Tema "Sukaktis"


„Muzikoje ieškau gražiausių spalvų ir atspalvių, o piešiniuose – tobuliausių sąskambių“

Neretai girdime Lietuvos muzikus skundA?iantis tiek nepalankia bendrA�ja muzikos kultA�ros situacija A?alyje, tiek nelengva atlikA�jA?, norinA?iA? gyventi savo menu, padA�timi. Maloniai nustebino kiek kitoks smuikininkA�s RusnA�s MataitytA�s poA?iA�ris: ji, ne vienus metus praleidusi Vokietijoje ir Anglijoje, dabar dA?iaugiasi esanti Lietuvoje.

Skaityti toliau

Pranui Tamošaičiui – 80

Pranui Tamošaičiui (1931–2007) – birbynininkui, liaudies instrumentų ansamblio „Sutartinė“ įkūrėjui ir ilgamečiam vadovui, LMTA profesoriui, dainų švenčių ir „Dainų dainelės“ vyriausiajam dirigentui – praėjusių metų lapkričio 5 dieną būtų sukakę 80 metų. Sukakties proga Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų ir akordeono katedra ir lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“ gruodžio 7 d. LMTA Didžiojoje salėje surengė vakarą-koncertą. Susirinko pilna salė, minėjimo rimtį keitė „Sutartinės“ pasirodymams nuo seno būdinga pakili nuotaika.

Skaityti toliau