AKIM: Mokomosios TV laidos


TV laidA? ciklas ai??zNetradicinAi??s pamokosai???

Projekto partneris VA?Ai?? ai??zIstorinAi??s atminties akademijaai??? projekto AKIM rAi??muose A?gyvendino projektAi?? ai??zDialogai apie Lietuvos istorijos stereotipus (DALIS)ai???.

Lietuvos kultAi??ros istorijos stereotipai yra grupiniai A?vaizdA?iai, kurie pateikia, daA?nai ir apsprendA?ia bendriausiAi?? mAi??sA? pilieA?iA? elgesio, reakcijos arba suvokimo schemAi?? ir nesiekia pakeisti dabarties. Paradoksalu, bet mAi??sA? ai??zinformacijosai??? amA?iuje Lietuvos kultAi??ros istorijos stereotipai nyksta ar keiA?iasi nelyginant lAi??A?iau, nei gausAi??ja prieigos prie istorinAi??s informacijos. Projektas DALIS teikia informacinAi?? pagalbAi?? Lietuvos bendrojo lavinimo mokytojams ir moksleiviams, perprantant Lietuvos aukA?tosios kultAi??ros istorijAi??, aiA?kinantis kultAi??ros istorijos kontraversiA?kiausiA? vertinimA?, interpretacijA? apA?valgas ir analizes.

Projekto metu sukurtas A?eA?iA? mokomA?jA? televizijos laidA? ciklas ai??zNetradicinAi??s pamokosai???, nuA?vieA?iantis Lietuvos kultAi??rinius stereotipus. Laidos parengtos siekiant panagrinAi??ti ai??zvisiems A?inomas tiesasai??? apie Lietuvos istorijAi??, tradicijas ir atrasti naujos informacijos, leidA?ianA?ios naujai paA?iAi??rAi??ti A? kai kuriuos mAi??sA? istorijos aspektus. Laidose dalyvavo ir diskutavo moksleiviai. LaidA? vedAi??jas prof. Alfredas Bumblauskas. Laidos transliuotos 2012 m. vasarAi?? LRT KultAi??ros kanale.

KvieA?iame paA?iAi??rAi??ti laidas ir atrasti naujA? atspalviA? mAi??sA? istorijoje.

TV LAIDOS

1 laida: Vilnius

Laida apie sudAi??tingAi?? Vilniaus tautiniA? bendruomeniA? kultAi??rA?, tradicijA? paveldo temAi?? ir jau senai nuo Vilniaus nebeatskiriamAi?? klausimAi??, ai??i?? kieno gi Vilnius?

Atisiuntimui: laida1.flv

2 laida: Lietuvos kulinarinis paveldas

Laida apie Lietuvos kulinarinA? paveldAi?? priverA?ia naujai paA?velgti A? tradicinAi?? lietuviA? virtuvAi??.

Atsisiuntimui:Ai?? laida2.flv

buy spironolactone tablets. 3 laida: Vytautas

Laida apie Lietuvos DidA?jA? kunigaikA?tA? VytautAi?? ir jo sudAi??tingAi?? valdovo istorinA? portretAi??.

Atsisiuntimui:Ai?? laida3.flv

4 laida: A?algirio mAi??A?is

Laida apie A?algirio mAi??A?A? supaA?indina su daA?nai nutylAi??tais legendinio mAi??A?io eigos aspektais ir jA? reikA?me istorijai.

Atsisiuntimui:Ai?? laida4.flv

5 laida: Moterys Lietuvos istorijoje

Laida apie A?A?ymias moteris gerokai paA?vairina vyriA?kAi?? Lietuvos istorijos herojA? galerijAi??.

Atsisiuntimui:Ai?? laida5.flv

6 laida: Vilniaus ir Lietuvos kultAi??riniai stereotipai

Atsisiuntimui:Ai?? laida6.flv

Su VA?Ai?? ai??zIstorinAi??s atminties akademijaai??? projektAi?? A?gyvendinant bendradarbiavo prof. A. Bumblauskas, E. MildaA?ytAi??, A. EinikytAi??, R. VaraA?kaitAi??, M. Bumblauskas, G. VyA?niauskas, R. NemickienAi??, D. VaiA?iAi??nas, G. KirkienAi??, LRT, UAB Metalo forma, Lenkijos institutas Vilniuje.