Sausos akvarelAi??s jAi??ga

A?URNALAS: DAILAi??
TEMA: Tapyba
AUTORIUS: Ernestas Parulskis
DATA: 2012-06

Sausos akvarelAi??s jAi??ga

Ernestas Parulskis

NujauA?iama ir beveik neiA?vengiama tema ai??ziA?dygoai??? per pirmAi?? pokalbio stabtelAi??jimAi??, kai jau A?pusAi??jom sriAi??bA?ioti kavAi?? kAi?? tik atidarytoje lauko kavinAi??je VokieA?iA? gatvAi??je. AA?, netikras menotyrininkas, ir mano biA?iulis, kuo tikriausias tapytojas, kaip tikri profesionalai, apie kAi??rybAi?? ir jos interpretacijas nekalbame. Yra milijardai tAi??kstanA?iai A?domesniA? A?nekA? ai??i?? bendrA? paA?A?stamA? kvailumas, pinigai, galA? gale sveikata. Bet pauzAi??s sutrikdo natAi??ralumAi?? ir suteikia keliAi?? atavistiniams interesams:

ai??i?? O tapyba nemirAi??. Ji, prieA?ingai, nei tu sakei, atgimAi??, ai??i?? provokuojamai praneA?Ai?? biA?iulis.

ai??i?? Kada aA? taip sakiau? Kada? AA? niekada nekalbu apie tapybAi??. Ir apie kitus menus taip pat, ai??i?? A?siA?eidAi??s paprieA?taravau.

BiA?iulis priminAi?? kontekstAi??. Ai??iek tiek susinepatoginAi??s, pripaA?inau, kad per tAi?? ilgAi?? ir daugiasluoksnA? A?vykiais atidarymAi??, vykusA? prieA? penkiolika metA?, aA? galAi??jau kalbAi??ti apie tapybos mirtA?. Tuomet SoroA?o meno centras veikAi?? pilnu tempu, iA? VakarA? keliavo siuntiniai su A?urnalais, kuriuose apie A?sivaizduojamAi?? velionAi?? raA?yta kiekviename straipsnyje.

ai??i?? O dabar ji atgimAi??, ai??i?? jau A?A?Ai??liau pakartojo tapytojas.

NesiginA?ijau. Apie tapybos atgimimAi?? raA?Ai?? kiekviename aktualiame menui skirtame internetiniame leidinyje. Bet biA?iulis nenustygo.

ai??i?? Teks jiems vAi??l mus A?sileisti, ne? ai??i?? pasakAi?? ir mostelAi??jo galva link DailininkA? sAi??jungos bAi??stinAi??s bei A?alia prigludusio Ai??iuolaikinio meno centro.

Ai??tariau, kad galvos mostelAi??jimo objektas ir grAi??smingasis ai??zjieai??? skirtas labiau Ai??MC nei DailininkA? sAi??jungai. NenorAi??jau klausti, kas yra tie tokie ai??zmesai???. A?inojau, kad paklausus teks imti antrAi?? kavos, stumti kAi??des, gaudant skAi??A?io A?eA?Ai??lA? ir A?iek tiek pasiginA?yti. Visa tai vargino.

ai??i?? Ir kas yra tie ai??zmesai???, kuriuos ai??zjieai??? A?sileis? ai??i?? paklausiau.

ai??i?? Tapytojai.

ai??i?? Ir kodAi??l jus A?sileis?

ai??i?? Nes tapyba atgimAi??.

ai??i?? Ne, ai??i?? sakau, ai??i?? neA?leis. AtgimAi?? kitokia tapyba, atgimAi?? kitaip ir viskas yra gerokai sudAi??tingiau. Arba paprasA?iau. Pirma, jAi??sA? tapyba yra neaktuali…

ai??i?? Mano tapyba neaktuali!?

Marija MarcelionytAi??-PaliukAi??.Ai??Lygiai metai II. 2011. VGMC galerija ai??zKairAi??ai??i??DeA?inAi??ai??? l

AA? sumojavau rankomis ir greitakalbe paaiA?kinau, kad turiu omenyje aktualumAi?? aktualaus meno kontekste. Taip pat pasiAi??liau mums abiem nesipiktinti, iA?girdus A?odA? ai??zmenasai???, ir praneA?iau, kad galiu situacijAi?? argumentuoti, bet teks trumpam ai??zlA?stiai??? A? istorijAi??:

ai??i?? …nes tai vyksta nuolat. Tarkim, prisiminus impresionistus… Ne, apie juos vAi??liau. Tarkim, atsimeni, kaip neolite netikAi??tai dingo paleolito realizmasai??i??

ai??i?? AiA?ku, atsimenu. Neolitas, paleolitas ai??i?? tai mano amA?iai, ai??i?? ironiA?kai nutraukAi?? mane biA?iulis ir susimastAi??s pakedeno kaA?kada gausios A?eveliAi??ros likuA?ius.

ai??i?? Tu teisus. Imkim Romos imperijAi?? jos klestAi??jimo metu. 311-ieji. Po imperatorius Diokletiano A?iauraus krikA?A?ioniA? persekiojimo pabaigos tepraAi??jo A?eA?eri metai. Oficialiai krikA?A?ionybAi?? vis dar tebAi??ra draudA?iama religija imperijoje, bet A? tai niekas ypatingai dAi??mesio nekreipia. Na, vienas kitas valdininkas nuoA?alesnAi??se teritorijose kAi?? nors nuplaka, bet mirties bausmiA? vyskupams nebeliko. Tas trumpas, tik trejus metus trukAi??s, persekiojimo priepuolis krikA?A?ionims buvo netikAi??tas. Jie tuomet ramiai gyveno, augino politinA? kapitalAi?? ir didino A?takAi?? beveik 200 metA?. Dauguma imperijos gyventojA? nebemanAi??, kad tai valstybei ir protams pavojinga sekta ir staiga ai??i?? bac! ai??i?? kankinimai, kalAi??jimai, A?udynAi??s. 305-aisiais Diokletianas atsisakAi?? sosto, imperatoriumi tapo Konstantinas. Jis ai??i?? A?mogus progresyvus, mama jo krikA?A?ionAi??, ir dairosi jis ten, kur civilizacijos daugiau ai??i?? A? Rytus. Roma po truputA? netenka A?takos. Jei panaudotume A?iandienines analogijas, Roma iA? Niujorko virsta Viena. Arba Berlynu. Geras miestas, bet madA? nebediktuoja. Visos mados naujoje sostinAi??je ai??i?? Konstantinopolyje. Intelektualai ir hipsteriai pradeda kalbAi??ti ne vokiA?kai, o angliA?kai. Na, supratai analogijAi??? Meta velniop lotynA?, iA?keisdami jAi?? A? graikA? kalbAi??. Ir A?tai, Romoje pradedama statyti nauja A?ventykla. Ai?? statybvietAi?? ateina menininkas, ieA?ko kuratoriaus, atsakingo uA? dekoravimAi??.

ai??i?? Vakar per radijAi?? iA?girdau, kad kuratoriais Romoje vadino psichiniA? ligoniA? legalius atstovus, ai??i?? dosniai A?iniomis pasidalijo biA?iulis.

ai??i?? Ta prasme?

ai??i?? Na, vietoj beproA?iA? bAi??davo teismuose ir panaA?iai. Bendraudavo su valdA?ia.

ai??i?? AiA?ku, ai??i?? patvirtinau informacijos gavimAi?? ir tAi??siau toliau. ai??i?? Taigi, romAi??nas ieA?ko kuratoriaus. Suranda ir sako: ai??zAA? noriu gauti grantAi?? A?ventyklos dekoravimui. Ai??tai, atneA?iau kelis eskizus. Mosteli vergui, tas iA?vynioja popieriaus ar papiruso, kas ten pas juos buvo, rulonus. O ten ai??i?? BritA? muziejus! DievA? Panteonas, klasikinAi?? anatomija, vieni pliki ir raumeningi, kiti su tunikomis, ant galvA? laurA? vainikai. RAi??bA? draperijos krinta tobulai, skeptrai rankose meta tvarkingus A?eA?Ai??lius, tobuli profiliai, tiesios nosys, viskas spalvota. SkulptAi??rA?, pano, reljefA?, bareljefA? eskizai. Kuratorius Ai??pergamentus varto, A?iAi??rinAi??ja ir raukosi. GalA? gale sako: ai??zA?inot, visa tai mums kaA?kaip nelabai tinka.ai??? Klaikiausiai nustebAi??s menininkas tesugeba tyliai A?iopA?ioti. Jo, absoliutaus profesionalo, darbai nepatinka pienburniui, kuriam pienas nuo lAi??pA? nenudA?iAi??vo…

Quentint Armand (PrancAi??zija).Ai??Plaustas.Ai??2011. VDA Nidos meno kolonijos menininkA? rezidentA? paroda l

ai??i?? Su tuo pienu A?iek tiek perlenkei lazdAi??, ai??i?? taikliai pastebAi??jo draugas, bet jo pastaba manAi??s nesutrikdAi??.

ai??i?? …ir staiga ai??i?? nepatinka. Ai?? nebylA? menininko klausimAi?? kuratorius puola neriA?liai atsakinAi??ti: ai??zSuprantant, A?ventykla yra labai progresyvi patalpa. Mes nujauA?iam, kad tai bus net ne politeistinAi??, o krikA?A?ioniA?ka, kaip ji vadinasi, baA?nyA?ia. Mes bAi??sim kaip ir A?iuolaikinio meno fronto avangarde, A?ia, Romoje. O juk A?inot pagrindines aktualaus meno tendencijas? Ne? Konstantinopolyje jau penkeri metai aktualus menas yra politinis menas. Menininkai stebi ir palaiko progresyviausiAi?? reiA?kinA? ai??i?? krikA?A?ionybAi??, daro antidiokletianinius kAi??rinius, naudoja daug Ezopo kalbos ir atsisako pasenusio imperinio realizmo. Viskas pereina A? kitokiAi??, simbolinAi??, abstrakA?iAi?? plotmAi??. Dabar akcentuojama sustingusi figAi??ra, dAi??mesys kreipiamas A? akis, daroma viskas, kad meno kAi??rinys verstA? galvoti apie svarbiausius politinius dalykus ai??i?? vidinA? gyvenimAi??, ne iA?orinA?. Ir mes A?ia irgi nusprendAi??m padarytiAi?? levitra pills online. cutting edge, kaip sako graikai, A?ventyklAi??. Ir tam tikslui pasiekti suradom naujAi?? medijAi?? ai??i?? mozaikAi??. Reljefai, bareljefai ai??i?? nebetinka. Klasikas niAi??riai klausia, kAi?? jam daryti su eskizais. IA? A?tAi??A?io net bando juos plAi??A?yti…

ai??i?? Jei ten pergamentas, lengvai nesuplAi??A?ys, ai??i?? vAi??l prabyla paA?nekovas.

ai??i?? Tai pamatAi??s kuratorius puola nelaimingAi?? dailininkAi?? raminti. ai??zBaikit juokus, ai??i?? sako jis. ai??i?? JAi??sA? darbai puikAi??s, aA? pats su mielu noru A?sigyA?iau. Jie tik A?ia nelabai… A?inot, einam kartu A? kitAi?? objektAi??. A?ia, A?alia. Stato didelA? visuomeninA? pastatAi?? ai??i?? pirA?iA? kompleksas, terasos, viskas kaip pas A?mones. Jie su dA?iaugsmu paims jAi??sA? darbus.ai??? Menininkas nepralinksmAi??ja ir paaiA?kina kuratoriui, kad jis yra rimtas dailininkas, dirbAi??s tik su A?ventyklA? interjerais, ir pirA?iA? niekada nedekoruos. Ne tas lygis. ai??zIr dar paA?iAi??rAi??sim,ai??i?? sako iA?eidamas, ai??i?? kaip tiems krikA?A?ionims viskas baigsis.ai???

ai??i?? Ir kaip viskas baigAi??si? ai??i?? susidomAi??jo draugas.

viagra pill price.

ai??i?? Na, tu duodi, ai??i?? nustebau. ai??i?? ai??zKaip baigAi??si, kaip baigAi??si…ai??? Tu juk praktikuojantis katalikas. Gerai baigAi??si, mes laimAi??jom. O kalbant apie menAi??, tai viskas panaA?iai vyksta iki A?iol. Ai?? DoA?A? rAi??mus neA?sileisdavo paveikslA?, kuriuose A?ventieji buvo iA?galvoti, o ne realAi??s A?monAi??s, A? impresionistA? rudens salonus… Na, ir panaA?iai.

ai??i?? O mirtis?

ai??i?? Kokia mirtis?

ai??i?? Tapybos.

ai??i?? Aaaa, A?ita mirtis. Na, tapyba, kaip platforma, atitiko aktualaus meno lAi??kesA?ius ilgai. AiA?ku, Duchampas su pisuaru parodAi??, kad yra kitokiA? bAi??dA?, bet jA? ai??znukirtoai??? suprematizmas, vAi??liau Ai??futurizmas, kubizmas, siurrealizmas, abstrakcionizmas, hiperrealizmas, popAi??menas. A?monAi??s rado daug plokA?tumos aktualizavimo bAi??dA?. SiautAi??jo kaip reikiant, kol vienAi?? dienAi??, atsiradus pigiai vaizdo ir garso reprodukavimo A?rangai, suprato, kad tapyba senstelAi??jo. Na, Ai??panaA?iai A?vyko viduramA?iais, kai gudrAi??s olandai iA?rado aliejinAi?? tapybAi??, dailininkams nebereikAi??jo tapyti ant lentA?, susuktas drobes tapo lengva transportuoti ir gimAi?? meno rinka. Taip ir su aparatAi??ra. TAi?? paA?iAi?? sekundAi??, kai nauja platforma tampa prieinama, jAi?? pasiima menininkai. Paveikslo plokA?tumoje jie nebegalAi??jo praneA?ti nieko aktualaus.

ai??i?? Kaip nebegalAi??jo? GalAi??jo. AA? ir dabar galiu. Imu drobAi?? ir nutapau KubiliA? pragare. ai??i?? BiA?iulis A?iek tiek pagalvojo ir pridAi??rAi??: ai??i?? KubiliA? ir visAi?? VyriausybAi?? pragare, o virA? jA? uA?raA?as: ai??zDailininkai nAi??ra santechnikaiai???. KAi??, neaktualu? Grynas aktualus ir politinis menas.

Prie staliuko priAi??jo padavAi??ja. Ai??iek tiek pasvarstAi??, nutarAi??m kavos neimti. AA? krenkA?telAi??jau ir atsargiai pradAi??jau:

ai??i?? Na, tokA? darbAi?? sunku pavadinti politiniu… Nors, tu teisus. Tai bAi??tA? politinis kAi??rinys, bet jo praneA?imas taptA? nebe meniniu, o karikatAi??riniu. Tokiu atveju tapymas, kaip politinAi??s pozicijos iA?raiA?ka, yra perteklinis. Su tokiu paveikslu tu praneA?i tAi?? patA?, kAi?? praneA?a bet kuris interneto komentatorius. Nieko naujo. Aktualus menas funkcijAi?? atlieka tik tuomet, kai A?iAi??rovas arba intelektualiai aikteli, arba lygiai taip pat pasipiktina.

Antanas MieA?anskas.Ai??Modrio Tenisono mimai.Ai??VDU menA? galerija ai??z101ai??? l

ai??i?? Gerai, gerai. O jeigu, tarkim, aA? ateiA?iau prie VyriausybAi??s rAi??mA?, iA?sirengA?iau nuogai, iA?sitepA?iau raudonai…, ne, susipjaustyA?iau A?iek tiek ir susivynioA?iau A? paklodAi??. O vAi??liau tAi?? kruvinAi?? paklodAi?? A?rAi??minA?iau? Ir pavadinA?iau ai??zMano lovaai???? Aktualus menas? Politinis?

ai??i?? Na, aA? tai pavadinA?iau senoviniu ir antriniu performansu. Nes jei sudAi??A?iau krAi??von visas paklodes, A? kurias vyniojosi nuogi ir iA?sitepAi?? daA?ais, taukais, svetimu arba savo krauju A?monAi??s, galAi??A?iau atidaryti nemenkAi?? tekstilAi??s skyriA? ai??zSenukuoseai???. Ne, tai nebAi??tA? aktualus menas. DAi??mesio tu, aiA?ku, sulauktum, bet A? Berlyno bienalAi?? tavAi??s nepakviestA?.

ai??i?? Baisiai reikia. O kAi?? kvieA?ia? LietuviA? yra?

ai??i?? Yra, vienas. Atsimeni, kaA?kada A? VilniA? buvo atvaA?iavAi??s Bogotos, dabar jau buvAi??s, meras Antanas Mockus?

ai??i?? Kuris rodAi?? uA?pakalA? studentams?

ai??i?? Tai jis ir yra Berlyne.

ai??i?? NupaiA?Ai?? kAi?? nors?

ai??i?? Ne, jis yra eksponatas.

ai??i?? Jo portretai?

ai??i?? Jo veikla. Jo veikla yra pavadinta menu ir ji, ta veikla, tapo bienalAi??s eksponatu.

ai??i?? Ir kurioje vietoje tu matai tapybos atgimimAi???

AA? sutrikau. Ai??iemet Berlyno bienalAi??s kuratoriumi paskirtas lenkas Arturas Ai??mijewskis savo renginyje rodo tik politinio meno dokumentacijAi??. Anot jo, menininkai turi panaudoti visas priemones, atsiradusias po pirmojo avangardo, ir, nei daugiau, nei maA?iau, transformuoti visuomenAi??. Jis kalba apie estetikos krizAi??, kai menas egzistuoja sprAi??sdamas neiA?sprendA?iamAi?? bAi??ties dilemAi?? tarp moralizavimo ir estetinAi??s autonomijos. Kairuolis. Berlyne tapybos atgimimo nAi??ra.

ai??i?? Na, bet Berlynas nAi??ra pagrindinis miestas, ai??i?? prabilau. ai??i?? Visur kitur kuratoriai mato, kad rinkos jAi??ga yra nenugalima, ir jie atsargiai raA?o koncepcijas, kuriA? pasakojime kelias eilutes turi ir tapyba. Ai??tai toks ir atgimimas.

Susirinkom grAi??A?Ai??, sAi??A?iningai palikAi?? 10 procentA? arbatpinigiA?. BiA?iulis atsiduso:

ai??i?? VaA?iuosi A? tAi?? bienalAi???

ai??i?? Baik. Man nepatinka politinis menas. AA? mAi??gstu tapybAi??. YpaA? sausos akvarelAi??s natiurmortus. Ai??tai kur jAi??ga.

Draugas A?yptelAi??jo ir paA?vilpavo Tamsios jAi??gos temAi?? iA? ai??zA?vaigA?dA?iA? karA?ai???.

Prieiga iA? Interneto: http://test.svs.lt/?Daile;Number(282);Article(6999)