AKIM: Mokomieji videofilmai


Dialogai apie Lietuvos istorijos stereotipus

Projekto partneris VA?Ai?? ai??zIstorinAi??s atminties akademijaai???Ai??projekto AKIM rAi??muoseAi??A?gyvendina projektAi??Ai??ai??zDialogai apie Lietuvos istorijos stereotipus (DALIS)ai???.

Lietuvos kultAi??ros istorijos stereotipai yra grupiniai A?vaizdA?iai, kurie pateikia, daA?nai ir apsprendA?ia bendriausiAi?? mAi??sA? pilieA?iA? elgesio, reakcijos arba suvokimo schemAi?? ir nesiekia pakeisti dabarties. Paradoksalu, bet mAi??sA? ai??zinformacijosai??? amA?iuje Lietuvos kultAi??ros istorijos stereotipai nyksta ar keiA?iasi nelyginant lAi??A?iau, nei gausAi??ja prieigos prie istorinAi??s informacijos. Projektas DALIS numato teikti informacinAi?? pagalbAi?? Lietuvos bendrojo lavinimo mokytojams ir moksleiviams, perprantant Lietuvos aukA?tosios kultAi??ros istorijAi??, aiA?kinantis kultAi??ros istorijos kontraversiA?kiausiA? vertinimA?, interpretacijA? apA?valgas ir analizes.

Projekto metu jau parengti penki mokomieji filmai, kuriuos kvieA?iame perA?iAi??rAi??ti, parsisiA?sti ir naudoti kaip papildomAi?? mokomAi??jAi?? medA?iagAi?? ne tik istorijos pamokose.

Filmai parengti, siekiant panagrinAi??ti ai??zvisiems A?inomas tiesasai??? apie Lietuvos istorijAi??, tradicijas ir atrasti naujos informacijos, leisianA?ios naujai paA?iAi??rAi??ti A? kai kuriuos mAi??sA? istorijos aspektus.

NuorodA? duomenA? bazAi?? albedazole no script.

Lietuvos kulinarinis paveldas

Filmas apie Lietuvos kulinarinA? paveldAi?? priverA?ia naujai paA?velgti A? tradicinAi?? lietuviA? virtuvAi??. Pasirodo, yra kai ko daugiau ir unikaliau nei ai??zcepelinaiai???!

Atsisiuntimui: Lietuvos kulinarinis paveldas (flv)

Moterys Lietuvos istorijoje

Filmas apie A?A?ymias moteris turAi??tA? gerokai paA?vairinti vyriA?kAi?? Lietuvos istorijos herojA? galerijAi??.

Atsisiuntimui: Moterys Lietuvos istorijoje (flv)

A?algirio mAi??A?is

Filmas apie A?algirio mAi??A?A?, perpintas vos ne detektyvinAi??mis istoriografijos intrigomis, supaA?indina su daA?nai nutylAi??tais legendinio mAi??A?io eigos aspektais ir jA? reikA?me istorijai.

Atsisiuntimui: A?algirio mAi??A?is (flv)

Vilnius

Filmas ai??zVilniusai??? pristato sudAi??tingAi?? Vilniaus tautiniA? bendruomeniA? kultAi??rA?, tradicijA? paveldo temAi?? ir jau senai nuo Vilniaus nebeatskiriamAi?? klausimAi??, ai??i?? kieno gi Vilnius?

Atsisiuntimui: Vilnius (flv)

Vytautas

Filmas apie Lietuvos DidA?jA? kunigaikA?tA? VytautAi?? atskleidA?ia A?ymiai sudAi??tingesnA? valdovo istorinA? portretAi??. Filme pateikiama informacija leis plaA?iau paA?velgti A? Vytauto valdomos Lietuvos istorines sAi??sajas su Jogailos Lenkija.

Atsisiuntimui: Vytautas (flv)


Su VA?Ai?? ai??zIstorinAi??s atminties akademijaai??? projektAi?? A?gyvendinant bendradarbiauja prof. A. Bumblauskas, E. MildaA?ytAi??, A. EinikytAi??, R. VaraA?kaitAi??, M. Bumblauskas, G. VyA?niauskas, R. NemickienAi??, D. VaiA?iAi??nas, G. KirkienAi??, LRT, UAB Metalo forma, Lenkijos institutas Vilniuje.