SuvaidintA? gaidA? reperkusijos

A?URNALAS:Ai??LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Muzika
AUTORIUS:Ai??Andrius Maslekovas
DATA: 2013-11

tesco.

viagra cheapest

GreiA?iausiai niekas per daug nenustebo, kad A?iA? metA? ai??zGaidos” festivalis pasiAi??lAi?? ne vienAi??, o keletAi?? temA?. TokiAi?? tendencijAi?? galima buvo A?A?velgti keleto pastarA?jA? festivaliA? programose, kai A? jas bAi??davo A?traukiami, atrodytA?, iA? bendro konteksto iA?krentantys, taA?iau anaiptol neprastesni koncertai. Ko gero, galima sakyti, kad laikai, kai ai??zGaida” turAi??jo vienAi?? pagrindinAi?? temAi??, apie kuriAi?? lyg apie aA?A? sukasi visa festivalio programa, eina A? pabaigAi?? ir ai??zvienatemAi??s” ai??zGaidos” jau netrukus nugrims giliai uA?marA?tyje… Prie A?ios ai??zGaidos” koncepcijos A?pratAi??s klausytojas gal ir pasigenda festivaliA? programose stabilumo ir tAi??stinAi??s idAi??jos visA? renginiA? metu, taA?iau reikia pripaA?inti, jog suorganizuoti gerAi?? tokio masto renginA?, bandant visus koncertus A?sprausti A? vienos temos rAi??mus, yra sudAi??tinga ir, be abejo, brangu. Juolab praeitA? metA? ai??zGaidai” puikiai parodA?ius, kad pernelyg grieA?tai nesilaikant vienos uA?sibrAi??A?tos minties galima efektyviai sukurti dinamiA?kAi?? ir patrauklA? renginiA? ciklAi??.
Ai??iA? metA? temos pasirodAi?? aktualios, A?domios ir patrauklios. Buvo koncentruotasi A? teatrAi??, A?mogaus balso galimybes ir perkusijAi??. Festivalio tematika ai??i?? iA?ties dA?iuginanti. Juk ne taip jau daA?nai Vilniuje galime pamatyti tikrai gerA? A?iuolaikiniA? muzikiniA? spektakliA?, operA? ar kitA? tarpdisciplininio A?anro kAi??riniA?, kuriuos A?ia atveA?tA? aukA?A?iausios klasAi??s uA?sienio aktoriai bei atlikAi??jai. A?mogaus balso galimybiA? studijos taip pat labai aktuali ir, sakyA?iau, nesenstanti tema, kuri, reikia pripaA?inti, nebuvo labai netikAi??ta. Nors nuo 2007-A?jA? ai??zGaidos”, kurios pagrindinAi?? tema buvo VOX NOVA, praAi??jo gana nemaA?ai laiko, taA?iau A?i tema nuolat grA?A?ta A? ai??zGaidos” scenAi?? lyg tam tikras leitmotyvas, A?iemet vAi??l gavAi??s savarankiA?kesnA? vaidmenA?. MuA?amA?jA? instrumentA? aktualumas labai panaA?us A? A?mogaus balso svarbAi??, tai du patys seniausi A?monijos instrumentai, be jA? neA?sivaizduojama ir A?iuolaikinAi?? muzika. Jie kas kartAi?? atsiskleidA?ia vis naujomis spalvomis ir netikAi??tais rakursais.
Tenka pastebAi??ti, jog minAi??tos temos stipriai pakoregavo bendrAi??jAi?? festivalio koncepcijAi??. YpaA? juntama buvo teatro temos A?taka bene visiems A?iA? metA? ai??zGaidos” koncertams. Vaidybos elementai mus lydAi??jo tiek simfoniniuose, tiek kameriniuose koncertuose. DAi??l gausaus teatriniA? elementA? muzikoje centriniu A?io festivalio kompozitoriumi pasirinkto Mauricio Kagelio TreA?iasis etiudas dideliam orkestrui, kuriuo savo pasirodymAi?? festivalio pradA?ios koncerte pradAi??jo latvio Martinio Uozuolinio diriguojamas Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, atrodytA?, A?tartinai stokojo to teatraliA?kumo, o po jo sekAi??s subtiliA? tembrA? A?ibuoklAi??s MartinaitytAi??s opusas ai??zHorizontai” nuteikAi?? ramiai ir gana konvencionaliai (muzikiniu aspektu) koncerto ir viso festivalio eigai. Tomo KutaviA?iaus koncerte fortepijonui ir orkestrui ai??zDieviA?kas A?Ai??las” ai??i?? solo partijAi?? atliko Daumantas Kirilauskas ai??i?? Ai??mAi?? ryA?kAi??ti pirmieji apgaulAi??s, kuriAi?? daA?nai naudoja teatralai, siekdami A?iAi??rovui sukelti nepasiteisinanA?ius lAi??kesA?ius, poA?ymiai: ilga orkestro A?A?anga, kurioje orkestras kur kas geriau atrodAi?? vizualiai, nei buvo iA?naudotas muzikine faktAi??ra, taip pat vienoje vietoje suskambusi fonograma, kurios vaidmenA? suvokti buvo gana sunku, nes ji nebuvo niekaip plAi??tojama ar kartojama, o galiausiai ai??i?? solisto partija, kuri, pripaA?inkime, buvo iA?ties sudAi??tinga ir koncertiA?ka, taA?iau jos vienplaniA?kumas ir gana trumpa apimtis veikiau priminAi?? solisto kadencijAi??, o ne pagrindinAi?? koncerto, kaip A?anro, medA?iagAi??. Vakaro antrojoje dalyje skambAi??jAi??s (ir, be abejo, vizualiniu aspektu reiA?kAi??sis) Tano Duno ai??zPopieriaus koncertas” puikiai atskleidAi?? ir teatrinAi??, ir perkusijos temas. EgzotiA?koji perkusijos A?amanAi?? BeiAi??bei Wang sukAi??rAi?? nepamirA?tamAi?? spektaklA? daugumai tAi?? vakarAi?? gausiai susirinkusiA? A?iAi??rovA?. TiesAi?? sakant, abejoju, ar A?io kAi??rinio atlikimas bAi??tA? buvAi??s sAi??kmingas, jei solo partijAi?? bAi??tA? atlikAi?? vien lietuviA? perkusininkai, kurie A?alia B.ai???Wang atrodAi?? gan akademiA?ki ir nerangAi??s. GalbAi??t A?io kAi??rinio idAi??ja nAi??ra itin nauja ar netikAi??ta, galbAi??t ji priskirtina komerciniams projektams, jA? ai??zGaidoje” nuolat gausAi??ja, taA?iau tai yra itin geras produktas, kuriame A?iuolaikiA?kai perteikiami kinA? kultAi??ros elementai (nepamirA?kime, jog popierius ai??i??Ai?? taip pat kinA? iA?radimas) ir netgi etnomuzikos nuotrupos (anaiptol nebanalios). Visa tai A?pinta A? uA?buriantA? teatraliA?kAi?? ritualAi??, galintA? puikiai pasitarnauti A?iuolaikinAi??s muzikos populiarinimui.
ai??zPopieriaus koncertAi??” galima vertinti dvejopai: laikyti, jog A?is kAi??rinys visA? pirma yra A?ou, o tik po to muzika, arba atkreipti dAi??mesA? A? kinA? muzikos specifikAi??, bAi??tent A? vizualikos, atlikAi??jo veiksmA? ir skambanA?ios muzikos neatsiejamAi?? ryA?A?. KuriAi?? pozicijAi?? pasirinksime ai??i?? priklauso nuo mAi??sA? poA?iAi??rio platumo, kultAi??rinio paA?inimo spektro ir prisiriA?imo prie vakarietiA?kos koncertinAi??s tradicijos stiprumo. Kad ir kaip bAi??tA?, pirmAi??kart Lietuvoje atliktas ai??zPopieriaus koncertas”, A?velgiant iA? mAi??sA? A?iuolaikinAi??s muzikos gerbAi??jA? pusAi??s, atrodo kaip gana A?vieA?ia A?iuolaikinAi??s muzikos klasika, lyginant su prieA? porAi?? metA? pirmAi?? kartAi?? Lietuvoje nuskambAi??jusia Henryko Mikolajaus GA?reckio 3-Ai??ja simfonija. A?iAi??rint iA? A?io taA?ko, ai??zGaidos” A?iuolaikinAi??s muzikos A?edevrA? repertuaro Lietuvoje ai??zspragA? lopymo” misijAi?? A?iemet pavadinA?iau sAi??kminga.

order zyban

cheap cialis black

Kompozitorius Mauricio Kagelis. Nuotrauka iA? Kolono teatro archyvo
Kompozitorius Mauricio Kagelis. Nuotrauka iA? Kolono teatro archyvo

SAi??kmingu pavadinA?iau ir sprendimAi?? A? festivalA? pakviesti elektroninAi??s muzikos gigantAi??Ai??alva noto. Ne pirmAi?? kartAi?? Lietuvoje vieA?intis elektroninAi??s muzikos ir multimedijos kAi??rAi??jas jau, ko gero, spAi??jo suburti gerbAi??jA? ratAi??. Nors ir nesu didelis A?ios muzikos mAi??gAi??jas, taA?iau turiu pasidA?iaugti, kad ai??zGaida”, kuri, nesispecializuoja elektroninAi??je muzikoje, gali mus pakviesti A? gerus elektroninAi??s muzikos koncertus. AnkstesniA? ai??zGaidos” festivaliA? elektroninAi??s muzikos koncertuose labai pasigesdavau kokybAi??s, taA?iau A?A?kart pasigendu kiekybAi??s, nors tai ne vienintelAi?? sritis, kurioje bAi??tent kiekybAi??s A?iemet pasigedo greiA?iausiai ne vienas klausytojas, bet apie tai A?iek tiek vAi??liau.
Dueto iA? ParyA?iaus T&M muzikiniame spektaklyje ai??zWanderer, post-scriptum” vAi??l tapome teatraliA?kos apgaulAi??s aukomis. Tik A?A? kartAi?? ji veikAi?? kiek kitokiu principu. IA? festivalio programAi??lAi??s buvo galima suprasti, kad skambAi??s muzikinis koliaA?as iA? H.ai???Eislerio, G.ai???Ligeti, W.ai???Rihmo, R.ai???Wagnerio, G.ai???Pessono ir net grupAi??s ai??zThe Doors” kAi??riniA?. Taip pat galima buvo numanyti, jog vokiA?koji romantinAi?? tradicija A?ia turAi??s itin didelA? vaidmenA?, taA?iau eidamas A? A?A? renginA? vis dAi??lto tikAi??jausi, jog iA?vysiu ir galbAi??t iA?girsiu ko nors daugiau, nei sakoma trumpame apraA?yme. Esu matAi??s ir girdAi??jAi??s tikrai puikiA? muzikinio koliaA?o pavyzdA?iA? ir puikaus jo panaudojimo teatro scenoje. Deja, A?is renginys iA? esmAi??s tebuvo baritono reA?italis su fortepijono akompanimentu, kurA? retkarA?iais papildAi?? ne itin originalAi??s vaidybiniai elementai irAi??Windows Media PlayerAi??meninio lygio vizualizacijos. Dar daugiau, visa A?iame koncerte (nesiryA?iu jo vadinti spektakliu) muzika buvo atliekama visiA?kai vienodu stiliumi, ir R.ai???Wagneris nuo W.ai???Rihmo skyrAi??si tik intervalikos, bet ne interpretavimo manieros poA?iAi??riu. Taigi A?ioje vietoje slypAi??jo ir dar viena apgaulAi?? ai??i??Ai?? atAi??jome A? A?iuolaikinAi??s muzikos spektaklA? prisimindami A?iemet festivalyje nagrinAi??jamAi?? balso galimybiA? temAi??, o klausAi??mAi??s romantine tradicija dainuojanA?io baritono.

Ai??B. d.

meglio viagra o cialis.