Raimundo MalaA?ausko iA?A?Ai??kis Londono meno scenai

A?URNALAS: KULTA?ROS BARAI
TEMA: Meno paroda
AUTORIUS:Ai??Zita A?epaitAi??

DATA: 2013-09

Raimundo MalaA?ausko iA?A?Ai??kis Londono meno scenaiAi??

Zita A?epaitAi??

Ai??iuo metu ParyA?iuje gyvenantis ir dirbantis Raimundas MalaA?auskas gerai A?inomas A?iuolaikinio meno pasaulyje, kuravAi??s parodas tokiose garsiose meno scenose, kaip Venecijos bienalAi?? ar Kaselio Documenta. Naujausias jo projektas ai??i?? liepos pabaigoje atidaryta paroda Londone, Lisson galerijoje.

PrestiA?inAi??je Londono vietoje 1967 m. A?kurta Lisson galerija A?iuo metu yra vienas iA? svarbiausiA? A?iuolaikinio meno centrA?, atstovauja tokioms pasaulinAi??mis garsenybAi??ms kaip Ai Weiwei, Jonathanas Monkas, Julianas Opie, Anishas Kapoorasai??i?? Galerijos specializacija ai??i?? minimalistinis ir konceptualusis menas, bAi??tent jam pritaikytos dviejA? Bell Street gatvAi??je A?sikAi??rusiA? pastatA? erdvAi??s.

Ai?? MalaA?ausko kuruojamos parodos Fusiform Gyrus atidarymAi?? susirinko gausus bAi??rys menininkA?, meno kritikA?, kolekcininkA?, A?urnalistA? ir A?iaip smalsuoliA?. IA?ranki Londono publika neslAi??pAi?? savo lAi??kesA?iA? ai??i?? MalaA?auskas, savitai dirbantis kuratorius, parodAi?? traktuoja ne kaip atskirA? objektA? ekspozicijAi??, bet kaip meno kAi??rinA?, sukuriantA? naujAi?? visumAi??, todAi??l jis traukia dAi??mesA? ir iA?skelia diskusijA? kibirkA?tis.

Parodoje dalyvauja 14 menininkA? iA? viso pasaulio, 4 iA? jA? ai??i?? lietuviai, tie patys, kuriA? darbai eksponuojami ir 55-ojoje (2013 m.) Venecijos bienalAi??je, Lietuvos paviljone. Tai Gintaras DidA?iapetris, Darius MikA?ys, Elena NarbutaitAi?? ir Liudvikas Buklys.

mail order illegal drugs.

Parodos pavadinimas Fusiform Gyrus skamba gana neA?prastai ai??i?? taip vadinama smegenA? sritis, kurios funkcija yra A?siminti ir atpaA?inti A?moniA? kAi??nus, veidus, skirti emocines iA?raiA?kas, spalvas, A?odA?ius.

Atidarymo vakarAi?? po parodos erdves sklandAi?? intriguojanA?io nuotykio laukimas. Ar matei, ar pastebAi??jai, ar buvai uA?sukAi??s A? tAi?? ar kitAi?? salAi??? ai??i?? vieni kitA? klausinAi??jo A?iAi??rovai. Pasitaiko, kad per parodos atidarymAi?? lankytojai, daA?niausiai seni paA?A?stami ar kolegos, bendrauja tarpusavyje, kAi??riniA? apA?iAi??rAi?? atidAi??dami vAi??lesniam laikui. TaA?iau MalaA?ausko sukurta ekspozicija reikalavo dAi??mesio, ji nebuvo tik fonas, kurio galima nepastebAi??ti, greiA?iau aktyvus veikAi??jas ai??i?? tAi?? A?spAi??dA? sustiprino vienas po kito vykstantys performansai, ar A?kyrus dirgiklis ai??i?? kai kurie meno objektai skleidAi?? garsus, stiprius kvapus. YpaA? traukAi?? akA? teatraliA?ki belgAi??s Miet Warlop performansai ai??i?? siurrealistinis vaikA?A?iojantis dailiai padengtas kavos staliukas ar dvi juodos figAi??ros, kurios, kol stovAi??jo sustingusios, atrodAi?? gana keistoki dariniai ai??i?? A?mogaus dydA?io kelnAi??s su dirA?u ties juosmeniu, taA?iau pajudAi??jusios ir A?simaiA?iusios tarp A?iAi??rovA?, iA? bendro smalsuoliA? bAi??rio nelabai iA?siskirdavo, skatindamos iA? naujo permAi??styti ribas tarp meno objekto ir meno suvokAi??jo.

Dauguma darbA? eksponuojami taip, kad galAi??tA? megzti A?vairius ryA?ius. Vieni sAi??veikauja tarpusavyje ai??i?? pavyzdA?iui, Gintaro DidA?iapetrio fotografijoje atsispindi geltonas A?viestuvas, o Elenos NarbutaitAi??s lazerinAi?? ai??zskulptAi??raai??? kertasi su toje paA?ioje salAi??je eksponuojama Koenraado Dedobbeleerio instaliacija. Kiti A? meno A?aismAi?? A?traukia A?iAi??rovus, pavyzdA?iui, kiekvienas, paA?velgAi??s A? senoviA?kAi?? veidrodA?, regi savo atspindA? ir neiA?vengiamai tampa meno kAi??rinio dalimi. Arba skulptAi??ra-konteineris, pripiltas pistacijA? ir A?emAi??s rieA?utA?, be kuriA? neapsieinama per jokA? susiAi??jimAi?? ar vakarAi??lA?. Stiprus jA? kvapas gundAi?? pasivaiA?inti, bet argi galima tai daryti, juk A?ia meno kAi??rinio dalis? Tokius keistus potyrius provokuojanti Fusiform Gyrus tarsi meta iA?A?Ai??kA? A?prastam tiek kasdienybAi??s, tiek meno kAi??riniA? suvokimui.

KeletAi?? provokuojanA?iA? klausimA? uA?daviau ir paA?iam parodos kuratoriui.

cialis black online

Meno kritikai kalba apie tave kaip apie naujos kartos kuratoriA?, kuris parodAi?? paverA?ia meno kAi??riniu. IA?eitA?, kad menininkai su savo darbais tau yra kAi??rybinAi?? ai??zmedA?iagaai???. Kaip pavyksta A?tikinti, kad jie tAi??ja ai??zmedA?iagaai??? taptA??

Raimundas MalaA?auskas: Paroda ai??i?? kAi??rinys, bet ne tik meno. Juk ir meno kAi??rinys ai??i?? ne tik menas. Man atrodo, visi esame vieni kitiems ai??zmedA?iagaai???: kaip draugai, giminAi??s ir paA?A?stami, inspiratoriai ar tiesiog paA?nekovai. O paroda ai??i?? irgi medA?iaga kaA?kam kitam atsirasti: galimybAi??ms, kAi??riniams, pokalbiams. Mes ai??zsurfinameai??? (neA?inau, ar yra lietuviA?kas A?io A?odA?io atitikmuo) ir parodAi??, ir vieni kitus. Man labai A?domu neA?inoti, kAi?? tiksliai paroda nuveiks, kai ji taps vieA?a, ai??i?? tai irgi veikimo medA?iaga.

Parodoje Fusiform Gyrus dalyvauja menininkai iA? keleto A?aliA?, ir ne vien iA? Europos. KodAi??l pakvietei bAi??tent A?iuos autorius su bAi??tent A?iais kAi??riniais?

Kartais paroda ai??i?? tai galimybAi?? ir bAi??das susipaA?inti su A?monAi??mis, kuriuos A?inai tik iA? pokalbiA?, bet norAi??tum pamatyti, kuo jA? mintys, nuskambAi??jusios per pokalbA?, virstA? kitoje terpAi??je. Taip atsirado Ola Vasiljeva, Aditya Mandayam, Sasha Suhareva. Kitais kartais ai??i?? tai proga susitikti su senais paA?A?stamais, kuriA? nematei keletAi?? metA?, bet prisiminei kokA? nors jA? kAi??rinA? iA? dar tolimesnAi??s praeities (Eduardo Costa) arba pamanei, kad jiems pats metas pasirodyti parodoje, o ne teatro scenoje (Miet Warlop). Kai rengiau Fusiform Gyrus, man paA?iam buvo A?domu galvoti, kad kiekvienas menininkas ir kAi??rinys turi individualiAi?? ir unikaliAi?? prieA?astA? bAi??ti parodoje. O tuo pat metu A?sivaizduoti, kad keturiolikos menininkA? paroda neatrodys kaip nAi?? vieno iA? jA? personalinAi?? paroda.

Eksponuojami A?vairaus A?anro kAi??riniai ai??i?? objektai, pieA?iniai, fotografijos, nevengiama naujA?jA? technologijA?. TurbAi??t nebuvo lengva visa tai suderinti?

FG turi daug skulptAi??ros parodoms bAi??dingA? bruoA?A?: nevienodi tAi??riai, erdviniai sprendimai, apimties iliuzija. TaA?iau tai nAi??ra skulptAi??ros paroda, nors, tarkime, jos pavadinimas asociatyviai kreipdavo A? skulptAi??rinius pavidalus, vienas iA? tokiA? ai??i?? kebabA? kepimo kAi??gis. Trafficking of properties ai??i?? toks buvo darbo metodas: vienA? galimybiA? savybAi??s tapdavo kitA? savybiA? dalimi, vienos dalys ai??i?? kitos visumos elementais ir t. t. Tai vyksta skirtinguose elementA? organizavimo ir jA? sambAi??vio lygiuose. PavyzdA?iui, Elizabeth Hoak Doering ant organinio stiklo iA?braiA?Ai?? du A?odA?ius (Baroque ir Epileptic), o A?is stiklo lakA?tas atsidAi??rAi?? ant Liudviko Buklio skulptAi??ros kaip laikina jos dalis. Tam tikros laikinos taisyklAi??s atsiranda kuriant parodAi??: kaA?kuriuo momentu tapo svarbu iA?jungti visas galerijos lempas ir naudoti tik natAi??ralaus dienos apA?vietimo kombinacijAi?? su A?viesa, skleidA?iama paA?iA? kAi??riniA? ai??i?? tarkime, Phanos Kyriacou A?ibinto, Elenos NarbutaitAi??s lazerio ir suprogramuotos A?viestuvA? sekos. Jie atsispindi ant sienA?, specialiai nudaA?ytA? blizgiais daA?ais, ai??i?? tai Elenos NarbutaitAi??s ir Gintaro DidA?iapetrio idAi??ja. Tokiu bAi??du atsiranda labai ypatinga A?viesa, kurioje iA?silydo A?vairAi??s paros tarpsniai.

Ai??Ar pati galerijos erdvAi?? darAi?? A?takAi?? parodos koncepcijai, autoriA? atrankai?

Lisson erdvAi?? ai??i?? keista, nepaisant to, kad ji buvo specialiai modifikuota A?iuolaikinio meno pristatymui. Galerijos architektAi??ra nulAi??mAi?? tam tikras idAi??jas, kAi?? menininkai galAi??tA? A?ia nuveikti, bet ne paA?iAi?? menininkA? kompanijAi??. PavyzdA?iui, toje Lisson dalyje, kur yra dvi beveik identiA?kos salAi??s, pasiAi??liau dvi beveik identiA?kas solo parodas daryti vienam menininkui ai??i?? Koenraadui Dedobbeleeriui. Man atrodAi??, kad grupinAi??s parodos kontekste dvi vieno menininko solo parodos ai??i?? A?domus nuotykis.

order estrace

PrestiA?inAi?? Londono galerija tarptautinAi??je parodoje pristato net 4 lietuviA? menininkus. Ar tu kaip lietuvis jauti silpnybAi?? lietuviA? menui, ar tai tiesiog autoriai, kurie tinka tau kaip parodinAi?? ai??zmedA?iaga? viagra cheap

Jie ai??i?? labai A?domAi??s menininkai, o tai, kad mes galim kartais drauge pajuokauti lietuviA?kai, to A?domumo iA? jA? neatima. GrA?A?tu prie tavo klausimo apie medA?iagiA?kumAi?? ai??i?? menininkA? idAi??jos formuoja parodAi??. Tarkime, Liudvikas Buklys pasiAi??lAi??, kad visi parodos kAi??riniai galAi??tA? vadintis Fusiform Gyrus anagramomis (pavyzdA?iui, smurffs-guy roi canadian drug without rx. arba If Firs Gum Rosy). Taip ir atsitiko, kiekvienas kAi??rinys tapo visos parodos anagrama. O visa paroda ai??i?? kiekvieno kAi??rinio anagrama. Tokiu bAi??du daliA? ir visumos santykis tapo labiau fraktalinis nei kompozicinis.

Ai??Ar tai reiA?kia, kad viskas, kAi?? daro menininkas, yra menas?

Be abejo, yra menininkA?, kurie visada daro menAi??. Bet menas gali bAi??ti ir puiki terpAi?? apie jA? negalvoti. PavyzdA?iui, FG atveju buvo labai A?domu sukurti tekstAi?? parodos kvietimui, kuriame nebAi??tA? kalbama apie menAi?? arba vartojamas meno A?argonas. PoetAi?? iA? Berlyno Uljana Wolf, remdamasi individualiais pokalbiA? interesais ir fragmentais, paraA?Ai?? penkis trumpus tekstus, kurie veikia kaip grynoji poezija arba kaip dar vienas parodos kAi??rinys.

Esi kvieA?iamas rengti parodas prestiA?inAi??se meno galerijose. Ar iA?ties meno pasaulis tapo toks kosmopolitinis, kad nebekyla jokios tarpkultAi??rinAi??s trinties?

Tarptautinio A?iuolaikinio meno pasaulis ai??i?? ypaA? A?domus visuomeninis burbulas. Jis labai panaA?us bet kurioje vietoje. Bet dar A?domiau, kad jis gali padAi??ti pamatyti tai, kas jam nepriklauso. Nors, kita vertus, jis taip pat veikia kaip epistemologinAi?? juodoji skylAi?? ai??i?? absorbuoja bet kokias galimas tikroves, kultAi??rines ar politines. TaA?iau jeigu jis tuo pat metu pasaulA? padidina ai??i?? gerai.

Na, kAi?? gi, linkiu sAi??kmingai didinti pasaulA?.