Smagus teatro A?mogus

A?URNALAS: KRANTAI
TEMA: Teatras
AUTORIUS:Ai??Monika MeilutytAi??
DATA: 2012-12

Smagus teatro A?mogus

Monika MeilutytAi??

Mykolas SMAGURAUSKAS (1935ai??i??1992) ai??i?? ilgametis Lietuvos akademinio dramos teatro ir vienas pirmA?jA? Vilniaus maA?ojo teatro aktoriA?. Nors A?iam scenos menininkui visada tekdavo antraeiliai ar epizodiniai vaidmenys, jo kolegos iki A?iol kalba apie didA?iulA? artisto atsidavimAi?? savo profesijai. Aktorius skrupulingai kurdavo personaA?us, nesvarbu, ar tai bAi??tA? verslininkas Verneris Rimo Tumino reA?isuotoje ai??zTylioje naktyjeai???, ar jAi??rA? plAi??A?ikas Bilas Irenos BuA?ienAi??s pastatyme ai??zPiteris Penasai???. Teatro uA?kulisiuose Mykolas Smagurauskas A?vytAi??davo linksmu bAi??du ir geraA?irde A?ypsena. Jis buvo A?mogus, gal ne visada sutardavAi??s su teatro veteranais, taA?iau lengvai rasdavAi??s bendrAi?? kalbAi?? su jaunesniaisiais. Apie A?iAi?? jaunatviA?kAi??, kAi??rybingAi??, inteligentiA?kAi?? ir elegantiA?kAi?? Lietuvos teatro asmenybAi?? raA?o teatrologAi?? Monika MEILUTYTAi??.

A Fun Theatre Person

Mykolas Smagurauskas (1935ai??i??1992) was for a long time an actor at the Lithuanian Academic Drama Theatre, and one of the first actors at the Vilnius Small Theatre. Even though he played mostly supporting and minor roles, his colleagues still talk about his tremendous devotion to his profession. He paid great attention to the characters he was playing, whether it was Werner the businessman in ai???Silent Nightai??i??, directed by Rimas Tuminas, or Pirate Bill in ai???Peter Panai??i??, directed by Irena BuA?ienAi??.
Behind the scenes, Mykolas Smagurauskas did not hide his kind-hearted smile or his joyful nature. He was a man who perhaps did not always agree with veterans of the theatre, but he always found common ground with younger actors. The theatre critic
Monika MEILUTYTAi?? writes about this youthful, creative and elegant member of the intelligentsia, who was one of Lithuanian theatreai??i??s great personalities.

Ai??iA? metA? VAi??liniA? A?vakiA? gausybAi?? jau uA?geso. Liepsneles, lyg trumpam atgijusius mirusiA?jA? gyvenimus, uA?pAi??tAi?? vAi??jai, ir tik laimingesnAi??s sulaukAi??, kol A?vakiA? dagtys sunyks paA?ios. PanaA?iai uA?gAi??sta ir A?monAi??s. Vieni ai??i?? savaime, po truputA?, kiti ai??i??

pakeleivingos nelaimAi??s uA?kliudyti. PrieA? dvideA?imt metA? pirmAi?? kartAi?? A?vakAi??s suA?ibo ir ant aktoriaus Mykolo Smagurausko kapo. 57-eriA? teatro artistAi?? mirtis pasitiko netikAi??tai, sugedus suomiA?kos pirties durims. Taip aktoriaus kelias pasisuko paskutinA? kartAi?? ai??i?? Anapilin.

KAi??rybinAi?? Smagurausko kelionAi?? iA? pirmo A?vilgsnio gali pasirodyti monotoniA?ka: ketveri aktorinio meistriA?kumo studijA? metai LTSR valstybinAi??je konservatorijoje Vilniuje (dabar ai??i?? Lietuvos muzikos ir teatro akademija), daugiau nei trys deA?imtmeA?iai Lietuvos valstybiniame akademiniame (dabar ai??i?? nacionalinis) dramos teatre. AtrodytA?, viskas tuo galAi??jo ir baigtis. TaA?iau paskutiniuosius porAi?? savo gyvenimo metA? Smagurauskas nusprendAi?? atiduoti Vilniaus maA?ajam teatrui. AktorAi?? EglAi?? GabrAi??naitAi?? A?avAi??josi tokiu savo vyresniojo kolegos sprendimu: ai??zAA? jA? gerbiu uA? drAi??sAi?? ai??i?? iA?eiti sulaukus tokio amA?iaus iA? Akademinio teatro A? MaA?Ai??jA?, A? visiA?kAi?? neA?iniAi??…ai???1 Ai??ioje ai??zneA?iniojeai???, kuriai vadovavo reA?isierius Rimas Tuminas, Smagurauskas tikriausiai mielai bAi??tA? pasilikAi??s ir ilgiau…

KaA?in ar 1990-aisiais, kai pasirodAi?? pirmasis oficialus Vilniaus maA?ojo teatro spektaklis ai??i?? Antono A?echovo ai??zVyA?niA? sodasai???, kas nors pagalvojo, kad jame Smagurausko sukurtas dvarininko Semeonovo-PiA?A?iko vaidmuo aktoriui bus paskutinis.

Pasak teatrologAi??s Rasos VasinauskaitAi??s, ai??zVyA?niA? sodasai??? Rimui Tuminui ir aktoriams buvo proga A?rodyti, kad jie ai??zesAi?? savo kelio, savo namA? ir savo teatro kAi??rAi??jai. BAi??tent namA? ai??i?? teatro kaip namA?, ai??i?? kur kiekvienas jaustA?si reikalingas, nepakeiA?iamas, svarbiausiasai???2. Tiesa, A?iandien A?is spektaklis gali atrodyti tik tarpinAi?? MaA?ojo teatro stotelAi?? ai??i?? teatro, kuris dabar jau turi pastovius namus Vilniaus Gedimino prospekte. TaA?iau Mykolui Smagurauskui Rimas Tuminas ir jo suburtas kolektyvas jau ir buvo tie namai, kuriuose jis, kaip kAi??rAi??jas, jautAi??si laisvas ir kartu reikalingas. Dar 1985 metais aktorius kalbAi??jo: ai??zJeigu reA?isierius talentingas, moka uA?degti kolektyvAi??, pasirenka gerAi?? dramaturgijAi??, turi aiA?kiAi?? pozicijAi??, savo matymAi??, tada palaima visiems. <...> TAi?? aA? patyriau, dirbdamas su reA?isieriumi R. Tuminuai???3.

ai??zVyA?niA? sodasai??? savotiA?kai reflektavo reA?isieriaus ir aktoriA? atsiskyrimAi?? nuo Akademinio dramos teatro. SpektakAi??lio veikAi??jai ai??zsusirenka tarsi atsisveikinti ai??i?? ne tiek vienas su kitu, kiek su paA?iu laiku, savo praeitimiai???4 ai??i?? ir ai??ziA?keliauja A? neA?inomybAi??ai???5. Netgi pati pastatymo erdvAi?? bylojo apie esamos akimirkos laikinumAi??: scena suplanuota kaip pereinamas kambarys, joje ai??i?? neiA?krauti lagaminai, o A?lAi??A?usiA? lubA? plyA?yje grAi??smingai kyA?o spintos kampas6. Kitiems MaA?ojo teatro aktoriams A?is Tumino pastatymas paA?ymAi??jo naujAi?? paragrafAi?? jA? kAi??rybinAi??je biografijoje, o Mykolui Smagurauskui jis tapo jo kAi??rybos ir gyvenimo epilogu.

Laimei, epilogas buvo nuotaikingas. Semeonovo-PiA?A?iko asmenybAi?? Smagurauskas kAi??rAi?? ramiAi??, bet kartu linksmAi?? ir A?aismingAi??. Nors tas ai??zkeistuolis gurgA?danA?iais bataisai???7 buvo visiems skolingas ir visus savo turtus uA?statAi??s, jis ilgesingai tikAi??jo ai??zstebuklu, padAi??sianA?iu jam iA?gyventiai???8. Ir iA? tiesA? ai??i?? PiA?A?iko finansinAi??s problemos iA?sisprAi??sdavo be jo paties pagalbos. Andrius A?ebrauskas prisimena: ai??zEpizodiniu vaidmeniu jis (Mykolas Smagurauskas ai??i?? M. M.) sugebAi??jo atskleisti visAi?? A?mogaus istorijAi??. Kai po jo mirties man teko perimti tAi?? vaidmenA?, mes su Tuminu nusprendAi??me nieko nekeisti. Buvo didelAi?? atsakomybAi?? po Smagurausko vaidinti PiA?A?ikAi??, taA?iau ir vargo ypatingo nebuvo, nes vaidmuo buvo sukurtas labai ryA?kusai???9.

Nors Smagurauskas buvo ne vieno ryA?kaus vaidmens autorius, vis dAi??lto jo vardas A? tarybiniA? laikA? ai??zryA?kiausiA?ai??? aktoriA? sAi??raA?Ai?? greiA?iausiai nepakliAi??tA?. Smagurausko karjera prasidAi??jo nuo Akademinio dramos teatro spektakliA?, kuriA? programAi??lAi??se jo pavardAi?? buvo prieA?paskutinAi??, o aukA?A?iausiai ji pakilo A? antrAi?? vietAi??.

Nepaisant to, A?io artisto kAi??rybinAi??je biografijoje ai??i?? daugiau nei 50 vaidmenA?. Taip, visi jie ai??i?? antraeiliai, treA?iaeiliai, ketvirtaeiliai ir t. t. TaA?iau vargu ar kuriam iA? kolegA? apsiverstA? lieA?uvis apkaltinti SmagurauskAi?? atsainiu poA?iAi??riu A? darbAi?? teatre. PrieA?ingai, ne vienas aktorius ir reA?isierius prisimindamas A?A? menininkAi?? vartoja A?odA?ius ai??zdarbA?tusai???, ai??zskrupulingasai???, ai??zpareigingasai???, ai??zkruopA?tusai??? ir pan. ai??zTai buvo be galo atsidavAi??s savo profesijai A?mogus, ai??i?? pasakojo aktorAi?? EglAi?? GabrAi??naitAi??, ai??i?? labai reiklus sau, visada geros formos, niekada neleidA?iantis sau jokios ai??zchaltAi??rosai??? scenoje. <...> A?inau nedaug tokiA? <...> aukA?A?iausio lygio profesionalA?, visiA?kai pasiA?ventusiA? teatrui. Jam repeticijA? nebuvo: kiekviena repeticija ai??i?? spektaklis.ai???10

Ai??viesiaplaukis garbanius, kurA? daA?nai galima buvo iA?vysti vilkintA? languotu A?varku ar languotais marA?kiniais, taip pat buvo taktiA?kas, inteligentiA?kas ir subtilus. TaA?iau tai tik vienas A?ios asmenybAi??s bruoA?A?. ai??zLikimas lAi??mAi??, kad kartu stojom ir kartu A?stojom A? KonservatorijAi??, ai??i?? prisimena Smagurausko draugas ir kolega aktorius Tomas Vaisieta. ai??i?? Ketverius metus greta stovAi??jo mAi??sA? lovos, o po to greta ai??i?? grimo staliukai ir veidrodA?iai. <...> Tai buvo A?aiA?aruojanti, spalvinga asmenybAi??.ai???11 MokAi??davo Mikas (taip jA? paprastai vadindavo draugai) ir supykti, bet neilgam. ai??zNe padlaiA?ys buvo, ai??i?? tvirtino aktorius Sigitas RaA?kys. ai??i?? Jeigu jam A?mogus nepatinka, ai??i?? jokiA? kompromisA?. Jis buvo ryA?kus opozicionierius Henrikui VanceviA?iui.ai???12

Vis dAi??lto net ir vyriausiojo Akademinio dramos teatro reA?isieriaus spektakliuose Mykolas Smagurauskas vaidino. A?inoma, ne MindaugAi?? ar MaA?vydAi??. Aktoriui buvo patikAi??tas epizodinis karininko A?akaiA?io vaidmuo VanceviA?iaus reA?isuotame pastatyme pagal Jono AvyA?iaus romanAi?? ai??zSodybA? tuA?tAi??jimo metasai???. Pyktis, nusivylimas, pagieA?a, baimAi??, silpnumas ai??i?? ne vienAi?? karininko emocijAi?? Smagurauskas spAi??jo perteikti per kelias scenoje jam patikAi??tas minutes. Tai buvo vienas mAi??gstamiausiA? A?io aktoriaus vaidmenA?. ai??zAi??simyliu tuos personaA?us, kurie aistringi, grumiasi uA? savo bAi??vA? A?Ai??tbAi??tinAi??je kovoje, ai??i?? 1985 metais kalbAi??jo Smagurauskas. ai??i?? Tokie vaidmenys, deja, daugiausia neigiami.ai???13

BAi??damas 50-ies Smagurauskas gyrAi??si vaidinAi??s visuose Kazimieros KymantaitAi??s pastatymuose, todAi??l bent jau dAi??l A?ios prieA?asties turAi??jo neblogai iA?manyti lietuviA? literatAi??rAi??. VienAi?? A?domesniA? vaidmenA? Smagurauskas gavo dar 1965 metais, kai KymantaitAi?? A? scenAi?? perkAi??lAi?? Petro Cvirkos romanAi?? ai??zMeisteris ir sAi??nAi??sai???. A?ia 30-ies sulaukAi??s aktorius kAi??rAi?? sAi??naus Andriaus paveikslAi??, o A?is veikAi??jas buvo ai??zgana reljefiA?kas lengvos duonos mAi??gAi??jas, nuslydAi??s A? nusikaltimA? keliAi?? dAi??l savo smerktinos paA?iAi??ros A? sunkA? darbAi??ai???14. Kaip skelbAi?? to meto spauda, ai??zSmagurausko vaidyba palieka A?iAi??rovA? atmintyje A?A?Ai??laus ir lankstaus sugedusio ai??zponaiA?iukoai??? tipAi??ai???15.

Mykolo Smagurausko vaidmenA? sAi??raA?e rasime ir kaimo berno, ir A?eimos tAi??velio, ir parapijos kunigAi??lio figAi??ras. Jei teatro scenoje kaimo troba buvo surAi??sta ne taip, kaip ai??zturAi??tA? bAi??tiai???, Smagurauskas turbAi??t greit A?itai pastebAi??davo. Juk A?is scenos talentas 1935 metais gimAi?? KanA?ioginos kaime, Ignalinos rajone. ai??zNeramus AukA?taitijos peizaA?as savo kalneliais, kloniais, pakriauA?Ai??mis, miA?keliais, upAi??mis, eA?erais ir eA?erAi??liais. <...> Giminingas A?iam kraA?tui A?ia gimAi??s ir augAi??s A?mogusai???16, ai??i?? raA?Ai?? Tomas Vaisieta, ne kartAi?? lankAi??sis Smagurausko tAi??viA?kAi??je. Jaunasis Mikas, mokydamasis MielagAi??nA? vidurinAi??je mokykloje, lankAi?? dramos bAi??relA?, kurio vadovai ir patarAi?? jam rinktis aktoriaus specialybAi??, nes ai??ziA? kur kaimo berniokui A?inot, kad yra aktoriA? mokykla, jei nAi?? karto profesionalus teatras nebuvo apsilankAi??s MielagAi??nA? apylinkAi??seai???17.

Ne vien AukA?taitijos gamtos vaizdai ir uA?siAi??mimai dramos bAi??relyje ugdAi?? Smagurausko artistiA?kumAi??. Ai??is jaunuolis buvo neatsiejamas kaimo A?venA?iA? linksmuolis, ai??zWeltmeisterai??? akordeonu grojo polkas, kadrilius, valsus, karobuA?kas, padispanus18. O ir vAi??liau, jau pradAi??jAi??s vaidinti profesionalioje scenoje, savojo talento aktorius negailAi??jo ir nulipAi??s nuo jos. ai??zKaip jis mus linksmindavo gastrolAi??se! ai??i?? pasakojo EglAi?? GabrAi??naitAi??. ai??i?? Kaip A?ampanas putodavo. PraA?ydavom visi: ai??zMikai, pavaidink!ai??? Krisdavom iA? juoko A? jA? A?iAi??rAi??dami.ai???19

PastebAi??jAi?? aktorinius gabumus Konservatorijos dAi??stytojai Juozas Siparis ir Vladas JurkAi??nas 1954-aisiais priAi??mAi?? jaunuolA? iA? KanA?ioginos kaimo A? jA? vadovaujamAi?? kursAi??. NepraAi??Ai??jus metams studentas lipo A? profesionaliAi?? dramos teatro scenAi??, gavAi??s uA?duotA? A?kAi??nyti liokajA? GrigorijA?, Levo Tolstojaus apibAi??dintAi?? kaip pavydA?, pasileidusA?, bet iA?vaizdA? ir drAi??sA? jaunuolA?20. Tada pjesAi?? ai??zAi??vietimo vaisiaiai??? reA?isavo garsusis Romualdas JukneviA?ius, kurio iniciatyva ir buvo suburtas Vilniaus teatras, vAi??liau gavAi??s Akademinio vardAi??.

PraAi??jus ne vienam deA?imtmeA?iui, Mykolas Smagurauskas patirtA? JukneviA?iaus pastatymuose pavadino pirmAi??ja tikrAi??ja mokykla, kuri buvo ai??ztrumpa, bet A?simintina visam gyvenimuiai???21. Statant Tolstojaus ai??zAi??vietimo vaisiusai??? vienas reA?isieriaus siekiA? buvo suburti teatro trupAi?? (spektaklyje vaidino daugiau negu 30 aktoriA?), suA?adinti jos kAi??rybingumAi?? ir apvalyti vaidybAi?? nuo A?tampA?, kuriais scenos meistrai jau buvo pradAi??jAi?? manipuliuoti22. Kaip apibAi??dino teatrologAi?? Irena AleksaitAi??, Tolstojaus komedijos charakteriai ai??zsodrAi??s ir satyriA?ki, pati siuA?etinAi?? situacija gyva ir linksma: A? pretenzingAi?? tariamA? mokslininkA? ir egzaltuotA? damuA?iA?, kunigaikA?tieniA?, baronieniA?, grafieniA? saloninAi?? kompanijAi??, uA?siimanA?iAi?? spiritizmo seansais, pakliAi??va trys valstieA?iai, vyrai ai??i??iA? tvartoai??i??ai???23. TAi??kart spektakliui trAi??ko vaidybinAi??s darnos ir intensyvesnio ritmo, taA?iau A?iAi??rovus A?avAi??jo margaspalvAi?? minia, kurios
kiekvieno personaA?o iA?orAi?? buvo detaliai apgalvota, skirtinAi??ga ir A?domi24.

JukneviA?ius buvo reA?isierius, kuris ai??zverA?Ai??si A? naujas erdves, ieA?kodamas peno groA?yje, estetiA?kume, A?mogaus aistrA? verpetuose, likimo sAi??kuriuose, atsitiktinumo A?iauriuose A?aidimuoseai???25. Neabejotinai A?is subtilA? meninA? skonA? turintis estetas imponavo jaunajam Smagurauskui. 1960 metais aktoriui dar kartAi?? teko vaidinti LiokajA?, tik A?A?kart JukneviA?iaus reA?isuotame Michailo Lermontovo ai??zMaskaradeai???. Tada ai??zscena tiesiog mirgAi??jo nuo kaukiA? ir rAi??bA?, virte virAi?? nuo siautulingo galopo, skriejanA?ios mazurkosai???26. Bet svarbiausia ai??i?? ai??zAkademinio dramos teatro trupAi?? A?ia buvo tiesiog neatpaA?A?stamai grakA?ti, subtilaus skonio, gero tono, puikiA? manierA?, raiA?kios plastinAi??s formosai???27. Jeigu ne AukA?taitijos peizaA?as ir dramos bAi??relis MielagAi??nuose, tai tikrai JukneviA?iaus mokykla Smagurauskui A?diegAi?? elegancijos, stiliaus pajautimAi??, rimtAi?? poA?iAi??rA? A? kAi??rybAi?? scenoje, sveikAi?? profesinA? atkaklumAi??, trupAi??s, kaip bendraminA?iA? bAi??rio, siekA? ir nepaliaujamus kAi??rybinius ieA?kojimus kaip vertybAi??.

Su panaA?iu poA?iAi??riu 1970 metais A? AkademinA? dramos
teatAi??rAi?? atAi??jo jauna reA?isierAi?? Irena BuA?ienAi??. Mykolas SmaAi??guAi??rausAi??kas vaidmenis kAi??rAi?? ne viename jos pastatyme, kurie buvo skirti vaikams arba paaugliams. Netgi reA?isuodama ShakesAi??Ai??peareai??i??o ai??zHamletAi??ai??? (Smagurauskas A?ia vaidino Ofelijos tAi??vAi?? PolonijA?) BuA?ienAi?? akcentavo, jog jai bus ypaA? svarbi jaunA?jA? A?iAi??rovA? reakcija A? A?iAi?? gana niAi??riAi?? istorijAi??28.

Jaunas A?mogus itin rAi??pAi??jo ir Mikui. Vos baigAi??s KonservatorijAi??, Ai??mAi?? vadovauti Vilniaus pedagoginio instituto (dabar ai??i?? Lietuvos edukologijos universitetas) dramos studijai, vAi??liau daugelA? metA? dirbo su studentais Vilniaus statybos technikumo (dabar ai??i?? TechnologijA? ir dizaino kolegija) dramos bAi??relyje. GalbAi??t A?i veikla lAi??mAi?? tai, kad aktorAi?? Stefa NoseviA?iAi??tAi?? 50-ies sulaukusA? SmagurauskAi?? apibAi??dino kaip ne vien jaunai atrodantA?, bet ir jaunatviA?kos dvasios A?mogA?29. Ai??A? bruoA?Ai?? kaip iA?skirtinAi?? aktoriaus savybAi?? vAi??liau pabrAi??A?Ai?? ir Sigitas RaA?kys, stebAi??damasis Smagurausko gebAi??jimu lengvai ir laisvai bendrauti su gerokai uA? save jaunesniais30.

Kadangi Mikas buvo jaunatviA?kas, kAi??rybingas ir netingus, jam nekilo pagunda ai??zprofesiA?kai apsnAi??stiai??? netgi vaidinant vaikams. Juo labiau, kad Irena BuA?ienAi?? itin atsakingai A?iAi??rAi??jo A? jauniausiems A?iAi??rovams skirtus spektaklius, ai??zniekada nestatAi?? jA? ai??zatmestinaiai??? ar ai??zlengva rankaai???, ieA?kojo A?domios, geros medA?iagos vaikiA?kai auditorijai ir dirbo su aktoriais visu pajAi??gumuai???31.

Taip atsirado Jameso Matthew Barrie ai??zPiteris Penasai???, kuriame Smagurauskui buvo lemta virsti jAi??rA? plAi??A?iku. Vienoje nuotraukA?, liudijanA?iA? repeticijA? pertraukAi??lAi??, aktorius atrodo kaip piratas, priA?iAi??rintis tvarkAi??: ant laipteliA? prieA?ais A?Ai??jimAi?? susAi??dAi?? jo kolegos, o Smagurauskas, pasipuoA?Ai??s jAi??reiviA?kais marA?kiniA? dryA?iais ir juodais Ai??sais, stovi A?rAi??mAi??s rankas A? A?onus ir… A?ypsosi. Toks pat geraA?irdis ir rAi??pestingas Mikas buvo ir savo bendraminA?iA? bAi??ryje.

ReA?isierAi?? BuA?ienAi?? uA?A?iuopAi?? aktoriaus gebAi??jimAi?? kurti komiA?kus personaA?us, todAi??l, pavyzdA?iui, spektaklyje pagal Mykolo Sluckio pjesAi?? ai??zAr tavo A?uo nepasiutAi??s?ai??? Smagurauskas gavo UA?pultojo vaidmenA?. Ai??is keistuolis, kuriam A?uo A?sikibo A? blauzdAi??, vienAi?? akimirkAi?? piktinasi gyvAi??no A?eimininke, kitAi?? ai??i?? A?velniais A?odA?iais meilikauja uA?sispyrusiam A?uneliui, treA?iAi?? ai??i?? grasinamai A?ongliruoja lenktiniu peiliu reikalaudamas parduoti A?unA? ir t. t. DaugiaspalvAi?? veikAi??jo emocijA? ir veiksmA? gama provokavo A?aidybinAi?? vaidybAi??. TurbAi??t kaip tik tokia kAi??ryba labiausiai ir traukAi?? SmagurauskAi??. TodAi??l nenuostabu, kad jis pajuto didelAi?? simpatijAi?? Rimui Tuminui, kuris, skatindamas aktoriA? smalsumAi??, iniciatyvAi?? ir improvizavimAi??, siekAi?? A?aidimu atgaivinti surambAi??jusiAi?? psichologinio realizmo tradicijAi?? Akademiniame dramos teatre32.

ai??zAA? matau teatrAi?? ateity dar iA?radingesnA?, drAi??sesnA?, nes A? teatrAi?? ateina vis didesne erudicija apsiA?arvavAi??s jaunimas, ai??i?? kartAi?? dA?iaugAi??si Smagurauskas ir iA?syk pridAi??rAi??: ai??i?? bet nenorAi??A?iau, kad iA?silavinimas nusvertA? emocionalumAi?? ir, svarbiausia, darbA?tumAi??. Daugelis jaunA? aktoriA? per daug praktiA?ki, racionalAi??s, A?alti.ai???33 TokA? praktiA?kAi??, racionalA? ir gana A?altAi??, tik nebe jaunuolA? Mykolui Smagurauskui teko sukurti 1984 metais Tumino pastatytoje pjesAi??je ai??zTyli naktisai??? (pjesAi??s autorius ai??i?? Haroldas MA?lleris).

Prieglaudoje gyvenanA?ios Motinos ir pas jAi?? atvykusio sAi??naus Vernerio dialogas A?iAi??rovams naujai atvAi??rAi?? dviejA? vyriausiosios kartos aktoriA? ai??i?? Monikos MironaitAi??s ir Mykolo Smagurausko ai??i?? talentus. LiAi??dna istorija gana paprasta: mAi??sos gaminiais besiverA?iantis Verneris kasmet prieA? KalAi??das atvykdavo parsiveA?ti Motinos A? namus A?ventAi??ms, taA?iau A?A?kart jis to padaryti negali ai??i?? turAi??siAi??s labai svarbiA? sveA?iA?. Be to, jam reikalingas Motinos paraA?as ai??i?? oficialus leidimas parduoti paskutiniuosius turtus. Pastarieji dalykai paaiA?kAi??ja tik spektaklio finale. Iki tol Smagurausko veikAi??jas maA?akalbis, niAi??rus, daA?nai rAi??ko, kartais kandA?ioja lAi??pas ir beveik visada A?iAi??ri A? A?alA?, o ne A? MotinAi??, kuri labai A?neki, pasakoja visokias (tikras ir A?iek tiek pramanytas) gyvenimo prieglaudoje istorijas bei A?vairius savo prisiminimus.

AktorAi?? ir teatrologAi?? Dana RutkutAi?? raA?Ai??: ai??z generic viagra without subscription. <...> graA?iausia spektaklio scena, kai jie abu ai??i?? [A?irdies] priepuolio iA?tiktas Verneris ir jA? globstanti Motina ai??i?? atsiduria… atminimo vainiku papuoA?toje Helgos Koch (neseniai mirusi Motinos kambario kaimynAi?? ai??i?? M. M.) lovoje. Tik A?ioje situacijoje, kai ir sAi??naus krAi??tinAi?? netikAi??tai sukausto A?altis, jiedu iA?girdo vienas kitAi??ai???34. NetikAi??tas memento mori tarytum grAi??A?ina tas akimirkas, kai sAi??nus ir motina buvo artimi ir vienas kitam reikalingi, taA?iau visa tai trunka neilgai. Vis dAi??lto tik neigiamai vertinti Vernerio Smagurauskas neleidA?ia. Aktoriaus vaidyba greiA?iau A?tikina, kad ir sAi??nus yra auka, kad ir jam paA?iam skaudu suvokti, jog motina, kuri buvo artima, dabar jam visiA?kai nebereikalinga.

Keista, Mykolas Smagurauskas ne kartAi?? buvo pakliuvAi??s A? spektaklius, kuriuose atsirasdavo atsisveikinimo tema. Dabar atsisveikinimAi?? su juo paA?iu kasmet primena VAi??linAi??s. TaA?iau aktoriaus kAi??ryba greiA?iau kvieA?ia nukreipti A?vilgsnius A? KalAi??dA? A?ventAi??, ir ne tAi?? liAi??dnAi??jAi??, kuri buvo ai??zTylioje naktyjeai???, o tAi?? A?aismingAi??, kupinAi?? jaunatvAi??s ir gyvenimo dA?iaugsmo. Nes smagus A?mogus buvo ir pats Smagurauskas.

1Ai?? Neringa KAA?UKAUSKAITAi??. A?ia nebus mirties // 7 meno dienos. ai??i?? 1995, sausio 13, p. 3.

2Ai?? Rasa VASINAUSKAITAi??. ai??zVyA?niA? sodasai???. Vieno spektaklio istorija // Menotyra (45). ai??i?? 2006, Nr. 4, p. 39.

3Ai?? Tomas VAISIETA. ai??zMieliausias buvo Andriusai??? // LiteratAi??ra ir menas. ai??i??
1985, vasario 23, p. 7.

4Ai?? RamunAi?? BALEVIA?IA?TAi??. Rimas Tuminas: Teatras, tikresnis uA? gyvenimAi??. ai??i?? Vilnius: Metodika, 2012, p. 197.

5Ai?? Rasa VASINAUSKAITAi??. Min. str., p. 39.

6Ai?? RamunAi?? BALEVIA?IA?TAi??. Min. veik., p. 197.

7Ai?? Rasa VASINAUSKAITAi??. Min. str., p. 43.

8Ai?? RamunAi?? BALEVIA?IA?TAi??. Min. veik., p. 216.

9Ai?? Liucija ARMONAITAi??. A?mogus, iA?sineA?Ai??s paslaptis // LiteratAi??ra ir menas. ai??i?? 1995, sausio 21, p. 12.

10 Ten pat.

11 Ten pat.

12 Neringa KAA?UKAUSKAITAi??. Min. str., p. 3.

13 Tomas VAISIETA. Min. str., p. 7.

14 Antanas JASIA?NAS. P. Cvirka A?A?engAi?? A? scenAi?? // Komjaunimo tiesa. ai??i?? 1965, sausio 12, p. 6.

15 Ten pat.

16 Tomas VAISIETA. Min. str., p. 7.

17 insulin-international-pharmacy. Ten pat.

18 Ten pat.

19 Neringa KAA?UKAUSKAITAi??. Min. str., p. 3.

20 ?i???i???? ?????????i???i???i??????Ni?? ??O?i??CTO?i??. ?????i??Ni???i???????i?? N???Ni???????i???????? ?? 22 Ni???????i??Ni??,
Ni??. 11. ai??i?? ????N??????i??: ??N??????i???i??N?Ni?????i???????i??N? ?i????Ni???i??Ni???i??Ni??N?Ni???i??, 1982, c. 102.

21 Tomas VAISIETA. Min. str., p. 7.

22 Irena ALEKSAITAi??. ReA?isierius Romualdas JukneviA?ius. ai??i?? Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 278.

23 Ten pat, 279.

24 Ten pat, 281.

25 Ten pat, 314.

26 Ten pat, 319.

27 Ten pat.

28 Irena ALEKSAITAi??. Valstybinis akademinis dramos teatras // LietuviA? teatro istorija: Ketvirtoji knyga 1980ai??i??1990. ai??i?? Vilnius: KultAi??ros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 72.

29 Stefa NOSEVIA?IA?TAi??. [Sveikinimas] // KultAi??ros barai. ai??i?? 1985, Nr. 1, p. 73.

30 Liucija ARMONAITAi??. Min. str., p. 12.

31 Irena ALEKSAITAi??. Valstybinis akademinis dramos teatras // LietuviA? teatro istorija: TreA?ioji knyga 1970ai??i??1980 . ai??i?? Vilnius: KultAi??ros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 74.

32 RamunAi?? BALEVIA?IA?TAi??. Min. veik., p. 46.

33 Tomas VAISIETA. Min. str., p. 7.

34 Dana RUTKUTAi??. KelionAi?? namo // LiteratAi??ra ir menas. ai??i?? 1984, gruodA?io 29, p. 14.a