Architektūros srities menų inkubatorius „Architektūros centras“

Architektūros srities menų inkubatorius „Architektūros centras“

Kalvarijų g.1, Vilnius, Lietuva

MI AC – svarbiausias Lietuvos architektūros ir susijusių verslų inkubatorius, telkiantis šios srities mokslo institucijas (VGTU, VDA, KTU ir kitas), pavienius menininkus ir profesionalus bei verslo subjektus: urbanistus, architektus, kraštovaizdžio architektus, dizainerius, interjerų kūrėjus, kitus projektuotojus ir kitus su jų veikla susijusius asmenis. 2013 m. rekonstruotas kultūros paveldo objektas – Hilarijaus Raduškevičiaus rūmai Vilniuje. Rekonstrukcijos metu padidintas MI AC rezidentų nuomai skirtų patalpų plotas, sukurtos erdvės MI AC rezidentų kūrybos rezultatams pristatyti, atkurti neišlikę ir atstatyti bei apsaugoti esami kultūros paveldo elementai. MI AC sudarytos palankios sąlygos projekto tikslinei grupei – smulkaus ir vidutinio verslo subjektams: architektūros srities meno kūrėjams, jų grupėms ir su architektūra susijusiems verslams – pradėti ir vystyti veiklą: jiems mažesne negu rinkos kaina teikiamos inkubatoriaus patalpų nuomos ir kitos paslaugos (teisinės, mokesčių ir kitos konsultacijos verslo pradžios klausimais, verslo registravimo, veiklos dokumentų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansavimo paieškos, kūrybos pristatymo ir kitų rinkodaros renginių organizavimo, profesinių gebėjimų tobulinimo ir kt.). MI AC – karštas taškas, kur generuojamos šviežios architektūros idėjos ir rengiami svarūs jungtiniai projektai, aktyviai bendraujama su visuomene. Juo operuoja Kūrybinių industrijų parkas „Architektūros centras“: http://www.arch-centras.lt/