ai??zSirenA?ai??? zona

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Teatras
AUTORIUS: JAi??ratAi?? VisockaitAi??
DATA: 2012-10

ai??zSirenA?ai??? zona

JAi??ratAi?? VisockaitAi??

Scenos viduryje ant elektrinAi??s aA?ies sukasi lunaparko bulius ir A?ybsi raudona akele. Scenos pakraA?tyje surAi??stas medinis koridorius, gudriai nusukantis uA? kulisA? ai??i?? ten pakabinta kamera transliuos uA?kulisiA? veiklAi?? A? ekranAi?? galinAi??je scenos sienoje. Pirmyn! IA? koridoriaus kaip iA? koA?mariA?ko sapno iA?bAi??ga du nuogi vyrukai ir 20 minuA?iA? dA?erA?giant gitarA? ai??zmetaluiai??? dauA?osi ant grindA?. Vyrukai gali bAi??ti buliukai, kurie reinkarnavosi A? kaubojus, tokiusAi??lAi??zerinius, svajojusius tapti garsiais matadorais, deja, realybAi??je nykiai stovinA?ius prie stakliA? ar su A?ypsena aptarnaujanA?ius Ispanijos uA?sienio turistus. UA?tat A?ia, scenoje-koridoriuje-sapne-ant elektrinio buliaus-A?ezlonge, jie leidA?ia sau viskAi??. Pirmiausia ir svarbiausia ai??i??Ai?? leidA?ia sau A?vairiarAi??A?A? seksAi??, kurio tikrai negali pavadinti gyvuliA?ku, nes bulius, greitai atlikAi??s tAi?? reikalAi??, seniai jau bAi??tA? nuAi??jAi??s rupA?noti A?olAi??s. Ne, reinkarnavAi??si objektai iA?spaudA?ia iA? savAi??s ir vienas iA? kito visus syvus, nulaA?ina visus laA?us. Kaip prisukti duodasi ir voliojasi, mygia ir dulkina (kursyvinti A?odA?io nereikia) ai??i?? pagaliau prisipaA?inkime, ne tik vienas kitAi??, bet ir mus, A?iAi??rovus.
Spektaklio ai??zMirtis ir reinkarnacija A? kaubojA? buy ridilan mex. ai??? (reA?. Rodrigo GarcAi??a, Ispanija) kAi??rAi??jai atvaA?iuoja iA? toli ir tiesiai A?viesiai mus iA?dulkina ai??i?? A?ioje vietoje netgi reikAi??tA? paraA?yti riebesnA? A?odA? ir jis bAi??tA? teisingas.
A?inoma, mes ne pirmAi?? kartAi?? A? teatrAi?? uA?sukame ir suprantame, kad kaubojai, buliai, viA?A?iukai (apie juos vAi??liau) A?ia yra ne A?iaip sau. Jie prisukti Sistemos ir Reklamos. Mes suprantame, kad A?moniA? pasaulis ritasi velniop ir niekaip negali nusiristi ai??i?? todAi??l mus reikia A?spAi??ti, purtyti, paimti uA? pakarpos ir pamurkdyti A? vienAi?? daiktAi??ai??i?? Ai??tai ir atsiranda tokios rAi??A?ies, tokios specializacijos, taip sakant, menas, tokios rAi??A?ies festivaliai, kurie mus nuolat kreA?ia ir netgi sukreA?ia. JA? tokia misija. Bet mes, A?iAi??rovai, vis dAi??lto turime vienAi?? pageidavimAi?? ai??i??Ai?? daryti tai meistriA?kai, meniA?kai, profesionaliai, savitai. Ai??iuo atveju, nepaisant su uodegAi??lAi??mis prie pat rampos bAi??giojanA?iA? vyrukA?, nuolat apimdavo A?iovulys.
Na, ne, vis dAi??lto reikAi??tA? pagirti viA?A?iukus. A?gtelAi??jAi?? mAi??siniai viA?A?iukai iA?laikAi?? A?iAi??rovA? dAi??mesA? visAi?? spektaklA?. StiklinAi??je dAi??A?Ai??je, apA?viesti A?iltos A?viesos, jie mieguistai cypsAi??jo. Visi laukAi??m, kada vienam iA? paukA?teliA? besikruA?antis kaubojus nukAi??s galvAi??, taA?iau reA?isierius nepadarAi?? tokio banalaus ai??zAi??jimoai???. ViA?A?iukA? veideliA? stambAi??s planai ekrane, jA? apdujusios akelAi??s ir plunksnA? nesulauksiantys kakliukai turAi??jo derAi??ti su A?alia dar strikA?iojanA?iA?Ai??homo sapiensAi??apnuogintais kAi??nais. Ir jie tikrai puikiai derAi??jo, efektas buvo iA?skeltas. FrazAi?? kAi??rAi??jams pasisekAi?? iA?tarti raiA?kiai: A?mogus toks pats vargA?as, toks pats broileris, ir jis bus sudorotas!
Talentingai buvo sugalvotas ir atskira porcija patiektas spektaklio tekstas ai??i?? A?ezlonguose galiausiai prigulAi?? nuvargAi?? kaubojai ima dalytis mintimis apie merginas ir gyvenimAi??, o tA? minA?iA? vertimAi?? (ne kaA?in kokA?) kaip sentencijas dailiu A?riftu transliuoja ekranas. DviejA? ispaniAi??kA?A?iA? postringavimuoseAi?? apie Ai??jimAi?? A? pasimatymus iA?girstame visai A?vieA?io humoro, o blevyzgA? tarpuose ai??i?? netgi filosofiniA? perlA? apie pasaulyje A?sigalAi??jusios A?ypsenos totalitarizmAi??.
TaA?iau akivaizdu, kad spektaklis kyla ir tepakyla A? neaukA?tas jo paraiA?koje pateiktos mirties-reinkarnacijos palubes. Ai??A?angoje sumaitota citata iA? Bergmano filmo neturi jokios vilties prasitAi??sti ai??i?? iki to Bergmano ar tAi??vynainiA? BuAi??uelio ir AlmodA?varo spektaklio reA?isieriui toli. Taip pat toli kaip ir iki NekroA?iaus ar KorA?unovo persisukusio pasaulio sandaros. Taip pat ai??i?? pagaliau ai??i?? kaip ir iki ai??zSirenA?ai??? pavadinime deklaruojamo mitologiniA? mergeliA? sirenA? A?auksmo ai??i?? nebent dabartinis festivalis prapleA?ia rAi??mus ir priima A? savo programAi?? spektaklius su mechaniA?ka signalizacija.
Gal anksA?iau A?is prieA? trejus metus sukurtas spektaklis ir turAi??jo karA?tos vidinAi??s ekspresijos, bet dabar ji iA?vAi??susi, virtusi tik iA?orine, cirkine, mechaniA?ka. O A? tokiAi?? ai??i??Ai?? atsisuki ir, A?iAi??rAi??k, jau nebekreipi dAi??mesio. PrancAi??ziA?kas kruasanas, finaliniame kadre juokingai spaudomas ir A?nabA?dantis kaip mirA?tanA?io A?mogaus plauA?iai a la Bergman, tAi??ra tik kruasanas ir nieko daugiau.

Italo Romeo Castelluccio spektaklis ai??zApie Dievo sAi??naus veido koncepcijAi??ai???, kaip A?inome, prasidAi??jo ir vyko gerokai prieA? spektaklA?. O pats vienos valandos vaidinimas, mano galva, nAi?? nebuvo dramos teatro spektaklis. RegAi??jome tiesiogiai A? A?iAi??rovA? salAi?? permetamAi?? konceptualA? veiksmAi??, tai yra performansAi??, kurio pagrindinAi?? iA?raiA?kos priemonAi?? yra kAi??nas. ReA?isierius viename interviu yra teigAi??s, kad jam teatras nAi??ra literatAi??ros atA?aka, teatras ai??i?? tai kAi??no menas, jis pirmiausia suriA?tas su kAi??niA?kumu, netgi pavojingu kAi??niA?kumu.
SenAi?? neA?galA? tAi??vAi?? ir jo A? darbAi??, A? gyvenimAi?? skubantA? sAi??nA? vaidinantys aktoriai dirba kaip statistai ai??i?? daugiau iA? jA? A?ia ir nereikalaujama. Visa kita turi susikurti, suvaidinti mAi??sA? vaizduotAi?? ai??i?? turbAi??t priklausomai nuo to, kokio ji yra A?galumo, patirties, sentimentalumo, sAi??A?iningumo. Mano vaizduotAi?? neA?sijungAi?? visiA?kai, o protas priekabiai stebAi??jo tik tai, kaip tas nuogas pagyvenAi??s A?mogus scenoje nesuA?Ai??la, kaip tAi??vAi?? priA?iAi??rintis sAi??nus tuA?A?iai trypA?ioja, neA?ioja kibirus, paA?luostes, baltus rankA?luosA?ius, valo iA?matas, lipina sauskelnes ai??i?? matyt, jis tik vakar uA?vakar susidAi??rAi?? su A?ia problema, matyt, tAi??vAi?? jis tik kAi?? parsiveA?Ai?? iA? slaugos namA?, kurie uA?sienieA?iams yra A?prastas reikalas.
Nepalyginamai daugiau emocijA? ai??i?? prisiminimA?, grauA?aties, liAi??desio ai??i?? kAi??lAi?? didA?iulis, visAi?? galinAi?? sienAi?? uA?imantis renesansinio dailininko nutapytas JAi??zaus portAi??retas. Veidas vaidino gerai. A?inoma, gal dar ir dAi??l to lAi??kA?toko veiksmo, kuris vyko jo papAi??dAi??je.
Kai A? scenAi?? iA?bAi??go vaikai ir A?aislinAi??mis granatomis Ai??mAi?? griausmingai mAi??tyti A? portretAi??, jis nesukrutAi??jo, atsilaikAi??. Vaikai galbAi??t vaikiA?kai kerA?ijo uA? laukianA?iAi?? senatvAi??, uA? bAi??simAi?? kAi??no paA?eminimAi??. Bet reA?isierius, A?inoma, tik iA?kelia, provokuoja apytikrius klausimus, atsakymA? (netgi pozicijos) iA? jo nesitikAi??k. Finale JAi??zaus portreto audinA? kaA?kas vis dAi??lto sujudina, sujaudina, po juo lyg po oda ima slankioti grauA?aties kirminaiai??i?? Pagaliau lieka skutai, drobulAi?? ir uA?raA?as: ai??zTu mano Ganytojas ai??i?? Tu ne mano Ganytojas.ai???
O grA?A?us iA? teatro (prie jo durA? per lietA? dar tebegiedojo seni ir jauni, tAi??vai ir sAi??nAi??s) TV ai??zPanoramojeai??? rodAi?? gaisrAi?? Kulautuvos baA?nyA?ioje, kuriAi??, matyt, kaA?kas padegAi?? ai??i?? kamera trumpai uA?griebAi?? ir ant A?emAi??s gulintA? medinA? apanglAi??jusA? NukryA?iuotAi??jA?.
NemaA?iau pirmojo vokiA?ko festivalio spektaklio, taA?iau suprantu, kad jis buvo tos paA?ios intonacijos. Vis dAi??lto ai??zSirenosai??? (drauge su bjauriAi?? koA?Ai?? uA?virusia spauda) pateisino prigimtinA? vardAi?? ai??i?? savo dainavimu nuviliojo mus A? praA?Ai??tingAi?? beprasmybAi??s zonAi??.

online parmacy.