AKIM: KultAi??ros A?urnalA? prenumerata


ReikA?mingAi?? projekto dalA? sudaro 11 prestiA?iniA? Lietuvos kultAi??ros A?urnalA? nemokama dviejA? metA? prenumerata 600 Lietuvos mokyklA?. A?urnalA? redakcijos projekto laikotarpiu parengs padidinto tiraA?o A?urnalA? numerius, kuriA? 600 egzemplioriA? bus pristatyta A? Lietuvos pagrindines, vidurines mokyklas, gimnazijas ir kt. mokyklas, dalyvaujanA?ias projekte. Per projekto laikotarpA? kiekvienAi?? mokyklAi?? pasieks iA? viso 205 kultAi??ros A?urnalA? numeriai. Tokia sisteminga intelektualiniA? tekstA? ir kultAi??rinio diskurso ai??zinjekcijaai??? mokykloms sudaro sAi??lygas aukA?tAi??jAi?? kultAi??rAi?? priartinti prie masinio A?vietimo. Tai ne tik mokiniA? kultAi??rinio sAi??moningumo gilinimas, bet ir praktinAi?? medA?iaga mokytojams bei metodiniA? prieigA? praturtinimas.

Mokyklos gaus A?iuos A?urnalus:

ai??? KultAi??ros barai
ai??? Naujasis A?idinys ai??i?? Aidai
ai??? Metai
ai??? KnygA? Aidai
ai??? Krantai
ai??? DailAi??
ai??? LiteratAi??ra ir menas
ai??? Fotografija
ai??? Muzikos barai
ai??? KelionAi?? su Bernardinai.lt
ai??? TautodailAi??s metraA?tis

A?urnaluose spausdinami reikA?mingiausi tekstai taip pat bus vieA?ai prieinami internete. LMKA su partneriais kuria kultAi??ros tekstA? duomenA? bazAi??, kurioje patogu ir paprasta rasti A?vairiausiA? temA? kultAi??rinius straipsnius, recenzijas, publikacijas ir kt. tekstus, atspausdintus visose 11 iA?vairdintA? A?urnalA?. Aplankykite ir naudokitAi??s A?ia duomenA? baze.

magic pharmacy.