Talino taikomosios dailAi??s trienalAi?? Kolekcionavimo menas

A?URNALAS: DAILAi??
TEMA: BendrakultAi??riniai renginiai
AUTORIUS:Ai??PillAi?? Veljataga

DATA: 2013-06

Talino taikomosios dailAi??s trienalAi??Ai??Kolekcionavimo menas

PillAi?? Veljataga

Pernai, metA? pabaigojeai??i??A?iA? pradA?ioje, Taline vykusi TarptautinAi?? taikomosios dailAi??s trienalAi??Ai??ai??i?? jau penktoji. Talino taikomosios dailAi??s trienalAi??s draugija, iki A?iol skelbdavusi trienalAi??s temos ir kuratoriaus konkursAi??, pirmAi?? kartAi?? pasikvietAi?? kuratoriA? iA? kitos valstybAi??s. Geteborgo universiteto Dizaino ir taikomosios dailAi??s instituto dAi??stytojas Love JAi??nssonas, Ai??vedijoje geriau A?inomas kaip dailAi??s kritikas ir kuratorius, parinko temAi?? ai??zKolekcionavimo menasai??? (The Art of Collecting). Esu lankiusis ir ankstesnAi??se Talino taikomosios dailAi??s trienalAi??se (ai??zPossessionai???, 2001; ai??zKnow Howai???, 2009) bei raA?iusi apie jas A?urnalui ai??zDailAi??ai???. O tai sudaro prielaidas imtis gretinimo, kuris, deja, yra ne A?ios trienalAi??s naudai. IA? didelio konkurse dalyvavusiA? menininkA? skaiA?iaus (pateikta 515 paraiA?kA?, pateko 70) sudaryta paroda teminiu kryptingumu, tiksliau A?A?valgA? apie ai??zkolekcionavimo menAi??ai??? arba ai??zmenAi?? kolekcionuotiai???, taip pat konceptualiu brandumu nusileido ankstesnAi??ms trienalAi??ms. Pasiremdama fraze iA? katalogo, jog kriterijai, kuriais vadovavosi kuratorius ir tarptautinAi?? vertinimo komisija, yra ai??zkAi??rinio iA?kalbingumas ir temos atitikimasai???, sakyA?iau, kad stipriausiA? kAi??riniA? privalumus lAi??mAi?? greiA?iau jA? ai??ziA?kalbingumasai???, o ne ai??ztemos atitikimasai???. Apie parodos rengAi??jams iA?kilusias problemas ir siekA? jas sprAi??sti liudijo tai, kad, jau pasibaigus atrankos konkursui, dalyvauti renginyje buvo pakviesti penki kolekcionavimo tema besidomintys A?inomi menininkai. Pakviestieji autoriai (dvi iA? jA?Ai??ai??i?? Sayaka Abe ir Kari Steihaug, mano supratimu, neabejotinos lyderAi??s) dAi??l trienalAi??s apdovanojimA? nesivarA?Ai??. TaA?iau tai nebuvo pavieA?inta, todAi??l A?iAi??rovas, mAi??gstantis rinkti savus lyderius ir palyginti juos su A?iuri sprendimu, liko suklaidintas.

TrienalAi??s ai??zGrand Prixai??? pelnAi?? juvelyrAi?? iA? Ispanijos Gema Drapper, sukAi??rusi, anot A?iuri pirmininko, ai??zpaslaptingAi?? kolekcijAi??, skatinanA?iAi?? galvoti, kaip skirtingi objektai gali tapti viena A?eimaai??? (natiurmortai iA? A?eA?iA? skirtingA? medA?iagA?). Dvi lygiavertAi??s antrosios premijos skirtos keramikei Karin Karinson Nilsson (Ai??vedija) uA? kAi??rinius ai??zMielos smulkmenAi??lAi??s, pasakAi?? avelAi?? berniukuiai??? bei ai??zDangus yra dulkAi??s po mano kojomisai???, ai??zkuriuose ready-made atrodo ne ironiA?kai ir ne nostalgiA?kai, bet greiA?iau chaotiA?kai, absurdiA?kaiai???; ir tekstilininkei Vitai GelAi??nienei uA? ai??zVienaragio medA?ioklAi??ai???Ai??ai??i?? ai??zdabarties ir praeities vizualinius fragmentus susiejantA? emocionalA? ir daug perkeltiniA? prasmiA? turintA? kAi??rinA?ai???. Estijos dailininkai buvo apdovanoti Estijos dailininkA? sAi??jungos premija (Jaanusas Samma) ir privataus kapitalo A?steigtA? nominacijA? prizais (Lylian ir Katarina Meister, Nilsas Hintas).

TrienaliA? tradicija tapo renginio metu rengiamas seminaras. Ai??iemet jame vyravo asmenine kAi??rybine patirtimi pagrA?sti dailininkA? praneA?imai. Buvo ir eseistiniA? samprotavimA? apie kAi??rybAi?? apskritai, buvo paA?intinA? smalsumAi?? tenkinantis vokieA?iA? kilmAi??s tekstilininkAi??s, turinA?ios medikAi??s iA?silavinimAi??, Monikos Auch praneA?imas, supaA?indinantis su keliA? XIX a. gydytojA? surinktomis apsigimusiA? A?mogaus bei gyvAi??nA? embrionA? kolekcijomis. Pati Monika Auch kolekcionuoja plaA?takasAi??ai??i?? tai ir formaline laikomi pavyzdA?iai, ir fotografijomis bei vaizdo bAi??du dokumentuoti, ir keraminiai, ir siuvinAi??ti atvaizdai, perteikiantys A?vairiapusA? ai??zrankosai??? reikA?miA? spektrAi??.

buy cheap cialis canada.

Amsterdame gyvenanti menininkAi?? Sayaka Abe (Japonija, Nyderlandai) savo kAi??ryboje plAi??tojamAi?? temAi?? ai??zNostalgija?ai??? pristatAi?? nuodugnia iA? A?odinio teksto ir videokAi??riniA? sudaryta prezentacija. Menininkei rAi??pi daiktai arba jA? atvaizdai kaip atminties neA?Ai??jai ir klausimas, kaip A?vaizdinti prisiminimus. TrienalAi??je buvo eksponuota instaliacija ai??zSenelAi??s namasai???Ai??ai??i?? maA?esnio mastelio kambarys, padirbdintas iA? beveik persiA?vieA?ianA?io balto audeklo, pritvirtinto prie karkaso. JameAi??ai??i?? tokiu pat bAi??du padaryti trimaA?iai daiktai: lova, suolelis, komoda, o lentynos su virtuviniais rakandais, gAi??lAi?? ant palangAi??s, televizorius grafiA?kai pavaizduoti ant ai??zsienA?ai???. NupieA?tas net elektros lizdas ir kiA?tukasAi??ai??i?? juk prisiminimA? saugykloje visa iA?lieka tartum gyva. IA?lieka ir mus palikusiejiAi??ai??i?? jA? basos pAi??dos, kurias menininkAi?? pavaizdavo ant prie lovos pristumto suolelio, pagelbAi??davusio senelei atsikelti, tapo neblAi??stanA?io netekties liAi??desio kulminacija. Jausmas toks stiprus, kad, stovAi??dama A?io ai??znamoai??? viduje, klausiau savAi??s, ar akys sudrAi??ko iA? sentimentalumo, ar matau meno kAi??rinA?, kurio suvokimui taikytina klasikinAi??s estetikos sAi??vokaAi??ai??i?? katarsis.

Kita iA? pakviestA?jA? parodos dalyviA?Ai??ai??i?? norvegAi?? tekstilininkAi?? Kari Steihaug pristatAi?? projektAi?? ai??zArchyvas: nebaigti daiktaiai??? (ji taip pat skaitAi?? ir praneA?imAi?? seminare). Ai?? ai??zarchyvAi??ai??? pateko virbalais megzti nebaigti rankdarbiai. Pasak menininkAi??s, jAi?? domino nebaigtumo poezija, daiktai, kurie netapo tuo, kuo turAi??jo tapti, taiAi??ai??i?? kas liko. Apie jau vykdomAi?? projektAi?? buvo paskelbta vietos A?iniasklaidoje ir menininkAi?? gavo daugybAi?? mezginiA? su raA?ytiniais komentarais. KojinAi??s, kurioms trAi??ksta kulno, pusAi?? bluzono, pavienAi?? rankovAi??, kumA?tinAi?? pirA?tinAi?? be nykA?A?io… Tai, kAi?? matome septyniasdeA?imtyje nepabaigtA? daiktA? fotografijA?, ir be teksto pagalbos yra iA?kalbingi neA?gyvendintA? ketinimA? gAi??los liudytojai. O dar perskaiA?ius, kad ai??zmama pradAi??jo megztinA? sAi??nui, bet berniukas labai greitai iA?augo…ai??? arba ai??zvaikinui patiko draugAi??s numegztos ir KalAi??doms padovanotos kojinAi??s, ji pradAi??jo megzti antrAi?? porAi??, bet pavasariop jie iA?siskyrAi??…ai???

Kuratorius Love JAi??nssonas praneA?ime ai??zPastabos apie kolekcionavimo menAi??ai??? aptarAi?? kolekcionavimo, kaip A?mogaus veiklos, daugiaaspektiA?kumAi??Ai??ai??i?? tai ir sisteminimas, bAi??das paversti daiktA? pasaulA? suprantamesniu, ir veikla, skatinanti atkreipti dAi??mesA? A? mAi??sA? santykius su daiktais. KalbAi??ta apie kolekcionavimAi??, kaip A?iuolaikinAi??s meninAi??s kAi??rybos temAi??. ReiA?kinio, kuris mene vadinamas ai??zposAi??kiu A? archyvusai???, t. y. domAi??jimasis dokumentais, archyvistikos metodais, analogas taikomojoje dailAi??je yra sendaikA?iA? turgusAi??ai??i?? vieta, kuri skatina ai??zapmAi??styti daiktA? vertes, jA? pasakojimus ir kontekstusai???. Kitaip negu XX a. taikomosios dailAi??s kAi??rAi??jai, Ai??mAi?? A?aliavas iA? gamtos, daugelis mAi??sA? dienA? menininkA? perdirba pagamintus daiktus. Ir ne tik dAi??l to, kad tausoja gamtos iA?teklius,Ai??ai??i?? svarbiau su daiktais sietinos simbolinAi??s reikA?mAi??s. Ready-made nenaudojanA?iA? dailininkA? kAi??rybAi?? su trienalAi??s kolekcionavimo tema leistA? sieti objektA? grupiA?, serijA? pomAi??gis.

KAi?? trienalAi??s kAi??riniai byloja apie kolekcijAi?? kaip paradigmAi??, leidA?ianA?iAi?? vizualizuoti abstrakA?ius dalykusAi??ai??i?? visumAi?? ir dalA?, daugA? ir vienA? etc., apie kolekcionuojamus objektus ir apie tai, kas nutinka daiktams, jiems tapus kolekciniams, apie kolekcionavimAi??, kaip sociokultAi??rinAi?? veiklAi???

KolekcionuotiAi??ai??i?? tai klasifikuoti, atrinkti objektus pagal vienus ar kitus juos siejanA?ius poA?ymius. AiA?kinantis, kas padeda A?vairios paskirties A?epeA?ius priskirti A?epeA?iais vadinamai daiktA? rAi??A?iai, reikia, anot Octaveai???o Vandewegheai??i??s, apnuoginti daiktus. ai??zDaiktA? identitetuoseai??? A?is belgA? menininkas vienoje eilAi??je surikiuoja nuotraukas, vaizduojanA?ias natAi??ralaus dydA?io barzdos muilinimo A?epetAi??lA?, akvarelinA? ir daA?ytojo teptukus, A?luotelAi?? dulkAi??ms valyti, unitazo A?epetA?, A?luotAi?? grindims; antroje eilAi??je suvienodina visA? A?iA? reikmenA? dydA?ius ir pateikia nespalvotas nuotraukas, o treA?iojojeAi??ai??i?? tik A?iA? daiktA? kontAi??rus. Ai?? juos paA?velgus akivaizdu, jog visi A?ios rAi??A?ies daiktai yra reikmenys, turi prie koto pritvirtintus standA?ius arba lanksA?ius A?erius. Kaip tapatybAi??s nustatymo pradA?iamokslis atrodo stendai, kuriuose pavaizduoti A?vairiausi kamuoliai ir A?akutAi??s: visi kamuoliaiAi??ai??i?? rutulio formos, o smeigti skirtus dantis turi ir desertinAi??s A?akutAi??s, ir darA?ininko A?akAi??s. Kita vertus, kolekcijos sudarymas nAi??ra paprastas surAi??A?iavimas, nes objektai gali bAi??ti paslaptingi tartum archajiniai raA?menysAi??ai??i?? tokiAi?? mintA? perteikia suomAi??s Ninos Nisonen kolekcijoje ai??z88ai??? A? piktogramas panaA?Ai??s vAi??A?eliu nerti objektai (iA?raiA?kingas nepaprasto ir buitiA?ko sugretinimas).

Kolekcijos sudarymasAi??ai??i?? tai tam tikrais principais grindA?iamas konstravimas. Ai?? klausimAi??, kas bAi??tA?, jei prieA?ingAi?? veiksmAi??, t. y. iA?konstravimAi??, atliktum ne suskaidydamas visumAi?? A? sudedamAi??sias dalis, bet paneigdamas jA? ryA?A?, atsakAi?? grupAi?? ai??zA5ai??? (Annika Peterson, Adamas Grinovichius, Romina FuentesAi??ai??i?? Ai??vedija, JAV, Argentina), supjaustAi?? pianinAi?? A? gabalAi??lius ir eksponavAi?? juos kaip papuoA?alus.

Perdarymo strategijos domino ir kitus menininkus. Galima paimti plataus vartojimo daiktus ir paversti juos medA?iaga naujam dirbiniui taip, kad daiktai liktA? atpaA?A?stami. PavyzdA?iui, Maria Bellucci (Italija) suklijavo spalvotus pieA?tukus ir iA? A?io dekoratyviai iA?raiA?kingo naujadaro (medienos tekstAi??ra, ritmiA?kas pieA?tukA? A?erdeliA? iA?dAi??stymas) padirbo elegantiA?kAi?? apyrankAi??. Arba pakeisti daiktus neatpaA?A?stamai, kaip kad padarAi?? Karin Seufert (Vokietija), sukAi??rusi seges iA? sulydytA? plastikiniA? buteliA? kamA?teliA?: juos atpaA?intum, tik A?inodamas, kad jie yra segiA? A?aliava. Dar kitaip daiktai perkuriami apdovanojimAi?? pelniusios Karin Karinson Nilsson kAi??riniuose. StatulAi??lAi??s, indA? dalys apliejamos moliu, glazAi??ra, stiklu ir virsta vientisu dariniu, A? kurA? galima A?velgti vien kaip A? fantastinAi?? formAi??, o galima A?A?velgti ir semantiniA? uA?uominA?. Pagaliau kolekcijos sudarymo principas aplinkiniams gali likti nesuprantamas, kaip A?vedA? keramikAi??s Elisabeth Billander kAi??rinyje ai??zSuvenyraiai??? (ant ratukA? pritvirtinta paini konstrukcija iA? balto plastikinio stalelio kojA?, spalvotA? dekoratyviniA? dAi??A?iA?, kaA?kokiA? smulkmenAi??liA? didA?iuliuose stiklainiuose, kurio paantraA?tAi?? paaiA?kina, kad ai??zkuriantis protas A?aidA?ia su objektais, kuriuos myliai???).

DaA?nas kolekcionuojamus objektus siejantis poA?ymis yra iA?vaizda. Bet tai, kas iA?oriA?kai panaA?u, tik profanui atrodo vienoda ir nuobodu, o kolekcininkuiAi??ai??i?? tiksliau A?A? vaidmenA? prisiAi??musiam menininkui, rAi??pi menkiausi niuansai. Juos pastebAi??ti bei jais A?avAi??tis siAi??lo juvelyrAi?? Karin Johanson (Ai??vedija), sukAi??rusi kelias ai??zDrugeliA? kolekcijasai???, kuriose drugeliai tik truputA? skiriasi siluetu, tekstAi??ra, oksiduoto sidabro atspalviais, ir Virginija KirvelienAi??, kurios kolekcijAi?? sudaro tekstilinAi??s Kauno gatviA? kanalizacijos A?uliniA? dangA?iA? imitacijos, atskleidA?ianA?ios A?iAi??rovui kasdienybAi??je nepastebimAi?? jA? dekoratyvinAi?? A?vairovAi??.

DAi??mesA? patraukAi?? objektai tampa vertingi net ir A?mogui, vien pasiA?ovusiam juos rinkti. Menininkai A?A? ai??zkolekcinAi??s vertAi??sai??? A?gijimAi?? daA?nai perteikia metaforiA?kai, t. y. kasdieniams daiktams bei rastiems objektams suteikdami estetinAi?? vertAi?? ir meno kAi??rinio statusAi??. Sofios BjAi??rkman (Ai??vedija) objektai ai??zGimAi?? bAi??ti papuoA?aluai???Ai??ai??i?? tai sriegis su prie jo pritvirtintu apskritimu, buvusio papuoA?alo nuolauA?a, A?spAi??dingai susiraizgAi??s skardinAi??s dangtelis ir dar kaA?kas, kas gali tapti A?iedu, nAi?? kiek nepakeitus radinio iA?vaizdos. Theri Tolvanen (Suomija) rinkinA? sudaro keistA? formA? A?akos, kurias ji panaudoja kaip estetiA?kai iA?raiA?kingas dalis solidiems kaklo papuoA?alams.

Gamtos objektA? imitacijos iA? tauriA?jA? medA?iagA? kuriamos seniai. Dailininko iA? Naujosios Zelandijos Warwicko Freemano parodoje eksponuoti juvelyrikos dirbiniai yra A?mogaus veidAi?? primenanA?io skylAi??to medA?io lapo ir plokA?A?io akmenAi??lio, kuris panaA?us A? kulnA? prieA?iAi??rai naudojamAi?? gremA?tukAi?? (jie taip pat eksponuojami), imitacijos. Ai??iuos rastus objektus menininkui padovanojo draugas, nes A?A?velgAi?? panaA?umAi?? su jo papuoA?alA? formomis.

Apie tai, kad daiktai, patekAi?? A? kolekcijAi??, nustoja buvAi?? buitiniu reikmeniu ir A?gyja teisAi?? bAi??ti nefunkcionalAi??s, byloja prancAi??zAi??s Brigittos Amarger ai??zAi??lepeA?iA? kolekcijaai???. KeliasdeA?imt tradiciA?kai iA? languoto vilnonio audeklo siAi??tA? apavo imitacijA? ji padirbdino iA?… rentgeno nuotraukA? ir jA? pavirA?iA? ornamentavo A?vairiaspalvAi??mis siAi??lAi??mis. Nebenaudojamus pagal paskirtA? daiktus tarsi pamatome nauju A?vilgsniu. KeramikAi?? Ingrid UnsAi??ld (Vokietija, Ai??vedija), vienAi?? ant kito dAi??liodama masinAi??s gamybos vazas bei dubenAi??lius, padarAi?? iA? jA? dekoratyvias kompozicijas. Daiktams kitaip atrodyti leidA?ia ir Astrid Sleire (Norvegija). GAi??lAi??tas kiniA?kas fajanso lAi??kA?tes ji apliejo betonu, palikdama neuA?dengtus plotelius.

Ai??domu vaizduotAi??je atkurti paslAi??ptAi?? ornamentAi??Ai??ai??i?? juk kolekcionuojami objektai turi sudominti. Sudominti lietuviA? liaudies tekstile siekia Kazimieras InA?irauskas. Pasak menininko, kolekcionavimas padidina to, kas renkama, vertAi??. Geometrinis liaudiA?ko audeklo ornamentas, menininko panaudotas videoA?aidimo grafiniam dizainui, A?iAi??rovui A?stringa atmintyje, o greta eksponuotas tuo pat ornamentu iA?margintas megztinis A?gyja ai??zsavoai???, atpaA?A?stamo, taigi ir norimo, daikto reikA?mAi??.

DaiktA? kolekcinAi?? vertAi?? yra susitarimo dalykas, priklausantis nuo kolekcionavimo, kaip sociokultAi??rinAi??s veikos A?aidimo, taisykliA?. Tai taikliai atspindAi??jo estA? menininkai Kristiina Laurits, kuri vAi??rinyje ai??zAlkisai??? A? vienAi?? rangAi?? su akvamarinais ir kalnA? kriA?tolu kilstelAi??joai??i?? keptos duonos riekeliA? nuograuA?as (jos padengtos vaA?ku, tad papuoA?alAi?? galima segtis nesibaiminant), ir Nilsas Hintas, su hedonistiniu pasimAi??gavimu A? ai??zKolekcinA? objektAi?? Nr.2ai??? sudAi??jAi??s A?vairias geleA?Ai??les, kurias Ai??kiA?kas A?eimininkas krauna A? sandAi??liukAi??,Ai??ai??i?? arklio A?Ai??slus, spyruokles, neatpaA?intas A?rankiA? dalis.

okpillbest.

KultAi??rinAi??s nuorodos svarbios Hannai Hedman (Ai??vedija). Jos sukurti kaklo papuoA?alai (ai??zA?mogaus medisai???) yra A?maikA?ti uA?uomina A? votusAi??ai??i?? tradicinAi??je kultAi??roje vaizduojamas nutylimas, ai??znegarbingasai??? kAi??no dalis (inkstus, A?arnynAi??). VokieA?iA? menininkas Alexanderis Blankas, perfrazuodamas memento mori temAi??, sukAi??rAi?? ai??zMemento Junioriai???Ai??ai??i?? pakabukus su komiksA? personaA?o Zuikio ai??zkaukoleai???. Christinos Roos (Ai??vedija) kaulo porceliano statulAi??lAi??s ai??zMiesto kiA?kiaiai???, panaA?iai kaip jA? pirmtakaiAi??ai??i?? pastoralinio A?anro piemenaitAi??s, piemenAi??liai, avelAi??s, A?aismingai pasakoja apie savo gyvenimo bAi??dAi??. A?ia randi ir skaitmeninAi??s erdvAi??s simbolius, ir teksto A?raA?us su Murphy dAi??snius primenanA?ia iA?mintimi, ir karikatAi??riA?kus pieA?inAi??lius.

Tai, kad daiktai atlieka individualios bei kolektyvinAi??s atminties saugotojA? vaidmenA?, suteikia galimybiA? A?vairiapusiA?koms interpretacijoms. Daugiausia, regis, nostalgiA?kajai. PavyzdA?iui, nespalvotA? fotografijA? inspiruotos Tore Svenssono (Ai??vedija) segAi??s, kuriose veidA? siluetai vaizduojami juodais daA?ais pilko plieno fone. Arba Bettinos Speckner (Vokietija) papuoA?alai: peizaA?A? nuotraukas A?ia papildo A?irdelAi??s formos ready-made medalionA? kiA?as. EstA? juvelyrAi??s Marios Valdmos objektA? serijoje ai??zDulkiA? kolekcijaai???, viename iA? man labiausiai patikusiA? parodos kAi??riniA?, nostalgija subtili, iA?sakoma pusbalsiuAi??ai??i?? lAi??A?tanA?iais atspindA?iais, pravertA? durA? atvaizdo fragmentu, grafito ai??zdulkAi??misai??? po seges dengianA?iu skaidriu plastiku. ServetAi??lAi??s, staltiesAi??s, pagalviA? uA?valkalai, atkeliavAi?? iA? seneliA? spintA?, jau yra tapAi?? tauriA? laiko pAi??dsakA? kliA?e, kuria pasinaudojo A?vedA? tekstilininkAi?? Frida Breife (ai??zBaltos spalvos A?eA?Ai??liaiai???). EstAi??s Lylian ir Katarina Meister eksponavo didelAi?? serijAi?? baltA? ir spalvotA? nosiniA?, ant kuriA?, naudodamos siuvinAi??jimAi?? ir aplikacijAi??, ai??zpasakojoai??? ir lyriA?kas, ir autoironiA?kas istorijas. VengrAi?? Eszter Imre siAi??lAi?? naivA? bAi??dAi??, kaip iA?saugotus, bet nenaudojamus daiktus sugrAi??A?inti A? gyvenimAi??: iA? pusiau perpjautA? porcelianinio servizo puodeliA? bei kitA? indo daliA? padarAi?? retro stilistikos papuoA?alus. Ai?? senienA? kolekcinAi?? vertAi?? ironiA?kai paA?velgAi?? ir Davidas Clarkeai??i??as (DidA?ioji Britanija). Niekad nenaudotAi?? sidabrinA? arbatinukAi?? ir puodelius, metA? metus gulinA?ius A?ilku iA?muA?toje dAi??A?Ai??je, pasak menininkoAi??ai??i?? tarsi karste, jis galutinai ai??znumarinoai??? A?kirpAi??s juose plyA?ius, t. y. pavertAi??s iA? tiesA? nebenaudotinais. Tiesmukai daiktA? kaupimAi?? (beje, angliA?kai collection reiA?kia ai??zrinkimas, kaupimasai???) kritikavo olandA? keramikAi?? Lot Moorrees, sukAi??rusi statulAi??les, vaizduojanA?ias iA? rankA? krentanA?iA? daiktA? apglAi??bti nebepajAi??gianA?ius personaA?us.

Pasirinkti daiktus arba jA? atsisakytiAi??ai??i?? dar viena ai??zrinkimo menoai??? temos briauna. AtneA?ti nereikalingAi?? puodelA?, paraA?yti, kodAi??l jo atsisakai, ir pasiimti meniA?kAi?? rankA? darbo puodelA? parodos lankytojams siAi??lAi?? projekto ai??zNetinkamA? puodeliA? iA?laisvinimasai??? autorius Michaelas Strandas (JAV). PraAi??jus dienai po parodos atidarymo, visos niA?os puodeliams pastatyti trijA? metrA? ilgio stende jau buvo uA?imtos, o pasakojimai apie daiktA? likimus, tiksliau daiktams suteiktAi?? semantinA? krAi??vA?, skelbAi??, kad puodelis iA? kadaise madingo gAi??lAi??to ir paauksuoto servizo yra ai??zestetiA?kai netinkamasai???. Perfekcionistas atsisakAi?? indo su vos A?skilusiu kraA?tu, mergina puodelA? atidavAi??, nes ai??zmano draugas jo nekenA?ia, o aA? abejingaai???, vienoje A?eimoje giminaitAi??s padovanotu elegantiA?ku puodeliu kaA?kodAi??l niekas nesinaudojoai??i??

Mintis apie trienalAi??s pagrindinAi?? ekspozicijAi?? baigsiu paminAi??dama dAi??mesA? patraukusius kAi??rinius, kurie sAi??kmingai galAi??tA? dalyvauti kitose parodose, o su kolekcionavimo tema buvo susijAi?? tik tuo, kad yra grupAi??s ar serijos. PavyzdA?iui, baltai nuspalvinto sidabro vyA?nios A?iedo motyvo variantai juvelyrAi??s Iris Nieuwenburg (Nyderlandai) serijoje ai??zSakuraai???, estAi??s Maarjos Niinemagi geometriniA? formA? segiA? ciklas ai??zPlaustaiai???, keramikAi??s Katy Jennings ( DidA?ioji Britanija) kaulo porceliano lAi??kA?A?iA? serija su paukA?A?iA? atvaizdais.

Kaip ir prieA? trejus metus, gausiausia iA? trienalAi??s palydimA?jA? parodA? buvo Estijos dailAi??s akademijos Dizaino skyriaus magistrantA? ekspozicija ai??zRinkimo menas. IA?dalinimo menasai??? (estai nevartoja tarptautinio A?odA?io ai??zkolekcionavimasai???, vartoja ai??zrinkimasai???). Vienoje iA? Talino galerijA? projektAi?? ai??zCorpus Containerai???, kuriuo siekta tyrinAi??ti A?mogaus poA?iAi??rA? ai??zA? kAi??nAi??, vidujybAi?? ir iA?orybAi??ai???, vykdAi?? metalo dailininkA? grupiA? ai??zA5ai??? ir ai??zTiesiai!ai??? (Estija), kurianA?iA? instaliacijas bei medijas, kuratorius Martinas Kullikas iA? NyderlandA?. Dar vienas palydimasis trienalAi??s renginysAi??ai??i?? Estijos dailAi??s akademijos dAi??stytojos, kostiumo dizainerAi??s Marit Ilison paroda ir performansas ai??z70 medvilniniA? darbiniA? chalatA?ai???. Darbinis chalatas, pasak menininkAi??s, yra uniforma, kuri byloja apie socialinA? vaidmenA?; uniformuotumas gali bAi??ti suprantamas ir kaip prieA?prieA?a individualumui, o performansas, kurio metu parodyta darbiniA? chalatA? ai??zkolekcijaai???, yra ir mados A?ou kritika. Per kelis laiptA? marA?us ir sales kiek A?manoma vienodesnAi??s iA?vaizdos (makiaA?as, apavas) ramiai A?ingsniuojanA?iA? merginA? vora demonstravo rAi??bus, pradedant baltos spalvos ir baigiant tamsiai violetine, ir sukAi??rAi?? siektAi?? efektAi??. Tam, kad uA?fiksuotum palaipsnA?, vos pastebimAi?? spalvos kitimAi?? ir mAi??gautumeisi pokyA?io subtilumu, reikia atidA?ios A?iAi??rosAi??ai??i?? prieA?ingybAi??s mados A?ou skubai.