ai??zPolitikos kultAi??ra ir moderni visuomenAi??: istorinAi??s tapatybAi??s aspektaiai??? paskaitos

Projekto AKIM partneris VA?Ai?? Efektyvi politika dA?iaugiasi sAi??kminga projekto veiklos ai??i?? PaskaitA?-forumA? ai??zPolitikos kultAi??ra ir moderni visuomenAi??: istorinAi??s tapatybAi??s aspektaiai??? ai??i?? pradA?ia. Pirmoji ciklo paskaita ai??zIstorinAi??s Lenkijos-Lietuvos Respublikos politiniA? idealA? tAi??saai??? jau skaityta 10 Lietuvos savivaldybiA? mokyklA?: AnykA?A?iuose, Utenoje, MarijampolAi??je, Pasvalyje, KAi??dainiuose, KupiA?kyje, Raseiniuose, UkmergAi??je, Palangoje ir KelmAi??s rajone, Ai??aukAi??nuose. Nors planuota paskaitose sulaukti po 50-60 kiekvienos savivaldybAi??s vyresniA?jA? klasiA? moksleiviA?, bet visur rinkosi gerokai gausesnis mokiniA? bAi??rys.

Ai??io renginiA? ciklo tikslas ai??i?? stiprinti modernios visuomenAi??s bruoA?A? suvokimAi?? stabilios XXI amA?iaus geopolitinAi??s tvarkos kontekste, skatinti pasididA?iavimAi?? savo valstybe bendrojo lavinimo mokyklA? vyresniA?jA? klasiA? moksleiviA? tarpe, ugdyti vieA?A?jA? diskusijA? kultAi??rAi??. IA? viso planuojama aplankyti 30 Lietuvos savivaldybiA?. Mokiniai bus pakviesti iA?klausyti iA? viso 3 ciklo paskaitas.

buying viagra in spain. buy syntroid 75mcg without rx.