Projekto AKIM komanda reziumuoja nuveiktus darbus ir linki graA?iA? atostogA?

IA?lydAi??dami visus atostogA? ir linkAi??dami A?iltos ir nelietingos vasaros, norime reziumuoti projekto ai??zAukA?tosios kultAi??ros impulsai mokykloms (AKIM)ai??? rAi??muose per 2011-2012 mokslo metus nuveiktus darbus, pasidalinti mus pasiekianA?iais atgarsiais ir nuotaikomis.

  • 2011 metA? rudenA? vienuolikos meno sriA?iA? kAi??rAi??jai dalyvavo vienos dienos informaciniame seminare ai??zAi??iandienos mokykla: formalusis ir neformalusis vyresniA?jA? klasiA? mokiniA? kAi??rybiA?kumo ugdymasai???. Seminaras buvo skirtas menininkams, kurie dalyvauja projekte ir veda meninAi??s kAi??rybos pamokas Lietuvos mokyklose. Seminaro tikslas buvo menininkus, kuriA? retas turi tiesioginA? santykA? su mokykla, A?iek tiek ai??zpriartintiai??? prie A?iandienos mokyklos. KalbAi??jome ir apie A?vietimo sistemos reformas, tikslus ir iA?A?Ai??kius, ir apie lietuviA? kalbos ir literatAi??ros bei menA? pamokA? mokyklose programas, ir apie jaunuoliA? (vyresniA?jA? klasiA? mokiniA?) psichologijAi??. Jau pavasarA?, kada menininkai patys perA?engAi?? mokyklA? slenksA?ius, dA?iugu buvo iA?girsti iA? jA?, kad pamena seminaro metu iA?girstus faktus, nuomones, patarimus.
  • Nuo 2012 metA? sausio 600 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklA? kas mAi??nesA? pasiekia nemokama 11 prestiA?iniA? kultAi??ros A?urnalA? prenumerata. DA?iaugiamAi??s, kad A?urnalA? pristatymas, kurio konkursAi?? laimAi??jo AB Lietuvos paA?tas, vyksta sklandA?iai, dAi??kojame A?iurnalA? redakcijoms uA? nuoA?irdA? ir dalykiA?kAi?? bendradarbiavimAi??, o mokyklA? bendruomenAi??ms uA? tai, kad A?urnalus skaitote (!). TAi?? liudija JAi??sA? laiA?kai. Iki liepos mAi??nesio mokykloms iA?platinta 34 200 A?urnalA? egzemplioriA?. Prenumerata tAi??sis iki 2013 metA? rudens. Linkime A?urnalus naudoti ne tik kaip bibliotekA? lentynA? puoA?menAi??, bet pirmiausia pagal jA? tiesioginAi?? paskirtA?. MokyklA? sAi??raA?Ai?? ir pristatomA? A?urnalA? pavadinimus rasite A?ia.
  • Kiek vAi??luodama dAi??l komplikuotA? vieA?A?jA? pirkimA? procedAi??rA?, 2012 metA? geguA?Ai?? startavo ir didA?iausia projekto veikla ai??i?? Lietuvos menininkA? vedamos meninAi??s kAi??rybos pamokos 8-12 klasiA? mokiniams. GeguA?Ai??s mAi??n. A?vyko beveik 200 uA?siAi??mimA? (teoriniA? pamokA? ir kAi??rybiniA? dirbtuviA?), 90 menininkA? aplankAi?? 148 Lietuvos mokyklas, parveA?dami mums daugybAi?? A?spAi??dA?iA? ir atsiliepimA?. Po susitikimA? mokytojai skambino, mokiniai raA?Ai?? straipsnius ir atsiliepimus, menininkai ir mokyklos siuntAi?? nuotraukas. A?ia galime perteikti tik nedidelAi?? dalA? visA? A?spAi??dA?iA? (A?. nuotraukas ir nuorodas). 98 procentai A?spAi??dA?iA? teigiami, menininkai dA?iaugAi??si ai??zatradAi??ai??? tiek daug A?viesaus jaunimo (ai??zViskas gerai su tuo Lietuvos jaunimu!ai???), mokytojai ir mokiniai nustebdavo, kad meno kAi??rAi??jai tokie A?ilti ir paprasti A?monAi??s (ai??zKaip lengva buvo bendrauti, nesitikAi??jome.ai???), vertino naujus patyrimus ir A?taigius menininkA? pasakojimus (ai??zAtrodo ir mes kalbame mokiniams tAi?? patA?, bet sveA?ius jie geriau iA?girsta.ai???). RudenA? menininkA? pamokos tAi??sis, A? projektAi?? iA? viso A?sijungs 230 menininkA?, kurie aplankys tiek pat mokyklA?. DalyvaujanA?iA? menininkA? tarpe net 19 nacionalinAi??s kultAi??ros ir meno premijos laureatA?. Abiems pusAi??ms linkime daug A?iltA? emocijA?.

Nuorodos:
http://www.vilkmerge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5172:basanaviiukai-susitiko-su-zika-fotournalistu-zinu-jonu-kaznu&catid=38:gyvenimas&Itemid=177
http://biliunke.lt/naujienos/73-tarregos-valsas-kultera-ir-eurnalistika.html
http://svietimaskultura.kaunas.lt/index.php?594893444
http://www.dialogas.com/skaitytoju-irasai/menininku-pamokos-alytaus-jotvingiu-gimnazijoje/
http://www.verdenes.panevezys.lm.lt/lt/left/projektai/es-projektai/akim/ cheapest generic viagra no prescription.
http://www.youtube.com/watch?v=cpa2SEHTJNM
http://www.saule.silute.lm.lt/index.php/news/286/15/Projektas-Aukstuju-kulturu-impulsai-mokykloms-AKIM/
http://vimeo.com/42390515

NuotraukA? galerijAi?? galite paA?iAi??rAi??ti A?ia.

  • Projekto partneris VA?Ai?? ai??zIstorinAi??s atminties akademijaai??? projekto AKIM rAi??muose A?gyvendina projektAi?? ai??zDialogai apie Lietuvos istorijos stereotipus (DALIS)ai???. Paradoksalu, bet mAi??sA? ai??zinformacijosai??? amA?iuje Lietuvos istorijos ir kultAi??ros istorijos stereotipai nyksta ar keiA?iasi nelyginant lAi??A?iau, nei gausAi??ja prieigos prie istorinAi??s informacijos. Ai??i projekto veikla siekia provokuoti ir naujai permAi??styti visuomenAi??je, taip pat ir mokyklos istorijos dAi??styme, A?sigalAi??jusias stereotipines nuostatas, panagrinAi??ti ai??zvisiems A?inomas tiesasai??? apie Lietuvos istorijAi??, tradicijas ir atrasti naujos informacijos, leidA?ianA?ios naujai paA?iAi??rAi??ti A? kai kuriuos mAi??sA? istorijos aspektus. pvz., ai??zVytautas ai??i?? didvyris, Jogaila ai??i?? iA?davikas?ai???, ai??zAr cepelinai yra didA?iausia Lietuvos kulinarinio paveldo vertybAi???ai???, ai??zAr Lietuvos istorijAi?? kAi??rAi?? vien vyrai?ai???, ai??zAr Vilnius ai??i?? lietuviA?kas miestas?ai??? ir pan. Sukurti ir mokykloms pristatyti penki mokomieji video filmai, mokyklose vyko filmA? aptarimas su filmA? kAi??rAi??jais ir istorijos specialistais, liepos mAi??nesA? LRT transliuos 6 mokomAi??sias diskusines laidas ai??zNetradicinAi??s pamokosai???, kuriA? metu laidose dalyvaujantys mokiniai diskutuos viena iA? filmuose aptariamA? temA?. LaidA? vedAi??jas – prof. Alfredas Bumblauskas.Ai?? Mokomuosius filmus galite perA?iAi??rAi??ti, parsisiA?sti ir naudoti kaip papildomAi?? mokomAi??jAi?? medA?iagAi?? ne tik istorijos pamokose.
  • Projekto partneris VA?Ai?? ai??zEfektyvi politikaai??? projekto AKIM rAi??muose Lietuvos mokyklose organizavo paskaitA?-forumA? ciklAi?? ai??zPolitikos kultAi??ra ir moderni visuomenAi??: istorinAi??s tapatybAi??s aspektaiai???. Daugiau nei 700 Utenos, AnykA?A?iA?, KelmAi??s r., Pasvalio, Kauno r., KupiA?kio, VarAi??nos, MarijampolAi??s ir kt. mokyklA? vyresniA?jA? klasiA? moksleiviA? jau baigAi?? trijA? paskaitA? ciklAi?? apie politikos kultAi??rAi??. SusitikimA? su politikos ir istorijos ekspertais metu mokiniai svarstAi?? RytA? Europos regioninAi??s politikos aplinkybes ir Lietuvos A?naA?Ai?? A? Baltijos A?aliA? regiono politinAi?? kultAi??rAi??, A?iandieninAi??je A?alies politikoje ieA?kojo istorinAi??s Lietuvos-Lenkijos Respublikos politikos atgarsiA?. RudenA? paskaitA? ciklas bus tAi??siamas kitA? savivaldybiA? mokyklose. IA? viso planuojama aplankyti 30 Lietuvos savivaldybiA?.

DAi??kojame visiems projekto partneriams, bendradarbiams, dalyviams ir draugams uA? idAi??jas, emocijas, A?spAi??dA?ius ir palaikymAi??. Ir uA? taip daA?nai girdimAi?? ir mAi??sA? A?irdis glostantA? ai??zKoks svarbus ir reikalingas A?is projektas!ai???.

Kitais mokslo metais tAi??sime savo veiklas ir dalinsimAi??s su Jumis naujais A?spAi??dA?iais.

GraA?ios vasaros visiems! levitra generic lowest prices.