Sliekai, negatyvai, arba bebras ant ledo

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: BendrakultAi??riniai tekstai
AUTORIUS: Gytis Norvilas
DATA: 2013-02

Sliekai, negatyvai, arba bebras ant ledo

viagra next day usa.

Gytis Norvilas

Per LR ai??zKultAi??ros savaitAi??ai??? sausio 19 dienAi?? G. KupreviA?iui sriAi??baujant apie visuotinA? moralinA? krachAi??, Lietuvos degradacijAi??,Ai??feisbukA?, socialiniA? tinklA? maro bacilas ir panaA?ias labai siaubingas virusines ligas pagalvojau, kad A?iniasklaidos komentatoriai, apA?valgininkai, A?iaip ai??zintelektualai specialistaiai???, analitikai, skiltininkai, visuomenAi??s chirurgai, A?vardydami neva problemas etc., vieA?Ai?? erdvAi?? uA?verA?ia negatyvu, neiA?ryA?kintais vaizdais, ne kAi?? maA?iau nei A?prasti anoniminiai internetiniaiAi??komentuokliai… DAi??dAi??s, tetos daA?nai konstatuoja situacijAi?? esant neva ai??zblogAi??ai???, ai??znepavydAi??tinAi??ai???, pabaksnoja pirA?tu A? mAi??A?lo krAi??vAi??, nesivargindami iA?mesti gelbAi??jimosi virvAi??s, pasiAi??lyti variantAi??, kaip bAi??ti, A? kuriAi?? pusAi?? judAi??ti… Tai tik stimuliuoja mums, lietuviams, bAi??dingAi?? ai??zkanibalizmAi??ai???, t. y. savigrauA?Ai??. Save grauA?ti, Ai??sti nAi??ra taip lengva, reikia sveikatos, raumenA?. AiA?ku, kad tai diagnozAi??, bet A?monAi??s nAi??ra buki, mato ir A?ino, kokio riebumo ir tAi??rio tos mAi??A?lo piramidAi??s ar kiek metA? nemAi??A?tos vienos ar kitos arklidAi??s. O tu imk ir savom rankom iA?knebinAi??k tAi?? krAi??vAi?? ir surask joj, savam rojuj, tarpstantA? raudonAi?? sliekAi??. Parodyk. StebuklingAi?? raudonAi?? sliekAi??, tinkamAi?? rimtai A?vejybai. Bepigu drumsti dugno dumblAi?? sietuvose. Kitaip tariant, tiesmukas negatyvo pumpavimas ir visaA?inio grAi??mojimas pirA?tu ai??i?? tai tos paA?ios purvo vonios, kuriose dumblas be jokiA? gydomA?jA? savybiA?. Tas sriAi??bavimas, matyt, girdimas ir Andromedos Ai??ke.
Bet A?ia, regis, platesnAi?? problema. RaA?to. Mus raA?tas, raidAi??s, kalba taip okupavAi?? ir tokiu intensyvumu, jog nori nenori informacijos amA?iaus krumpliaraA?iai nenutrAi??kstama A?iurkA?le verA?ia gaminti tekstus. Viskas neva turi suktis, judAi??ti, keistis. Per daug raA?ome. Kas neparaA?yta, to nAi??ra. RaA?to teroras. Tai ir yra nesibaigianA?iA? instrukcijA?, receptA?, sutarA?iA?, direktyvA?, A?vairiausiA? A?statA?, sAi??vadA?, kurie turi reguliuoti, kontroliuoti visAi?? realybAi??, A?moniA? santykius, agurkA? ilgA? etc., A?sA?ios. Visa tai man kaA?kuo primena A. Huxleyai??i??o ai??zPuikA? naujAi?? pasaulA?ai???… Apie ES raA?tvedybos everestus ai??i?? jau net neA?neku. Kas susidAi??rAi??, tas puikiai A?ino, apie kAi?? aA? A?ia. DiagnozAi??: A?eA?tos stadijos hipersiurrealizmas su stigmatais. VakarA? civilizacijAi?? raA?tas pagimdAi??, raA?tas, popieriai ir nuA?udys. Jau dabar A?udo ir kietai kontroliuoja.
IA? tiesA? kalbu apie tylos badAi??. Pa-tylAi??jimAi??. Kai reikia. Dabar reikia. AiA?ku, tempas tAi?? utopinAi?? tylAi?? uA?muA?a vienu ypu it triuA?A?. Ai??ios redakcinAi??s skiltys irgi prisideda prie to paties ai??ztriukA?moai???, ne kitaip. KasdienAi?? informacinAi??Ai??koA?eliena, gaudesys yra niekinis. Jis tik sukuria iliuzijAi??, jog vyksta kaA?kas svarbaus. Taip imituojama gyvybAi??. IA?ties ai??i?? nieko nevyksta arba vyksta NIEKAS. AA? uA? analfabetus.
GerA? tekstA?, ai??zsanitariniA?ai???, kuriA? badas juntamas nuolat, vaizdai neatstos… Jie, beje, kaip ir gera poezija, turi perlauA?ti realybAi??, kalbAi??, o iA? to plyA?io traukti tuos raudonus sliekus, sliekus mauti ant kabliuko, o paskui jau ai??i?? stintos, kuojos, eA?eriai, vAi??gAi??lAi??s. IA? amA?inybAi??s eA?ero. Tada ir mano plikoje, A?aA?uotoje galvoje dvelkteli laisvAi??s gAi??sis, paaA?trAi??ja uoslAi??, tos laisvAi??s nuojauta. Kitaip tariant, tekstai turi suteikti kitAi?? realybAi??, alternatyvAi??, o ne transliuoti, kaip viskasAi??chujovai percocet indian pharmacy. . Taip, kartokite! Kartokit ir klausykit. Ar girdit jau? Ar girdit?Ai??Chu-jo-vai. Visi kartu! Dar sykA?! Jei VU Filologijos fakulteto dekanas A. Smetona, kaip visada labai patenkintas savimi, per LRT laidAi?? ai??zLabas rytasai??? neabejotinai (labai, itin) kompetentingai kalbAi??damas apie tarmes leidA?ia sau vapAi??ti, kad tarmAi??s esAi?? kaA?kokios ai??zklumpAi??sai???, kitaip tariant ai??znegyvAi??liaiai???, o bendrinAi?? kalba yra ai??zkedaiai??? ir panaA?iai, kai iA?ties tarmiA?kai A?neka pusAi?? (?) Lietuvos, tai galima drAi??siai raA?yti irAi??chujovai. Ai??stabi 1,5 milijono numirAi??liA? kariuomenAi?? su klumpAi??mis! Na, nesu bernelis gintariniais dantimis (nors tiesos dAi??lei prisipaA?insiu, kad iA? mano kiA?eniA? greiA?iau kyA?o ne revolveriA?, o plAi??go rankenos), kuris A?oktA? ginti kalbos turtA?, bet, per A?velniai tariant, lakumoAi??kalbinykoAi??minties viraA?uose A? valias. Kaip A?iokiam tokiam poetui ai??i?? net pavydu. Kas A?ia? Kabinetinis zombizmas, miesA?ioniA?ka visaA?inystAi??, universitetinis robotizmasAi??kalantAi??mokslinius balus?
Ir nereikia A?ia pAi??stis, nereikia mokyti. Nieko mes neA?inom. Nieko. TAi?? NiekAi??, NiekelA?, o ir A?vejybAi?? poezijos eA?erynuose puikiai iA?manAi?? Sigitas Geda, kuriam vasario 4 d. bAi??tA? sukakAi?? tik 70. Gaila, kad ai??zbAi??tA?ai???. Su Sigitu, manau, buvome neblogi biA?iuliai, nepaisant didelio amA?iaus skirtumo… Ai??nekAi??davomAi??s skersai iA?ilgai apie viskAi??. DaA?niausiai apie niekAi??. Gera tema. Sigitas kaA?kada mestelAi??jo, jog jei jau jauti, kad imi keltis puikybAi??n, jaustis virA?esniu, tai bAi??k mielas, pats bruk galvAi?? A? purvAi??, kad atvAi??stum, apsivalytum… Taip A?manu susigrAi??A?inti vertikalAi??. Tikrinau. Ne kartAi??. Padeda. Neretai SigitAi?? sutikdavau vaA?iuodamas dviraA?iu paneriu Antakalny, jis tuomet vaikA?A?iodavo su dabar jau pas A?unA? karaliA? iA?keliavusiu Miku. Dabar susitinku ir sapnuose, nedaA?nai. Bet iA? esmAi??s. PaskutinA?jA? sykA? abu priklaupAi?? gAi??rAi??m kaA?kAi?? svaigaus, toks jausmas kad iA? Letos, o ta Leta buvo Neris ties A?irmAi??nA? tiltu… Po tiltu. Svarbiausi pasaulyje dalykai vyksta po tiltais. Ir dAi??l to sutarAi??m. Apie patiltes esam A?nekAi??jAi?? dar akis A? akA?.
Per VAi??lines ant Sigito kapo degAi?? vos kelios A?vakAi??s, o ant kitA?, ai??zpopuliaresniA?ai???, ai??zmadingesniA?ai??? liepsnojo lauA?ai… Sunkiai suvokiu. Sunkiai. AiA?ku, kiekvienas savo liniuotAi??m matuojam, bet kad esam ryA?kiai linkAi?? A? kraA?tutinumus, greiti fetiA?izuoti, greiti smerkti, mokame tik nesveikai garbinti arba nekAi??sti. Tai tik rodo pajautimo, vertinimo skurdumAi??, nepaA?A?stam visA? spalvA?, atspalviA?, virA?A? ima kraA?tutinumai. Tai vergo poA?ymiai. Kitaip tariant, mAi??sA? sAi??monAi??je dar (jau?) nAi??ra to tarpo, properA?os, kurioje kimba geriausios A?uvys.
Nors prisipaA?insiu, vogA?ia dA?iaugiuosi, kad visa ai??i?? taip. Sigitas nei gyvas bAi??damas, anei jau geresniuose medA?ioklAi??s plotuose medA?iodamas nepasiduoda privatizuojamas. Nesiduoda paverA?iamas ideologiniu, oficioziniu, fasadiniu, proginiu A?iulpinuku. Ko neiA?vengAi?? nemaA?ai A?inomA? galvA?… PavardA?iA? A?ia neminAi??siu (ne jos A?ia svarbiausios), nes paskui dar megztosios beretAi??s, gerbAi??jai ir gerbAi??jos gatvAi??j uA?kapos rankinukais, lietsargiais bei karoliais.
Tokie A?monAi??s, kaip Sigitas ai??i?? nepatogAi??s ir mirAi??, o kartais nepalieka A?spAi??dis, jog jis ir dabar tebekuria, teberaA?o, veikia realybAi??, kuri ryA?kAi??ja ir A?gauna A?avesA? tik iA?ryA?kinus negatyvus. Tai Sigitas A?inojo puikiai. LietuviA? literatAi??roje jis man turbAi??t didA?iausias, A?alia DonelaiA?io. Ai??sivaizduoju juos A?nekuA?iuojantis. Jiedu sutartA?.

Vis tiek kaA?kaip neramu. Neramu. Ir ne tik dAi??l to milA?iniA?ko juodo, blizganA?io, uodegos irklAi?? iA? paskos velkanA?io bebro, kurA? su StrielkAi??nA? Rimvydu sausio 21 dienAi?? stebAi??jome ties Gedimino kalnu vaikA?tantA? VilnelAi??s properA?otu ledu: kojelAi??s slysta, eina palengva, bet uA?tikrintai, paskui iA?nyksta nuo A?alA?io tirA?tAi??janA?iame vandenyje. Ir jam nesimiega… Ne veltui bebras yra lietuviA? Charonas. Ne mano A?i mintis. GraA?i mintis. Patinka man A?i mintis, bet gerai, kad ne mano. Ne viskas mAi??sA? karalystAi??j gerai, ne visi negatyvai iA?ryA?kinti, kai A?iemAi?? Charonas nemiega, o valtis neprirakinta.