ai??zSubtilu-Zai???: muzika su peteliA?ke po kaklu

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika
AUTORIUS:Ai??Laurynas Butkauskas

DATA: 2013-04

ai??zSubtilu-Zai???: muzika su peteliA?ke po kaklu where to get viagra cheap.

Laurynas Butkauskas

GrupAi?? ai??zSubtilu-Zai??? A? Lietuvos muzikinA? gyvenimAi?? A?A?engAi?? taip, kaip ir dera pagal keistokAi?? pavadinimAi?? ai??i?? subtiliai, bet drAi??siai ir uA?tikrintai. Unikalios sudAi??ties ansamblis gali pasigirti ir laurais tarptautiniuose konkursuose, ir originaliu koncertu… su piA?amomis, kurio ankstA? A?iokiadienio rytAi?? klausAi??si pilnutAi??lAi?? salAi?? kavAi?? gurkA?nojanA?iA? A?moniA?.

Du akordeonai. Du akordeonai ir muA?amieji. Du akordeonai, muA?amieji ir tenorinAi?? birbynAi??. Tai ai??i?? subtili ansamblio ai??zSubtilu-Zai??? skirtingA? sudAi??A?iA? seka. Bet prieA? penkerius metus galutinai susiformavAi??s jaunA? muzikantA? ketvertukas pareiA?kAi??: ai??zDaromai???.
Nuo tada akordeonistai Povilas Velikis ir Dmitrijus Mihailovas, perkusininkas Vytautas Ai??vaA?as ir birbynininkas Laurynas Vaitkus tapo neiA?skiriami. BendraminA?iai ir draugai, nebAi??gantys netgi nuo kiek pretenzingai skambanA?io epiteto ai??zantroji A?eimaai???. A?aviausia tai, kad naujai iA?keptA? ai??zA?eimynykA?A?iA?ai??? laiveliui pavyko iA?laviruoti tarp aA?triA? lietuviA?ko kultAi??rinio gyvenimo rifA?. ai??zSubtilu-Zai??? nenukrypo nuo originalaus suplanuoto marA?ruto, kuris ir padAi??jo iA?plaukti A? platesnius, ramesnA? ir solidesnA? gyvenimAi?? garantuojanA?ius vandenis.

NetradiciA?kai norAi??tA?si pradAi??ti nuo pramoginAi??s dalies ir iA?vardinti keletAi?? neA?prastA? originaliojo marA?ruto stoteliA? (jA? seka A?iuo atveju visiA?kai nesvarbi): A?iokiadienA?, 7.30 val. ryto, piA?amomis vilkintis kvartetas koncertA? salAi??je ai??zPiano.ltai??? surengAi?? pasirodymAi??, kuris, netikAi??tai patiems grupAi??s nariams, tapo anA?laginis; ai??zSubtilu-Zai??? dar kartAi?? iA?tarAi?? ai??zDaromai??? ir dalyvavo taip pat pavadintoje pilietinAi??je Lietuvos A?varinimo akcijoje; ansamblio nariai inicijavo inkilAi??liA? kAi??limo akcijAi??, savo rankomis kalAi?? ir medA?iuose kabino paukA?A?iA? namelius, kurie netrukus sulaukAi?? pirmA?jA? gyventojA?; grupAi?? pristatAi?? pirmAi??jA? savo vaizdo klipAi??, nufilmuotAi?? pagal D.Ai??Mihailovo kAi??rinA? ai??zCopy-Pasteai???.

Ai??iA? faktA? tikrai pakanka, kad suprastume: ai??zSubtilu-Zai??? ai??i?? A? tradicijas dAi??mesio pernelyg nekreipiantis ir menininko profesionalo stereotipAi?? lauA?yti pasirengAi??s kolektyvas. To neslepia ir patys grupAi??s nariai. Prie netradiciniA? sprendimA? galima priskirti ir pavadinimAi??, kurio A?ifruotAi?? mielai pateikia vienas iA? grupAi??s A?kAi??rAi??jA? P.Ai??Velikis: ai??zA?odA?io ai??zsubtiluai??? prasmAi?? turbAi??t supranta visi. Tai ai??i?? kaA?kas trapaus, smulkaus, turinA?io nedideliA? niuansA?. O ai??zZai??? ai??i?? tarsi neA?inomasis, lygiai taip, kaip lygtyse X arba Y. Mes sakome, jog kiekvienAi?? kartAi?? atliekame A?iek tiek kitokiAi?? muzikAi??, o ai??zZai??? iA?lieka kabliukas, pritraukiantis klausytojus A? mAi??sA? koncertusai???, ai??i?? teigia akordeonistas.

Taigi pats laikas pakalbAi??ti apie ai??zSubtilu-Zai??? atliekamAi?? muzikAi??, kuri tapo firminiu netradicinAi??s grupAi??s A?enklu.

Trumpai ir aiA?kiai apibAi??dinti, kAi?? groja A?is ansamblis, nepavyks. Koncertuose girdimi argentinietiA?ko tango ritmai, pasklinda amerikietiA?ko dA?iazo rAi??siA? kvapas, A?traukia A?iuolaikinAi??s, bet klasteriais ausies nebadanA?ios ir netikAi??tai sodriomis spalvomis praA?ystanA?ios paA?iA? atlikAi??jA? kompozicijos. ai??zSubtilu-Zai??? organiA?kai keliauja nuo Astoro Piazzollos iki Dukeai???o Ellingtono, nuo Herbie Hancocko iki P.Ai??Velikio ar D.Ai??Mihailovo. StiliA? ir A?anrA? skirtumus galima justi, taA?iau visa muzika tarsi aprengta specifiniu, A?iek tiek rafinuotu ir ekstravagantiA?ku sceniniu drabuA?iu su peteliA?ke. PanaA?iu A? tAi??, kuriuo pasipuoA?Ai?? scenoje pasirodo grupAi??s nariai.

Ai??vertinimA? A?is subtilus pyragas nestokoja, o jo sAi??kmAi??s prieA?astis akivaizdi: ai??zSubtilu-Zai??? nariai ai??i?? profesionalai, A?gAi??dA?ius ir muzikalumAi?? derinantys su jaunatviA?ka energija ir gyvybingumu, nuolat palaikantys emocinA? kontaktAi?? su koncertA? publika. Trumpai tariant, scenoje jie daro tai, kAi?? ir turi daryti stereotipA? nekaustoma jaunA? ir kAi??rybingA? A?moniA? grupAi??. Be abejo, svarA? vaidmenA? A?ia atlieka ir netipiA?ka ansamblio sudAi??tis, o ypaA? daugeliui klausytojA? netikAi??tu atradimu tampantis meistriA?kai L.Ai??Vaitkaus valdomos tenorinAi??s birbynAi??s skambesys.

ai??zTurbAi??t galima sakyti, kad esame dA?iazinAi??s pakraipos, taA?iau negrojantis tikrojo dA?iazo kamerinis ansamblis, sako P. Velikis. ai??i?? Ir iA? tikrA?jA? nesame nuoseklAi??s, neturime vienos krypties. Kriterijus vienintelis ai??i?? koncertuose grojama muzika turi bAi??ti A?vairi ir patikti klausytojams. Neatmetu galimybAi??s, kad ateis laikas, kai grosime kAi?? nors viena, pavyzdA?iui, vien Piazzollos programAi??. TaA?iau kol kas apie tokias permainas nemAi??stome.ai???

ai??zSubtilumasai??? A? mAi??sA? kolektyvAi?? A?trauktas nuo pat susikAi??rimo pradA?ios, jau pats grupAi??s pavadinimas atskleidA?ia, kad tai ai??i?? neatsiejama mAi??sA? dalis, ai??i?? tvirtina D.Ai??Mihailovas. ai??i?? TurbAi??t bAi??tent subtilumas ir tapo pagrindiniu mAi??sA? atliekamo repertuaro kriterijumi, t.Ai??y. nesvarbu, kAi?? groti, svarbu ai??i?? kaip groti. Ne, tikrai negrojame visko iA? eilAi??s, taA?iau atrinkti kAi??rinius padeda viena paprasta tiesa ai??i?? grok tik tai, kas tau patinka!ai???

ai??zManau, ai??zsubtilAi??sai??? iA?liksime visada, ai??i?? tikisi V.Ai??Ai??vaA?as, ai??i?? Juk tai mAi??sA? muzikos A?erdis. Abejoju, kad pasuksime kuria nors konkreA?ia kryptimi. Veikiau patys A? save pasuksime keletAi?? naujA? krypA?iA? ir keliausime toliau.ai???

L.Ai??Vaitkus aiA?kina: ai??zEsame grojAi?? A?vairiA? stiliA? muzikAi??, taA?iau nejuA?ia viskas tampa mAi??sA? ir kitaip, nei galbAi??t turAi??tA? bAi??ti pagal nusistovAi??jusius tos srities standartus. Kol kas visus stilius mes verA?iame savitu, ai??zsubtiliuai??? stiliumi. Ai??takos tam turAi??jo ir faktas, kad mAi??sA? sudAi??A?iai nebuvo paraA?yta nAi?? vieno kAi??rinio, instrumentuotes darAi??mAi??s ir daromAi??s patys. Tokiu atveju norisi A?terpti ir tam tikrA? savo iA?gyvenimA?, savo instrumento subtilybiA?. GalA? gale juk kAi??ryboje atsispindi A?mogaus filosofija, kuri daugiau maA?iau iA?lieka pastovi. Tad ir kAi??riniai tampa mAi??siA?ki. TaA?iau grieA?tai sakyti, kad atkakliai liksime ai??zsubtilAi??sai???, negalAi??A?iau. Juk gyvenimas tuo ir A?avus, kad neA?inai, kur jis tave gali nuvesti.ai???

Vis geriau vieni kitus suprantantys ansamblio nariai yra tapAi?? ne vieno tarptautinio konkurso laureatais, 2011 m. ai??zDidA?iajame muzikA? paradeai??? ansamblis pelnAi?? Publikos simpatijA? prizAi??. PleA?iasi ir kelioniA? geografija ai??i?? be koncertiniA? turA? Lietuvoje, ai??zSubtilu-Zai??? surengAi?? pasirodymus Norvegijoje, neretai vieA?i Latvijoje.

GrupAi?? yra iA?leidusi du albumus ai??i?? ai??zPradA?iaai??? (2009) ir ai??zStrong Insertionai??? (2012).

mexican steroids pharmacy. ai??zMuzikos baraiai??? trumpai pristato grupAi??s ai??zSubtilu-Zai??? atlikAi??jus

Povilas Velikis ai??i?? akordeonistas, ansamblio varomasis sraigtelis, nuo kurio dueto su Dmitrijumi Mihailovu ir prasidAi??jo grupAi??s ai??zSubtilu-Zai??? istorija. Nors gimAi?? ir augo su muzika nesusijusiA? A?moniA? A?eimoje, A?iaulietA? akordeono garsai lydAi??jo nuo maA?A? dienA?. Ai??iandien, kai praeityje jau liko ilgi mokslA?, studijA? Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje metai, o visa veikla ir toliau susijusi su kultAi??rine sritimi, Povilas neabejoja ai??i?? muzika tapo tam tikra jo gyvenimo filosofija.

ai??zPradA?ia buvo labai sunki, ai??i?? pasakoja Povilas, ai??i?? ypaA? moraliA?kai: repetuoji, groji, o koncertinAi??s erdvAi??s niekaip nerandi. Nelengvai sekAi??si pristatyti ir savo instrumentus ai??i?? juk akordeonai ir birbynAi?? A?monAi??ms neretai asocijuojasi su kapelA? muzika. TaA?iau pavyko susiorganizuoti koncertinA? turAi??, kurio metu patys susivokAi??me, kAi?? darome, kuria kryptimi turime eiti. Kai grupAi?? formavosi, dAi??jau daug asmeniniA? pastangA?, kai reikAi??davo, ai??zstumtelAi??davauai???, tardavau A?odA?. Dabar esu labai laimingas, kad ansamblis tapo reikalingas mums visiems. JauA?iu kolegA? iniciatyvAi??, nes pats visur vos suspAi??ju. YpaA? po to, kai A?eimoje gimAi?? dvynukai.ai???

Povilas itin dA?iaugiasi, kad viso ai??zSubtilu-Zai??? ketvertuko nuomonAi??s daA?niausiai sutampa paA?iais A?vairiausiais klausimais. ai??zMes nenorime bAi??ti muzikantai amatininkai, lediniais veidais pasirodantys koncertA? salAi??je, o po jo uA?sidarantys persirengimo kambaryje. Siekiame ugdyti tam tikrAi?? A?moniA? muzikinA? skonA?, su klausytojais bendrauti ir uA? scenos ribA?, per A?vairius socialinius projektusai???, ai??i?? teigia akordeonistas.

P. Velikis, kaip ir kitas grupAi??s narys D. Mihailovas, ansambliui yra sukAi??rAi??s ne vienAi?? kompozicijAi??. ai??zSpecialiai kompozicijos nesimokiau, taA?iau instrumentus paA?A?stu labai gerai. Jeigu kas nors guli ant A?irdies ai??i?? kodAi??l neparaA?ius? Tikrai nematau nieko blogo, kai muzikantai kuria. GalbAi??t A?ita nuomonAi?? kam nors ir nepatiks, taA?iau geriau jau muzikantai tegul kuria paA?A?stamiems instrumentams, negu kompozitoriai raA?o visiA?kai neiA?manydami instrumentA? specifikos. Deja, yra tekAi?? susidurti su tokiais kAi??riniaisai???, ai??i?? sako VDU Muzikos akademijoje dAi??stantis akordeonistas.

Optimizmo nestokojantis Povilas mano, kad kiekvienas A?mogus gyvenime gali pasiekti tai, ko jis nori ir ko yra vertas. Sau iA?sikeltAi?? tikslAi?? turi ir ansamblis ai??zSubtilu-Zai???. ai??zLietuvoje rinka maA?a, todAi??l mes neslepiame, kad norime tapti A?inomi ir uA?sienyje. NorAi??tA?si kitose A?alyse rengti ne pavienius pasirodymus, bet ilgesnius koncertA? turus. GalbAi??t norai kiek ir grandioziniai, taA?iau stengtis bAi??tina, ai??i?? A?sitikinAi??s P.Ai??Velikis. ai??i?? Tiesa, be sAi??kmAi??s A?ia neiA?siversi. Reikia tinkamu momentu atsidurti tinkamoje vietoje, kad bAi??tum iA?girstas ir pastebAi??tasai???.

Laurynas Vaitkus ai??i?? tenorinAi??s birbynAi??s virtuozas, unikaliu instrumento skambesiu priverA?iantis suklusti ir paA?iAi?? rafinuoA?iausiAi?? publikAi??. Vienintelis Vilniuje gimAi??s ir augAi??s grupAi??s narys prisipaA?A?sta, kad vaikystAi??je norAi??jo groti sintezatoriumi, taA?iau aplinkybAi??s susiklostAi?? kitaip ai??i?? berniukas muzikos mokykloje buvo priimtas A? birbynAi??s klasAi??. BAi??gant metams Lauryno meilAi?? A?iam lietuviA? liaudies instrumentui stiprAi??jo, o A?iandien ja uA?krAi??sti muzikantas stengiasi visus ai??i?? tiek maA?us, tiek didelius.

ai??zTenorinAi?? birbynAi?? ai??i?? visiA?kai profesionalus, paslankus ir nuostabaus skambesio instrumentas, kurio techninAi??s galimybAi??s nenusileidA?ia ne tik aukA?tajai birbynei, bet ir daugeliui kitA? instrumentA?. Gaila tik, kad birbynAi?? apskritai sunkiai skinasi keliAi?? A? didA?iAi??jAi?? scenAi?? Lietuvoje. Visi A?sitikinAi?? ai??i?? A?is ai??zliaudies instrumentasai??? tinkamas tik polkoms ir valsams groti, o suA?inojAi??, kad juo galima groti bet kokiAi?? muzikAi??, nustemba. Tiesa, aA? visada pabrAi??A?iu, kad tai ne liaudies, o mAi??sA? tautinis instrumentas. Ai??iandien liaudies instrumentu bAi??tA? galima vadinti gitarAi??, nes ja groja tikrai didelAi?? liaudies dalis, ai??i?? pastebi L.Ai??Vaitkus. ai??i?? Kaip sakoma, savame kieme pranaA?u nebAi??si, taA?iau dAi??l esamos situacijos A?iek tiek galima kaltinti ir mus paA?ius, birbynininkus. Mano nuomone, mes per maA?ai rodomAi??s vieA?ai, didA?iosiose scenose su profesionalia, didA?ia muzika.ai???

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistras populiarinti birbynAi?? stengiasi ne tik koncertuodamas su grupe ai??zSubtilu-Zai???, bet ir dirbdamas pedagoginA? darbAi?? Vilniaus ai??zLyrosai??? muzikos mokykloje. ai??zDarau ir darysiu viskAi??, kad A? mokyklAi?? atAi??jAi??s vaikas iA? karto pareikA?tA?: ai??zAA? noriu groti tenorine birbyne!ai???, ai??i?? A?ypteli muzikantas.

Pasak Lauryno, geriausia sAi??kmAi??s formulAi?? gyvenime ai??i?? tikAi??jimas tuo, kAi?? darai, ir uA?sibrAi??A?tA? tikslA? siekimas. BAi??tent ja ir vadovaujasi grupAi?? ai??zSubtilu-Zai???. ai??zAteityje bAi??sime A?inomi ne tik Lietuvoje, bet ir uA? jos ribA?. KodAi??l? Kadangi sunkiausiAi?? etapAi?? jau praAi??jome, pramuA?Ai??me ledus ir jau irstomAi??s graA?ioje nedidelAi??je A?lankoje. O tai padarAi??me tik dAi??l to, kad visuomet tikAi??jome savo veiklos prasmingumu ir tikslingumuai???, ai??i?? teigia birbynininkas.

Dmitrijs MihailovsAi??ai??i?? akordeonistas, kurio buvimas ai??zSubtilu-Zai??? grupei suteikia skambA? tarptautinio ansamblio statusAi??. Tiesa, nors Dmitrijus gimAi?? ir augo Latvijos mieste Daugpilyje, A?iuo metu jau yra tapAi??s tikru vilnieA?iu. ai??zKai atvaA?iavau mokytis A? Lietuvos muzikos ir teatro akademijAi??, neturAi??jau jokiA? minA?iA? ateityje A?ia pasilikti. DidA?iausiAi?? A?takAi?? tam turAi??jo grupAi??s susikAi??rimas bei noras pasiekti uA?sibrAi??A?tAi?? tikslAi?? ai??i?? realizuoti save kaip muzikantAi??. Viskas susiklostAi?? taip, kad rudenA? bus galima paA?ymAi??ti mano gyvenimo Lietuvoje deA?imtmetA?ai???, ai??i?? pasakoja Dmitrijus.

Nuo vaikystAi??s akordeono muzika besiA?avinA?iam menininkui ansamblio ai??zSubtilu-Zai??? A?kAi??rimas iki A?iol asocijuojasi su laisve. ai??zPirmieji pradAi??jome groti su Povilu, ir tai buvo kaA?kas naujo ai??i?? per repeticijas, o vAi??liau ir koncertuose galAi??jau bendrauti, juokauti, ieA?koti, eksperimentuoti, improvizuoti… VisiA?ka prieA?ingybAi?? kitiems ai??zrimtiemsai??? ansambliams, kuriuose tuo metu grojau, ai??i?? prisimena akordeonistas. ai??i?? Be abejo, A?iandien ansamblis pasikeitAi??s ai??i?? iA?augAi??s ir subrendAi??s, taA?iau minAi??toji laisvAi?? iA?liko. Labai dA?iugu, kad ai??zSubtilu-Zai??? uA?ima pagrindinAi?? vietAi?? mano kAi??rybiniame gyvenime.ai???

D. Mihailovas ir pats kuria ansambliui. KAi??rybos traukAi?? jis pajutAi??s dar besimokydamas Daugpilyje, o galimybAi?? realizuoti idAi??jas atsirado susibAi??rus ai??zSubtilu-Zai???. Tokios sudAi??ties kolektyvui paraA?ytA? kAi??riniA? paprasA?iausiai nebuvo, o groti vien tik aranA?uotes nesinorAi??jo. ai??zAi??iuo metu specialiai grupei ai??zSubtilu-Zai??? esu paraA?Ai??s tris kAi??rinius. VienAi?? iA? jA? ai??i?? ai??zFresh Feelingsai??? ai??i?? aranA?avau birbynei solo su fortepijonu, ir jA? sAi??kmingai groja vaikai muzikos mokykloseai???, ai??i?? sako pedagogu Vilniaus muzikos mokykloje ai??zLyraai??? dirbantis Dmitrijus. Jo nuomone, ansamblio ateitis priklauso tik nuo jo nariA? pastangA?. ai??zReikia stengtis ne tik groti, bet ir domAi??tis kitomis gyvenimo sritimis ai??i?? neuA?sidaryti savo kiaute, o sekti aplinkinius ir pasaulio A?vykius, bendrauti su A?monAi??mis, organizuoti renginius, vieA?as akcijas. Mes turime daug gerA? idAi??jA?. Patiems reikia lipdyti savo ateitA? ir tikAi??tis, kad uA?teks mums skirto laikoai???, ai??i?? neabejoja akordeonistas.

Ai??

Vytautas Ai??vaA?asAi??ai??i?? grupAi??s perkusininkas, visa galva jis pasinAi??rAi??s A? muzikos instrumentA? pasaulA?. Vytautas ne tik groja, bet ir pats gamina bAi??gnus, Balio Dvariono muzikos mokykloje dirba instrumentA? meistru. IA? Ai??iauliA? kilAi??s perkusininkas A?ypteli, kad groti pradAi??jo tada, kai pats pasigamino pirmAi??jA? bAi??gnAi??, o tokia mintis jam kilo po… paauglystAi??je aplankyto akordeono muzikos koncerto. ai??zPrograma nesuA?avAi??jo, taA?iau koncerte dalyvavo ir muA?amieji, o jie man labai patiko. Matyt to uA?teko, kad bAi??tA? pasAi??ta maA?a sAi??klytAi??. Mintyse ji vis dygo, dygo, o dabar skleidA?iasi pirmieji lapeliai, ai??i?? pasakoja V.Ai??Ai??vaA?as. ai??i?? ai??zJau seniai turAi??jau tikslAi?? instrumentA? gamybAi?? padaryti mAi??gstamu darbu, o ilgainiui prie jo prisidAi??jo ir dar vienas ai??i?? tikslas tapti profesionaliu ir plaA?iai A?inomu atlikAi??ju.ai???

Skirtingai nei kiti grupAi??s nariai, Vytautas nAi??ra diplomuotas muzikantas ai??i?? Vilniaus Gedimino technikos universitete jis baigAi?? keliA? ir geleA?inkeliA? inA?inerijAi??. Ai??i specialybAi?? niekuo nesusijusi su atlikimo menu, taA?iau perkusininkas A?maikA?tauja, kad lygiagreA?iai su rimtosiomis studijomis jis baigAi?? ir ai??zSubtilu-Zai??? muzikos akademijAi??.ai??? ai??zBendro muzikavimo pradA?ia nebuvo lengva. Ne tik man, bet, ko gero, ir kitiems grupAi??s nariams. Galima sakyti, iki A?iol muzikos mokausi neakivaizdA?iai. Labai smagu, kad komanda mane supranta ir turi kantrybAi??s man padAi??ti, o aA? pats visuomet esu nusiteikAi??s tobulAi??tiai???, ai??i?? sako bAi??gnininkas. ai??i?? BendrAi?? kalbAi?? muzikoje lengviau rasti padeda ir tai, kad mes visi puikiai sutariame ir kitose gyvenimo srityse.ai???

Vytautas tikina A?inantis, kad pildosi visi A?moniA? norai, ir spinduliuoja ai??zSubtilu-Zai??? ketvertukAi?? vienijanA?iu optimizmu. ai??zKartais net baugu A?sivaizduoti, kaip gerai viskas bus ateityje. Viskas pasiekiama, todAi??l mAi??sA? grupAi??s laukia labai produktyvi ateitisai???, ai??i?? prognozuoja perkusininkas.