Skraidantis Avinjono teatro festivalis

A?URNALAS: KRANTAI
TEMA: BendrakultAi??riniai renginiai
AUTORIUS: Julija Ai??abaseviA?iAi??tAi??
DATA: 2012-09

Skraidantis Avinjono teatro festivalis

Ai??Julija Ai??abaseviA?iAi??tAi??

A?monAi??s neskraido? Netiesa! Kas to dar nematAi??, turAi??tA? nuvaA?iuoti A? AvinjonAi??. A?inoma, tai nesusijAi?? su vietiniA? gyventojA? genais, bet, manau, galima teigti, kad toks fenomenas ten egzistuoja. Vasaros A?karA?tyje AvinjonAi?? apglAi??bia ne tik magiA?ka teatro festivalio atmosfera, bet ir paslaptingas vAi??jas, vadinamas mistraliu. Festivalyje nedalyvaujantiems A?monAi??ms gal ir sunkiau A?sivaizduoti, kas tai yra, bet tokiu atveju galima pasitelkti viename iA? festivalio A?urnalA? esantA? A?odynAi??lA?: mistralis ai??i?? tai gamtos kerA?tas kultAi??rai. Nors ir paA?iAi??rAi??ta su humoru, tiesos tikrai yra (kai kurie festivalio ai??zA?edevraiai??? pelnytai buvo apdovanoti A?alto oro gAi??siais).

Neperlenksiu lazdos pasakydama, kad pietA? metu A?is vAi??jas ne juokais kilnodavo plastikines kAi??des ir stalus, tarA?kindavo padAi??klus, o kartais ir ketindavo pasigvelbti tavo desertAi??. Lengvesniam A?mogeliui tekdavo susirAi??pinti savo pasirinkta judAi??jimo kryptimi, nes dar ims ir nustums visai kitur net nepastebAi??jus. Tad mistralis garbingai atlieka savo vaidmenA? ai??i?? padeda festivalio A?iAi??rovams pasukti reikiamu keliu, o kartais iA?bando jA? jAi??gas vertindamas spektaklius (tik didA?iausi gerbAi??jai gali atsilaikyti ne vienAi?? valandAi?? skrodA?iami iA?ties A?alto vAi??jo).

Avinjonas tikrai keistas miestas ai??i?? visi kalba, kad ten be galo karA?ta ir plieskia saulAi??, bet tik nuvaA?iavus gali suprasti, koks tas miestas apgaulingas. SaulAi??s jis neA?ykA?ti, sutinku, bet visAi?? dienAi?? lyja. Tik ne lietus. Beveik tikrAi??ja to A?odA?io prasme lyja teatru: nuo pat ankstaus ryto gatvAi??se pilna aktoriA?, kurie apsirengAi?? iA?radingais ir spalvingais kostiumais kvieA?ia A? savo spektaklius. Tai ne A?iaip kvietimai. BAi??tinai turi bAi??ti daug triukA?mo, muzikos, A?vairiausiA? formA? programAi??liA? ai??i?? kam tenka vAi??duoklAi?? atsigaivinti karA?tAi?? dienAi??, kam maiA?elis su aktoriA? A?ypsenomis, praversiantis avinjoniA?kiems suvenyrams… Tik kelios minutAi??s, ir jau po kojomis telkA?o skrajuA?iA? ai??zbalosai???. Nuo tokio ai??zlietausai??? niekur nepasislAi??psi: jis nuolatinis, viliojantis, kartais gal ir erzinantis, bet neatstojantis tol, kol nesutinki bent kartelA? juo pasimAi??gauti.

Kalbu apie festivalio programAi?? OFF. DaugybAi?? trupiA? iA? viso pasaulio atvaA?iuoja A? AvinjonAi?? savAi??s parodyti ir kitA? paA?iAi??rAi??ti. VargA?as A?iAi??rovas gali ir iA? klumpiA? iA?virsti pirmAi?? savo vieA?nagAi??s dienAi?? A? rankas gavAi??s storut storutAi??lAi?? ai??ztelefonA? knygAi??ai??? su OFF programa. Gelbsti tik sumaniai sudaryta rodyklAi?? pagal dramaturgus, reA?isierius, A?anrus ar A?alis. Smagiausia A?ioje programoje ai??i?? niekada neA?inai, kur eini ir kAi?? pamatysi. Gali atrasti tokiA? dalykA?, kuriA? net pagrindinAi??je INN programoje nesurasi, bet A?manoma uA?kliAi??ti ir uA? mAi??gAi??jiA?kai sukonstruotA? spektaklAi??liA?. Bet niekada nepyksti, nesisieloji, juk to ir vaA?iuoji A? A?A? festivalA? ai??i?? nuotykiA? ieA?koti, o ne vakarine suknele iA?kilmingoje premjeroje pasipuikuoti. Reikia tik apsiA?arvuoti kantrybe ir laiku, na, A?inoma, ir keliais eurais, nes juk aktoriai taip pat valgyti nori.

Kadangi kalbos sklinda greit, toje visoje sumaiA?tyje atsiranda labiau iA?siskirianA?iA? spektakliA?, tad ir bilietais tokiu atveju reikia pasirAi??pinti likus bent kelioms dienoms iki spektaklio, nors paprastai spektaklio A?iAi??rovu gali tapti visai netikAi??tai, pasukAi??s ne uA? to kampo. Jei neturi laiko uA?eiti A? vidA?, jau paA?ioje gatvAi??je gali pasijausti kaip spektaklyje: scenografo darbAi?? atstoja sienos, nukabinAi??tos A?vairiA? plakatA? paklodAi??mis, kompozitorius ai??i?? gyva improvizacija muzikos instrumentais ir balsais, o reA?isieriais tampa patys praeiviai, nes jA? reakcijos padeda aktoriams kurti naujus siuA?etus. Dalyvauti Avinjono festivalyje tikra garbAi??, o OFF programa yra ideali vieta save iA?bandyti, taip pat ir bAi??ti pastebAi??tam. Kita vertus, tai ne tokia skausminga vieta suklysti ai??i?? jei nepasiseka iA?plaukti, lieki masAi??je, bet negauni ai??znevykAi??lioai??? A?ymos visam gyvenimui. TurbAi??t dAi??l to festivalyje tiek jaunA? aktoriA?, o tai tikrai dA?iugina. Gal bAi??tent jA? kAi??rybinAi?? energija, naujos idAi??jos ir bus ateinanA?iA? metA? teatro variklis?

Kita festivalio dalis INN ai??i?? daug santAi??resnAi??. Ji sukurpta meno A?inovA?, jai nereikia reklamos, bilietai seniausiai iA?pirkti, ji ai??i?? festivalio pasididA?iavimas (nepaneigsi, iA? programos gali pasirinkti skirtingA? kultAi??rA? ir A?anrA? mAi??gAi??jai, dramaturgA? ir reA?isieriA? A?vairovAi?? iA? tiesA? pastebima). Ai??ie spektakliai rodomi ypatingose vietose: didA?iuosiuose miesto teatruose, A?spAi??dingose scenose po atviru dangumi, net PopieA?iA? rAi??muose, kurie tapo prestiA?iA?kiausios festivalio scenos ai??i?? Cour dai??i??honneur (liet. GarbAi??s kiemo) ai??i?? A?eimininkais.

Ai??domi A?ios programos detalAi?? ai??i?? sukurta sistema tiems, kurie nespAi??jo nusipirkti bilieto, bet be galo nori pamatyti spektaklA?. Pirmas bAi??das ai??i?? nueiti pasiA?valgyti prie pagrindinAi??s festivalio bilietA? kasos. Ne, nerasite ten A?kyriA? bilietA? perpardavinAi??tojA?. Ten viskas daug subtiliau: plati balta siena, padalyta A? dvi dalis. Vienoje pusAi??je kabo bilietA? pardavAi??jA? pasiAi??lymai, kitoje ai??i?? tam tikrA? spektakliA? iA?troA?kusiA? A?iAi??rovA? skelbimai. JA? ne vienas ir ne du, o visa siena.

Kitas bAi??das ai??i?? kiek panaA?us A? egzistuojantA? Lietuvoje ai??i?? ateiti anksA?iau prieA? spektaklA? ir laukti: gal nubyrAi??s koks laimAi??s gabalAi??lis iA? dangaus. Tik Avinjone tai ne keli bAi??reliai laukianA?iA? A?moniA?, atAi??jusiA? pusvalandA? prieA? spektaklA?. Avinjono festivalis ai??i?? mAi??A?io laukas su atitinkamu skaiA?iumi kariA?, t. y. A?iAi??rovA?, kurie savo pozicijas pasiruoA?Ai?? ginti likus trims keturioms valandoms iki spektaklio, kartais net daug ilgiau. Tokiais atvejais egzistuoja SAi??raA?as. IA? pirmo A?vilgsnio ai??i?? nuA?iurAi??s lapelis, bet iA? tikrA?jA? ai??i?? galingas dokumentas su tavo pavarde ir gautu numeriu, kuris gal leis pamatyti taip geidA?iamAi?? spektaklA?. Ai??domiausia, kaip tas SAi??raA?as atsiranda. VienA? teatrA? darbuotojai gal labiau stengiasi palaikyti tvarkAi?? ir grieA?A?iau priA?iAi??ri A?iAi?? sistemAi??, bet kituose teatruose A?is SAi??raA?as gyvena savarankiA?kAi?? gyvenimAi??, dAi??l to vAi??liau tarp laukianA?iA?jA? A?sivyrauja tikrai nemenka A?tampa. Beje, pasirodo, kad laimingi skaiA?iai neegzistuoja. Net negalAi??jau pagalvoti, kad manasis 56 numeris bus laimingasis ilgiausioje Ostermeierio eilAi??je, bet aukA?tai pakilAi??s ai??i?? A?emai krenti: optimistinis 20 numeris pagailAi??jo man Castellucci italiA?kojo teatro.

Dar vienas bAi??das ai??i?? bAi??ti laimAi??s kAi??dikiu. Stovi kur netoliese prie teatro, ir netikAi??tai tau kas pasiAi??lo kokiAi?? jaukiAi?? vietelAi??. Tokiu atveju reikia iA?likti budriam, nedvejojant sakyti: ai??zTaip taip taipai??? ir nedelsiant sumokAi??ti reikiamAi?? sumAi??. Visiems nepatyrusiems ar lAi??tesniems reikA?mingasis sutikimo A?odis gali bAi??ti tiesiog iA?plAi??A?tas iA? lAi??pA?, ir A?iAi??rAi??k ai??i?? stovi nieko nepeA?Ai??s, tik budriosios poniutAi??s kvepalA? aromatas ore dar tvyro.

Gyvenimo ritmas Avinjone greitas. Kaip kitaip, kai reikia tiek pamatyti. Manau, kad per dienAi?? teatro gurmanas pasiA?iAi??ri bent po du tris spektaklius (gal net daugiau?), dar reikia suspAi??ti iA? vienos gatvelAi??s nubAi??gti A? kitAi??, kur A?vairios parodos, susitikimai su aktoriais, reA?isieriais ir kitais spektakliA? kAi??rAi??jais. A?inoma, kiekvienas gyvena savu tempu: galima ir nelAi??kti akis iA?degus, o ramiai vaikA?tinAi??ti ir saikingai ai??zpasikultAi??rintiai??? vakarais. Bet nemanau, kad tokiA? A?moniA? daug. Dauguma nepajAi??gia atsilaikyti festivalio karA?tinei. YpaA? tie, kurie gyvena kiek arA?iau festivalio virtuvAi??s. Turiu minty tuos, kurie yra ne tik festivalio lankytojai, bet ir tam tikrA? programA? dalyviai.

Nors keliA? A? AvinjonAi?? yra daug, bet viskas prasideda tame paA?iame taA?ke ai??i?? likus bent keliems mAi??nesiams iki festivalio jau reikia A?inoti, kur norAi??tum apsistoti, ir pradAi??t rezervuoti vietas, nes festivalio metu miestas iA?ties sausakimA?as. Gyvenimas vieA?buA?iuose ar iA?nuomotuose butukuose yra tradiciA?kiausias ir nieko nestebinantis, bet A?ia, Avinjone, galima pasirinkti ir kitokA? vieA?nagAi??s modelA?: dalyvauti kultAi??rinAi??se programose ir gyventi kiek kitokiomis sAi??lygomis. Teatro mAi??gAi??jai poromis ar didesnAi??mis grupAi??mis susiburia kartu su aktoriA? trupAi??mis, organizatoriA? komandomis, bAi??na toje paA?ioje aplinkoje, kartu pietauja, vakarieniauja, turAi??dami laisvo laiko dalijasi mintimis, diskutuoja, ir, atsiA?velgdami A? programAi??, dalyvauja A?vairiuose uA?siAi??mimuose. Vieni atvyksta A?ia uA?megzti A?domiA? paA?inA?iA?, kiti ai??i?? kaip paprasti stebAi??tojai, treti ai??i?? kaip teatro kritikai. A?monAi??s be galo skirtingi, skirtingA? kultAi??rA?, profesijA?, bet visus vienija meilAi?? teatrui. Vienos programos ramesnAi??s, su daugiau pasirinkimo laisvAi??s, kitos ai??i?? intensyvesnAi??s. DalyviA? amA?ius taip pat A?vairus ai??i?? nuo paaugliA? iki teatro veteranA? grupiA?. Dalyvauti tokiose programose ne tik A?domu, bet ir naudinga, kadangi paskirti koordinatoriai gali padAi??ti susiorientuoti A?ioje didelAi??je meno maA?inoje, o tai ypaA? svarbu atkeliavus A? Avinjono teatro festivalA? pirmAi?? kartAi??.

Man paA?iai teko laimAi?? bAi??ti vienos iA? tokiA? programA? globotine. PrancAi??zA? institutas Lietuvoje paskelbAi?? konkursAi?? jauniems teatro entuziastams, ir vienam laimingajam, t. y. man, padovanojo iA?skirtinAi?? progAi?? dalyvauti festivalyje. Mano programa buvo kuruojama organizacijos CEMAi??A, kuri rengia A?vairius A?vieA?iamojo pobAi??dA?io projektus skirtingose srityse. Manoji programa CultureLab orientuota A? kultAi??ros sklaidAi?? jaunimo tarpe ir tarptautinius kultAi??rA? mainus. Programoje dalyvavo jaunuoliai iA? viso margo pasaulio, o tai prancAi??ziA?kam Avinjono orui suteikAi?? egzotiA?kumo. Tikrai neA?tikAi??tina, kad tokie skirtingi A?monAi??s gali atsidurti vienoje vietoje ir dalytis tais paA?iais interesais.

Kalbant apie CultureLab programAi??, reikAi??tA? paminAi??ti kelis dalykus. VisA? pirma ai??i?? bendra atmosfera. Mes visi kartu gyvenome Ai??v. Juozapo licAi??juje, kuris po savo stogu priglaudAi?? ne tik kitA? programA? dalyvius, teatro kritikus bei aktoriA? trupes, bet ir kvietAi?? A? savo kiemAi?? pasiA?iAi??rAi??ti programos INN spektakliA?. KAi?? tai reiA?kia? Gyvenimas A?iame licAi??juje buvo tolygus gyvenimui teatre: kambariA? langai iA?eina tiesiai A? scenAi??, kurioje dienAi?? naktA? triAi??sia spektakliA? kAi??rAi??jai, vyksta repeticijos (net nepajunti, kaip tampi spektaklio dalimi ai??i?? gauni aiA?kius ir grieA?tus nurodymus, kada negalima degti A?viesos, naudotis praustuvais, kada uA?daryti langus ir t. t.); kitas licAi??jaus kiemas atstoja scenos uA?kulisius, kuriuose nuolat takus mina aktoriai, vyksta gyvos ir paA?ios ai??zA?vieA?iausiosai??? diskusijos apie festivalio renginius; net ir teatro bufetas turi savo analogAi?? ai??i?? jaukiAi?? lauko kavinaitAi?? medA?iA? priedangoje.

Ai??domu, nors ir savaime suprantama tai, kad licAi??jaus gyvenimo A?urmulyje beveik nAi?? akimirkai nebuvo pamirA?tama teatro tema. Ar pusryA?iautum su savo bendraamA?iu, ar su jau n-tAi??jA? kartAi?? A?ia atvaA?iuojanA?ia dama, pokalbis visad pasisuka apie spektaklius, A?spAi??dA?ius: kas kAi?? matAi??, kAi?? girdAi??jo, kokiA? klausimA? ar patarimA? turi. Susitikimas su tokiomis charizmatiA?komis asmenybAi??mis turbAi??t ir yra nuostabiausia programos dalis ai??i?? tai neeilinAi?? patirtis.

Kitas programos ypatumas ai??i?? veiklos organizavimas. NuobodA?iauti A?ia beveik nebuvo kada. KiekvienAi?? rytAi?? vykdavo A?vairios dirbtuvAi??s, skirtos arba susipaA?inti su spektakliu, arba jA? aptarti. UA?siAi??mimai A?vairAi??s ai??i?? ne tik A?odiniai, bet ir tam tikrA? judesiA? kAi??rimas ir analizAi??, scenografijos atkAi??rimas, individuali veikla ir darbas grupAi??se. Nori ar nenori, A? veiklAi?? eisi A?traukiamas, o naudos iA? to tikrai galima iA?peA?ti. Nors kai kurios uA?duotys gal pasirodAi?? ir kiek banalios, bet garsiai iA?tarti patys paprasA?iausi dalykai pasidaro tikrai svaresni. PopietAi??s buvo skirtos ekspozicijA? lankymams, dalyvavimams pokalbiuose su spektakliA? kAi??rAi??jais, miesto A?valgymui. Programos koordinatoriai mums net suorganizavo ekskursijAi?? po pagrindinAi??s festivalio scenos ai??i?? Cour dai??i??honneur ai??i?? teritorijAi??. Ne kiekvienas gali pasigirti, kad buvo A?A?engAi??s A? A?iAi?? A?ventAi?? teatro vietAi??, o mes, nors nevaidinome, bet galAi??jome nuA?velgti ilgiausias A?iAi??rovA? eiles ir bent A?sivaizduoti, kAi?? jauA?ia A?ia vakarais vaidinantys aktoriai.

A?inoma, programos esmAi?? ai??i?? spektakliai. Mano kuklia nuomone, keturi suplanuoti spektakliai tikrai nAi??ra daug, ypaA? tokiame milA?iniA?kame festivalyje. Vargais negalais pavyko iA?taikyti progA? pamatyti dar keturis spektaklius. MAi??sA? programos spektakliai buvo parinkti gana sumaniai, nes jie visi buvo labai skirtingi: tiek pobAi??dA?iu, tiek erdve, kurioje buvo rodomi. Avinjono festivalis yra tuo puikus, kad gali pasiAi??lyti menininkams A?vairias kAi??rybines erdves. ReA?isieriai gali rinktis tradicines uA?daras teatro scenas ir A?spAi??dingas scenas po atviru dangumi. Pastarosios leidA?ia kurti natAi??raliame apA?vietime, gamtos apsuptyje, tad reA?isierius gali panaudoti saulAi??lydA?io atA?vaitus, nakties A?eA?Ai??lius, scenografijAi?? papildo medA?iai, kartais net iA?tisos kalvos, o A? spektaklio kompozitoriaus darbAi?? A?silieja Ai??A?iantis vAi??jas ir medA?iA? oA?imas.

TurAi??jau galimybAi?? pamatyti ir A?okio, ir dramos spektakliA?, skirtA? ir jauniesiems A?iAi??rovams, ir paaugliams, ir subrendusiems teatro stebAi??tojams. Avinjono teatro festivalis ai??i?? Pasaulio teatro festivalis. Nors vyrauja prancAi??ziA?kojo teatro trupAi??s ir reA?isieriai, festivalyje dalyvauja menininkai iA? viso pasaulio. YpaA? tai pastebima OFF programoje. Tad drA?sA?iau teigti, kad nieko nerasti sau A?iame festivalyje beveik neA?manoma. Reikia tik truputAi??lA? pasidomAi??ti. A?inoma, A?iuolaikinis teatras meta daug iA?A?Ai??kiA? A?iAi??rovui, kartais jA? visai sutrikdydamas, bet kaip sakAi?? vienas iA? Sidi Larbi Cherkaoui A?okio spektaklio ai??zPuz/zleai??? (ai??zDAi??lionAi??ai???) kAi??rAi??jA?, nereikia norAi??ti viskAi?? suprasti, viskAi?? iA?siaiA?kinti iki galo. Ir man paA?iai A?is festivalis tapo savotiA?ka dAi??lione: kiekviena diena, kiekvienas spektaklis padovanojo po nedidelAi?? jos dalelAi?? ai??i?? kartais ryA?kesnAi??, kartais blankesnAi??. Tik grA?A?us po truputAi??lA? jos pradeda dAi??liotis A? vienAi?? pieA?inA?, kurio pavadinimas ai??i?? ai??zAvinjono teatro festivalisai???.

buy flowmax with master card. terramicina.