Tema "Tautodailė"


Vilmanto Ladygos kūryba: savito stiliaus beieškant

Informacinės technologijos yra Vilmanto darbinė kasdienybė. Šiuolaikinis žmogus nardantis virtualioje ir žiniasklaidos erdvėje tampa kempyne persisunkusia begale reikalingų ir beverčių dalykų. Nors yra ir teigiama pusė. Vizualinė ir literatūrinė vaizduotė tampa laki, fantazijų pasaulis peržengia individualias ribas ir tampa visuotinio mentaliteto arimais. Jame asmeniniai atradimai žaibiškai tampa vartojami visuomenės. Tos dalies, kuri ,,pastoviam ryšyje“, jai kuriami nauji ryšio kanalai, patrauklios formos vardan mistinės realybės. Pašalinis neigiamas faktorius: auga jaunimas kartais nejaučiantis ribos tarp sapnų ir tikrovės. Mene tirpinamos ribos tarp tradicinių kūrybos žanrų. Atsiranda menas be kriterijų-tarpdisciplininis žanras. Jam tinka viskas, jis beribis. Na kaip pavyzdžiui sąvoka ,,niekas“ konkretaus, tai yra ,,viskas“.

Skaityti toliau

2012-2013 m. medžio skulptūros plenerai Vasario 16-osios gimnazijoje, Hiutenfelde Vokietijoje

Daug kryždirbystės ir medžio skulptūrų plenerų vyksta Lietuvoje, tačiau lietuvių išeivijos susitelkimo vietose toks medžio drožėjų pleneras – pirmasis. Hiutenfeldas – lietuvių išeivijos Europoje centras, vienijantis keturias organizacijas: Europos lietuvių kultūros centrą, Vokietijos lietuvių bendruomenę, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungą ir Vasario 16-ios gimnaziją. Ši vietovė, nuo XX a. pradžios identifikuojama kaip išeivių iš Lietuvos būstinė ir sostinė Europoje. Po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais čia mokosi ne tik lietuvių išeivijos jaunimas, bet ir Lietuvos jaunuoliai, norintys įgyti užsienio kalbų įgūdžių. Sukurta lietuviška atmosfera Renhofo pilyje reikalauja nuolatinio atnaujinimo ir paramos bei pagalbos iš Tėvynėje gyvenančių lietuvių ar organizacijų.

Skaityti toliau

Krašto žmonių gerovė priklauso nuo to, kaip ūkiškai ir taupiai naudojami vietiniai žaliavų resursai. Lietuvoje auga pigi ir lengvai apdirbama karklų žaliava. Dėl tinkamų klimato sąlygų ir drėgno dirvožemio, karklų auga labai daug. Karklas kaip medis labai nereiklus. Per vienerius metus jo ūgliai užauga iki 2–3 metrų aukščio. Pynimui naudojami vienmečiai ūgliai, kurie vadinami vytelėmis. Lietuvoje nuo neatmenamų laikų buvo pinama iš karklų vytelių. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje buvo pinami krepšiai, baldai, sėtuvės, doklai, rogės ir kt. Kiekvieno regiono pynėjai pynė aukšto meninio lygio gaminius, kuriuose atsispindėjo savitas stilius. Dažniausiai buvo pinami krepšiai. Kiekvienas kaimas turėjo savo krepšių pynėją. D

Skaityti toliau

Jonas Rudzinskas: „Tautodailė visada buvo ir bus tikrąja vertybe“

Lietuvos tautodailininkų sąjungos vadovui, profesionaliam dailininkui Jonui Rudzinskui rūpi, kad žmogus dar vaikystėje išmoktų atskirti tai kas tikra nuo pigaus ir vienadienio kičo, parodyti gražiausius tautodailininkų ir kitų tikrų meno kūrėjų meistrystės pavyzdžius, išmokyti jaunimą vertinti ir analizuoti dailės amatus, supančius mus kasdieniniame gyvenime, nes tai gali lemti ir jų pačių gyvenimo kelio pasirinkimą. O ir savo kūryba, kurioje ryškūs lietuvių etnokultūros ir pagoniškų apraiškų motyvai, dailininkas paakina tautiečius atsigręžti į savo šaknis, vaizduoja istorinius, mistinius personažus, kurie buvo ir bus įkvėpimo šaltinis kiekvienam kuriančiam žmogui.

Skaityti toliau

Šaukštai – ne vien košei kabinti

Girioj augęs į medžius žiūrėjęs – parėjęs į trobą, burną drasko. Kas? Žinoma, kad šaukštas. O kas tituluotas šaukštų drožimo karalius? Prisiminkim. Tai bus ne rašinys, o menotyrininkų Vytenio Rimkaus, Michalinos Adomavičienės, gero „karaliaus“ draugo – „medžio kirmino“ Zenono Lažinsko, Stasės Uogintienės-Narbutienės, Prano Narbuto ir kt. amžininkų austa prisiminimų juosta, skirta garsiam medžio drožėjui Feliksui Vargonui atminti. Šiais metais jam būtų sukakę 100 metų!

Skaityti toliau

LIAUDIES MEISTRAS – VAKAR IR ŠIANDIEN

Senasis, tradicinis liaudies menas į kultūros erdves kaip savitas reiškinys buvo įtrauktas apie XIX-jo amžiaus vidurį. Pirmiausia jis buvo traktuojamas kaip valstiečių, ūkininkų, kaimo žmonių meninė raiška.

Skaityti toliau

INAMIO TARPTAUTINĖ MEDŽIO SKULPTORIŲ STOVYKLA 2011: LIETUVOS ATSTOVAS – PRIENIŠKIS

Unikalių medžio drožybos tradicijų šalyje Japonijoje šią vasarą viešėjo medžio drožėjas Tomas Stambrauskas. Iš Vazgaikiemio kaimo Prienų rajone – tiesiai į Toyamos prefektūros Inamio miestą dalyvauti prestižinėje tarptautinėje medžio drožėjų stovykloje. Toks faktas jau įvyko, o istorija, susijusi su juo, daug ilgesnė laiko atžvilgiu, nei atstumas nuo Lietuvos iki Japonijos.

Skaityti toliau

Troškūnų seniūnijos kryždirbystės tradicija

AnykA?A?iA? kraA?to kryA?dirbystA�s paminklai nA�ra sistemiA?kai fiksuoti ir tyrinA�ti. Siekiant uA?pildyti A?iA� spragA�, AnykA?A?iA? kultA�ros centras ir Pasaulio anykA?tA�nA? bendrija organizavo pirmA� tA�stinio projekto ekspedicijA� TroA?kA�nA? seniA�nijoje, kurioje kartu su TroA?kA�nA? K. InA?iA�ros mokiniais ir mokytoja M. Giraitiene buvo aplankyta 12 kapiniA?, uA?fiksuoti pakelA�se bei kitose vietose stovintys senieji ir nauji paminklai.

Skaityti toliau