Triumfas be didybAi??s

A?URNALAS: KNYGA? AIDAI
TEMA: LITERATA?RA
AUTORIUS: Vladislovas OA?eA?keviA?ius
DATA: 2012-01

nizagara for sale cheap.

Triumfas be didybAi??s

Vladislovas OA?eA?keviA?ius

ai??zValdovA? rAi??mA? projektasai??? pleA?iasi ir stengiasi neapsiriboti vien grandiozinAi??mis statybomis. DA?iugu, kad vis daA?niau imamasi publikuoti A?altinius ar net vienAi?? kitAi?? monografijAi?? iA?leisti. Ir tai nebAi??tinai turi bAi??ti tiesiogiai susijAi?? su ValdovA? rAi??mA? istorija.

resultat bac 2012.

1611 m., po Smolensko atkariavimo iA? Maskvos, Zigmantas Vaza A?A?engAi?? A? VilniA?, kur buvo sutiktas pagal visas barokinAi??s pompos taisykles. Triumfo diena ai??i?? A?altinio, kuriame apraA?ytas A?is valdovo sutikimas, su visomis detalAi??mis ir alegorinAi??mis prasmAi??mis, publikacija ir vertimas A? lietuviA? kalbAi??. Eugenijaus SaviA?A?evo, Eugenijos UlA?inaitAi??s ir Aleksandros Pister A?vadiniai straipsniai pristato ir karA? su Maskva peripetijas, ir patA? A?altinA?. TaA?iau pastarasis darbas atliktas atmestinai. UlA?inaitAi?? tik pavirA?utiniA?kai pristato A?altinio turinA? ir atsiradimo aplinkybes. TekstAi?? sudaro dvi dalys: pirmojoje apraA?ytas Zigmanto Vazos sutikimas Vilniuje (svitAi?? sudarAi?? asmenys), o antrojoje ai??i?? barokiA?kai stebinanti ir dA?iuginanti meninAi?? renginio iA?raiA?ka. Ai??altinis egzistavo tik rankraA?A?io pavidalu, taA?iau versija, kad tekstas nespausdintas dAi??l laiko stokos ai??i?? neA?tikina. O kitos galimybAi??s apskritai nesvarstomos. Juk gal tekstas nebuvo iA?spausdintas dAi??l to, kad tebuvo paprastas scenarijus, buvo skirtas tik ai??zvidiniam vartojimuiai??? ir iA?liko tik per atsitiktinumAi???

RankraA?A?io publikacija taip pat ne be priekaiA?tA?. NeaiA?ku, ar publikacijoje pateikta rankraA?A?io kopija yra orginalaus dydA?io. Nesuprantami ir tekste pasitaikantys ornamentiniai inkliuzai, kai visAi?? puslapA? uA?ima ai??zmeninAi?? kompozicijaai??? (pvz., p. 95, 161, 257 ir t.). Tai orginalios dokumento dalys, Ai??jusios bAi??tent tokia seka, ar leidAi??jA? prilipdyti ai??zmenaiai???? ReikAi??tA? bent minimalaus komentaro. Prastas maketo sprendimas tame paA?iame puslapyje talpinti dokumento tekstAi??, jo vertimAi?? ir paaiA?kinimus, o kai visa tai viename puslapyje netelpa, vertimas ir komentarai atsiduria gretimame. Taip ardoma bendra leidinio struktAi??ra ir stipAi??rAi??ja chaoso A?spAi??dis. PastarAi??jA? tik dar labiau sustiprina gausybAi?? korektAi??ros klaidA?, kAi?? ir kalbAi??ti, kai bibliografija neskiriama nuo biografijos (p. 14, iA?n. 13)! Tokie ai??zA?emA?iAi??gaiai??? galutinai palaidoja bet kokias svajones apie gerAi?? pavardA?iA? rodyklAi??.

Leidinio turinio trAi??kumus, matyt, turAi??jo atpirkti prabangi ai??zalbuminAi??ai??? iA?orAi??. TaA?iau tokia pompastika ir saiko trAi??kumas ne tik kad nesisieja su prarasta valdovA? didybe, bet dvelkia paprasA?iausiu kiA?u ir beskonybe. Taigi nors pati medA?iaga labai A?domi, aplaidus leidimas kuria itin nemalonA? A?spAi??dA? ir komplikuoja skaitymAi??.