AKIM: MeninAi??s kAi??rybos mokymai


DidA?iausia projekto AKIM veikla ai??i?? meninAi??s kAi??rybos mokymai mokyklose, t. y. meninAi??s kAi??rybos teroinAi??s pamokos ir praktiniai uA?siAi??mimai (kAi??rybinAi??s dirbtuvAi??s). Ai??ias pamokas ves iA?kilAi??s Lietuvos menininkai. Mokyklos turi galimybAi?? rinktis A?iA? sriA?iA? menininkus: architektus, muzikus, raA?ytojus, kompozitorius, dailininkus, tautodailininkus, fotomenininkus, kinematografininkus, literatAi??ros vertAi??jus, teatralus, A?urnalistus.

Vienos teorinAi??s pamokos trukmAi?? 1 akademinAi?? valanda, vieno praktinio uA?siAi??mimo/kAi??rybiniA? dirbtuviA? trukmAi?? 1,5-2 akademinAi??s valandos. Pamokos ir praktiniai uA?siAi??mimai vyks grupAi??se po vidutiniA?kai 20 mokiniA?, mokiniA? grupAi??je skaiA?ius kiekvienu atveju pritaikomas prie konkreA?ios mokyklos galimybiA? ir poreikiA?. Ai??ioje projekto dalyje dalyvauja 226 mokyklos visoje Lietuvoje, turinA?ios bendrojo ugdymo 8-12 klases. Ai?? kiekvienAi?? mokyklAi?? planuojami 5-7 menininkA? vizitai. Tokiu bAi??du pamokose ir praktiniuose uA?siAi??mimuose dalyvaus daugiau nei 6000 Lietuvos moksleiviA?. Mokyklas buvo atrinktos savanoriA?kumo principu. Prioritetas teikiamas mokykloms kaimo vietovAi??se ir regionuose. Dalyvius grupAi??se atrenka konkreA?ios mokyklos pedagogai.

Pamokose ir praktiniuose uA?siAi??mimuose bus tobulinamos A?ios mokiniA? kompetencijos: kAi??rybiA?kumas, vaizduotAi??, meninis ugdymas, bAi??simA? kultAi??ros vartotojA? kompetencija.

AtskirAi?? poveiklAi?? sudaro 8 akademiniA? valandA? kombinuotieji, tarpdisciplininiai kursai. Kursus sudarys 8 akademiniA? valandA? ciklas, kurio metu moksleiviai dalyvaus 5 teorinAi??se skirtingA? A?akA? meno kAi??rAi??jA? pamokose ir 2 praktiniuose uA?siAi??mimuose (kAi??rybinAi??se dirbtuvAi??se). KiekvienAi?? uA?siAi??mimAi?? ves vis kitas kitos srities menininkas, taigi, iA? viso vienA? kursA? uA?siAi??mimus ves 7 lektoriai.
Projekte dalyvauja 11-os sriA?iA? meno kAi??rAi??jai. Daugiausia A? projektAi?? A?sijungAi?? dailininkA? (19,23 %), muzikA? (15,81 %), raA?ytojA? (11,97 %). Puikiai suvokdamos, kad projekto sAi??kmAi??, o svarbiausia ai??i?? A?spAi??dis ir pAi??dsakas, kurA? A?ios pamokos paliks jose dalyvavusiems moksleiviams, priklauso nuo konkretaus menininko ir jo sugebAi??jimo sudominti jaunus A?mones, paveikti juos savo asmenybe ir pavyzdA?iu, projekto partnerAi??s ai??i?? kAi??rybinAi??s sAi??jungos pasiAi??lAi?? paA?ius iA?kliausius ir tinkamiausius A?mones. Tokie kultAi??ros korifAi??jai kaip Petras GeniuA?as, Sigitas Parulskis, Vladimiras Prudnikovas, Bronius KutaviA?ius, Ai??arAi??nas Nakas, Aidas MarA?Ai??nas, Vytautas V. Landsbergis, Audrius JuzAi??nas, Ilja Bereznickas, Izolda KeidoA?iAi??tAi??, Viktoras Gerulaitis, Vytautas Juozapaitis, Judita LeitaitAi??, Petras VyA?niauskas, NijolAi?? MironA?ikaitAi??, Vaiva MainelytAi??, Stanislovas A?virgA?das, Romualdas PoA?erskis, Algimantas AleksandraviA?ius ir daugybAi?? kitA? A?ymiA? menininkA? dalyvauja A?ioje iniciatyvoje. Tarp jA? net 19 nacionalinAi??s kultAi??ros ir meno premijos laureatA?. Ai?? mokyklas vaA?iuos tikrieji kultAi??ros lyderiai.

MeninAi??s kAi??rybos mokymA? programaAi??(Mokymu programa_Pirma dalis walmart drug prices. , Mokymu programa_Antra dalis) parengta remiantis menininkA? atsiA?stais pamokA? temA? siAi??lymais, pamokA? planais, kuriuose jie trumpai pristato pamokos turinA? ir eigAi??. MeninAi??s kAi??rybos mokymA? programa, vieA?ai prieinama internete, gali tarnauti kaip rekomendacinio pobAi??dA?io neformaliojo meninio ugdymo vadovas bendrojo ugdymo mokykloms.

Projekto AKIM menininkAi?? A?urnalistAi?? Perpetua DumA?ienAi??Ai??aplankytomsAi??mokykloms dovanoja ir vertingA?Ai??knygA?. DAi??kojameAi??rAi??mAi??jams:

Ai??veicarijos LietuviA? BendruomenAi??
Litauische Gemeinschaft der Schweiz
CommunautAi?? lituanienne en Suisse
ComunitAi?? lituana in Svizzera