RaA?ytoja UndinAi?? RADZEVIA?IA?TAi??

A?URNALAS:Ai??LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: LM anketa
AUTORIUS:Ai??UndinAi?? RadzeviA?iAi??tAi??
DATA: 2014-01

1.Ai??Kaip jauA?iatAi??s A?iniasklaidos pieA?iamo visuomenAi??s gyvenimo ir brukamA? pramogA? pasaulyje? Ar jis veikia jAi??sA? kAi??rybAi??? O gal esate atsiribojAi??s? Vengiate kiA?ti savo trigraA?A? A? nesibaigianA?ias politines diskusijas, ar bandote kaip nors jose dalyvauti?

Absoliutus eskapizmas A? save gana greitai sunaikintA? ir A?mogA?, ir kAi??rAi??jAi??. O kultAi??ra negali bAi??ti vien intelektualioji.
Ai??iuo metu paversti oficialiAi??jAi?? kultAi??rAi?? dominuojanA?ia bAi??tA? A?manoma tik smurtiniu keliu, ir tokiu atveju didA?iAi??jAi?? dalA? visuomenAi??s paliktume be jokios kultAi??ros ir be jokiA? pramogA?. Tai bAi??tA? kultAi??rinAi?? intravertA? represija prieA? ekstravertus, kurie tiesiog gyvenime labiausiai nori A?okti ir dainuoti A?lindAi?? A? roA?inius kombinezonus.
O A? politines diskusijas nesiveliu, nes neturiu su kuo. Aplink tik protingi A?monAi??s.

viagra pfeizer sans ordonnance. 2.Ai??Kaip jauA?iatAi??s savo kuriamo meno aplinkoje, tarp kolegA?? Ar jauA?iate konkurencijAi??? Ar imatAi??s kokiA? nors veiksmA? propaguoti savo kAi??rybAi???

Su savo knygomis jokiA? konfliktA? neturiu. Su kitais raA?ytojais irgi. MAi??sA? knygos nAi??ra bendros.
Kiekvienas raA?ome savo knygAi??, ir atsakome sau A? savo klausimus.
Gal konfliktA? su kitais raA?ytojais nAi??ra ir todAi??l, kad mes nepakankamai paA?A?stami.
Ar aA? imuosi kokiA? veiksmA? propaguoti savo kAi??rybAi??? Taip. PasyviA?.

3.Ai??Ar skaitote kultAi??ros leidinius? Jei taip, tai kur ai??i?? popieriuje ar internete? Gal jau laikas kultAi??rinei spaudai apskritai keltis A? internetAi???

Kartais kAi?? nors perskaitau. DaA?niausiai internete. Bet mano mama kultAi??rinius ai??zlaikraA?A?ius” perka.
Atsakyti A? klausimAi??, ar kultAi??rinei spaudai jau laikas keltis A? internetAi??, nAi??ra labai paprasta.
ReiktA? iA?siaiA?kinti ir A?vertinti popierinio A?urnalo ar laikraA?A?io auditorijos dydA?, leidybos sAi??naudas, ir numatyti ateitA?: kas atsitiktA? per dvejusai??i??trejus metus, jeigu popierinio varianto NEbAi??tA? atsisakyta.
Ir tai dar ne viskas.
Kaip jau ne kartAi?? sakiau, mes gyvename A?alyje, kur moralAi?? svarbiau uA? sumanymo groA?A?.
Moraliniu aspektu popierinio varianto atsisakymas skaitytojA? akimis gali atrodyti kaip valstybAi??s sprendimas ai??i?? dAi??l A?alies progreso ir perAi??jimo A? aukA?tesnA? technologinA? lygmenA? ai??i??Ai?? A?imtui penkiolikai A?alies senjorA? atjungti elektrAi??.
TodAi??l prieA? apsisprendA?iant reiktA? A?vertinti visus keturis aspektus.

4.Ai??Dabar miestuose, ypaA? sostinAi??je, vienas renginys lipa ant kito. Ar turite mAi??gstamAi?? renginA?, festivalA??

Ko reikAi??tA?, kad profesionalusis menas efektyviau konkuruotA? su pramogA? kultAi??ra?
Jau trejus metus einu A? ai??zPoetinio DruskininkA? rudens” baigiamAi??jA? vakarAi??.
Gal todAi??l, kad pertraukose tarp skaitymA? kaA?kas nuostabiai groja. Kontrabosu.
O gal dAi??l to, kad man labai patinka Kornelijus Platelis, ir labai nepatogu bAi??tA? nenueiti.
Dar vaikA?tau A? ai??zKino pavasarA?”, nors kiekvienais metais pasakau, kad daugiau niekada, niekada…
NenorAi??A?iau A?A?eisti 2013 metA? ai??zKino pavasario” organizatoriA?, todAi??l papasakosiu apie 2012-uosius.
IA? keliA? A?imtA? filmA? pagal apraA?ymus iA?sirenku penkis, kurie turAi??tA? man labiausiai patikti.
Per du iA? jA? siaubingai kankinuosi, bet iA? visA? jAi??gA? tvardausi, raminu save A?okoladu, apA?iAi??rinAi??ju A?alia sAi??dinA?ius, kad tik kaip nors iA?tverA?iau iki galo, nes vieno filmo reA?isierius ai??i?? Peteris Greenaway’us, o kito ai??i?? Kira Muratova.
Po dar vieno filmo iA?einu ir guodA?iu save, kad kinai yra sukAi??rAi?? ir geresniA? filmA?, ir kitAi?? kartAi?? tikrai bus geriau.
Galiausiai su malonumu pasiA?iAi??riu du dokumentinius.
Ai??altoje tuA?A?ioje salAi??je.
Nors galAi??A?iau taip pat sAi??kmingai ir beveik tokius pat paA?iAi??rAi??ti pas mamAi?? per televizoriA?.
Ir dar.
PrieA? metus VokieA?iA? gatvAi??je mane sustabdAi?? reklaminis stulpas, kvieA?iantis A? Jaschos Heifetzo jaunA?jA? smuikininkA? konkurso baigiamAi??jA? koncertAi??. KaA?kodAi??l labai susijaudinau. Nors nesu jaunoji smuikininkAi??.
Ilgai apie jA? galvojau, bet taip ir nenuAi??jau. Jeigu bAi??A?iau nuAi??jusi, greiA?iausiai bAi??tA? labai patikAi??.
O su pramogA? kultAi??ra oficialiajam menui nereiktA? konkuruoti ir nuo jos atsiriboti. Su ja reiktA? ieA?koti tam tikrA? sAi??jungA?.
Ai??is pasiAi??lymas oficialiosios kultAi??ros apologetams greiA?iausiai atrodytA? labai nepriimtinas, bet aA? pabandysiu paaiA?kinti tokio savo pareiA?kimo prieA?astis.
Demokratijos sAi??lygomis nAi??ra nuolatinio, stipraus valdanA?iojo sluoksnio, kuriam oficialioji kultAi??ra bAi??tA? reikalinga ir kuris norAi??tA? A? jAi?? investuoti. Tokiomis sAi??lygomis oficialioji kultAi??ra tampa beveik marginalinAi??: A?domi patiems kAi??rAi??jams ir nedidelei juos supanA?iai grupei.
Oficialiajai kultAi??rai vystytis, plAi??stis ir evoliucionuoti tinkamiausia valdymo forma yra ne demokratija, o monarchija arba autokratija.
Tam tikri oficialiosios kultAi??ros susijungimai su populiariAi??ja padAi??tA? pristatyti oficialA?jA? menAi?? kitame kontekste ir iA?plAi??stA? auditorijAi??.
Vienas sAi??kmingiausiA? tokio pobAi??dA?io projektA? buvo LRT kanalu kelis metus trukAi??s operos ir operetAi??s dainininkA? pristatymas.
Manau, kad tinkamiausia pramogA? kultAi??ros ir oficialiojo meno sAi??junga galAi??tA? bAi??ti pokalbiA? laida, kuriAi?? vestA? pramogA? kultAi??ros atstovas.
Lietuvoje tAi?? rolAi?? idealiai galAi??tA? atlikti tik vienas A?mogus ai??i?? TV auditorijos labai mylimas ir labai nekenA?iamas, intelektualus ir erzinantis visus savo humoro jausmu, turintis labai platA? kultAi??rinA? diapazonAi??: nuo maksimaliai obsceniA?ko iki absoliuA?iai korektiA?ko.
Ir toks A?mogus yra tik vienas.
Algis Greitai.
AtsiA?velgiant A? dabartinA? su juo susijusiA? skandalA? kontekstAi?? netgi A?domiai skambAi??tA?: ai??zKultAi??ra pagal AlgA? Greitai.”
Kiekvienas susitikimas bAi??tA? kaip dvikova.

delivery cialis black

5.Ai??Naujai A?steigta KultAi??ros taryba A?ada tolygiau remti visas kultAi??ros sritis. Kokiai sriA?iai, jAi??sA? nuomone, dabar labiausiai reikia paramos (finansinAi??s, moralinAi??s, reklaminAi??s)?

GreiA?iausiai remti reiktA? ne kultAi??ros sritis, o kultAi??ros asmenybes.
TurbAi??t KultAi??ros tarybai ir be patarimA? aiA?ku, kad didesnA? dAi??mesA? reiktA? skirti veikiantiems ugnikalniams nei neveikiantiems.
Nepriklausomai nuo jA? amA?iaus.
O kalbant apie sritis, tai finansinAi?? paramAi?? reiktA? skirti toms, kuriose pasitelkus kur kas maA?esnes investicijas galima sukelti didA?iausiAi?? ai??zrenesansAi??” arba kur ai??zrenesansas” jau prasidAi??jAi??s.
MoralinAi??s paramos reikia visiems.
Tik labai sunku A?sivaizduoti tos moralinAi??s paramos iA?raiA?kAi??.
Be to, moralinAi?? paramAi?? teikianA?iA?jA? ir moralinAi??s paramos laukianA?iA?jA? vizijos gali prasilenkti.
ReklaminAi??s paramos labiausiai reikia tiems kAi??rAi??jams, atlikAi??jams ar projektams, kurie turi bent 300ai??i??500 gerbAi??jA?. NatAi??raliai.
Ir kurie A?ino bent 10 A?moniA?, kurie jA? negali pakAi??sti.
Jei gerbAi??jA? skaiA?ius nesiekia 200, tai ta kAi??ryba yra niA?inAi??, skirta tik kAi??rAi??jAi?? paA?A?stantiems A?monAi??ms.

6.Ai??Kokia pastaruoju metu perskaityta knyga, dailAi??s, muzikos, teatro kAi??rinys ar A?iaip A?vykis, reiA?kinys nustebino? KokA? kAi??rinA? per paskutinA? penkmetA? A?vertintumAi??te kaip iA?skirtinA?, liksiantA? istorijoje?

nolvadex online

TiesAi?? sakant, A?iuolaikinio pasaulio mokslo pasiekimai ir atradimai mane domina labiau nei meno kAi??riniai. O A?iuolaikinAi??s informacijos kiekiai paverA?ia A?mogA? beveik nebesistebinA?iu. TodAi??l didA?iausiAi?? A?spAi??dA? praeitais metais palikusi knyga bAi??tA? Normano Doidge’o ai??zSave keiA?ianA?ios smegenys”. Apie A?mogaus smegenA? plastiA?kumAi?? ir naujausius neurologijos mokslo pasiekimus.
DidA?iausia problema yra ta, kad iA? A?iuolaikinAi??s literatAi??ros ir vaizduojamojo meno beveik eliminuotas meistriA?kumas.
DAi??l to staigiai padidAi??jo kAi??rAi??jA? skaiA?ius, o kiekvienas jA?, naudodamasis A?iuolaikinAi??mis technologijomis, gali per tAi?? patA? laikAi?? sukurti kelis kartus daugiau kAi??riniA? nei ankstesniA? kartA? kAi??rAi??jai.
Taigi A?iose meno srityse A?vyko infliacija ir rasti kAi??rinA?, ai??zpadengtAi?? auksu”, daug sunkiau nei anksA?iau.
Kalbant apie vaizduojamAi??jA? menAi??, tai jis tapo beveik efemeriA?ku. Jame iA?nyko objektai. Liko tik prietaisai. IA?jungei ventiliatoriA? ir ore sklandanti magnetofono juostelAi?? ratas tapo A?iukA?le.
KalbAi??ti apie kAi??rinius, liksianA?ius istorijoje, sunku ir dAi??l to, kad greiA?iausiai neliks istorijos. Ai??iuolaikiniame pasaulyje beveik nAi??ra praeities. Visa A?iuolaikiniA? A?moniA? smegenA? orientacija nukreipta A? priekA?. Ir jeigu dAi??l kokios nors katastrofos ta tendencija nepasikeis, tai istorija (ne kaip mokslas, o kaip atmintis) taps nebeaktuali.
Bet jeigu galima bAi??tA? apA?velgti alternatyvA? variantAi??, dAi??l kurio istorija bAi??tA? svarbi, ir reiktA? numatyti, kas joje liks, greiA?iausiai grA?A?A?iau prie ventiliatoriaus ir magnetofono juosteliA?.
Prie A?ilvino Kempino.

7.Ai??Kokia JAi??sA?, kaip kAi??rAi??jo, dienotvarkAi??? GalbAi??t turite savo A?proA?iA?, ritualA? kAi??rybinei sAi??kmei priA?aukti?

cialis ou viagra.

Stengiuosi dirbti dienAi??, nes naktA? ai??i??Ai?? negaliu.
O ritualA?, talismanA? sAi??kmei priA?aukti su amA?iumi vis maA?Ai??ja.
Geriausiai kAi??rybinAi?? sAi??kmAi?? priA?aukia tyla.

cheap zoloft