Ai??iapus ir anapus Lietuvos

A?URNALAS: KRANTAI
TEMA: Baletas
AUTORIUS:Ai??Marius KraptaviA?ius
DATA: 2013-06

Ai??iapus ir anapus Lietuvos

Marius KraptaviA?ius

Pokalbis su Nacionalinio operos ir baleto teatro Baleto trupAi??s direktoreAi??RAi??ta Railaite-Butviliene

Ai??Ai??okio istorikas ir tyrinAi??tojas Marius KRAPTAVIA?IUS kalbasi su balerina, A?okio pedagoge RAi??ta RAILAITE-BUTVILIENE (g. 1957), kuri atvirai pasakoja apie savo keliAi?? A? scenAi??, sukurtus vaidmenis Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, apie metus, pragyventus Venesueloje, pedagoginAi?? veiklAi?? Ninos Novak baleto mokykloje. Ai??iuo metu RAi??ta RailaitAi??-ButvilienAi?? ai??i?? Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Baleto trupAi??s direktorAi??.

ON THIS AND THE OTHER SIDE OF LITHUANIA

The dance historian and researcher Marius KRAPTAVIA?IUS talks to the ballerina and dance pedagogue RAi??ta RAILAITAi??-BUTVILIENAi?? (b. 1957), who discusses openly her path to the stage, the roles she has played at the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre, the year she spent in Venezuela, and her teaching work in Nina Novakai??i??s ballet school. At present, RAi??ta RailaitAi??-ButvilienAi?? is in charge of the National Opera and Ballet Theatreai??i??s ballet troupe.

RAi??ta, papasakokite apie savo vaikystAi??, A?eimAi??, tAi??velius, kokioj apsupty JAi??s augote?

Mano tAi??veliai ai??i?? patys graA?iausi A?monAi??s pasaulyje. TAi??velis Povilas Raila dirbo PrienA? mokyklos direktoriumi. Ten, Prienuose, aA? gimiau, o vAi??liau persikAi??lAi??me gyventi A? GarliavAi??, tAi??velis dAi??stAi?? tuometiniame Politechnikos institute TSKP (TarybA? SAi??jungos komunistA? partijos) istorijAi??, po nepriklausomybAi??s atgavimo dAi??stAi?? Lietuvos istorijAi??, mamytAi?? Marija EidimtaitAi??-RailienAi?? dirbo mokykloje mokytoja. Turiu dvi vyresnes seseris, kurios mane, jauniausiAi??jAi??, labai mylAi??jo. TAi??veliA? gyvenimas nebuvo lengvas. Iki uA?einant sovietams tAi??velis dirbo vargonininku, mamytei irgi teko slapstytis, jos brolis Adolfas Eidimtas buvo vienas iA? Lietuvos laisvAi??s armijos vadA?. Ai??iandien jo pavardAi?? iA?raA?yta atminimo lentoje prie buvusio saugumo rAi??mA?.

O mano seserys dvylika trylika metA? uA? mane vyresnAi??s: NijolAi?? studijavo medicinAi??, Vida ai??i?? Politechnikos institute. DaA?nai pasiA?aipydavo iA? manAi??s: gyveno kartAi?? trys seserys, dvi protingos, treA?ia ai??i?? balerina. Visai kaip tose rusA? paAi??sakose.

Ai??Kaip tapote balerina?

Ai??TAi??velio dAi??ka. Tai jis nuveA?Ai?? mane A? A?iurlionio mokyklAi??. O kiek save menu, visi A?eimoje elgdavosi normaliai, tik aA? nuo maA?ens staipydavaus prieA? veidrodA?, straksAi??davau, A?okinAi??davau, stodavausi ant pirA?tA?, plevAi??suodavau rankomis.

Ai??O A?okiA? bAi??relA? lankAi??te?

Ai??Ai??okau tuometiniuose PionieriA? rAi??muose, A?grAi??sdavo iA? Garliavos uA? penkias kapeikas A? autobusAi??, nuvaA?iuodavau iki Kauno pilies, kas nors mane ten pasitikdavo, A?sodindavo A? kitAi?? autobusAi?? ai??i?? taip viena atvaA?iuodavau iki PionieriA? rAi??mA?, tokiu paA?iu marA?rutu grA?A?davau namo. VadovAi??, matyt, pastebAi??jo mano gabumus, pakalbAi??jo su tAi??veliu, ai??i?? taip atsidAi??riau Vilniuje.

Ai??Kas buvo JAi??sA? mokytoja Baleto mokykloje?

Ai??Pirmoji mokytoja, Natalija Makarova, mokAi?? mus trejus metus, paA?ius pagrindus davAi??. GrieA?ta buvo: kai trinktelAi??davo per uA?pakalA?, tai daugiau nebenorAi??davai atsipalaiduoti, bijodavai.

Ai??Kokie pirmieji A?ingsniai scenoje? A?iurlionio mokykla rengdavo koncertus, statydavo spektaklius.

Ai??Kasmet vykdavo prosmotr choreografiA?eskich uA?iliA?A? (choreografijos mokyklA? apA?iAi??ra), toks visA? SovietA? SAi??jungos mokyklA? renginys, daA?nai vykdavome A? tuometinA? LeningradAi??. O iA? didesniA? vaidmenA? ai??i?? teko A?okti pas de trois iA? Piotro A?aikovskio baleto ai??zSpragtukasai???. VyresnAi??se klasAi??se mAi??sA? mokytoja buvo Baleto mokyklos direktorAi?? Lili NavickytAi??-RamanauskienAi??, tai turAi??jome iA?skirtinAi?? garbAi?? visur vaA?inAi??ti. Ai??okau su Jurijumi Smoriginu, Petru Skirmantu ai??zAi??openianojeai??? ir Kijeve, ir Maskvoje tuose prosmotruose.

Ai??Baigusi mokyklAi?? buvote priimta A? Operos ir baleto teatrAi??. Kokia baleto artistAi??s karjeros pradA?ia?

Ai??Mudvi su Loreta BartuseviA?iAi??te buvome labai pamalonintos, nes atAi??jome ant didesnio atlyginimo, gavome po A?imtAi?? deA?imt rubliA?. Visoms kitoms mokAi??jo po devyniasdeA?imt, tai mes jautAi??mAi??s tokios pakylAi??tos. IA? pradA?iA? kalbAi??jo, kad aA?tuonerius metus prastovAi??si kordebalete, o tik paskui tikAi??kis kokiA? nors vaidmenukA?. Taip sakAi?? baleto solistAi??s ai??i?? A?viesiai tiesiai. Bet praAi??jus pusei metA? Elegijus Bukaitis, jis tuomet buvo vyriausiasis baletmeisteris, pastatAi?? mane balete ai??zA?izelai??? A? ai??zA?eA?iukAi??ai???, vAi??l jauA?iausi pamaloninta ir pakylAi??ta, kad anksA?iau, nei solistAi??s prognozavo, pradAi??jau kopti karjeros laiptais. DaA?niausiai A?okdavome ai??zGulbiA? eA?erAi??ai???, kai kada net po tris kartus per savaitAi??, nes tada tai buvo vienintelis baletas su atnaujintomis dekoracijomis. Paskui prasidAi??jo kiti pastatymai: ai??zA?izelai???, ai??zSpragtukasai???. ai??zA?ydrasis Dunojusai???, ai??zEglAi?? A?alA?iA? karalienAi??ai???…

Ai??JAi??sA? ryA?kiausias vaidmuo turbAi??t ai??zBaltaragio malAi??neai????

Ai??TurbAi??t. Vytauto Brazdylio pastatytame ViaA?eslavo Ganelino ai??zBaltaragio malAi??neai??? A?okau JurgAi??. Dirbti buvo malonu, tikrai neskaiA?iuodavome valandA?. Prisimenu: pasibaigia darbo laikas, iA?geri kavos, atsikvAi??pi ai??i?? ir vAi??l atgal A? salAi??, pati dirbi, ieA?kai. IA? to meto liko labai malonAi??s prisiminimai.

Ai??Noriu Jums priminti televizijos laidAi?? ai??zAi??oka jauniejiai???, ten debiutavo Jurijus Smoriginas, Egidijus Domeika. Kiek menu, ir JAi??s tuose projektuose A?okote? O nAi??dienos ai??zKAi??rybinis impulsasai??? lyg ir atgaivinamas?

Ai??Taip, tas televizijos laidas kAi??rAi?? ir mus inicijavo Tatjana Sedunova. Tuomet negalvojome apie jokias darbo valandas, norAi??jome A?okti, A?okti… Kiek mums mokAi??s ai??i?? tikrai nesukome galvos. Mums, jauniems, tai buvo vienintelis langas pasirodyti, iA?reikA?ti save. Tikrai, nAi??dienos ai??zKAi??rybinis impulsasai??? mAi??sA? teatre gal ir iA? ten kilAi??s…

Ai??Ai??iapus, Lietuvoje, Jus dar mena vyresnAi??s kartos A?iAi??rovai, bet kaip sekAi??si anapus ai??i?? Venesueloje? Kaip ten iA?vykote, kAi?? veikAi??te, juk nematAi??me, maA?ai kAi?? A?inome.

Ai??IA?vykome, nes buvo sudaryta dviA?alAi?? kultAi??rinAi?? Lietuvos ir Venesuelos sutartis. Tai sutarA?iai A?takos turAi??jo tuometinis Lietuvos ambasadorius Venesueloje Vytautas Dambrava ir Venesuelos kultAi??ros ministras JosAi?? Antonio Abreu. IA?vaA?iavome: aA?tuoni muzikai ai??i?? Virgilijus Noreika, Eduardas Kaniava, AuA?ra StasiAi??naitAi??, Raimondas Butvila, Aloyzas KonA?ius, Vytautas Sereika… o Loreta BartuseviA?iAi??tAi??, Jonas Katakinas ir aA? buvome atrinkti dirbti A?okio pedagogais. Nuvykusios aA? ir Loreta likome be darbo, nes tas A?mogus, kuris dar Lietuvoje mus atrinko, mirAi??. O Venesuela tokia A?alis, kad projektas po sumanytojo mirties A?lunga, nieks nieko nebeA?ino… Taigi vyrai dirbo, o mes likom namA? A?eimininkAi??mis. IA? inercijos dar Ai??jome A? pamokas teatre. Nebuvome tuomet tokios senos ai??i?? po trisdeA?imt trejus kiekviena. Loreta labai norAi??jo A?okti, bandAi??me A?vairiose trupAi??se. Bet man jau nebesinorAi??jo grA?A?ti A? scenAi??, auginau du vaikus, gaminau. Teatre repetitoriumi dirbo toks rusas, Vladimiras Issajevas, dabar jis darbuojasi Majamyje. PakalbAi??jau su juo, kad noriu dirbti pedagoginA? darbAi??, o jis man: Venesueloje pedagogA? nereikia, tu sAi??dAi??k namie ir tylAi??k. KAi?? gi, aA? taip ir padariau ai??i?? jei A?mogus sako, kad nereikalingi, vadinasi, tikrai nereikalingi. O gyventi kaA?kaip reikia, Raimondas vienas dirba, sumaniau ir aA? sau darbAi?? ai??i?? pradAi??jau megzti megztinius. Biznis can i get colchicine from cananda. visai Ai??josi. Kadangi Venesueloje karA?ta, tai nusipirkdavau medvilniniA? siAi??lA? ir megzdavau tokiom didelAi??m akim, kad dAi??vint nebAi??tA? karA?ta. Ir taip virectin. A?sicinkinau megzti, kad nuvarydavau megztinA? per tris dienas. Taip uA?sidirbdavau. Apsigyvenome pas lietuvius iA?eivius EugenijAi?? ir VladAi?? MaA?eikas. Jie pasakAi??: niekur jAi??s nevaA?iuokit, neieA?kokit jokio buto, mAi??sA? namas didelis, vaikA? neturim, atvaA?iuosit ir gyvensit pas mus. Tai jie mus ir globojo, o mAi??sA? vaikai jiems anAi??kus atstojo. NuoA?irdA?iausi A?monAi??s, lenkiuosi jiems iki A?emAi??s.

Ai??Kaip Eugenija ir Vladas MaA?eikos pateko A? VenesuelAi???

Ai??Po karo Vladas traukAi??si, iA? pradA?iA? Vokietijoje stovykAi??loje A?sikAi??rAi??, po to jam buvo pasiAi??lyta vykti arba A? VenesuelAi??, arba A? AustralijAi??. NorAi??jo A? AustralijAi??, bet pataikAi?? A? tAi?? laivAi??, kuris plaukAi?? A? VenesuelAi??, ai??i?? taip ten ir atsidAi??rAi??. O Eugenija ai??i?? tA? emigrantA? duktAi??, kurie maA?daug treA?iajame deA?imtmetyje atvyko A? ArgentinAi??, ji gimusi jau Argentinoje, bet puikiausiai kalba lietuviA?kai, be jokio akcento. Pernai Vladas mirAi??, jam buvo aA?tuoniasdeA?imt.

Ai??O JAi??s, RAi??ta, ispaniA?kai per tuos metus iA?mokote?

Ai??Nejaugi kelsi triukA?mAi??, kad nemoku ai??i?? pamaA?u, pamaA?u ir iA?mokau. Dabar ir skaitau, ir raA?au ispaniA?kai.

Ai??Taigi kiek kalbA? dabar mokate?

Ai??Tris. LietuviA?, rusA? ir ispanA?.

Ai??Kaip susikalbate su baleto trupAi??s meno vadovu Krzysztofu Pastoru? GirdAi??jau jA? graA?iai kalbantA? angliA?kai.

Ai??Krzysztofas Pastoras kalba ir rusiA?kai, tai susiA?nekam. Venesueloje man pasisekAi??, aA? dirbau pas NinAi?? Novak, tai ji lenkiA?kai kalbAi??jo, o aA? rusiA?kai, ai??i?? susiA?nekAi??davome.

Ai??Priminkime, RAi??ta, skaitytojams, kas toji Nina Novak ir kaip JAi??s su ja susitikote.

Ai??Nina Novak ai??i?? Ballet Russe de Monte Carlo A?okAi??ja. Ai??i trupAi??, A?kurta 1939 metais, tAi??sAi?? legendiniA? RusA? baleto sezonA?, kuriA? impresarijus buvo Sergejus Diagilevas, tradicijas. Nina Novak A?oko kartu su garsiAi??ja Aleksandra Danilova, Igoriu JuA?keviA?iumi ai??i?? visomis to meto baleto A?vaigA?dAi??mis. O kaip sutikau NinAi?? Novak? Eugenija MaA?eikienAi?? man ir sako: ko tu A?ia sAi??di namuose, mezgi, valgyti gamini, mAi??sA? kaimynAi?? yra tokia lenkAi??, A?ia pat, kitoje gatvAi??je, turi baleto mokyklAi??, nueik pas jAi?? ir A?sidarbink. Ir nuAi??jau. Vienintelio manAi??s paklausAi?? ai??i??Ai?? kokiAi?? mokyklAi?? aA? baigusi. Pasakiau, kad mokyklAi??, kurioje dAi??stAi?? pagal Agripinos Vaganovos metodikAi??. PasakAi??: ateik, rytoj pradAi??si dirbti.

Ai??Nepasikuklinkite, papasakokite apie savo mokinius, ko jie yra pasiekAi???

Sakau: gerai, kai Dievas duoda gabiA? mokiniA?, o Ninos Novak privaA?ioje mokykloje jA? visokiA? buvo. Buvo ir gabiA?. Mano mokinAi?? Isadora Valero A?oka Hamburge, pas JohnAi?? NeumeierA?, daug mokiniA? A?oka Amerikoje: Bostone, San Franciske, Majamyje.

Papasakokite apie Venesuelos operos ir baleto teatrAi??.

Teatras ne taip vadinamas, tai teatras Teresa Careno. Ten yra sava baleto trupAi??, o operos ai??i?? ne. Samdo kviestinius artistus, tada parodo operos spektaklA?, ir vAi??l visi iA?silaksto kas sau.

O baletas?

Baleto trupAi?? yra. Turi savo sales. Baletmeisteris Vicente Nebrada ai??i?? tos trupAi??s A?kAi??rAi??jas ir ilgametis jos vadovas. Repertuare daugiausia jo baletai. StatAi?? ir klasikinius, bet daugiausia A?iuolaikinius, neoklasikinius baletus. Jo stilius panaA?us A? Kennetho MacMillano ai??i?? graA?us stilius, net labai graA?us. Ai?? repertuarAi?? buvo A?traukti ir klasikiniai baletai: ai??zSpragtukasai???, ai??zAi??openianaai???, ai??zPelenAi??ai???, ai??zPachitaai???, ai??zGulbiA? eA?erasai???.

Baleto trupAi?? didelAi???

TrupAi?? nAi??ra didelAi?? ai??i?? trisdeA?imt, trisdeA?imt penki artistai. IA?laiko tokiAi?? kamerinAi?? sudAi??tA?, nes repertuare daug vienaveiksmiA? baletukA?, o jei pasirenkami klasikiniai baletai, kur reikia daugiau atlikAi??jA?, juos samdosi.

Po aA?tuoniolikos metA? grA?A?usi A? Vilniaus teatrAi??, kaip jauA?iatAi??s?

GrA?A?au namo. Viskas man paA?A?stama. Dar kelis tuos paA?ius A?mones teatre sutikau. Nuo jo niekada nebuvau visai nutolusi, nuolat palaikiau ryA?ius su Lietuva. AiA?ku, neA?inojau viso repertuaro, nepatyriau vidiniA? nuotaikA?.

KAi?? JAi??s pasakytumAi??te apie nAi??dienos repertuarAi??, jo formavimAi???

MAi??sA? baleto repertuaras turbAi??t didA?iausias visoje Europoje. NAi?? vienas teatras neturi tokio krAi??vio. Jis labai A?vairus. Viena vertus, toks teatras atrodo patraukliai. Gaunu laiA?kA? ai??i?? A?tai dabar praA?osi japonA? artistai dirbti, vien dAi??l repertuaro A?vairumo. Kita vertus, tokius krAi??vius labai sunku atlaikyti artistams. Gal dAi??l to tiek daug traumA?. Nebe tas, kas mAi??sA? laikais. Kartais papostringaujam: oi, mAi??sA? laikais mums nieks neskaudAi??davo. Bet kokie mAi??sA? laikais bAi??davo spektakliai? Visi vieno plano ai??i?? klasikiniai. Modernas lyg ir bAi??davo, taA?iau koks? ai??zAtsisAi??di A? A?pagatAi??ai??? ai??i?? ir vaje, koks modernas! O A?iandien, pasiA?iAi??rAi??kit, ta pati ai??zRaudonoji A?izelai??? arba ai??zKopelijaai??? ai??i?? baisiai sunkAi??s spektakliai. Kartais baleto artistAi?? palyginu su sportininkais. Baleto artistas vienAi?? dienAi?? futbolininkas, kitAi?? plaukikas, treA?iAi?? ai??i?? krepA?ininkas, jis keiA?ia vienAi?? po kito visus baleto stilius, o kAi??nas tai vienas, ir todAi??l sAi??nariai braA?ka.

Ai??Kaip Baleto mokykla bendradarbiauja su teatru? PerA?asi tokia mintis, kad vieni sau, kiti sau.

Ai??Bandom glausA?iau bendradarbiauti, stengiamAi??s A? baleto spektaklius A?traukti ir mokyklos mokinius, aA? ir pati seku, kas ten vyksta mokykloje. Nuo neatmenamA? laikA? teatro repertuare Sergejaus Prokofjevo ai??zPelenAi??ai???, ir A?iandien jAi?? A?oka M.K. A?iurlionio menA? mokyklos Baleto skyriaus mokiniai. Dabar mokykla turi savo teatrAi??, pas mus nerengia pasirodymA?, ai??i?? A?ia juk reikia mokAi??ti, uA? aA?iAi?? niekas teatro neduos. Mokyklos teatro scena didelAi??, jie ten ir A?oka. AiA?ku, yra atotrAi??kis. Bet baigiamoji baleto klasAi?? ateina A? teatro pamokas, kad susipaA?intA?, pajustA? specifikAi??, kad priimtiems A? teatrAi?? nebAi??tA? viskas nauja. Kol kas A?traukiam mokinius A? klasikiniA? baletA? pastatymus: ai??zBajaderAi??ai???, ai??zGulbiA? eA?erAi??ai???, ai??zMieganA?iAi??jAi??…ai??? Siekiame, kad A?gytA? didesnAi?? praktikAi??. YpaA? mums berniukA? reikia. Baleto trupAi?? stengiamAi??s formuoti iA? mAi??sA? mokyklos absolventA?, bet atvyksta artistA? ir iA? svetur.

Ai??Tai po aA?tuoniolikos metA? visa ButvilA? A?eima grA?A?o namo?

Ai??Ne, sAi??nus Ai??arAi??nas, inA?inierius mechanikas, dirba vienoje naftos bendrovAi??je ir gyvena Ai??vedijoje. GrA?A?ome aA?, mano vyras smuikininkas Raimondas ir dukra GailAi??, kuri A?iuo metu studijuoja Muzikos, teatro ir kino akademijoje aktorystAi??. GrA?A?us namo mums gera.