Tarp dviejA? A?odA?iA?

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Atmintis
AUTORIUS: Kornelijus Platelis
DATA: 2013-01

Tarp dviejA? A?odA?iA?

Kornelijus Platelis

Kai prieA? porAi?? savaiA?iA? Statistikos departamentas pateikAi?? duomenis apie Lietuvos gyventojA? sumaA?Ai??jimAi?? per pastaruosius metus, Stasys StaceviA?ius ai??zA? maA?daug Utenos rajono gyventojA? skaiA?iA?ai???, kaip skelbAi?? radijas, dar A?skaiA?iuotas nebuvo. A?inia, kad gyvas jis jau tikrai nebeatsiras ir nebenusiA?ypsos, kaip vienas temoka, pasklido tik sausio 10. Nuo pat vaikystAi??s visais metA? laikais klajojAi??s savo gimtinAi??s laukais ir miA?kais tarsi partizanas be A?autuvo, gruodA?io 18 nebepasiekAi?? savo kelionAi??s tikslo. Gilus sniegas greiA?iausiai iA?sekino jAi??gas, o visur, lauke ir namuose, tvyrantis A?altis sukaustAi?? valiAi??. Sausio 12 dienAi?? palaidojome jA? ramiai ir oriai MerkinAi??s kapinAi??se A?alia tAi??vA? ir gentainiA?. Liko nepasakyti jo A?odA?iai, neparaA?yti eilAi??raA?A?iai. Ar jA? mums trAi??ks kasdien tAi??kstanA?iA? upiA? pildomoje A?odA?iA? jAi??roje? Manau, vis tiek trAi??ks. Nes poezija, kaip sakydavo kitas jotvingis Sigitas Geda, slypi plyA?yje tarp dviejA? A?odA?iA?. O kas ten galAi??tA? slypAi??ti, jei ne jausmas? Nors A?odA?iai priklauso visiems, gyvenimo pojAi??tis ir jo A? poezijAi?? siunA?iamas jausmas priklauso tik tam, o ne kitam A?mogui. Stasio jausmas liko tarp jo paraA?ytA? eilAi??raA?A?iA? A?odA?iA?, jo atnaujinto besikaupianA?ios gyvenimo patirties ir A?A?iebto naujA? A?spAi??dA?iA? nebepatirsime.
Ten pat, iA?sakytuose ir nutylAi??tuose jausmuose, tAi??no ir mAi??sA? gyvenimai. VienA? tvarkingi, rutiniA?ki, apgalvoti, kitA? spontaniA?ki, kupini atsitiktinumA?, tesuplanuoti A?iai dienai. VienA? apnuodyti sveikos gyvensenos ir nuolatinio savAi??s muA?travimo, kitA? ai??i?? nesirAi??pinimo savo laikinuoju bAi??stu ir A?alingA? A?proA?iA?. Jie visi pasibaigia vienodai, ir nAi?? vienas neiA?vengia kanA?iA?. Sakote ai??i?? kokybAi?? ir trukmAi??? TrukmAi??, liudijanti kokybAi??? GalbAi??t. TaA?iau ai??i?? kas ta kokybAi??? Patogus A?iltas bAi??stas, geras maistas, galimybAi?? iA? vieno taA?ko nukakti A? kitAi??, esant minimaliai tikimybei be jAi??gA? atsidurti sniego tyruose, galimybAi?? mAi??gautis menais, kelionAi??mis ar kurortais? Ir kas ta trukmAi??, kurios visi geidA?iame net ir tada, kai apie kokybAi?? net pagalvoti nebAi??ra prasmAi??s?
Daugelis A?moniA? A?ino, koks gyvenimas yra teisingas ir koks ne. TaA?iau, kaip gyvena mAi??sA? artimas, galime vaizduotis tik pagal iA?orinius poA?ymius. O A?ie nedaA?nai liudija A?mogaus gyvenimo pojAi??tA?, jo jausmus, jo tikrAi??jAi?? kokybAi??. Ai??iek tiek daugiau esminiA? jausmA? savo kAi??riniais atskleidA?ia tik poetas, menininkas. TaA?iau kAi?? A?mogui reiA?kia jausmai, suvokimai, poezija ar kuris kitas menas, kurA? jis kuria ar kontempliuoja? Vieniems atrodo, kad nieko, kitiems ai??i?? kad viskAi??. O greiA?iausiai nAi??ra nei tokiA?, nei tokiA?, visi mAi??sA? A?sivaizdavimai esti ai??ztarpai???. Nors dAi??l Stasio nebAi??A?iau tikras. PoeAi??zija A? savo A?emAi?? jis rAi??mAi??si kur kas tvirA?iau nei kojomis.
Tad sausio 10-Ai??jAi?? A?sitikinome, kad lietuviA? tauta pernai sumaA?Ai??jo dar vienu ai??zgyventojuai???, vienu tA?, kuris A?iAi?? statistikAi?? galAi??jo pabloginti tik tokiu bAi??du, kuris nieku gyvu nebAi??tA? pasitraukAi??s iA? savo laukA? ir miA?kA?, nes jo sAi??monAi?? nesiAi??lAi?? jokio pasitraukimo plano, kaip kokiam partizanui ai??i?? A? A?eminAi?? arba A? A?emAi??. Kuris neprisitaikAi?? nei prie anos, nei prie A?ios tvarkos ir nesistengAi?? to padaryti.
Statistika ai??i?? rimta Ai??kio A?aka, leidA?ianti prognozuoti ekonomikAi??, planuoti ateitA?. TaA?iau pati ai??zlietuviA? tautaai???, sutikime, tai kultAi??ros reiA?kinys. NeA?inia, kokia to menamo ai??zUtenos rajonoai??? dalis buvo prisiriA?usi prie savo kultAi??ros, laikAi?? jAi?? savo gyvenimo dalimi, bet ji yra ir tikrai niekur nepasitraukAi??. O tik pakeitAi?? adresAi??. O A?tai su Stasiu A? A?emAi?? pasitraukAi?? dalis jo vieA?ai paliudytos kultAi??ros, kurios jokia statistika A?vertinti nepajAi??gtA?. JAi?? A?vertiname kiekvienas subjektyviai pagal savo A?sivaizdavimus, esanA?ius ai??ztarpai???.
Ta savo kultAi??rAi?? puoselAi??janti tauta taip pat idAi??jiA?kai nevienalytAi??, ne vieno tikAi??jimo, nevienodA? doroviniA? nuostatA?, skirtingos socialinAi??s padAi??ties. Ji myli ir neapkenA?ia, diskutuoja, ginA?ijasi, pykstasi, kaltina vienas kitAi??, valdA?iAi??, nepajAi??gianA?iAi?? A?tvirtinti teisingumo ir telkti visuomenAi??s, stebuklingai pralobusius bendrapilieA?ius, besistengianA?ius dar labiau pralobti savo darbuotojA? sAi??skaita. Dalis nebematanA?iA? perspektyvos emigruoja, dalis sugrA?A?ta. Dalis lieka kultAi??roje, dalis iA? jos pasitraukia. VieA?oji erdvAi?? kupina aistringA? A?odA?iA?, kuriuos vis nupuA?ia laiko vAi??jas. IA?lieka tik tai, kas tarp A?odA?iA? ai??i?? tyla ir nesumeluotas buvimo jausmas, kurA? nebent tik dangaus angelai sugeba suraA?yti A? savo knygas.

sex tablets in pakistan.

black market levitra.