Tarp gamtos garsA? ir miesto tylos. Dariaus Kuzmicko fotografija

A?URNALAS:Ai??FOTOGRAFIJA
TEMA: Fotografija Lietuvoje
AUTORIUS:Ai??GiedrAi?? NalivaikaitAi??

DATA: 2012-12

Tarp gamtos garsA? ir miesto tylos. Dariaus Kuzmicko fotografija

GiedrAi?? NalivaikaitAi??

Aplinkui tylu. Tik staigus vAi??jo gAi??sis pakelia pajAi??rio smAi??lA? ir negailestingai tarA?o A? visas puses. SaujAi?? paA?erdamas A? vandenA? bei kopas dar spAi??ja atseikAi??ti aA?triA? kruopeliA? ir A? tavo, atsitiktinio stebAi??tojo veidAi??. NeA?manoma nusakyti, kiek trunka A?i akimirka. TaA?iau, vienAi?? kartAi?? uA?fiksuota Dariaus Kuzmicko akies ir kameros, ji virsta amA?inybe.

PerA?iAi??rint serijos ai??zOceanai??? darbus matyti, jog menininkui, kurA? nuo tAi??vynAi??s skiria vandenynas, itin artima vandens stichija. Pro miniatiAi??rinAi?? pinhole skylutAi?? prasiskverbusios vandenynA? bangos A?iAi?? stichijAi?? atskleidA?ia visu graA?umu. Nugludintos fotografijos primena smAi??liu apneA?tas marinistines akvareles. Tokie vaizdai ramina kone taip pat, kaip ir A?iAi??rAi??jimas A? ai??zgyvAi??ai??? vandenynAi??. Gali net girdAi??ti susivAi??lusiA? bangA? oA?imAi??. Taip kuriamas savotiA?kas meditacijos seansas.

Ar tai ir yra vienas iA? fotografo D. Kuzmicko siekiA?? Viename interviu autorius teigia norintis, jog A?iAi??rovo vaizduotAi?? iA?silaisvintA?, kad vaizduose jis atrastA? savo paties prisiminimus, fotografijos perteiktA? tik jo vieno sugalvotAi?? istorijAi??. SusimAi??stai, kokia istorija gyvena paties autoriaus galvoje. Juolab kai jis ai??i?? tikriausias mistikas, skaitmeniniais laikais siekiantis paA?aboti archajiA?kAi?? pinhole fotografijos technologijAi??. Eksperimentuodamas jis atranda vis daugiau technologiniA? gudrybiA?. Jas drAi??siai taiko ir imasi kitA? donkichotiA?kA? uA?daviniA?. PavyzdA?iui ai??i?? sustabdyti laikAi??.

IA? tiesA? fotografijos sukelia iA?tAi??sto laiko pojAi??tA?. PaA?velkite A? iA?tA?susiA? saulAi??lydA?iA? vaizdus! Konkretus paros laikas juose transformuojamas A? masyvias A?viesos tieses, kurios vargu ar turi kAi?? nors bendro su laiko materija. D. Kuzmicko fotografijoje laiko tematika aptarinAi??jama daA?nai ir daugelio. Vieniems Dariaus laikas ai??i?? iA?tAi??stas, kitiems ai??i?? sustojAi??s, treti teigia, kad autoriui jis apskritai neegzistuoja. Mano manymu, uA?fiksuotais vaizdais menininkas bando surasti tAi?? ribAi??, kur laiko tAi??kmAi?? netenka prasmAi??s, ar bent jau nebaugina. UA?tAi??stas laikas kaip A?is iA?silydAi??s saulAi??lydis garantuoja jo stebAi??tojui ramybAi?? ir saugumAi??. PaverA?ia laikina A? amA?ina. O ar sustabdytame laike egzistuoja garsas..?

A?iAi??rinAi??dama Dariaus fotografijA? svetainAi?? uA?siraA?au pastabAi??: tyla. canadian drugs amlodipine besylate. Ne dAi??l to, kad fotografijos medija tylAi??, o dAi??l to, jog D. Kuzmicko fotografijose toji tyla skamba. RAi??ke paskendusios pievA? gAi??lAi??s niAi??niuoja sutartinAi??, miA?kuose A?niokA?A?ia balta krioklio srovAi??. Ai??velnia fotografine tyla Dariaus darbai kiek primena Remigijaus Treigio fotografijas. Tik pastarasis siuA?etA? ir estetikos linkAi??s ieA?koti nykioje kasdienybAi??je. O D. Kuzmickas tarytum atsiriboja nuo mus supanA?ios buities. Net fotografuodamas tos buities atributus jis atskiria juos nuo A?prastos aplinkos. Taip ant jAi??ros kranto atsiranda lenktyninAi?? maA?inAi??lAi??, teniso kamuoliukas, plastmasiniai A?aislai…

FotografijAi?? lydintys garsai pamaA?u silpnAi??ja gamtos vaizdus keiA?iant miestovaizdA?iams. ai??zMano fotografijoje architektAi??ra ir gamta yra vienodai svarbiosai???, ai??i?? teigia D. Kuzmickas. TaA?iau skamba jos nevienodai. ArchitektAi??ros fotografijos, kurtos komerciniu tikslu, ai??i?? skaitmeninAi??s, nepriekaiA?tingo linijA? ritmo. JA? spalvos ryA?kios, o kompozicijos grieA?tos. Ai??viesa visuomet intensyvi. To uA?tenka uA?goA?ti gamtos garsams, taA?iau, kai nuotraukose nAi??ra A?moniA?, garso alternatyva nepasiAi??loma. Lieka tyla, kintanti kiekvienoje fotografijA? serijoje. Greta aA?triA? skaitmeniniA? miestovaizdA?iA? D. Kuzmickas fotografuoja miestus pinhole technika. Kiekviena urbanistinAi?? serija atskleidA?ia vis kitAi?? miesto A?vaizdA? bei atveria naujas erdves interpretacijoms.

clomid for men online.

ai??zAfter Glowai??? ai??i?? itin paveiki vaizdA? serija, fotomenininko gyvenimo Las Vegase palikimas. AmerikietiA?koji pramogA? sostinAi?? pinhole fotografijose ai??i?? tuA?A?ia ir nyki. Fotografas miestAi?? A?amA?ina dienos A?viesoje. Dar daugiau ai??i?? jis sugeba pagauti Las VegasAi?? tylintA?. Nematyti nei vienos gyvos bAi??tybAi??s. Ir visgi vaizdus norisi lyginti su kokiomis nors vietinio naktinio baro A?okAi??jomis rytui iA?auA?us. Kai pasibaigia A?ou, staiga dingsta visa pompastika. O kaitrioje saulAi??s A?viesoje nubAi??gAi??s vakarinis makiaA?as gali pasirodyti kraupiai… Tokia pat beprasmAi?? fotografijose ir A?i Las Vegaso butaforija.

Kita darbA? serija, pavadinta ai??zOutside In(n)ai???, dar iA?samiau pasakoja apie apgyvendintA? erdviA? tylAi??. Ja menininkas atskleidA?ia pirminAi?? camera obscura reikA?mAi??(lot. tamsus kambarys). Kiekvienas fotografuojamas kambarys virsta savotiA?ka pinhole kamera. Ant A?variA?, tuA?A?iA? gyvenamA?jA? erdviA? (daA?niausiai vieA?buA?io kambariA?) sienA? A?velniai fokusuojami miesto vaizdai. Kartais jie veikia vieni, kartais fotografijose matome vieniA?us kambariA? gyventojus. NeA?inia, ar slAi??pdamiesi, ar tiesiog persisotinAi?? iA?orinio pasaulio, veikAi??jai leidA?ia laikAi?? A?iuose kambariuose. JA? santykis su vaizdais ant sienA? skirtingas. Vieni ramiai ilsisi, nAi?? neA?tardami, jog miestas kAi??sinasi A? jA? privaA?iAi?? erdvAi??, kitiems ant nugarA? nusileidA?ia langA? kontAi??rA? atA?vaitai ir jie aktyviai komunikuoja su urbanistiniais peizaA?ais. Man pasirodo ironiA?kas autorius pastebAi??jimas, kad net neiA?Ai??jAi?? iA? kambario, jau esame mieste. RyA?ys tarp mAi??sA? vidinio pasaulio ir iA?orinAi??s aplinkos ai??i?? stiprus ir neiA?vengiamas. Camera obscura gali bAi??ti suvokiama ir kaip mAi??sA? emocinio pasaulio vizualizacija.

Atrodo, kad kalbAi??damas savitai bei originalia kalba, D. Kuzmickas specialiai palieka kai kAi?? nepasakyta. Dar palieka tuA?A?ias sienas ir tylias erdves. MAi??sA? uA?duotis ai??i?? A?siklausyti ir iA?girsti D. Kuzmicko fotografijas. O tuomet projektuoti ant sienA? savo istorijas.