi?? tarptautinio studentA? kameriniA? ansambliA? ir koncertmeisteriA? konkurse, o A.Ai??Ivanova, L.Ai??FedA?enko ir I.Ai??TiA?kienAi?? tapo A?io konkurso diplomantAi??mis.

ProfesorAi?? nuolat rengia savo klasAi??s koncertus, jos studentai groja su MaA?osios Lietuvos simfoniniu orkestru ai??zJaunA?jA? talentA?ai??? ir ai??zA?vaigA?duA?iA?ai??? koncertuose, laimi prizines vietas kAi??rybinAi??se olimpiadose, dalyvauja festivaliuose, seminaruose, A?vairiuose muzikiniuose projektuose.

Prof. T. RomaA?kina sAi??kmingai derina kAi??rybinAi??, pedagoginAi?? ir metodinAi?? veiklAi??. Ji yra tarptautinio muzikA? susivienijimo ai??zXXI a. muzika ir A?vietimasai??? narAi??, pastaruosius 12 metA? aktyviai dalyvauja susivienijimo rengiamuose forumuose A?vairiose Europos A?alyse. ProfesorAi?? skaitAi?? praneA?imus susivienijimo rengiamose mokslinAi??se-metodinAi??se konferencijose, vedAi?? meistriA?kumo pamokas ir autorinius seminarus, dalyvavo apskritojo stalo diskusijose, dirbo forumo konkursA? vertinimo komisijose.

Pasiekusi profesines aukA?tumas ir pripaA?inimAi??, JubiliatAi?? liko kukli, draugiA?ka, nuoA?irdi. Ji gerbiama ir mylima mokiniA? ir studentA?, katedros kolegA?, visos universiteto bendruomenAi??s, vertinama kolegA? muzikA? Lietuvoje ir uA? jos ribA?.

UA? nuopelnus rengiant jaunuosius laureatus prof. T.Ai??RomaA?kina daug kartA? apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo pirmininko, VyriausybAi??s, Ai??vietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos muzikA? rAi??mimo fondo, KlaipAi??dos miesto mero, KlaipAi??dos universiteto garbAi??s ir padAi??kos raA?tais bei premijomis.

Jubiliejinio vakaro metu buvo perskaitytos kultAi??ros bei A?vietimo ir mokslo ministrA? padAi??kos, KU rektoriaus sveikinimas. ProfesorAi?? sveikino KU MenA? fakulteto ir J.Ai??Karoso muzikos mokyklos vadovai, katedros kolegos, absolventai, studentai, mokiniai, draugai, linkAi??jo puikios sveikatos, neiA?senkanA?ios energijos, kAi??rybinAi??s sAi??kmAi??s.