Stiklių g. 16 Vilnius

Stiklių g. 16 Vilnius

Kompleksiniame Stiklių g. Vilniuje 8-tojo dešimtmečio restauravimo plane buvo numatytos tikslinės patalpos kūrybiniam darbui ir rezidencijoms. Dabar esančiose patalpose įmanoma atkurti sąlygas meno kūrėjo būtinoms funkcijomis.