Su smuiku per pasaulA?

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: BiografinAi?? literatAi??ra
AUTORIUS:Ai??GerAi??ta GriniAi??tAi??
DATA: 2012-06

Su smuiku per pasaulA?

GerAi??ta GriniAi??tAi??

Nors uA? lango vis aiA?kiau A?sigali artAi??janA?ios vasaros tvarka, gatvAi??mis, regis, A?gavusios materialA? pavidalAi??, slankioja niAi??rios nuotaikos, matome ir girdime drumzlinas A?inias, kurios drumzlinai nuteikia mus likusiai dienai ar net visai savaitei.
Tik A?tai kol vieni A?monAi??s vaikA?to nukabinAi?? nosis ir grAi??moja likimui dAi??l pro langAi?? neA?lekianA?io kepto karvelio, kiti tuo metu A?velgia A? gyvenimAi?? pozityviai ir uoliai dirba siekdami savo tikslA?, visa A?irdimi tikAi??dami sAi??kme. Pastarajai A?moniA? daliai neabejotinai priklauso jauna talentinga smuikininkAi?? Dalia KuznecovaitAi??.
precio viagra.

Dalia, gimusi 1988-A?jA? rudenA? Vilniuje, paA?intA? su muzika pradAi??jo A? pasaulA? A?velgdama dar pro lopA?io kraA?tAi??, mat nuo pirmA? dienA? namuose girdAi??jo rAi??pestingos mamos smuikininkAi??s, NacionalinAi??s M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos pedagogAi??s GintvilAi??s VytAi??naitAi??s grieA?iamus kAi??rinius. Vos ketveriA? Dalia paAi??mAi?? A? rankas pirmAi??jA? savo smuikelA? ir pradAi??jo mokytis teisingai laikyti strykAi??, iA?moko juo prakalbinti stygas. A?engianA?iAi?? pirmuosius muzikos mokslo A?ingsnius jaunAi??jAi?? atlikAi??jAi?? lydAi??jo iA?mintingi mokytojos Beatos VasiliauskaitAi??s-Ai??midtienAi??s ir profesoriaus Jono Urbos patarimai. 1995 Dalia KuznecovaitAi?? kasdien mynAi?? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos slenkstA?, daug koncertavo, dalyvavo jaunA?jA? stygininkA? konkursuose, iA? kuriA? grA?A?davo su laimAi??jimais ir A?gyta patirtimi.
TroA?kimas siekti daugiau, kantrybAi?? tobulinant atlikimo technikAi?? ir nuoA?irdi meilAi?? muzikai. Nors toks krAi??vis kainavo ne vienAi?? bemiegAi?? naktA?, taA?iau jaunAi??jAi?? smuikininkAi?? tai tik dar labiau grAi??dino ir skatino nesustoti. 2007-aisiais, puikiai baigusi mokslus, mergina tobulAi??ti, semtis A?iniA? ir gauti profesoriaus Petru Munteanu patarimA? iA?vyko A? Rostoko (Vokietija) aukA?tAi??jAi?? muzikos ir teatro mokyklAi??.

KAi??rybine sAi??kme ir atkakliu darbu paA?ymAi??tas kelias talentingAi?? muzikantAi?? atvedAi?? A? ParyA?iA? ai??i?? A?iais metais iA? 105 sunkioje atrankoje dalyvavusiA? smuikininkA? ji pirmuoju numeriu pateko A? vienAi?? A?ymiausiA? pasaulyje mokyklA? ai??i?? ParyA?iaus nacionalinAi?? konservatorijAi??, kur mokysis profesoriaus Boriso Garlitsky klasAi??je.
Dalia KuznecovaitAi?? kaip solistAi?? grieA?ia su daugeliu kolektyvA?. Jos koncertA? sAi??raA?e rasime Vokietijos simfoniniA? orkestrA? ai??zDeutsche Radioai???, ai??zNorddeutsche Philarmonieai???, Austrijos simfoninio orkestro ai??zKarntnerai???, Kijevo filharmonijos simfoninio, Lietuvos nacionalinio simfoninio, Lietuvos valstybinio simfoninio, Lietuvos kamerinio ir Ai??v. Kristoforo kamerinio orkestrA?, Kalgario (Kanada), Kataro filharmonijos simfoniniA? orkestrA?, PrancAi??zijos Langedoko-Rusijono regiono simfoninio orkestro (Languedoc-Roussillon orchestra), Ai??A?ecino simfoninio orkestro, Meksikos valstybinio, nacionalinio bei MonterAi??jaus simfoniniA? ir daugelio kitA? orkestrA? pavadinimus. IA?trAi??kti iA? malonaus koncertinAi??s veiklos sAi??kurio ir pristabdyti sceninio gyvenimo smuikininkAi?? neketina, mat jos pasirodymA? laukia Vokietijos, Ukrainos, Lenkijos, JAV, PietA? KorAi??jos, Portugalijos publika, tose A?alyse jau suplanuoti koncertai. Dalia KuznecovaitAi?? muzikos garsais su klausytojais kalba A?taigiai ir atvirai, jos grieA?imas A?avi ne tik nepriekaiA?tinga technika, bet ir traukia turinio gelme.
IA? daugybAi??s jaunos virtuozAi??s laimAi??jimA? svarbu paminAi??ti 2007-aisiais tarptautiniame konkurse ai??zKloster SchAi??ntalai??? (Vokietija) iA?kovotAi?? Grand Prix ir specialA?jA? prizAi??, 2008 m. laurus J.Ai??Brahmso konkurse, specialA?jA? Mozarteumo akademijos prizAi?? Austrijoje. Tais paA?iais 2008 metais Meksikoje Dalia laimAi??jo pirmAi??jAi?? vietAi?? ir aukso medalA? prestiA?iniame H. Szeryngo konkurse. 2009 metais Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus DaliAi?? KuznecovaitAi?? uA? aukA?tus meninius pasiekimus apdovanojo vardine premija ir garbAi??s raA?tu.
Lietuvoje gyvenantys klausytojai nuoA?irdA?iai dA?iaugiasi Dalios KuznecovaitAi??s sAi??kme ir visuomet su nekantrumu laukia jos pasirodymA? didA?iosiose koncertA? salAi??se.
Ai??iA? metA? kovo pabaigoje Lietuvos nacionalinAi??je filharmonijoje klausytojai turAi??jo progAi?? paminAi??ti Mstislavo RostropoviA?iaus 85-Ai??sias gimimo bei 5-Ai??sias mirties metines. Du A?eA?tadienius klausytojai rinkosi A? salAi?? iA?girsti Maestro biA?iuliA? ir bendraA?ygiA? atliekamA? kAi??riniA?.
Kovo 24-osios vakarAi?? Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Juozo Domarko, atliko Ludwigo van Beethoveno PenktAi??jAi?? simfonijAi?? c-moll, op. 67, su smuikininku Zakharu Bronu ir violonA?elininku Ivanu Monighetti ai??i?? Johanneso Brahmso koncertAi?? smuikui, violonA?elei ir orkestrui a-moll, op. 102.
Kovo 31 d. koncerto, skirto Mstislavo RostropoviA?iaus penkeriA? metA? mirties metinAi??ms paminAi??ti, programa buvo sudAi??tinga ir stipri. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Roberto Ai??erveniko, pirmosios dalies pradA?ioje pagrieA?Ai?? Algirdo MartinaiA?io ai??zNebaigtAi??jAi?? simfonijAi??ai???, o po to scenoje pasirodAi?? 2003ai??i??2007 metA? M.Ai??RostropoviA?iaus fondo stipendininkAi?? Dalia KuznecovaitAi??, ji su orkestru atliko didingAi?? kompozitoriaus Dmitrijaus Ai??ostakoviA?iaus koncertAi?? smuikui ir orkestrui Nr. 1 a-moll, op. 77. SudAi??tingas ir A?tampos kupinas kAi??rinys A?traukAi?? nuo pirmosios natos, iA? maA?iausio judesio vienas kitAi?? suprantantys ir jauA?iantys solistAi??, dirigentas ir orkestras vedAi?? klausytojus giliA? apmAi??stymA?, skaudA?iA? iA?gyvenimA?, grotesko ir gaivaliA?ko polAi??kio kupinu garsA? labirintu. Visos keturios koncerto dalys skambAi??jo nepaleisdamos klausytojo ir iA?tirpdydamos laikAi??. NuskambAi??jus paskutiniams D.Ai??Ai??ostakoviA?iaus koncerto akordams, salAi?? prapliupo gausiu plojimA? lietumi. Nors kAi?? tik pagrieA?tas stambios apimties kAi??rinys pareikalavo didelAi??s emocinAi??s ir fizinAi??s iA?krovos, solistAi?? padovanojo publikai bisAi?? ai??i?? Niccolo Paganini variacijas ai??zLa Molinaraai???. GrakA?A?iai ir virtuoziA?kai smuikininkAi?? stryku lyg burtA? lazdele iA?sklaidAi?? nuo griausmingojo koncerto A?sielektrinusiAi?? atmosferAi??.
Antrojoje vakaro dalyje maestro Robertas Ai??ervenikas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras klausytojus nustebino retai Lietuvoje atliekama nepaprastai graA?ia ir darniai nuskambAi??jusia Sergejaus Rachmaninovo simfonija Nr. 3 a-moll, op. 44.
Vakaras buvo turiningas ir neuA?mirA?tamas, ypaA? puikiai skambAi??jo Dalios KuznecovaitAi??s smuikas. Po koncerto Saulius Sondeckis kalbAi??jo, kad tAi?? vakarAi?? svarbiausias buvo Dalios KuznecovaitAi??s pasirodymas. ai??zD. Ai??ostakoviA?iaus koncertas, ai??i?? sakAi?? maestro, ai??i?? ypaA? sudAi??tingas kAi??rinys. Autorius sukAi??rAi?? simfonijAi??, kurios pagrindinAi?? partijAi??, mano nuomone, atlieka smuikas. Solistas turi atlaikyti visAi?? simfonijos A?tampAi??, A?silieti A? bendrAi?? pieA?inA?, taA?iau kartu privalo iA?likti virA?uje, nes A?io simfoninio kalnagAi??brio virA?Ai??nAi?? yra smuikas. Man teko ne kartAi?? diriguoti A?A? koncertAi??, todAi??l A?inau, kokia tai nelengva uA?duotis tiek smuikininkui, tiek dirigentui ai??i?? orkestras privalo neuA?goA?ti solisto. D.Ai??Ai??ostakoviA?iaus instrumentuotAi?? A?iuo atA?vilgiu nAi??ra paprasta, kiekvienas orkestro narys turi labai gerai A?inoti savo uA?duotis ir meistriA?kai jas atlikti. Noriu labai pasidA?iaugti dirigentu R.Ai??Ai??erveniku ai??i?? jis puikiai akompanavo ir, svarbiausia, saugojo solistAi??, atskleidAi?? tai, kas svarbu.
DA?iugu, kad turime tokios aukA?tos klasAi??s, puikiai pasiruoA?usiAi?? smuikininkAi??, kuri gali drAi??siai visame pasaulyje reprezentuoti LietuvAi??. GraA?u A?iAi??rAi??ti, kaip techniA?kai ir meniA?kai ji groja, suvokia turinA?. Be abejonAi??s, ji dar tobulAi??s ir augs, taA?iau jau A?iandien Dalia KuznecovaitAi?? demonstruoja ypaA? kokybiA?kAi?? atlikimAi??.ai???
KeletAi?? A?odA?iA? papraA?ytas tarti maestro Robertas Ai??ervenikas sakAi??: ai??zLietuvoje gana retai grojamas D.Ai??Ai??ostakoviA?iaus koncertas reikalauja gilaus A?ios muzikos supratimo ir ansambliA?kumo visose dalyse. Jis labai sunkus solistui ir turi virtuoziA?kA? orkestro vietA?, reikalaujanA?iA? stipraus pasirengimo. Labai dA?iaugiuosi, kad Dalia KuznecovaitAi?? savo repertuare turi tokA? rimtAi?? kAi??rinA?.ai???
***
Dar neatvAi??susiais koncerto A?spAi??dA?iais vienAi?? saulAi??tAi?? balandA?io dienAi?? sutiko pasidalinti ir pati Dalia KuznecovaitAi??.

ai??zDA?iaugiuosi galAi??jusi atlikti D.Ai??Ai??ostakoviA?iaus koncertAi?? smuikui ir orkestrui Nr. 1 a-moll, op.77, ai??i?? sakAi?? smuikininkAi??, ai??i?? nes bAi??tent A?is koncertas yra mano mylimiausias. NeslAi??psiu, jis tikrai sudAi??tingas, pirmiausia ai??i?? emociA?kai. Pirmojoje dalyje (Noktiurnas) yra labai daug ilgA? natA?, kuriose slypi tiek daug skausmo ir dramatizmo, kad A?ios dalies negalima groti paprastai, be jausmA? ir minties.

Antroji dalis (Scherzo) taip pat labai dramatiA?ka ir net sarkastiA?ka. Ji sudAi??tinga techniA?kai, yra ilga, iA?plAi??tota, jAi?? sunku groti kartu su orkestru, mat A?ia kompozitorius inkrustavo daug kanonA? solistui ir orkestro instrumentams. Sunku groti ritmiA?kai, suderinti tempus. BAi??tent tempus su maestro Robertu Ai??erveniku ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru mes daugiausia ir A?lifavome. Ai??i dalis sunki fiziA?kai, jAi?? atlikus reikiamu tempu iA?pildavo prakaitas.

TreA?ioji dalis (Pasakalija) ai??i?? vAi??l lAi??ta, kupina skausmo, bet fiziA?kai leidA?ia pasiruoA?ti ketvirtajai daliai (Burleska), kuri yra gyva, deganti, reikalauja daug jAi??gA? ir iA?tvermAi??s. Apskritai visame koncerte nAi??ra nAi?? vienos eilutAi??s, kuri bAi??tA? be gilios minties. Atmetus psichologinAi?? A?tampAi??, neatsitraukianA?iAi?? viso kAi??rinio metu, vien natA? grieA?imas atimtA? labai daug jAi??gA?. Repeticijose pagrojusi visAi?? koncertAi?? iA?tisai, grA?A?davau namo ir turAi??davau prigulti, nes jausdavausi taip, tarsi bAi??A?iau bAi??gusi krosAi??.ai???
Paklausta, kodAi??l bisui pasirinko Paganini kAi??rinA?, smuikininkAi?? teigAi?? norAi??jusi, kad klausytojai, kuriuos D.Ai??Ai??ostakoviA?iaus koncertas galbAi??t per daug prislAi??gAi??, iA?eitA? A?viesesnAi??s nuotaikos. ai??zNiccolo Paganini ai??zLa Molinaraai??? yra labai virtuoziA?kas ir malonus ausiai kAi??rinys. NorAi??jau, kad publika iA? mano pasirodymo iA?sineA?tA? vienAi?? kitAi?? linksmesnA? akordAi??ai???, ai??i?? sakAi?? D.Ai??KuznecovaitAi??.
Pokalbio metu palietus bAi??simA?jA? mokslA? ParyA?iuje temAi??, smuikininkAi?? pasakojo, kokiAi?? nelengvAi?? uA?duotA? jai teko A?veikti: ai??zReikAi??jo atlikti 20 minuA?iA? laisvAi?? programAi?? iA? trijA? skirtingA? epochA? kAi??riniA?, o privalomas kAi??rinys buvo Ai??. Lalo ai??zIspaniA?kosios simfonijosai??? 5-oji dalis. Ai??miau galvoti, kokie kAi??riniai tilptA? A? nurodytAi?? 20 minuA?iA? limitAi?? ir padAi??tA? atskleisti geriausias atlikimo puses bei A?tikintA? komisijAi??. PasvarsA?iusi nusprendA?iau pasirinkti J.Ai??S.Ai??Bacho sonatos smuikui Nr. 3 C-dur I d. (Adagio), S.Ai??Prokofjevo sonatos Nr. 2 D-dur, op. 94, I d. bei F.Ai??Waxmano ai??zCarmen fantazijAi??ai???. Pirmoji stojamojo egzamino dalis praAi??jo sklandA?iai, o antroje dalyje laukAi?? pokalbis prancAi??zA? kalba, o jos nei M.Ai??K.Ai??A?iurlionio, nei aukA?tojoje mokykloje neteko mokytis. A?inoma, rengdamasi stojamajam egzaminui lankiau prancAi??zA? kalbos kursus Vokietijoje, nes A?inojau, kad kalbos klausimas nemaA?ai lems galutinA? balAi??. Buvo neramu, ar sugebAi??siu iA?dAi??styti savo motyvacijAi?? turAi??dama dar negausA? prancAi??zA? kalbos A?iniA? bagaA?Ai??. Kai suA?inojau, kad A?stojau, buvau be galo laiminga.ai???

Kalbantis su soliste nepasmalsauti apie ateities planus bAi??tA? nedovanotina, besiA?nekuA?iuojant A?is klausimas savaime A?sipynAi?? A? pokalbA?. ai??zTikiuosi, kad ilgai turAi??siu koncertA? kaip solistAi??, bet puikiai suprantu, jog kada nors ateityje norAi??siu sukurti A?eimAi??, ilgesnA? laikAi?? apsistoti vienoje vietoje, todAi??l bus reikalingas nuolatinis darbas. ManAi??s nevilioja orkestro atlikAi??jos perspektyva, norAi??A?iau dAi??styti. TurAi??jau nuostabiA? pedagogA?, kurie man davAi?? be galo daug, tad savo sukauptas A?inias norAi??tA?si kam nors perduoti. Svajoju bAi??ti tokia pedagogAi??, kuri gali pati pagroti sudAi??tingiausius kAi??rinius, kaip mano dabartinis dAi??stytojas. Manau, negrojanA?iam A?mogui dirbti pedagoginA? darbAi?? turAi??tA? bAi??ti gana sunku. TaA?iau kol kas mano koncertinis grafikas siekia 2014 metus…ai???
Artimiausiu metu Dalia KuznecovaitAi?? koncertuos Gdansko festivalyje Lenkijoje, Koblenco mieste Vokietijoje, Kijevo nacionalinAi??s filharmonijos sezono uA?darymo koncerte. Pastaruoju koncertu jaunoji atlikAi??ja labai dA?iaugiasi, nes kvietimas grieA?ti filharmonijos sezono uA?darymo renginyje ai??i?? didelis A?vertinimas. Liepos mAi??nesA? laukia koncertai Meksikoje, rudenA? ai??i?? ParyA?iuje. 2013-aisiais Dalia ruoA?iasi koncertA? turui JAV (15 koncertA?), o 2014-aisiais ai??i?? turui Vokietijoje (20 koncertA?).
Ai?? klausimAi??, kada jos pasirodymA? vAi??l sulauksime Lietuvoje, smuikininkAi?? atsakAi??, kad jau A?iA? metA? rudenA? koncertA? salAi??je Piano.lt ji grieA? kartu su pianistu Luku GeniuA?u. ai??zKoncertuoti Lietuvoje man didelis malonumas. Ai??tai ir A?A? kartAi?? pabudusi koncerto rytAi?? Ai??miau A?ypsotis ai??i?? juk salAi??je bus artimA? A?moniA?, mokytojA?, dAi??stytojA?, draugA?. A?inodama, kad manAi??s paklausyti atAi??jo tokie A?monAi??s kaip maestro Saulius Sondeckis, maestro Juozas Domarkas, jauA?iau didelAi?? atsakomybAi?? ir buvau laiminga. Kaskart grA?A?usi A? LietuvAi?? jauA?iuosi labai geraiai???, ai??i?? A?ypsodamasi kalbAi??jo mergina.

Dalia KuznecovaitAi?? ai??i?? nepaprastai A?domi, protinga, organizuota ir kartu be galo dvasinga, jautri asmenybAi??. Mintimis grA?A?tant A? koncertus, kuriuose yra tekAi?? klausytis A?ios jaunos smuikininkAi??s, prisimenu VydAi??no A?odA?ius: ai??zNiekuomet A?mogus nAi??ra toks graA?us, koks yra kurdamas.ai???

novidat 500mg.