RokiA?kio rajono bibliotekininkai dalijasi projekto AKIM A?spAi??dA?iais

Projekto A?gyvendinimo rezultatai svarbAi??s ir mums, projekto vykdytojams, ir jame dalyvaujanA?iA? mokyklA? bendruomenAi??ms. Projekto rezultatA? aptarimas vyko daugelyje projekte dalyvavusiA? mokyklA?. DAi??kojame RokiA?kio Juozo Tumo ai??i?? VaiA?ganto gimnazijos ai??zRomuvosai??? padalinio bibliotekininkei Redai Kiselytei, kuri atsiuntAi?? mums informacijAi?? apie projekto aptarimAi?? RokiA?kio r. mokyklA? bibliotekininkA? susitikimo metu:

articulo 78.
online viagra genuine generic lioresal .

ai??zRokiA?kio r. JuodupAi??s gimnazijoje A?vyko rajono mokyklA? bibliotekininkA? metodinAi??s tarybos posAi??dis ai??zApibendriname projekto ai??zAukA?tosios kultAi??ros impulsai mokykloms (AKIM)ai??? rezultatusai???. [...]

PradAi??jome AKIM projekto apA?valgAi??. PraneA?imAi?? apie JuodupAi??s gimnazijoje sAi??kmingai vykusA? AKIM projektAi?? skaitAi?? gimnazijos ugdymo aprAi??pinimo skyriaus vedAi??ja Renata Ai??inkAi??nienAi??. Ji dA?iaugAi??si menininkA? vieA?nage ir gimnazijos bibliotekai dovanotais fotografijA? albumais. 16 egzemplioriA? leidiniA? JuodupAi??s gimnazijos bibliotekai padovanojo Lietuvos fotomenininkA? sAi??jungos pirmininkas Jonas Staselis. RokiA?kio r. KamajA? Antano Strazdo gimnazijos bibliotekininkAi?? Jolanta LaA?ienAi?? trumpai apA?velgAi?? AKIM projektAi?? jA? A?staigoje. Ai??io straipsnio autorAi?? kalbAi??jo apie RokiA?kio Juozo Tumo ai??i?? VaiA?ganto gimnazijos ai??zRomuvosai??? padalinio bibliotekoje vieA?Ai??jusius menininkus, tolesnA? bendradarbiavimAi?? su jais.

cialis black capsules

Ai??iais metais AKIM projektas tAi??siamas. Planuojama, kad projekte dalyvaujanA?ios rajono mokyklos 2014 m. pirmAi?? pusmetA? gaus nemokamAi?? kultAi??riniA? leidiniA? prenumeratAi??, o menininkus A? sveA?ius turAi??s galimybAi?? pasikviesti tik 60 Lietuvos mokyklA?. Pernai A?iame projekte dalyvavo 233 mokyklos. Jau A?inoma, kad menininkus A? sveA?ius kvies RokiA?kio Juozo Tumo ai??i?? VaiA?ganto gimnazija.ai???

Viagra Jelly without prescription