Tema "Tarptautiniai santykiai Europoje"


Laudatio Adamui Michnikui

Gegužės 23 d. Lietuvos paveikslų galerijoje – Chodkevičių rūmuose įvyko iškilmingas vakaras, pagerbiant pirmuosius Jerzy’o Gedroyco premijos laureatus – istoriką, eseistą, žurnalistą Adamą Michniką ir Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorių Bogdaną Szlachtą. Tai Jerzy’o Gedroyco dialogo ir bendradarbiavimo forumo, jungiančio Lietuvos ir Lenkijos intelektualus (valdybos pirmininkas – prof. Alvydas Nikžentaitis), įsteigtas apdovanojimas, kuris kasmet bus skiriamas dviem asmenims, reikšmingai patalkinusiems kaimyninių tautų susikalbėjimui – vienais metais Lenkijos, kitais – Lietuvos atstovams.

Skaityti toliau

Ideologija neturi pabaigos

Danielis Chirot yra vienas iškiliausių sociologų komparatyvistų, tyrinėjančių tarptautinius santykius, Vašingtono universiteto Sietle (JAV) profesorius, paskelbęs nemažai tarptautiniu mastu pagarsėjusių monografijų ir studijų, apibendrinančių visuomenių kaitos tyrimus. Jo plunksnai priklauso tokie veikalai kaip „Socialinė periferinės visuomenės kaita “ (1976), „Socialinė kaita dvidešimtajame amžiuje“ (1977), „Socialinė kaita moderniojoje epochoje“ (1987), „Modernieji tironai“ (1994), „Masinių politinių žudynių logika ir prevencija“ (2006). Jis yra sudaręs ne vieną plataus atgarsio sulaukusį straipsnių rinkinį: „Rytų Europos atsilikimo šaknys“ (1989), „Leninizmo krizė ir kairiųjų žlugimas“ (1991), „Etnopolitinis karas“ (2001) ir kt. Įsteigė ir redagavo tarptautinį akademinių tyrimų žurnalą Eastern European Politics and Societies.

Skaityti toliau