ai??zSubtiluai??i??Zai???: nebijokime negirdAi??tA? vardA?

prednisone for dogs.

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Koncertai
AUTORIUS:Ai??Rimantas Baura
DATA: 2012-02

ai??zSubtiluai??i??Zai???: nebijokime negirdAi??tA? vardA?

Rimantas Baura

Patys geriausi A?spAi??dA?iai – netikAi??tai patirti A?spAi??dA?iai.Ai??Ai??Jie turi keistAi??, bet A?aviAi?? savybAi??: ilgam iA?lieka atmintyje, o kartais braute braunasi A? pavirA?iA?, patys nori bAi??ti iA?girsti, iA?sakyti aplinkiniams. BAi??tent tokA? efektAi?? sukAi??lAi?? vakar, vasario 19 d. Vilniaus RotuA?Ai??je surengtas grupAi??s ai??zSubtilu-Z” koncertas.

Ai??MAi??suose, ir ne tik mAi??suose taip jau susiklostAi??, kad A? naujAi?? reiA?kinA?, kas tai bebAi??tA?, A?iAi??rima su tam tikru A?tarumu. Kaip dvejojama prieA? perkant naujo mados klyksmo rAi??bAi??, taip dvejojama ir prieA? einant A? visiA?kai negirdAi??tos grupAi??s koncertAi??. Ar verta? Gal geriau kokA? serialAi?? paA?iAi??rAi??ti, ar A? kavinAi?? uA?sukti… PatikAi??kite, verta.

Ai??ai??zSubtilu-Z” – originalios sudAi??ties ansamblis.Ai??Ai??Du akordeonai, perkusija ir… tenorinAi??Ai??Ai??birbynAi??. Taip taip,Ai??Ai??birbynAi??. Kokias A?io lietuviA? liaudies instrumento galimybes scenoje demonstruoja virtuozas Laurynas Vaitkus, A?odA?iais sunku ir nusakyti. Jam paklAi??sta tiek sudAi??tingos Astoro Piazzollos partitAi??ros, tiekAi??Ai??A?iuolaikiniai paA?ios grupAi??s nariA? sukurti kAi??riniai, jis puikiai improvizuoja dA?iazo standartA? temomis. PavydAi??kit, saksofonistai!

onlineantibiotics without a rx.

Ai??Abu grupAi??s akordeonistai – Povilas Velikis ir Dmitrijus Mihailovas, kaip ir minAi??tasis L.Vaitkus, yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikantai. Dmitrijus mokytis A? VilniA? atvyko iA? Latvijos ir A?leido A?ia A?aknis (kad grA?A?ti A? LatvijAi?? nebesinori,Ai??Ai??vaikinas prisipaA?ino bendraudamas su publika).Ai??Ai??Akordeonistai – tikrai savo amato ekspertai, o dar labiau A?avi jA? sugebAi??jimas groti ansamblyje kartu su kitais instrumentais: deganA?ios, A? kolegas A?smeigtos akys, bendri A?kvAi??pimai kAi??riniA? pradA?ioje, greita reakcija. Kai trAi??kstamA? pipiriukA? A?iam patiekalui prideda Vytauto Ai??vaA?o perkusija, belieka pripaA?intiAi??Ai??- tikrai subtilu. Profesionalumo ir polAi??kio netrAi??ksta, kompanijai belieka pagalvoti tik apie tvarkingesnAi??, o gal ir vienodAi??, sceninAi?? aprangAi??.

Ai??ArgentinietiA?ki tango ritmai, JAV dA?iazo rAi??siA? kvapas , keletas choru atliekamA? vokaliniA? intarpA? ir malonus bendravimas su publika; ai??zSubtilu-Z” vaikinai tikrai pakAi??lAi?? nuotaikAi?? uA? lango A?Ai??lstant pAi??gai ir… uA?sitikrino ne vienAi?? uA?imtAi?? vietAi?? savo bAi??simuose koncertuose.Ai??Ai??Pabaigai galima tik pridurti, kad pastarAi??jA? renginA? organizavo Lietuvos muzikA? sAi??junga, progAi?? pasirodyti savo nariams Vilniaus RotuA?Ai??je sudaranti kiekvieno mAi??nesio treA?iAi?? sekmadienA?.